Обласний гуманітарний ліцей-інтернат

Обласний гуманітарний ліцей-інтернат для обдарованих дітей
при Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського


bar-liceum.at.ua

   

 

     ХІЛІНСЬКА Людмила Валентинівна, директор Обласного гуманітарного ліцею-інтернату, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, викладач-методист, нагороджена нагрудними знаками "Василь Сухомлинський" та "Антон Макаренко".

     25 жовтня 2001 року згідно з рішенням Вінницької обласної ради № 144 на базі Барського педагогічного училища було відкрито Обласний гуманітарний ліцей для обдарованої сільської молоді Вінниччини, який сьогодні є структурним підрозділом Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

   Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюють викладачі коледжу та науковці ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

    Враховуючи  напрями  професійної спеціалізації студентів коледжу, ліцей здійснює підготовку учнів за двома профілями навчання - педагогічним і правознавчим. Головна мета навчально-виховної роботи – забезпечити сільській молоді можливості для рівного доступу до здобуття загальноосвітньої, профільної та початкової професійної підготовки в системах «ліцей-коледж-університет» і «ліцей-університет», виховувати національно свідому й усебічно розвинену особистість, здатну до самоосвіти, самовдосконалення, професійної зорієнтованості.

   Допрофесійна підготовка учнів досягається шляхом поглибленого вивчення профільних дисциплін (українська мова, іноземні мови (англійська, німецька), правознавство, історія України); спецкурсів («Основи наукової діяльності», «Основи психолого-педагогічних знань», «Побудова кар’єри», «Основи ораторського мистецтва», «Літературно-мистецьке краєзнавство», «Історія української культури»); факультативів («Практикум з математики», «Практикум з української мови»).

  Особистісному зростанню учнів ліцею сприяє ведення «Щоденника самотворення ліцеїста», організація науково-практичної конференції, робота педагогічного й правознавчого лекторіїв, короткотривала навчальна практика-спостереження в загальноосвітніх навчальних закладах (клас педагогічного профілю) та юридичних установах (клас правознавчого профілю), навчальні краєзнавчо-етнографічні, виробничо-ознайомлювальні екскурсії.

   На базі ліцею функціонує наукове ліцейське товариство «Перспектива» Вінницького територіального відділення МАН України. Освітня система ліцею зорієнтована на спільну науково-методичну роботу педагогів та науково-дослідницьку діяльність учнів. Щорічно в ліцеї проводиться науково-практична конференція викладачів і ліцеїстів за темою: «Крок за кроком до якісної освіти», результатами якої є збірники тез учнівських робіт, видруковані редакційно-видавничим центром Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

   На підставі наказу МОН України від 27.02.2010р. №156 товариство «Перспектива» є переможцем Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращу модель наукового товариства учнів МАН України і нагороджено дипломом ІІ ступеня.

  Система роботи в ліцеї планується так, щоб розпочате на заняттях знайшло своє продовження в різних формах позанавчальної роботи: предметних гуртках, творчих студіях і спортивних секціях за інтересами.

   Стратегічним напрямком діяльності ліцею є комплексна програма «Олімпіади. Конкурси. Турніри». За 10-річну історію ліцею учні вибороли 160 перемог: 8 – у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель – моє покликання» (м.Київ), 107 – на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (м.Вінниця), з них 7 учнів здобули призові місця з української мови, правознавства, мистецтвознавства і зарубіжної літератури на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  (м.Київ),  35 – на ІІІ етапі  Всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів, 5 – у Міжнародних літературно-мистецьких конкурсах: «Рекітське сузір’я», «Це я, твій польський пращур», «KRESI-2007», «KRESI-2008»); 1 – у заочній Internet-олімпіаді з фізики (м.Київ).

   Упродовж п’яти років ліцей бере участь у Всеукраїнському турнірі юних істориків, з них 4 роки поспіль здобуває призові місця (2007р. – ІІІ місце (м.Чернівці),  2008р.– ІІІ місце (м.Артемівськ), 2009р. – ІІ місце (м.Луцьк), 2010р. – ІІІ місце (м.Славута), 2011р. – ІІІ місце (м. Житомир).

    Забезпеченню розвитку лідерських якостей учнів ліцею сприяє учнівське самоврядування. У ліцеї діє Кодекс ліцеїста, ведеться літопис ліцейського життя, вироблено символіку – гімн Обласного гуманітарного ліцею, його штандарт та емблему, написано конституцію ліцейської республіки ТЕМП.

    У 2009 році на базі ліцею відбувся організований управлінням освіти і науки Вінницької облдержадміністрації науково-практичний семінар за темою: «Створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, особистісного розвитку сільської молоді в системі профільного навчання».

     Робота з обдарованою молоддю в ліцеї вибудована на тісному взаємозв’язку теорії і практики, професійних знань і майстерності педагога, на постійній співпраці з батьківським колективом, випускниками ліцею, студентами коледжу, громадськістю міста, району, області, що й дозволяє зреалізувати  найважливіші завдання: розвиток  індивідуальності, внутрішнього  потенціалу особистості, потреб, інтересів, здібностей, генетично заданих обдарувань, таланту, позитивних рис характеру, ідеалів; а також сприяє соціалізації особистості, мета якої полягає в тому, щоб викликати у кожного учня бажання вчитися із задоволенням, працювати творчо, жити в гармонії з собою та навколишнім світом.

Лічильник:

© Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Сайт створено на Wix.com

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon