ПРО КОЛЕДЖ

   Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, вищий навчальний заклад І рівня акредитації комунальної форми власності (є власністю територіальних громад області, управління якою здійснює Вінницька обласна рада), готує кадри для здійснення практичної роботи в галузях освіти, мистецтва, журналістики та права за професійним спрямуванням спеціальностей кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст”, "бакалавр”.

   Коледж  має самостійний баланс, бюджет та розрахункові рахунки.

   Навчальний заклад знаходиться в триповерховій будівлі, спорудженій у 1984 році. До комплексу приміщень входять: навчальний корпус, майстерні, гаражі, бойлерна, зали для занять хорів, роботи секцій, об’єднань за інтересами, два гуртожитки на 225 місць, працює бібліотека з книжним фондом понад 140 тис. примірників.

   У коледжі навчається 85 ліцеїстів та 737 студентів за денною формою навчання, за заочною формою – 18 осіб (контракт); на бюджетному фінансуванні перебуває 714 студентів та 85 ліцеїстів, за рахунок коштів фізичних осіб навчається 31 студент. Діє 67 творчих об’єднань, 13 з яких носять звання «народний». Кількість аудиторій, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі – 48, у тому числі: кабінетів – 29, лабораторій – 6, навчальних майстерень – 4, залів – 6. У коледжі працює їдальня на 180 місць, студентське кафе, обладнаний медичний пункт.

  Навчально-виховний процес здійснюють 143 викладачі (139 на постійній основі).

  Серед них:

  • мають учений ступінь – 12;

  • викладачів-методистів – 69;

  • відмінників освіти України – 38;

  • мають вищу категорію – 105;

  • аспірантів, здобувачів ученого ступеня – 11;

  • магістрів – 27.

  Викладачами Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського за останні 5 років написано і видано ряд публікацій: 77 посібників, 4 монографії, понад 170 науково-методичних статей, 37 авторських програм, понад 110 методичних розробок для студентів коледжу і бакалаврату, заочного відділення, гуманітарного ліцею-інтернату.

  На базі коледжу щорічно проводяться міжнародні, регіональні, міжрегіональні, міжвузівські науково-практичні та науково-методичні конференції, які висвітлюють проблеми навчально-виховної діяльності майбутніх фахівців.

  Коледж співпрацює із Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Глухівським Національним університетом імені Олександра Довженка, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Національним державним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова, Кам’янець-Подільським педагогічним університетом імені Івана Огієнка, Київським педагогічним університетом імені Бориса Грінченка, Київським Національним університетом культури і мистецтв, Львівським Національним університетом імені Івана Франка, Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені Костянтина Ушинського, Сумським державним університетом імені Антона Макаренка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

  На базі коледжу працюють територіальний центр дистанційних комунікацій Сумського державного університету імені Антона Макаренка та навчально-консультаційний центр Глухівського Національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 Свою діяльність адміністрація, педагогічний, студентський та учнівський колективи будують на державницьких засадах, які випливають із законодавчих документів з питань освіти і науки.

Лічильник:

© КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon