top of page

Гуманітарно-педагогічний факультет

    У рамках імплементації Закону України «Про вищу освіту» в коледжі   проведено структурну  реорганізацію педагогічного та гуманітарного відділень шляхом створення трьох кафедр:

Sait_on.png
Sait_on.png
Sait_on.png

Із 2019 року, відповідно до наказу від 31.08.2019 «Про затвердження декана гуманітарно-педагогічного факультету та складу факультету», виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Гуманітарно-педагогічний факультет» та протоколу № 1 від 30.08.2019 року засідання вченої ради коледжу у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, розпочав свою діяльність структурний підрозділ – гуманітарно-педагогічний факультет.

Основна мета роботи гуманітарно-педагогічного факультету – організація освітнього процесу студентів коледжу, що здобувають початковий рівень вищої освіти (короткий цикл) (освітній ступінь  «Молодший бакалавр»)  та перший освітній рівень «Бакалавр» за такими спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (музичне мистецтво), 014 Середня освіта (образотворче мистецтво), 081 Право. Деканом гуманітарно-педагогічного факультету призначено Мороз Майю Олександрівну, доктора педагогічних наук, дійсного члена (академіка) Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Організацію освітнього процесу факультету здійснюють викладачі випускних кафедр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»: кафедра соціально-економічних дисциплін (завідувач кафедри – Юзько Тетяна Миколаївна, доктор філософії, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся»), кафедра педагогіки, психології та фахових методик (завідувач кафедри – Федорчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся»), кафедра мистецьких дисциплін (завідувач кафедри – Гуд Ганна Олександрівна, кандидат психологічних наук, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся»).

Головна мета освітньої діяльності кафедри соціально-економічних дисциплін полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з права та видавничої справи і редагування.

Мета роботи кафедри педагогіки, психології та фахових методик – забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу здобувачів освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».

Основна мета роботи кафедри мистецьких дисциплін – організація викладачів мистецьких навчальних дисциплін на вдосконалення змісту їх викладання, підвищення науково-методичної підготовки, запровадження в освітній процес новітніх педагогічних технологій, форм та методів роботи зі студентами, спрямованих на якісну підготовку фахівців з музичного та образотворчого мистецтва для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти.

Звіт про роботу факультету за 2022-2023 навчальний рік

 

Навчальна діяльність.

У 2022-2023 навчальному році на факультеті навчалася така кількість студентів денної форми:

 • освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» – 88;

 • початковий рівень вищої освіти (короткий цикл) (освітній ступінь «Молодший бакалавр») – 27;

 • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 140.

 

Всього – 255 здобувачів освіти денної форми навчання, 15 академічних груп.

У ІІ семестрі по факультету на відмінно навчалося 54 студенти, відмінно і добре – 64 студенти, заборгованість мали 3 студентів, абсолютна успішність становила 98,9%, якісний показник успішності – 43,2%.

 

За результатами навчання студентів гуманітарно-педагогічного факультету в цілому за 2022-2023 навчальний рік абсолютна успішність студентів факультету за 2022-2023 навчальний рік становить у середньому 99,4%, якісний показник успішності – 49,98%.

Викладачі, педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працювали зі студентами факультету, а також куратори академічних груп факультету сумлінно працювали, проявляючи професіоналізм, відповідальність у роботі, щиру, дружню співпрацю зі студентами, що допомогло досягти досить непоганих результатів у навчанні в складних умовах, в яких ми всі сьогодні живемо.

Декада.png

Приємним результатом такої тісної співпраці викладачів, кураторів та студентів стало те, що 49 студентів випускних груп отримали цьогоріч дипломи з відзнакою. Зокрема:

 • 41-Д група (куратор Шпаковата М.М.): 5 дипломів з відзнакою

 • 41-Ш група (куратор Слободянюк І.Ю.): 6 дипломів з відзнакою

 • 41-М група (куратор Бакалець Н.О.): 3 дипломи з відзнакою

 • 41-ОМ група (куратор Школьнік О.О.): 3 дипломи з відзнакою

 • 2-МБШ група (куратор Харитонова І.В.): 3 дипломи з відзнакою

 • 2-Б (М-ОМ) група (куратор Восколуп В.П.): 7 дипломів з відзнакою

 • 2-Б (Д-Ш) група (куратор Поберецька В.В.): 6 дипломів з відзнакою

 • 2-Б (Ю) група (куратор Нікітіна Л.О.): 9 дипломів з відзнакою

Заочна форма навчання:

 • Спеціальність «Початкова освіта»: 3 дипломи з відзнакою

 • Спеціальність «Дошкільна освіта»: 2 дипломи з відзнакою

 • Спеціальність «Право»: 2 дипломи з відзнакою

 

Звичайно, не можна сказати, що протягом 2022-2023 н.р. не було жодних проблем чи труднощів у роботі факультету. Проте наше спільне завдання – в жодному разі не зупинятися у своєму професійному розвитку та вдосконаленні, постійний пошук нових форм роботи зі студентами на заняттях, пристосування та адаптація до змішаної системи навчання, до дистанційної онлайн-роботи зі студентами, пошук та використання різноманітних освітніх платформ, програм, цифрових форм, що допоможуть студентам здобувати якісну освіту не лише в форматі очного навчання, а й у дистанційному форматі, спонукатиме і стимулюватиме здобувачів освіти до якісної самостійної роботи з навчально-методичними матеріалами фахових дисциплін. Це наша з вами кропітка щоденна робота, яку ми маємо враховувати при плануванні роботи, зокрема, і на новий навчальний рік.

 

Протягом 2022-2023 навчального року студенти та викладачі факультету успішно поєднували навчально-організаційну роботу з активною позанавчальною діяльністю, науковою діяльністю, результатом якої є організація, проведення та активна участь у численних виховних, просвітницько-мистецьких, наукових заходах, що відбувалися не лише на базі нашого коледжу, а й в інших закладах вищої освіти України та зарубіжжя, мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках.

Студенти факультету проявили надзвичайну позанавчальну активність, постійно брали участь у різноманітних всеукраїнських та зарубіжних конкурсах, фестивалях, наукових проектах і неодноразово ставали переможцями цих конкурсів. Щоб не займати дуже багато часу (адже про наших студентів-переможців можна говорити дуже довго, бо їх дійсно багато), зазначу, що про всі перемоги та участь наших студентів зазначалося на сайті коледжу, у соціальних мережах, що в великій мірі мало і профорієнтаційне значення.

 • Всеукраїнський конкурс «Сурми звитяги».

 • тренінг «Як написати соціальний проєкт на конкурс від Молодіжного Банку Ініціатив БАР», де студенти отримали перемогу у конкурсі малих грантів «Соціальна згуртованість громад – шлях до миру».

 • Міжнародний конкурс мистецтв «Воля»

 • благодійні концерти на підтримку ЗСУ

 • Мистецький івент-проєкт «Микола Леонтович: відлуння земне і небесне» присвячений 145-річчю від дня народження славетного композитора

 • Міжнародний конкурс мистецтв «Українське серце»

 • Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Україна починається з тебе»

 • Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс талантів «На крилах мистецтва»

 • відкритий дайджест-семінар «Український вимір мистецької освіти: від мрії до звершень»

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»

 • Міжнародний онлайн-марафон «Дошкільна освіта в епоху постмодернізму: європейський досвід, інноваційні практики»

 • вебінар «Практика реалізації інтегративного підходу до навчання учнів мовно-літературної освітньої галузі» для вчителів та асистентів початкової школи України

 • вебінар-марафону «Практикуми сучасного дошкілля»

 • онлайн-семінар «Безпека праці та формування негативного ставлення до незадекларованої праці, інформування про ознаки трудової експлуатації та її запобігання»

 • науково-практичний семінар «Сучасна юриспруденція: від теорії до практики»

 • Всеукраїнський марафон «Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід».

… і це далеко неповний перелік тих заходів, де наші студенти та викладачі брали участь протягом 2022-2023 навчального року, гідно представляючи наш коледж.

Звичайно, це все є, значною мірою, заслуга наших викладачів, які працюють на випускових кафедрах факультету: кафедрі педагогіки, психології та фахових методик, кафедрі соціально-економічних дисциплін, кафедрі мистецьких дисциплін. Окремо відзначу роботу завідувачів кафедр кандидата психологічних наук Гуд Г.О., кандидата педагогічних наук Федорчук Н.А., доктора філософії Юзько Т.М., які сумлінно працювали з викладачами своїх кафедр, заохочували та спонукали викладачів до активної позанавчальної наукової, просвітницько-мистецької діяльності зі студентами факультету.

Наукова діяльність викладачів та студентів сьогодні є важливою складовою діяльності факультету. Участь наших студентів, особливо молодших бакалаврів та бакалаврів, у наукових заходах різного ґатунку є органічною частиною і обов'язковою умовою успішної роботи коледжу. При цьому, студенти не лише отримують найновішу наукову практичну інформацію від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, лабораторних роботах і виробничих практиках (особливо старшокурсники), а й беруть участь у наукових дослідженнях. Отже, підвищення ефективності науково-дослідних робіт, залучення до їх виконання студентів підвищують і якість підготовки сучасних фахівців. За рахунок цього коледжова наука має можливість омолоджувати наукові кадри, оскільки приплив молодих учених здійснюється постійно. Ця особливість дає великі переваги вищій школі як з точки зору розвитку самих досліджень, так і з точки зору підготовки наукових кадрів. Тому специфіка роботи вищих навчальних закладів потребує не простого, а органічного поєднання навчально-виховної і науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів.

Аналіз активності залучення наших молодших бакалаврів та бакалаврів до науково-дослідної діяльності, написання наукових тез, статей, участі в науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах тощо за останніх два навчальних роки засвідчує те, що робота в цьому напрямку здійснюється. Приємно те, що вже самі наші студенти починають усвідомлювати важливість та необхідність участі в науковій діяльності і відсоток задіяних у наукових заходах студентів зростає.

Вагомими науковими заходами, які проводилися на базі нашого коледжу і в яких наші студенти факультету брали активну участь, були заходи, присвячені до дня науки (тиждень професорських годин, присвячений Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку, що відбувся 7-11 листопада 2022 року), науково-практичний онлайн-семінар «Фахова підготовка майбутніх педагогів до реалізації Концепції нової української школи: сучасні підходи та пріоритети» (14 листопада 2022 року), регіональний науково-практичний семінар «Голодомор 1932-1933 років на Поділлі (до 90-ї річниці трагічних подій)» (27 лютого), Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту прав людини в сучасних інтеграційних умовах» (2 грудня 2022 року) та інші навчально-наукові заходи.

Своєрідним підсумком роботи був тиждень гуманітарно-педагогічного факультету, (із 24 квітня по 28 квітня 2023 року), організованого випускними кафедрами гуманітарно-педагогічного факультету, відбувалися цікаві, пізнавальні, насичені приємними враженнями зустрічі, семінари, віртуальні вебінари та круглі столи, майстер-класи, а також міжнародна науково-теоретична конференція.

Розпочала роботу 24 квітня кафедра мистецьких дисциплін Мистецьким діалогом із кафедрою академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка.

25 квітня відбувся дистанційний майстер-клас для студентів спеціальності «Журналістика», який передбачав онлайн-зустріч із Людмилою Мазур – випускницею коледжу, а нині керівником відділу комунікацій Астарти.

Не менш цікавою та актуальною була зустріч здобувачів спеціальності «Право» з доктором Аґнешкою Лапіньскою з Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі, Республіка Польща на тему «Як не скоритися? Правила безпеки під час пошуку роботи та виїзду за кордон», яка також відбулася 25 квітня.

26 квітня кафедрою педагогіки, психології та фахових методик було організоване засідання віртуального круглого столу «Формування національної ідентичності вихованців у закладах дошкільної освіти: теоретичні та практичні аспекти», метою якого було закцентувати увагу освітянської спільноти та громадськості на сучасних науково-методологічних підходах щодо підготовки майбутніх педагогів до національно-патріотичного виховання підростаючого покоління та формування національної ідентичності вихованців, систематизувати передовий педагогічний досвід. Цього ж дня кафедра педагогіки, психології та фахових методик організувала ще один віртуальний науково-практичний круглий стіл «Інклюзія в сучасній початковій школі: досвід впровадження в регіоні».

27 квітня здобувачі освіти, а також педагогічні і науково-педагогічні працівники коледжу мали змогу долучитися до роботи ХХVІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін».

28 квітня кафедрою мистецьких дисциплін було проведено мистецький захід «Мотанка – сакральний символ української духовності», який передбачав зустріч із мистцями-дослідниками окресленої теми Вінниччини та студентською й учнівською молоддю області.

Наприкінці 2022-2023 навчального року випускові кафедри та деканат провели засідання з метою обговорення результатів роботи факультету в навчальному році, проаналізували досягнення та проблеми, окреслили шляхи вирішення труднощів та удосконалення роботи факультету.

Випусковими кафедрами факультету заплановано низку навчальних, позанавчальних, наукових заходів, зустрічей із провідними фахівцями відповідних спеціальностей, зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами. Кожна випускова кафедра готує по два наукових заходи, які ми плануємо протягом нового навчального року. У цьому навчальному році ми також проводитимемо декаду факультету, яку запланували на перший семестр і приурочимо міжнародному дню науки, у листопаді 2023 року. Також факультет активно долучатиметься до роботи вченої ради коледжу, організації традиційної міжнародної конференції, яку проведемо у квітні 2024 року. І, звичайно, у травні 2024 року, відзначаючи день науки в Україні, ми також плануємо провести ряд цікавих наукових зустрічей, майстер-класів, студентських конференцій, активно залучаючи наших студентів факультету до наукової діяльності.

Звіт
bottom of page