Гуманітарно-педагогічний факультет

    У рамках імплементації Закону України «Про вищу освіту» в коледжі   проведено структурну  реорганізацію педагогічного та гуманітарного відділень шляхом створення трьох кафедр:

Sait_on.png
Sait_on.png
Sait_on.png

Із 2019 року, відповідно до наказу від 31.08.2019 «Про затвердження декана гуманітарно-педагогічного факультету та складу факультету», виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Гуманітарно-педагогічний факультет» та протоколу № 1 від 30.08.2019 року засідання вченої ради коледжу у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, розпочав свою діяльність структурний підрозділ – гуманітарно-педагогічний факультет.

Основна мета роботи гуманітарно-педагогічного факультету – організація освітнього процесу студентів коледжу, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» («Молодший бакалавр») та перший освітній рівень «Бакалавр» за такими спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (музичне мистецтво), 014 Середня освіта (образотворче мистецтво), 061 Журналістика, 081 Право. Деканом гуманітарно-педагогічного факультету призначено Мороз Майю Олександрівну, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) Академії МСКП “Полісся”.

Організацію освітнього процесу факультету здійснюють викладачі випускних кафедр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М.Грушевського»: кафедра соціально-економічних дисциплін (завідувач кафедри – Юзько Тетяна Миколаївна, доктор філософії), кафедра педагогіки, психології та фахових методик (завідувач кафедри – Федорчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії МСКП “Полісся”), кафедра мистецьких дисциплін (завідувач кафедри – Гуд Ганна Олександрівна, кандидат психологічних наук), а також міжкафедральна циклова комісія викладачів соціально-економісних дисциплін (голова циклової комісії – Восколуп Валерій Петрович, викладач-методист, викладач вищої категорії, здобувач).

Головна мета освітньої діяльності кафедри соціально-економічних дисциплін полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з права та видавничої справи і редагування.

Мета роботи кафедри педагогіки, психології та фахових методик – забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу здобувачів освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».

Основна мета роботи кафедри мистецьких дисциплін – організація викладачів мистецьких навчальних дисциплін на вдосконалення змісту їх викладання, підвищення науково-методичної підготовки, запровадження в освітній процес новітніх педагогічних технологій, форм та методів роботи зі студентами, спрямованих на якісну підготовку фахівців з музичного та образотворчого мистецтва для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти.

Звіт про роботу гуманітарно-педагогічного факультету за 2020-2021 н.р.

 

   Гуманітарно-педагогічний факультет є структурним підрозділом КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського», який здійснює організацію освітнього процесу студентів коледжу, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», «Молодший бакалавр» та перший освітній ступінь «Бакалавр» за такими спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (музичне мистецтво), 014 Середня освіта (образотворче мистецтво), 061 Журналістика, 081 Право.

   У 2020-2021 н.р. факультет налічував 21 академічну групу, в яких навчалися 402 студенти.

Освітній процес на гуманітарно-педагогічному факультеті забезпечують викладачі трьох кафедр – кафедри соціально-економічних дисциплін, кафедри педагогіки, психології та фахових методик, кафедри мистецьких дисциплін, а також міжкафедральної циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін.

 І студенти, і викладачі гуманітарно-педагогічного факультету, займаються активною освітньою, науковою, громадською діяльністю, працюють над підвищенням фахового рівня, удосконаленням педагогічної майстерності, беруть активну участь у роботі вебінарів, конференцій, зустрічей, круглих столів, тощо.

   Хорошою традицією стало організація та проведення декади факультету, яка в 2020-2021 н.р. проводилася з 9 по 26 березня 2021 року. Викладачі кафедр соціально-економічних дисциплін, мистецьких дисциплін, педагогіки, психології та фахових методик разом зі студентами підготували багато цікавих і різноаспектних творчих проєктів, які представили в режимі онлайн. Програма декади факультету була надзвичайно насичена різноманітними мистецькими та науково-методичними заходами, засіданнями, зустрічами з провідними фахівцями освітянської, журналістської та правової сфери.

Декада.png

Участь викладачів та студентів факультету в конференціях, вебінарах, наукових семінарах:

 • Участь у вебінарі «Медіавчительський кампус» творчої спільноти «Медіавчитель» освітньо-дослідницького центру (модератор – Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка), майстер-класі «Журналісти й освітяни: простір коворкінгу», побували на унікальних інфомедійних Андріївських вечорницях журналістів та освітян (модератори – Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету», Наталія Грона, доктор педагогічних наук, доцент, викладач Прилуцького педагогічного коледжу ім. І. Франка), інфомедійному воркшопі «Дебат-клуб «МЕДІА&УЧЕНЬ» (модератор – Алла Баєва, учитель української мови і літератури КЗ «Сумська гімназія № 1»), на запрошення керівників проєкту «МЕДІА&КАПСУЛИ», який є складовою частиною міжнародного проєкту «Learn to Discern in Schools - National Rollout // Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України й Академією української преси (10 грудня 2021 року, викладачі Лебединська Т. М., Бобир О. І. та студенти спеціальності «Журналістика» взяли активну);

