top of page

ВИКЛАДАЧАМ

24.05.2024
Комунальний заклад вищої освіти
"Барський гуманітарно-педагогічний коледж
імені Михайла Грушевського"

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади директора Фахового коледжу  

24.05.2024
Комунальний заклад вищої освіти
"Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

1) завідувача кафедри педагогіки, психології та фахових методик – 1 шт. од.;

2) доцента кафедри – 2 шт. од.;

професійно-кваліфікаційні вимоги: посаду доцента можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше трьох років, навчально-методичні та наукові праці за фахом, опубліковані після захисту дисертації у провідних фахових наукових виданнях України, провідних наукових виданнях інших держав або України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

3) старшого викладача кафедри – 0,8 шт. од.;

професійно-кваліфікаційні вимоги: посаду старшого викладача можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь та (або) ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри, стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше двох років, наукові та навчально-методичні праці за фахом, опубліковані у провідних фахових наукових виданнях України та (або) провідних наукових виданнях інших держав.

4) асистента кафедри – 0,4 шт.од.;

професійно-кваліфікаційні вимоги: посаду асистента, викладача кафедри можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь та (або) ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри; стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом – не менше одного року, навчально-методичні та наукові здобутки.

Термін подання документів до 24 червня 2024 р.

 

Претенденти  на участь у конкурсі подають такі документи:

 • заява про участь у конкурсі.

 • особовий листок з обліку кадрів.

 • копія трудової книжки.

 • копія дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника.

 • список наукових та навчально-методичних праць (за останні 5 років на посади професора і доцента; за 3 роки – на посади старшого викладача, викладача і асистента). Публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також у списку зазначаються посилання на публікації.

 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем кафедри протягом останніх п’яти років.

 • автобіографія.

 • оригінали всіх поданих документів для здійснення перевірки автентичності копій та їх завірення.

 • згода на обробку персональних даних.

 • звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період.

Претендентом можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

 

Документи для участі в конкурсі подаються до відділу  кадрів за адресою: м. Бар, Вінницька обл., майдан Грушевського, 1, каб. 313 (а).

Контактний тел: (043)41-2-12-70

E-mail: bar_bpu01@ukr.net

Наказ

Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ, наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» та відповідно до Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», введеного в дію наказом директора від 01.07.2022 р. №87
   НАКАЗУЮ:

1. Оголосити 29.05.2024 конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
1) завідувача кафедри педагогіки, психології та фахових методик - 1 штатна одиниця;
2) доцента кафедри - 2 штатні одиниці;
професійно-кваліфікаційні вимоги: посаду доцента можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом - не менше трьох років, навчально-методичні та наукові праці за фахом, опубліковані після захисту дисертації у провідних фахових наукових виданнях України, провідних наукових виданнях інших держав або України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
3) старшого викладача кафедри - 0,8 штатної одиниці; професійно-кваліфікаційні вимоги: посаду старшого викладача можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь та (або) ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри, стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом - не менше двох років, наукові та навчально-методичні праці за фахом, опубліковані у провідних фахових наукових виданнях України та (або) провідних наукових виданнях інших держав.
4) асистента кафедри - 0,4 штатної одиниці;

професійно-кваліфікаційні вимоги: посаду асистента, викладача кафедри можуть займати громадяни України, які вільно володіють державною мовою; мають науковий ступінь та (або) ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності кафедри; стаж наукової, науково-педагогічної та (або) практичної роботи за фахом
- не менше одного року, навчально-методичні та наукові здобутки.
2. Встановити термін подання документів до 29.06.2024 .
3. Претендент на участь у конкурсі подає такі документи:
- заява про участь у конкурсі;
- копія паспорта;
- особовий листок з обліку кадрів;
- копія трудової книжки.
- копія дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника;
- список наукових та навчально-методичних праць (за останні 5 років на посади професора і доцента; за 3 роки - на посади старшого викладача, викладача і асистента). Публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також у списку зазначаються посилання на публікації;
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем кафедри протягом останніх п’яти років;
- біографія;
- оригінали вказаних вище документів для здійснення перевірки автентичності наданих документів;
- згода на обробку персональних даних;
- звіт про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період. Претендентом можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.
Документи для участі в конкурсі подаються до відділу кадрів за адресою: м. Бар, Вінницька обл., майдан Грушевського, 1, каб. 313 (а).
4. Створити конкурсну комісію з розгляду документів, наданих на конкурс претендентами на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, у складі:
- голова комісії - Слободянюк Ірина Юрїївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;
Члени конкурсної комісії:
- Волохата Катерина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри;
- Колодій Владислав Олександрович, помічник директора з кадрової роботи;
- Нечитайло Марія Михайлівна, голова профспілкового комітету;
- Мацюк Юліана Юрїївна, юрисконсульт коледжу;
- Пастухова Лілія Сергіївна, голова студентської ради.
5. Конкурсній комісії розглянути документи претендентів на участь у конкурсі та підготувати матеріали для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на засіданні вченої ради.

PDF.PNG

Наказ
Про встановлення 1 травня, 6 травня та 8 травня 2024 року робочими днями

  Відповідно до Указу Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 06.02.2024 № 3564-ІХ, частини 6 статі 6 Закону України від 15.03.2022 З 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
   НАКАЗУЮ:
1. Установити 1 травня, 6 травня та 8 травня 2024 року робочими днями.

PDF.PNG

Наказ
Про встановлення 08 березня 2024 року робочим днем

   Відповідно до Указу Президента України від 05.02.2024 № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 06.02.2024 № 3564-ІХ, частини 6 статі 6 Закону України від 15.03.2022 З 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
    НАКАЗУЮ:

 1. Установити 08 березня 2024 року робочим днем.

