top of page

ПРО КОЛЕДЖ

  Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» - сучасний та успішний заклад вищої освіти, що перебуває у власності територіальних громад області, управління якою здійснює Вінницька обласна рада. Коледж забезпечує підготовку затребуваних суспільством фахівців з високими академічними, професійними та соціально-особистісними компетентностями.

  Коледж бере початок із заснованого в травні 1985 року Барського педагогічного училища (створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 11 травня 1985 року № 139).

  Із часу відкриття навчальний заклад здійснював підготовку за двома спеціальностями: «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання»; У 1992 році було започатковано спеціальності «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» та «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; із 1997 року здійснюєтся підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Правознавство» (денна і заочна форми навчання). А із 2003 року за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».

  У 2002 році коледж вийшов на новий рівень надання освітніх послуг. Започатковано підготовку бакалаврів за спеціальностями «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання», а з 2004 року підготовка бакалаврів здійснюється і за спеціальностями «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

  У 2020 році коледж розпочав підготовку за освітнім ступенем бакалавра і на спеціальності «Право». У 2020 році розпочато підготовку здобувачів початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) за освітнім ступенем молодший бакалавр на спеціальності «Початкова освіта». 

  25 жовтня 2001 року Вінницькою обласною радою при педагогічному училищі відкрито Обласний гуманітарний ліцей для обдарованих сільських дітей Вінницької області.

  25 грудня 2002 року Барському педагогічному училищу Кабінетом Міністрів України присвоєно ім’я видатного українського діяча Михайла Грушевського;

  25 липня 2003 року Вінницька обласна рада перейменувала Барське педагогічне училище імені Михайла Грушевського в Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, а 29 жовтня 2020 році коледж здобув статус Комунального закладу вищої освіти у структурі якого створено такі структурні підрозділи як заклад фахової передвищої освіти з короткою назвою Барський Фаховий коледж, гуманітарно-педагогічний факультет та три кафедри, а також перейменовано ліцей на Обласний науковий ліцей-інтернат.

   Сьогодні Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» - це інноваційний багатопрофільний заклад вищої освіти, що готує у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти фахівців за освітніми ступенями фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра та бакалавра. Палітра спеціальностей - різноманітна: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 061 Журналістика, 081 Право.

bottom of page