 • Онлайн-конференція з випускницею 2008 року спеціальності «Видавнича справа та редагування», фахівцем із зовнішніх комунікацій агропромхолдингу «Астарта-Київ» Людмилою Мазур (10 березня 2021 року, відповідальна за проведення Лебединська Т.М,, голова циклової комісії викладачів спеціальності «Журналістика»);

 • Тематичний відеоконцерт «Я народився разом із весною, щоб все живе будить від сну...», приурочений 90-й річниці від дня народження українського композитора і поета О. Білаша (15 березня 2021 року, відповідальні за проведення викладачі музичних дисциплін Коцурак О.М., Коваль Л.С., Матвієнко Н.А. – голова циклової комісії музично-теоретичних дисциплін та інструментального виконавства);

 • Вебінар «Професійне становлення керівника музичного виховання в ЗДО» для студентів спеціальності 014 «Середня освіта. Музичне мистецтво» (16 березня 2021 року, відповідальні за проведення викладачі музичних дисциплін Бакалець Н.О., Кузнєцова Д.В.);

 • Всеукраїнський вебінар «Інновації в мистецькій освітній галузі: теорія в практиці» для вчителів мистецтва, науково-педагогічних працівників ЗВМО (18 березня 2021 року, відповідальна за проведення к.п.н. Дікун І.А.);

 • Круглий стіл «Грантові можливості для розвитку закладів вищої освіти» за участю Арсена Келічавого, кандидата економічних наук, менеджера проєктів Британської Ради в Україні, та Олени Данілової, голови правління Фонду громади «Подільська громада»;

 • Міжрегіональний вебінар «Нова українська школа: упевнений поступ освітньої реформи», присвячений аналізові ключових завдань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (23 березня 2021 року, відповідальна за проведення к.п.н. Федорчук Н.А. завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик);

 • Навчально-методичний вебінар «Шалва Олександрович Амонашвілі: гуманізм серця і душі» 24 березня 2021 року в межах тижня кафедри педагогіки, психології та фахових методик гуманітарно-педагогічного факультету Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (відповідальна за проведення к.п.н. Федорчук Н.А. завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик);

  • Навчально-практичний вебінар «Особливості роботи в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» У рамках партнерства 25 березня 2021 року у віртуальному просторі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу (зустріч адміністрації УДЦ «Молода гвардія» зі студентами та викладачами коледжу, відповідальні за проведення завідувач практикою Марчук С.В., викладач кафедри педагогіки, психології та фахових методик Рожанська Л.Г.);

  • навчально-методичного вебінару «Ідеї Софії Русової в контексті сучасного дошкільного виховання» (24 березня 2021 року, модератор – Саврій Юлія Федорівна, доктор філософії, викладач циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик);

  • ХХІI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін» (м. Бар, 23-24 квітня 2020 року, відповідальна за проведення д.п.н. Мороз М.О., декан гуманітарно-педагогічного факультету);

  • Зустріч із координатором Київського видавництва «Наш формат» Марина Кичак (25 червня 2021 року, в межах навчальної практики студентів спеціальності «Журналістика», відповідальна за проведення Лебединська Т.М,, голова циклової комісії викладачів спеціальності «Журналістика»).

 

Здобутки та перемоги на мистецьких конкурсах, фестивалях:

 • І Міжнародний фестиваль вокального та хорового мистецтва «Vokal-Art», ІІІ місце (Лісова А.В., конц. Коцурак О.М., студентка 41-М Скубська Олена);

 • ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Осіння палітра талантів» мистецький проект «SPLASH of ART», І місце (м.Умань, народний ансамбль козацької пісні, керівник Сошинська Н.В.);

 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодія моєї мрії», І місце (м. Київ, народний ансамбль козацької пісні, керівник Сошинська Н.В.);

 • ІХ Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «DANCE SONG FEST-2020», І місце (м. Харків, народний ансамбль козацької пісні, керівник Сошинська Н.В.);

 • ХІ Всеукраїнський фольклорно-етнографічний фестиваль імені василя Верховинця «Золоті ключі», І місце (м. Буча, народний ансамбль козацької пісні, керівник Сошинська Н.В.);

 • Всеукраїнський різножанровий конкурс-фестиваль мистецтв «Пальмова першість», лауреати премії Гран-Прі (м.Вінниця, народний ансамбль козацької пісні, керівник Сошинська Н.В.);

