top of page

Студентська рада

  Студентська рада навчального закладу керується Положенням про роботу студентського комітету. Вона обирається наприкінці навчального року шляхом відкритого голосування (більшістю голосів). До складу самоврядування входить 15 студентів (по 2 представники від кожної спеціальності). Комітет очолюють голова, перший заступник, а також секретар. Для оперативного вирішення поточних проблем, що виникають у студентському колективі, радою створено такі сектори:

 • науково-навчальний;

 • інформації, культури і спорту;

 • побуту і господарства.

338902700_159934643303456_1677026723390121488_n.jfif
Screenshot_17.png

   Студентська рада – це незалежна, демократична, неприбуткова студентська організація та вищий виконавчий орган студентського самоврядування КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

   Основною метою діяльності студентської ради є створення умов для самореалізації студентів та їх особистісного розвитку.

 

   Завдання:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення дотримання дисципліни в студентському колективі;

 • сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності студентів;

 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними та міжнародними організаціями;

 • організація відпочинку і дозвілля студентів;

 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

 

   Основні напрями роботи студентської ради у 2020-2021 навчальному році:

 • анкетування студентів на тему «Навчання в період карантину»;

 • проведення профілактичних бесід зі студентами-сиротами;

 • проведення акції, присвяченої боротьбі зі СНІДом;

 • аналіз успішності студентів і відвідування занять;

 • організація та проведення Міжнародного дня студента;

 • організація заходів до Дня святого Валентина;

 • рейд до гуртожитків №1 і №2; обговорення результатів рейду; внесення пропозицій щодо поліпшення умов проживання в гуртожитку;

 • проведення благодійної акції з метою допомоги вихованцям Барського реабілітаційного центру «Еверест»;

 • вивчення ставлення студентів до роботи студентської ради КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

 

   Загалом життя в студентській раді коледжу пульсує, кипить, не затихає. Вона бере активну участь в організації освітнього процесу, студентського дозвілля, побуту в гуртожитках і навчальних аудиторіях. Кожен із членів ради працює над активізацією навчальної роботи студентів і дбає про те, щоб їхні будні і свята були наповнені позитивом та гармонією.

Студентське самоврядування

2023-2024 н. р.

Голова студентської ради:

Тарахкалюк Аліна Володимирівна 31-ОМ

моб. +380987317782

atarahkaluk@gmail.com

 

Заступник голови студентської ради:

Кіндич Мирослава Русланівна 31-М

моб. +380680231051

mirakindic@gmail.com

Секретар:

Гончарук Іванна Анатоліївна 11- М

моб. +380638276343

ivankagoncharuk27@gmail.com

 

Сектор інформації, культури та спорту

Голова сектору:

Коломієць Христина Андріївна 21-ЮЖ

моб. +380962486194

kri.kolomiets@gmail.com

 

Члени сектору:

Козьмін Борис Віталійович 21-ОМ

моб. +380966986771

boryskozmin@gmail.com

 

Ільченко Єгор Анатолійович 21-Д група

моб. +38098726163

ilcenkoegor3@gmail.com

Навчально-науковий сектор

Голова сектору:

Духновська Олександра Олександрівна 1-БОМ

моб. +38068-960-16-21

sashetkadukhnovska@gmail.com

 

Члени сектору:

Юрчак Ольга Вікторівна 11-Ш

моб. +380677902585

olgaurcak2@gmail.com

 

Гуляк Богдан Вадимович 11-ЮЖ

моб. +380674792818

gulakbogdan8@gmail.com

Сектор соціального захисту

Голова сектору:

Гресюк Олена Олександрівна 31-Ш

моб. +380687718688

olena.gresiuk@gmail.com

 

Члени сектору:

Чернецька Єлізавєта Юріївна 11-ЮЖ

Моб: +380688812011

lizachernetska44@gmail.com

 

Педстружко Анастасія Олександрівна 11-Д

моб. +380976929373

pedstruzknasta@gmail.com

Сектор побуту і господарства

Голова сектору:

Пастухова Лілія Сергіївна 21-ЮЖ

Liliapastukhova33@gmail.com

моб. +380671391514

Члени сектору:

Магдалюк Катерина Юріївна 11-М

моб. +380937970144

magdalukkaterina@gmail.com

 

Сірий Костянтин Валерійович 1-БЮ(4)

моб. +380978141588

siryikostia@gmail.com

СКЛАД  СТУДЕНТСЬКОЇ  РАДИ

Студрада 23-24.jpg
bottom of page