ПРО КОЛЕДЖ

КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» –  заклад вищої освіти комунальної форми власності (власність територіальних громад області, управління якою здійснює Вінницька обласна рада). Заклад готує кадри для здійснення практичної роботи в галузях освіти, мистецтва, журналістики і права за професійним спрямуванням спеціальностей освітньо-професійних ступенів «Фаховий молодший бакалавр», «Молодший бакалавр», «Бакалавр».

Місія коледжу – відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців на національному ринку праці для освітніх установ усіх форм власності, правоохоронних органів, видавничих центрів за окремими рівнями вищої освіти (бакалавр, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр) в усіх сферах освіти (відповідно до міжнародних і вітчизняних класифікацій освіти).

Візія коледжу, яка реалізовується вже й на цей час, визначає бачення Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» як:

  • коледжу європейського рівня за стилем, технологіями, якістю наукових та освітніх послуг, традиціями міжнародного й міжкультурного співробітництва, загальнонаціонального за місією, відповідального одночасно перед державою, регіоном та суспільством;

  • коледжу, який є важливою складовою системи формування інтелектуального потенціалу громадського суспільства;

  • коледжу інноваційного типу, який у той самий час зберігає свою ідентичність, класичну сутність із забезпеченням єдності фундаментальності та фаховості змісту освіти;

  • коледжу здатного генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, широку доступність до одержання якісної освіти, задовольняти з високою якістю різноманітні особисті та суспільні потреби в галузях освіти, мистецтва, прав, журналістики.

      Коледж бере початок із заснованого в травні 1985 року Барського педагогічного училища (створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 11 травня 1985 року № 139).

   25 жовтня 2001 року Вінницькою обласною радою при педагогічному училищі відкрито Обласний гуманітарний ліцей для обдарованих сільських дітей Вінницької області.

   25 грудня 2002 року Барському педагогічному училищу Кабінетом Міністрів України присвоєно ім’я видатного українського вченого Михайла Грушевського.

   25 липня 2003 року Вінницька обласна рада перейменувала Барське педагогічне училище імені Михайла Грушевського в Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського.

Із часу відкриття навчальний заклад здійснював підготовку за двома спеціальностями: «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання»; із 1992 року – за чотирма спеціальностями «Дошкільне виховання», «Початкове навчання», «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» та «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; із 1997 року почала функціонувати спеціальність «Правознавство» (денна і заочна форми навчання).

   Із 2002 року коледж здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання», а з 2004 року – за спеціальностями «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

    Із 2003 року розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського з 2007 року очолює кандидат педагогічних наук Петро Нестерович Савчук. Навчальний заклад має самостійний баланс, бюджет і розрахункові рахунки.

Коледж знаходиться в триповерховій будівлі, спорудженій у 1984 році. До комплексу приміщень коледжу входять: навчальний корпус, майстерні, гаражі; зали для занять хорів, роботи секцій та об’єднань за інтересами; два гуртожитки на 225 місць; працює бібліотека з книжним фондом понад 144800 примірників, їдальня на 180 посадкових місць і студентське кафе «Завітай!».

   У 2021 році Департамент освіти та науки Вінницької облдержадміністрації довів план прийому студентів на 2020-2021 навчальний рік за кошти регіонального замовлення за всіма спеціальностями в обсязі 166 осіб.

   У закладі навчається 71 ліцеїст та 671 студент денної форми навчання. Заочною формою охоплено 65 осіб.

   Кількість аудиторій, які безпосередньо використовуються в освітньому процесі – 48, у тому числі: кабінетів – 28, лабораторій – 6, навчальних майстерень – 4, залів – 6. У коледжі працює обладнаний за всіма вимогами медичний пункт.

Освітній процес здійснюють 128 викладачі (125 – на постійній основі, 3 – сумісники).

Мають науковий ступінь:

– доктора наук – 2;

– кандидата наук – 21 (у тому числі 3 доцента).

Здобувають науковий ступінь:

– аспірантів – 9.

Мають звання:

–  викладача-методиста – 66;

–  старших викладачів – 13;

 –  відмінника освіти України – 34.

Мають вищу категорію – 100;

–  викладачів І категорії – 18;

–  викладачів ІІ категорії – 8;

– спеціалістів – 6.

 

   На базі коледжу щорічно проводяться міжнародні, регіональні, міжрегіональні, міжвузівські науково-практичні та науково-методичні конференції та семінари, присвячені проблемам освітнього процесу в підготовці майбутнього фахівця.

   Коледж співпрацює з Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Київським державним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова, Кам’янець-Подільським педагогічним університетом імені Івана Огієнка, Київським педагогічним університетом імені Бориса Грінченка, Київським національним університетом культури і мистецтв, Львівським Національним університетом імені Івана Франка, Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені Костянтина Ушинського, Сумським державним університетом імені Антона Макаренка, Уманським державним університетом імені Павла Тичини.

   КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" є науковим подільським осередком Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (АМСКП) «Полісся» й плідно співпрацює з відомими науковцями в галузі освіти України та зарубіжжя.

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітньо професійний ступінь "Фаховий молодший бакалавр":

012  «Дошкільна освіта»;

013  «Початкова освіта»;

014  «Середня освіта. Музичне мистецтво»;

014  «Середня освіта. Образотворче мистецтво»;

061  «Журналістика»;

081  «Право»

 

Освітній ступінь "Молодший бакалавр":

 013  «Початкова освіта»;

 

Освітній ступінь "Бакалавр":

012 «Дошкільна освіта» (денна та заочна форми навчання);

013 «Початкова освіта» (денна та заочна форми навчання); 

014 «Середня освіта. Музичне мистецтво» (денна та заочна форми навчання); 

014 «Середня освіта. Образотворче мистецтво» (денна форма навчання);

081 «Право» (денна та заочна форми навчання).