 • V Всеукраїнська учнівсько-студентська олімпіада з образотворчого мистецтва (м. Умань, 9 грудня 2021 року). Переможці:

  • у номінації «Живопис»: Берестюк М, студентка 41-ОМ групи; Христофор В., студентка 21-Ш групи (дипломанти І ступеня); Максімова О., студентка 21-ОМ групи; Чех Я., студентка 21-ОМ групи (дипломанти ІІ ступеня); Подолинна В., студентка 41-ОМ групи; Шмельова А., учениця 11-А класу Обласного наукового ліцею-інтернату; Маркуш А., учениця 10-А класу Обласного наукового ліцею- інтернату (дипломанти ІІІ ступеня);

  • у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: Дем’янюк В., студентка 41-ОМ групи; Максімова О., студентка 21-ОМ групи; Дидова У., студентка 41-ОМ групи (дипломанти І ступеня); Вікулова О., студентка 11-ОМ групи, Січко М., студентка 11-ОМ групи (дипломанти ІІ ступеня);

  • у номінації «Графіка»: Мостова В., студентка 41-ОМ групи (дипломант І ступеня); Навроцький Д., студент 21-ОМ групи (дипломант ІІ ступеня).

 

Керівниками творчих робіт переможців були викладачі кафедри мистецьких дисциплін: Бондарчук С.Л., Школьнік О.О., Романюк А.М., Підгорна Н.В.

 

Викладачі факультету активно працюють на удосконаленням власного наукового рівня, навчаючись в аспірантурі, докторантурі, захищаючи власні дисертаційні дослідження. Зокрема, за 2020 та 2021 роки:

 • 8 викладачів захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії): Саврій Ю.Ф., Гордаш А.М., Юзько Т.М., Гуд Г.О., Гуцол Д.О., Лісова А.В., Самборська О.Д., Поберецька В.В.

 • 1 викладач захистив докторську дисертацію та отримав наукове звання доктора педагогічних наук (Мороз М.О.),

 • 10 викладачів факультету навчаються в аспірантурі та готуються до захисту дисертацій.

 

Усе це свідчить про потужний науковий потенціал кафедр і факультету в цілому.

Аналіз роботи кафедр за 2019-2020 рр.

 

    Із 2019 року, відповідно до наказу від 31.08.2019 «Про затвердження декана гуманітарно-педагогічного факультету та складу факультету», виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Гуманітарно-педагогічний факультет» та протоколу № 1 від 30.08.2019 року засідання  вченої ради коледжу у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, розпочав свою діяльність структурний підрозділ – гуманітарно-педагогічний факультет.

    Основна мета роботи гуманітарно-педагогічного факультету – організація освітнього процесу студентів коледжу, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» («Молодший бакалавр») та перший освітній рівень «Бакалавр» за такими спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (музичне мистецтво), 014 Середня освіта (образотворче мистецтво), 061 «Журналістика», 081 «Право». На факультеті навчається близько 390 студентів (21 академічна група) за названими спеціальностями та освітніми рівнями.

Організацію освітнього процесу факультету здійснює висококваліфікований колектив випускних кафедр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж» імені М. Грушевського (кафедра соціально-економічних дисциплін, кафедра педагогіки, психології та фахових методик, кафедра мистецьких дисциплін, а також міжкафедральної циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін), до складу якого входять педагогічні та науково-педагогічні працівники, що мають науковий ступінь: 2 доктори наук, 14 кандидатів наук, 10 аспірантів, здобувачів.

    Деканат та кафедри гуманітарно-педагогічного факультету постійно тримають в полі зору питання удосконалення системи професійного відбору та росту якості підготовки фахівців гуманітарного, педагогічного, мистецького напряму. На її постійне покращення спрямована навчально-методична, наукова, виховна, організаційна, профорієнтаційна робота викладачів факультету, які щоразу удосконалюють методику викладання фахових дисциплін, розширюють арсенал методичного забезпечення, урізноманітнюють завдання поточних і підсумкових форм контролю тощо.

 Головна мета освітньої діяльності кафедри соціально-економічних дисциплін  полягає у підготовці  висококваліфікованих фахівців з права та видавничої справи і редагування.  

   Мета роботи кафедри педагогіки, психології та фахових методик – забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу здобувачів освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».

   Основна мета роботи кафедри мистецьких дисциплін – організація викладачів мистецьких навчальних дисциплін на вдосконалення змісту їх викладання, підвищення науково-методичної підготовки, запровадження в освітній процес новітніх педагогічних технологій, форм та методів роботи зі студентами, спрямованих на якісну підготовку фахівців з музичного та образотворчого мистецтва для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти. 

  Усі кафедри та міжкафедральна циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін здійснюють свою діяльність відповідно до розроблених планів роботи, затверджених заступником директора з гуманітарної освіти та виховної роботи на початку навчального року. Завідувачі кафедр та голова циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін систематично займаються організацією та контролем за виконанням освітньої та науково-методичної діяльності членів структурних підрозділів, результати якої ми спостерігаємо протягом навчального року у ході проведення численних навчально-виховних заходів, зустрічей, виступів викладачів на педагогічних, методичних, учених радах, нарадах при директорі, а також зафіксовані у протоколах засідань кафедр та циклової комісії, звітах завідувачів кафедр.

    Ресурсами нашого коледжу створено всі умови для повноцінного функціонування факультету за такими напрямами: навчальна робота, наукова робота, методична робота, робота зі студентами.

 

Навчально-виховна робота

Навчально-виховна робота на факультеті проводиться згідно плану роботи кафедр, плану роботи факультету. Значна робота проводиться кураторами академічних груп – це і кураторські години, і дні відкритих дверей, і робота з батьками, особливо в період змішаного та дистанційного навчання. Особливо хочу відмітити роботу кураторів усіх академічних груп факультету, які тримають постійний зв’язок із викладачами-предметниками, студентами, їхніми батьками, здійснюють організаційну та роз’яснювальну роботу.

 

Одним із показників ефективності навчально-виховної роботи факультету є те, що значна частка студентів факультету щороку стають переможцями Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, олімпіад тощо. Пропонуємо результати плідної художньо-творчої та наукової співпраці викладачів та студентів факультету за 2020 та 2021 роки:

Творчі здобутки викладачів кафедри мистецьких дисциплін:

 1. Циклова комісія образотворчого мистецтва та художньої праці

Художньо-творча діяльність

 • Бондарчук С. Л. - Персональна виставка художніх робіт до Дня художника 5-23 жовтня 2020.

 • Бондарчук С.Л. - Перемога у Всеукраїнському багатожанровому дистанційноу фестивалі-конкурсі «Битва Титанів» за номінацією «Образотворче мистецтво» (комплект нагород: медаль, кубок, подяка та диплом І ступеня).

 • Бондарчук С.Л. - Співпраця у створенні онлайн виставок з Н.Г. Белецькою, яка створює відео-матеріал «Мистецький хакатон» на основі матеріалу, виконаного і зібраного на навчальних заняттях художньо-прикладної графіки (підгрупа Бондарчук С.Л.).

 • Підгорна Надія Володимирівна стала переможцем Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Я і мистецтво" в номінації "Живопис".

 • Підгорна Надія Володимирівна та Романюк Альона Миколаївна - переможці конкурсу на отримання грантів Британської ради на проекти соціальної дії.

 • Білик О.І., Підгорна Н.В., Романюк А.М. - призові місця студентів за участь у ІV Всеукраїнській студентській дистанційній олімпіаді з образотворчого мистецтва на базі Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г. Тичини.

Дипломи переможця І ступеня серед студентів отримали: Вакула Анастасія (21-ОМ), Коновальчук Анастасія(31-ОМ)

Дипломи переможця ІІ ступеня серед студентів отримали: Подолинна Валентина (31-ОМ), Мостова Вероніка (31-ОМ), Степанкевич Анастасія (21-ОМ).

Дипломи переможця ІІІ ступеня серед студентів отримали:

Духновська Олександра (31-ОМ), Іванова Ілона (31-ОМ), Берестюк Тетяна (31-ОМ).

 

 1. Циклова комісія викладачів хорового диригування та постановки голосу:

Народний ансамбль козацької пісні (керівник Сошинська Н.В.):

І місце у ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Осіння палітра талантів» (мистецький проект «SPLASH of ART» М. Умань 2020 рік)

І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Мелодія моєї мрії» м. Київ 2020

І місце у ІХ Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв “DANCE SONG FEST-2020” м. Харків

І місце в ХІ Всеукраїнському фольклорно-етнографічному фестивалі імені Василя Верховинця «Золоті ключі» м. Буча

 

Творчі здобутки викладачів кафедри соціально-економічних дисциплін:

    Циклова комісія викладачів видавничої справи та редагування

Лебединська Т.М.

 1. Підготувала матеріал до міжнародного Дня писемності (31-Ж група) (14.09.20). Написала матеріали на сайт коледжу.

 2. Написала статтю про «Відзначення Дня писемності (грамотності) в Барському коледжі» в газету Вінницького обласного і міського комітетів Профспілки працівників освіти і науки «Слово педагога» (№ 9, вересень 2020).

 3. Долучилася до організації виставки-анонсу новинок навчально-педагогічної літератури: «Знання, які долають злами століть» (у ракурсі проблем втілення Концепції «Нова українська школа» (до Всеукраїнського дня бібліотек) (24-30.09.20).

