Практична підготовка

Педагогічна практика

 Педагогічна практика є важливим етапом у системі фахової підготовки, першою ланкою професійного становлення майбутніх учителів та вихователів. У цей період закладаються основи майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння педагогічною майстерністю; формуються професійні якості особистості вчителя і вихователя, зміцнюється інтерес до майбутньої професії. Педагогічна практика створює реальні можливості для формування готовності студентів-практикантів до професійної діяльності. Вона є важливою складовою навчально-виховного процесу всіх педагогічних спеціальностей.

 Практична підготовка студентів у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського організовується і проводиться згідно з вимогами нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

 Організація практики відповідає Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93, навчальним планам спеціальностей, освітньо-кваліфікаційним характеристикам та освітньо-професійним програмам підготовки фахівців. 

 Основними організаційно-методичними документами, що регламентують діяльність студентів і керівників практики, є Положення про педагогічну практику в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, наскрізні та робочі програми практик, розроблені викладачами фахових циклових комісій. Упорядковано і затверджено програми всіх видів практик, зміст яких  відповідає вимогам Галузевих стандартів вищої освіти і враховує специфіку спеціальностей. 

 Види педагогічної практики визначаються навчальними планами спеціальностей: «Дошкільна освіта»; «Початкова освіта»; «Середня освіта (Образотворче  мистецтво)»; «Середня освіта (Музичне мистецтво)».
  Педагогічна практика проводиться на базі кращих шкіл та дошкільних навчальних закладів м. Бара, де створені належні умови, є достатнє навчально-методичне забезпечення.

 До керівництва практикою залучаються досвідчені вихователі ДНЗ, учителі шкіл, які мають великий педагогічний стаж, високі кваліфікаційні категорії.
  У списку базових є школи з поглибленим вивченням іноземної мови, що сприяє належному рівню підготовки студентів із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в початковій школі».
    Із базами практики укладаються відповідні угоди на її проведення.
    Керівниками практики є досвідчені викладачі фахових дисциплін: 

М.Я. Гуд, Н.О. Кабзюк, Н.К. Костюк, І.П. Любарська, Н.М. Скорбатюк, Л.Г. Подуфалова, О.М. Якубчик (спеціальність  «Дошкільна освіта»);

Н.А. Дусь, Г.П. Дяченко, Н.А. Косюк, Л.В. Кузнєцова, С.В. Марчук, М.М.Нечитайло, Л.Д. Орлова, К.А. Павлін, В.В. Поберецька, О.Г. Савчук, В.О. Ярославський (спеціальність «Початкова освіта»);

С.П. Богуцький, С.Л. Бондарчук, О.О. Школьнік, О.М. Гулько, Л.Г. Рожанська, А.М. Романюк (спеціальність «Образотворче  мистецтво»);

Н.О. Бакалець, А.І. Бурса, І.А. Дікун, І.С. Зелінська, А.В. Іщук, Н.С. Козюра, Д.В. Кузнєцова, А.В. Лісова, О.М. Левицька, М.О. Мороз, Т.Й. Січко, А.О. Томанчук (спеціальність  «Музичне мистецтво»)
 Із метою розширення професійно-педагогічних знань студентів, оволодіння методикою виховної роботи з дітьми та підлітками в період їх літнього відпочинку в коледжі налагоджена чітка система підготовки до практики в оздоровчих таборах. 
 Перед початком кожного виду практики проводиться настановча конференція, на якій студенти детально ознайомлюються з завданнями, змістом, планом практики, вимогами до оформлення документації та правилами ТБ, БЖД і культури поведінки студента-практиканта. Після закінчення терміну практики студенти готують звіт про виконання програми. 

Показать больше

Лічильник:

© КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon