top of page

Відбулася педагогічна рада фахового коледжу

28 вересня 2020 року відбулася педагогічна рада коледжу фахової передвищої освіти КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». До порядку денного було включено три питання, які стосувалися організації дистанційної форми освітньої діяльності, проблем екологічного виховання здобувачів освіти в контексті нової соціокультурної реальності, стану роботи педагогічного колективу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

З інформацією про особливості дистанційної форми навчання виступила голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін Погребнюк Н.О. До уваги педагогічного колективу було представлено відеопрезентацію, матеріали якої ознайомлювали з історією виникнення дистанційної освіти і методологією роботи на відстані, а також включали статистику результатів опитування студентської молоді про рівень її готовності до нетрадиційних форм набуття знань і вмінь, якісні показники самоосвітньої діяльності, наявні проблеми тощо. Наталія Олексіївна внесла пропозицію ширше практикувати проведення відеоуроків та уроків у режимі онлайн з використанням різних сервісів і навчальних ресурсів; розробити освітні програми з упровадження дистанційного навчання і засоби викладу навчального матеріалу, швидкого доповнення курсу новою інформацією, контролю успішності здобувачів освіти, коригування помилок, що сприяло б розвиткові у студентської молоді навичок самоосвітньої діяльності, саморегуляції, саморефлексії.

Доповідаючи з другого питання, голова циклової комісії природничих дисциплін Нечитайло М. М. наголосила на ключових проблемах, які найчастіше виникають у процесі екологічного виховання молоді; внесла пропозицію ширше застосовувати інтеграцію питань екології в структуру вивчення предметів інших циклів. У своєму виступі Марія Михайлівна розкрила особливості організації та проведення позаурочних заходів екологічної тематики і суть всеукраїнських акцій, до яких неодноразово долучалися студенти й викладачі коледжу: «Чисті береги», «Чисті узбіччя», «Посади дерево життя».

Із третього питання доповідав Маліновський Ю. Л. – директор фахового коледжу. Юрій Леонідович акцентував увагу педагогічного колективу на необхідності суворого дотримання вимог законодавства України з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, зокрема Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти; а також повідомив про проведення навчання і перевірки знань працівників коледжу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в жовтні-листопаді 2020 року. Звертаючись до кураторів груп, Маліновський Ю.Л. рекомендував залучати до інформаційно-роз’яснювальної, просвітницької роботи зі здобувачами освіти підготовлених фахівців, спільно з ними проводити заходи з профілактики захворювань і травматизму, тематичні бесіди і заняття.

Підсумовуючи роботу педагогічної ради, директор КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» Савчук П. Н. проінформував колектив про процеси реорганізації навчального закладу відповідно до законодавства України і виклав чіткі орієнтири щодо роботи кожного структурного підрозділу у 2020-2021 навчальному році.

Мельник О.М., секретар педагогічної ради

41 перегляд
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page