 4. Взяла участь у редагуванні сценарію зустрічі з волонтерами-земляками (до Дня Збройних сил України).

 5. Підготувала студентів 31-Ж та 41-Ж груп до блоку діалогів під час зустрічі з волонтерами-земляками (до Дня Збройних сил України) в контексті вшанування учасників бойових дій на Донбасі.

 6. Взяла участь у написанні сценарію та підготовці студентів 11-Ж та 41-Ж групи до відкритого заходу з питань морально-етичного виховання «Толерантність відносин в сім’ї, колективі, суспільстві. Попередження конфліктних і стресових ситуацій».

 7. Написала матеріали на сайт коледжу про проведення відкритого заходу з питань морально-етичного виховання «Толерантність відносин в сім’ї, колективі, суспільстві. Попередження конфліктних і стресових ситуацій».

 8. Взяла участь у Вебінарі «Інфомедійна грамотність: валізка вправ для словесника». Керівник проєкту – Олена Семеног (Вебінар проведено в межах реалізації проекту «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус», Сертифікат МВК 0401/274 від 04.01.2021, тривалість: 2 години).

 9. Зі студентами 31-Ж групи взяла участь у Вебінарі «Майстерка «Як взяти участь у конкурсі методичних розробок з інфомедійним компонентом?»». Керівник проєкту – Олена Семеног (Вебінар проведено в межах реалізації проекту «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус», Сертифікат МВК 0901/275 від 09.01.2021, тривалість: 2 години).

 

Пантелюк Л.В.

 1. Підготувала переможців I етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика (09.11.20): Шморгун А. 31-ж (1 місце серед третіх курсів), Сивак І. 31-ж (2 місце серед третіх курсів).

 2. Підготувала інформаційний випуск програми коледжового радіо до Дня визволення України та міста Бар від фашистських загарбників.

Кондратюк О.В.

 1. З 41- Ж групою підготувала захід до Дня захисника України, українського козацтва, Покрови Святої Богородиці.

 2. Підготувала на сайт коледжу інформацію «Благодійність як поклик серця та святий обов’язок кожного».

Мельник О.М.

 1. Підготувала:

 • учасників І етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика   (Гнатюк Олександра,Чебан Ірина, Нечуя Аліна, Святенко Катерина, Бурлак Руслана, Шустрова Руслана, Торкотюк Юрій);

 • учасників І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови (Гнатюк Олександра,Чебан Ірина, Святенко Катерина, Бурлак Руслана, Шустрова Руслана).

Працює зі студентами в творчому об’єднані «Юний кореспондент».

 

 

 1. Циклова комісія викладачів української мови

Переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови (серед студентів ІІ курсу):

І місце – Грабчак Яна (21-ЮЖ) (викладач – Королюк Г. Ф.);

ІІ місце – Британська Ольга (21-Ш) (викладач – Слободянюк Л. М.);

ІІІ місце – Шваб Наталія (21-Ш) (викладач – Мельник О. М.).

 

Переможці І етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика:

Серед студентів І курсу:

І місце – Чебан Ірина (11-ЮЖ) (викладач – Мельник О. М.);

ІІ місце – Гнатюк Олександра (11-ЮЖ)(викладач – Мельник О. М.);

ІІІ місце – Кіндич Мирослава (11-М), Островіцька Яна (11-М) (викладач – Кондратюк О. В.).

 

Серед студентів ІІ курсу:

І місце – Британська Ольга (21-Ш) (викладач – Слободянюк Л. М.);

ІІ місце – Гутковська Маріанна (21-Ш) (викладач – Слободянюк Л. М.);

ІІІ місце – Гуцал Аліна (21-Д) (викладач – Кондратюк О. В.).

 

Серед студентів ІІІ курсу:

І місце – Шморгун Анастасія (31-Ж) (викладач – Пантелюк Л. В.);

ІІ місце – Сивак Іванна(31-Ж) (викладач – Пантелюк Л. В.);

ІІІ місце – Гресюк Юлія (31-Ш) (викладач – Слободянюк Л. М.).

 

Серед студентів ІV курсу:

І місце – Моровець Карина (41-Ж) (викладач – Дяченко Г. П.);

ІІ місце – Купчик Марина (41-Ж) (викладач – Кондратюк О. В.);

ІІІ місце – Хезіна Наталія (41-Ш), Періг Дарія (41-Ш) (викладач – Поберецька В. В.).

Учасники ІІІ (обласного) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: Яна Грабчак (21-ЮЖ) (викладач – Королюк Г.Ф.); Юлія Гресюк (31-Ш) (викладач – Слободянюк Л. М.); Марина Купчик (41-Ж) (викладач – Дяченко Г. П.).

Переможець ІІІ (обласного) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів педагогічних коледжів Вінницької області – І місце –Юлія Гресюк (31-Ш) (викладач – Слободянюк Л. М.).

