Бібліотека

 Бібліотека нашого навчального закладу – це установа, яка забезпечує викладачів, студентів, учнів Обласного ліцею інформацією, знаннями та  підтримує їх у пошуку мудрості. Вона є важливою ланкою людської цивілізації, адже життя з кожним днем вимагає  нових ідей, знань, поглядів для  реалізації основних завдань: збирання та зберігання джерел інформації, надання читачам швидкого, вільного доступу до знань та інформації в усіх формах.  І, щоб відповідати високому призначенню, треба завжди бути на гребені часу. 
Книги були, є і будуть серцем бібліотеки, а фонд – основою її роботи. Загальний фонд бібліотеки становить – 145422 примірника; книговидача – 201517; користувачі – 2214.
  У бібліотеці нашого навчального закладу є свої особливості: у нас, по суті, два фонди.
В основіному фонді систематизовано видання за галузями знань: від природничих дисциплін  –  до літератури універсального змісту та підручники. Фонд художньої літератури знаходиться окремо.
Якісно сформований і грамотно розставлений бібліотечний фонд – запорука ефективної діяльності бібліотеки, реалізації завдань навчального закладу. Цей фонд універсальний, відповідає змісту навчання, його інформаційним та виховним функціям, задовольняє запити й інтереси користувачів.
  Книжковий фонд коледжової книгозбірні формувався з 1985 року, тобто всі куплені, подаровані видання відразу розставлялися на полицях згідно з ББК. 
Фонд творився рік за роком, збиралася  література звідусіль, аби на належному науково-методичному рівні проводився навчально-виховний  процес у коледжі.  Багато матеріалу виготовлялося на друкарських машинках.
   Проте досить скоро книжковий фонд із кількох десятків примірників зріс до кількох тисяч, а згодом  –  до кількох сотень тисяч примірників.
Сьогодні книжковий фонд бібліотеки поповнюється за рахунок централізованого  комплектування. Багато років коледж плідно співпрацюємо з фірмою «П′ять», а також з різними видавництвами, зокрема такими, як: «Кондор», Центр навчальної літератури,  «Університетська книга» та інші.
   Читачами книгозбірні є учні ліцею і студенти коледжу,  вчителі мських шкіл, вихователі дошкільних установ, викладачі та працівники навчального закладу. 
  Читацькі запити різногалузеві, адже навчаються в коледжі майбутні вчителі початкових класів, вихователі дошкільних установ, правознавці, журналісти, художники й музиканти, а також економісти-фінансисти, вчителі гуманітарних дисциплін.
Відтак до формування та комплектування книжкового фонду здійснюється серйозних підхід. Ведеться вся нормативна документація, що стосується комплектування, обліку, стану та характеристики книжкових фондів.
  Нові надходження до фонду обов′язково систематизуються, здійснюється процес технічної обробки, після чого складається бібліографічний опис документів. Усе це облікується в інвентарній книзй, в алфавітному і систематичному каталогах.
  Обов′язковим параграфом роботи бібліотеки є вчасне інформування читачів про новини. Для цього на  інформаційному стенді вивішується оголошення з переліком літератури, таке ж оголошення поміщається в методичному кабінеті, на бібліотечній сторінці сайту коледжу. Основна форма подання інформації – книжкова виставка «Знайомся з новинками».

  Постійне вивчення фонду, періодичні його перевірки – обов′язкова умова покращення його якісного складу.
  Вилучення документів із фонду бібліотеки також проводиться відповідно до чинних вимог.
  Бібліотека обслуговує, згідно з єдиною реєстраційною картотекою. 
  У бібліотеці працюють кваліфіковані, знаючі спеціалісти, які вчасно і якісно надають бібліотечні послуги відвідувачам.


 Праці, в яких висвітлюється діяльність навчального закладу

  1. 500 влиятельных личностей / Информационно-биографический каталог. Международная имиджевая программа «Лидеры ХХІ столетия» К.; ДП Издательский дом «Известные имена». Из-ли: Восточно-Украинская академия бизнеса.–2010.– 344 с.–С. 240-241.

  2. Флагмани освіти і науки України. Друге видання. Довідково-біографічне видання / Упорядники Г.І. Захарченко, Р.В. Захарченко. Український видавничий центр «Галактика С». –2010.– 344с.– С. 122.