top of page

         Шановні колеги!

    Зверніть увагу, що у документі про підвищення кваліфікації повинні бути відповідно до п.13. «Порядку пiдвищення квалiфiкацiї педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800  зі змінами і доповненнями внесеними Постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1133 зазначено:

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: 

  • повне найменування суб'єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або  прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні  послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним  працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); 

  • тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у  годинах та/або кредитах ЄКТС; 

  • прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила  кваліфікацію; 

  • опис досягнутих результатів навчання; 

  • дата видачі та обліковий запис документа; 

  • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи,  яка підписала документ від імені суб'єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

 

   Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб'єктів підвищення  кваліфікації - нерезидентів України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначено  цим пунктом, та потребують визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти  згідно з цим Порядком.

Атестація
2022-2023

ВАБО.png

Наказ про створення атестаційної комісії у 2022-2023 н.р.

bottom of page