 

Ще одним результатом є робота над посиленням науково-публікаційної активності викладачів факультету. Зокрема, викладачами факультету за 2020-2021 роки опубліковано та видано:

Кафедра соціально-економічних дисциплін:

20 публікацій, серед яких:

 • статті у фахових вітчизняних виданнях 3

 • участь у конференціях 17

Серед викладачів кафедри відзначимо науково-публікаційну активність за означений період Лебединська Т.М. (6 публікацій), Шмирко Г.О. (2 публікації), Бурятинська Н.І. (2 публікації), Юзько Т.М. (3 публікації).

 

Кафедра педагогіки, психології та фахових методик:

15 публікацій, серед яких:

 • авторські навчально-методичні посібники 5

 • методичні рекомендації до вивчення навчальних дисциплін 1

 • статті у міжнародних виданнях 1

 • участь у конференціях 8

Серед викладачів кафедри відзначимо науково-публікаційну активність за означений період Гулько О.М. (3 наукові публікації), Марчук С.В. (1 наукова публікація) Рожанської Л.Г. (2 наукові публікації), Потримай Н.С. (2 наукові публікації), Федорчук Н.А. (8 наукових видань різного ґатунку)

 

Кафедра мистецьких дисциплін:

42 публікації, серед яких:

 • Монографії 3 (2 авторські, 1 колективна)

 • авторські навчально-методичні посібники 4

 • статті у фахових вітчизняних виданнях 23

 • статті у міжнародних виданнях 2

 • участь у конференціях 10

 

Серед викладачів кафедри відзначимо науково-публікаційну активність за означений період Бурси А.І. (5 наукових видань різного ґатунку), Гуд Г.О. (4 наукових видання різного ґатунку), Дікун І.А. (6 наукових видань різного ґатунку), Мороз М.О. (10 наукових видань різного ґатунку).

 

Приємно, що викладачі факультету активно працюють на удосконаленням власного наукового рівня, навчаючись в аспірантурі, докторантурі, захищаючи власні дисертаційні дослідження. Зокрема, за 2020 та 2021 роки 3 викладачі захистили кандидатські дисертації (Саврій Ю.Ф., Гордаш А.М., Юзько Т.М.), 1 викладач захистив докторську дисертацію (Мороз М.О.), 10 викладачів факультету навчаються в аспірантурі та готуються до захисту дисертацій. Це свідчить про потужний науковий потенціал кафедр і факультету в цілому.

 

Перспективним вбачаємо продовження роботи над удосконаленням навчально-методичної діяльності та активізацією наукового потенціалу викладачів факультету, подальшим залученням студентів факультету до участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, конкурсах, фестивалях; посиленням мотиваційного компоненту навчальної діяльності студентів факультету, розкриттям творчого потенціалу кожного студента; продовженням активної профорієнтаційної діяльності викладачів та студентів факультету.

 
 

Декада гуманітарно-педагогічного факультету
КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

Березень 2021 року для викладачів і студентів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу виявився надзвичайно активним, плідним, багатим на цікаві та незабутні зустрічі, які відбувалися з 9 по 26 березня в рамках проведення декади гуманітарно-педагогічного факультету.

Цьогоріч викладачі кафедр соціально-економічних дисциплін, мистецьких дисциплін, педагогіки, психології та фахових методик разом зі студентами підготували багато цікавих і різноаспектних творчих проєктів, які представили в режимі онлайн.

09 березня 2021.jpg

Декаду гуманітарно-педагогічного факультету розпочав тиждень кафедри соціально-економічних дисциплін, викладачі якої стали співорганізаторами низки заходів, приурочених ушануванню пам’яті Великого Українця – Тараса Григоровича Шевченка.

9 березня до 207-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка в коледжі вийшов спецвипуск газети «Ліцеїст» (редактор – Слободянюк Лариса Михайлівна), а викладачі циклових комісій української і зарубіжної філології та журналістики, вихователі ліцейських класів разом зі студентами й учнями ліцею провели Шевченківські читання і створили тематичні відеоролики.

Декада гуманітарно-педагогічного факультету

Декада.png
10.03.JPG
Kolege FM.png
001.png

10 березня викладачі спеціальності «Журналістика» на чолі з головою циклової комісії Лебединською Тетяною Михайлівною організували та провели онлайн-конференцію з випускницею 2008 року спеціальності «Видавнича справа та редагування», нині фахівцем із зовнішніх комунікацій агропромхолдингу «Астарта-Київ» Людмилою Мазур. Учасники онлайн-конференції порушили питання вдосконалення фахової майстерності сучасного журналіста, популярності професії медійника. Людмила Мазур розповіла про важливість журналістської освіти в час стрімкого розвитку медіаіндустрії, про використання методик формування та редагування текстів різних жанрів, провела майстер-клас із редакторського і журналістського фаху.