 2. Помічнику директора з кадрової роботи, Колодію Владиславу Олександровичу, до 02 березня 2024 року довести даний наказ до відома працівників коледжу, шляхом його розміщення на офіційному сайті коледжу.

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

PDF.PNG
image.png

Програма забезпечення житлом «єОселя»

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України звернулось Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія» (далі – ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО») (лист від 04.12.2023 № 12-2/02-1018/2023) стосовно інформування педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти державної або комунальної форми власності про умови іпотечного кредитування програми «єОселя».

 

За інформацією ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» програма «єОселя» передбачає простий і прозорий механізм заповнення та подання заявки на участь через мобільний додаток «Дія», а також швидке отримання попереднього рішення банків-партнерів про готовність кредитувати заявника.

 

Умови програми «єОселя» сприяють покращенню соціального захисту працівників освіти, наданню поліпшення житлових умов, підвищенню престижу професії та заохочення кадрів.

 

Інформаційна довідка щодо умов Програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» додається.

PDF.PNG
PDF.PNG
PDF.PNG

Встановіть додаток Мобільний Ощад та користуйтесь послугами банку онлайн в режимі 24/7:
🔹оплачуйте комунальні послуги без черг
🔹швидко переказуйте гроші з картки на картку
🔹поповнюйте мобільний
🔹відкривайте депозити з підвищеною % ставкою
🔹знімайте готівку в банкоматі без картки

 

Мобільний Ощад – простий та зрозумілий, ближчий, ніж найближче відділення.

📱*Завантажуйте*
на Android: bit.ly/3Oa6JUQ 
на iOS: apple.co/3N6R47m 

🧐Дивіться відео інструкції тут: bit.ly/instr_M0

ощад.JPG
зображення_viber_2022-06-08_21-15-01-077.jpg
Global Money Week.jpg

  Міністерство освіти і науки України повідомляє, що за ініціативи Національного банку України проводиться цикл просвітницьких заходів Global Money Week щодо питань фінансової обізнаності населення України. До участі в заходах запрошуються здобувачі вищої та фахової передвищої освіти.

Проведення заходів заплановано:

для школярів - на 15-21 березня 2021 року,

для студентів - на 22-28 березня 2021 року.

PDF.PNG

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у заходах, присвячених процесам освітньої реформи в Ук
раїні:

круглому столі та науково-методичному семінарі

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»,
які відбудуться 19 березня 2021 року о 10:00

в онлайн-форматі.

До участі запрошуємо педагогічних працівників дошкільної та загальної середньої освіти, викладачів закладів вищої освіти, психологів та соціальних працівників, аспірантів, докторантів, наукових працівників, а також студентів педагогічних професій.

PDF.PNG
PDF.PNG

Подолання незадекларованої праці

Дізнайтеся більше про незадекларовану працю

sonechko2.jpg
002.JPG
file.png

Конкурс наукових фотографій

400px-Логотип_Конкурсу_наукових_фотограф

Науковий конкурс / WikiScience Contest

PDF.PNG

Аналітична довідка про напрацювання вчених НАПН України із забезпечення функціонування сфери освіти в умовах карантину. 

Заговоримо англійською!

Масова кампанія вивчення іноземних мов в Україні.

  Соціальний проект з вивчення іноземних мов "Lingva.Skills" (www.lingva.ua), що завдяки підтримці уряду виходить на національний рівень, оголошує старт масової кампанії з вивчення англійської. Заради успішного входження в ЄС він готовий безкоштовно допомогти нею оволодіти всім українцям. 

   Онлайн-платформа "Lingva.Skills" - це український авторський продукт, автор Віталій Зубков, проект є абсолютно безкоштовним для українців, започатковується на волонтерських засадах і кожен пересічний українець у містечку, в селищі просто з телефону, смартфону, планшета може ним скористатися, щоб вільно вивчати англійську мову. 

  Щоб зареєструватися, зайдіть на сайт lingva.ua або просто задайте в пошуку "Lingva.Skills" та надішліть заявки у відповідній формі. Для цього вам достатньо просто мати е-mail. 

Вивчаємо англійську (корисні посилання)

http://easy-english.com.ua/

   Якщо ви початківець, ви можете вивчати англійську мову поетапно, починаючи з 1 класу. Етапи розписані на сторінці «Як вчити англійську мову з нуля». Ви можете відвідувати сайт easy-english.com.ua, вчити англійську граматику та слова онлайн, виконувати вправи.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo

  Duolingo — вільна платформа вивчення мови. Дуолінго пропонує численні письмові уроки й диктанти, проте розмовним навичкам приділяється менше уваги.

http://mooc.in.ua/catalog-item/memrise

Memrise – це освітній онлайн сервіс, який спеціалізується в першу чергу на вивченні мов, але серед величезного різноманіття курсів ви зможете знайти тему, яка вас цікавить. Якщо ви хочете поповнити свій словниковий  запас не лише на кілька перших тижнів, а запам’ятати нові слова назавжди, то Memrise – те, що вам необхідно!

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відповідно до типового положення про порядок проведення і перевірку знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, та пункту 3.2 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, на підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 р. № 304, в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського в січні-травні  2017 року будуть проведені навчання та перевірка знань з питань охорони праці педагогічного та обслуговуючого персоналу.

 

НАКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

ПЛАН-ГРАФІК НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

ЗАНЯТТЯ 1.  Тема. Законодавство України про охорону праці

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. ЯК СТВОРИТИ ВЛАСНИЙ БЛОГ

 

 

ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

bottom of page