11 березня студентське радіо «Коледж-ФМ», попри дистанційну форму навчання, яка, безперечно, внесла свої корективи в освітній процес і докорінно змінила план позаурочної роботи, зазвучало в новому форматі. Викладачі Пантелюк Людмила Василівна і Зеленюк Сергій Вікторович підготували тематичний радіоефір, приурочений декаді факультету.

12 березня викладачі та студенти спеціальності «Журналістика» КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» провели літературні читання, приурочені Всесвітньому дню поезії. Устами молоді промовляла Леся Українка; і в кожному рядку оживали почуття поетеси, яка через усе життя пронесла вогонь любові до рідного слова і своєї землі. Пронизували душу зворушливі рядки «Заповіту» Т. Шевченка, його безсмертного послання «І мертвим, і живим, і ненародженим…».

Тиждень кафедри_програма.png
15.03.2021 Білаш.png

Нікого не залишили байдужими вірші Ліни Костенко, яку вважають найправдивішою поетесою сучасності. «Крилатість» Пегаса, одна з важливих символічних якостей, відчувалась у рядках поезій класиків світового поетичного слова – О.Блока, С.Єсеніна, Г.Аполлінера. Читці майстерно передали неприборкані пориви авторів, які, віддаючи себе мистецтву, ішли до людей з відкритою душею.

Естафетним продовженням декади гуманітарно-педагогічного факультету став тиждень кафедри мистецьких дисциплін, який тривав із 15 по 19 березня. Так, 15 березня викладачі кафедри запросили всіх охочих до перегляду тематичного відеоконцерту «Я народився разом із весною, щоб все живе будить від сну...», приуроченого 90-й річниці від дня народження українського композитора і поета О. Білаша.

Справді, в Україні (та й, власне, за кордоном) коло шанувальників творчості О.Білаша величезне. Адже практично всі його пісні торкають душу, наповнюють її теплом і щемним сумом, змушують зупинитися й заглибитись у себе. Відеоконцерт «Я народився разом із весною, щоб все живе будить від сну...» викликав хвилю позитивних емоцій в усіх слухачів, а комусь уперше відкрив дивосвіт музично-пісенної творчості композитора і поета О. Білаша. Його твори прозвучали у виконанні викладачів кафедри мистецьких дисциплін: Матвієнко Наталії Анатоліївни, Коцурак Оксани Михайлівни, Коваль Лариси Станіславівни, Мілінчука Андрія Олександровича, Чернілевського Олега Юрійовича, Крупського В’ячеслава Михайловича та студентки 31-М групи Лаути Еріки.

16.03.2021 КМВ_ЗДО.png

Із метою популяризації професії музичного керівника та усвідомлення її значення у всебічному розвитку дошкільників на базі КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» 16 березня 2021 року було проведено вебінар «Професійне становлення керівника музичного виховання в ЗДО» для студентів спеціальності 014 «Середня освіта. Музичне мистецтво». 

Учасники вебінару розглянули питання професійних компетентностей сучасного музичного керівника та окреслили шляхи реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на педагогічній практиці.

До участі в заході були запрошені випускники минулих років, котрі сьогодні вже успішно працюють у закладах дошкільної освіти за спеціальністю, яку здобули в стінах коледжу.

В організації, підготовці та проведенні заходу взяли участь викладачі коледжу: Слободянюк Ірина Юріївна, Бакалець Надія Олексіївна, Кузнєцова Дарина Вікторівна, Коцурак Оксана Михайлівна та завідувач кафедри мистецьких дисциплін Белецька Надія Григорівна; а також студенти 21-М групи: Яковішак Надія, Чайковська Аліна, Поповська Яна, Постернак Анастасія і студентка 31-М групи Кобилянська Ольга.

17.03.2021 Зоя Ружин.png

Наступного дня, 17 березня 2021 року, відбулася зустріч із двома жінками-легендами. Це був майстер-клас Зої Ружин, поетеси, громадської діячки, голови ВГО «Поступ жінок-мироносиць», заслуженого працівника культури України, і Світлани Садовенко, заслуженого діяча мистецтв України, професора кафедри режисури та акторської майстерності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв «Пісенний дивосвіт Зої Ружин» у співтворчості з композиторами та виконавцями. Приємною несподіванкою стала поява на заході композитора, співачки, жінки-мироносиці Людмили Салюти-Ященко.

Зазначимо, що захід відбувся за сприяння директора Київського професійного коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки, а також безпосередньо його директора Петровича Василя Сергійовича.

На слова поетеси Зої Ружин викладачі і студенти підготували та виконали декілька творів. Майстерно прозвучали пісні «Кач-каче-качечка» (із циклу колискових пісень Зої Володимирівни, музика Леоніда Нечипурука – композитора-пісняра, члена асоціації діячів естрадного мистецтва) у виконанні Дар’ї Дмитришеної, «Чорнобривці» (музика Руслани Лоцман – співачки, автора багатьох пісень, громадської діячки) у виконанні дуету в складі Дар’ї Дмитришеної та Олени Скубської, «Красуня-козачка» (музика Юрія Решетаря – композитора, члена Національної спілки композиторів України, аранжувальника) у виконанні народного ансамблю козацької пісні КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (керівник – Сошинська Наталія Василівна).

18.03.2021 Вс_вебінар.png

18 березня відбувся Всеукраїнський вебінар «Інновації в мистецькій освітній галузі: теорія в практиці» для вчителів мистецтва, науково-педагогічних працівників ЗВМО. Організаторами заходу стали КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М.Грушевського» і Всекраїнський журнал «Мистецтво та освіта». Технології презентували спікери М. Качур, В. Рагозіна, О. Гумінська, Н. Новикова, В. Мартиненко.

Кількість зареєстрованих на участь у науково-практичному зібранні сягнула понад 700 осіб. Серед учасників вебінару були представники Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Житомирщини, Закарпаття, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Хмельниччини, Чернігівщини, а також різних міст і містечок України: Києва, Львова, Херсона, Луцька, Миколаєва, Івано-Франківська, Дніпра, Запоріжжя, Кременця, Переяслава, Краматорська, Бердянська, Умані, Маріуполя, Ніжина, Харкова та ін. Безперечно, така різноманітна географія учасників свідчить про посилену увагу і небайдужість широкої громадськості до нинішніх проблем мистецької освіти та актуальність запропонованих для обговорення тем. Сподівання організаторів науково-практичного зібрання виправдалися: на сьогодні ми маємо понад 2500 переглядів вебінару на каналі «Ютуб»; сотні коментарів зі словами вдячності та підтримки таких заходів.

19.03.2021 Круглий стіл_гранти.png

Тиждень кафедри завершився ще одним потужним заходом: 19 березня відбувся круглий стіл «Грантові можливості для розвитку закладів вищої освіти» за участю Арсена Келічавого, кандидата економічних наук, менеджера проєктів Британської Ради в Україні, та Олени Данілової, голови правління Фонду громади «Подільська громада».

Захід організовано з метою ознайомлення вчителів, викладачів, учнів і студентів із перспективами, що їх відкривають Британська рада та програма «Активні громадяни».

Учасники круглого столу говорили про тонкощі формування стратегії розвитку освітнього закладу, яка спрямує його діяльність у правильне русло та пришвидшить розвиток педагогічної сфери і матеріальної бази; збільшить кількість відряджень задля професійного розвитку викладачів і студентів. Зазначимо, що низка заходів пройшла за технічної підтримки викладачів інформатики, технічних засобів навчання та нових інформаційних технологій: Зеленюка Сергія Вікторовича, Слободянюк Ірини Юріївни та Ляхнович Ніни Олександрівни. Їхній високий професіоналізм, уміння працювати в команді сприяли проведенню заходів на високому рівні.

16.03.-19.03.2021 класи.png

Цікавою новинкою стали майстер-класи від викладачів спеціальності 014 «Середня освіта. Образотворче мистецтво» Романюк Альони Миколаївни, Богуцького Сергія Петровича, Білик Ольги Іванівни, Підгорної Надії Володимирівни та Шпаковатого Вадима Васильовича. Щодня впродовж тижня глядачі переглядали змістовні тренінги: «Вузликовий батік» від Романюк Альони Миколаївни, «Плетіння з лози та паперових трубочок» від Богуцького Сергія Петровича, «Монотипія» від Білик Ольги Іванівни, «Живопис вовною» від Підгорної Надії Володимирівни, «Гончарство» від Шпаковатого Вадима Васильовича – та разом із знаними майстрами долучалися до світу прекрасного.

03.png
Я словом дорожу.png

Завершив декаду гуманітарно-педагогічного факультету не менш феєричний і знаковий тиждень кафедри педагогіки, психології та фахових методик, який проходив із 22 по 26 березня.

22 березня викладачі та студенти коледжу мали змогу завітати на поетичну гостину із Ганною Дяченко «Я словом дорожу». Автори творчого проєкту –Федорчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик, і Поберецька Вікторія Василівна, аспірант Інституту вищої освіти НАПН України, викладач циклової комісії викладачів філологічних дисциплін, а також студенти 41-Ш групи: Бондарчук Росіна, Періг Дарія, Розбийголова Дар’я, Степанкевич Анастасія. Захід був приурочений Всесвітньому дню поезії (21 березня). Учасники поетичної гостини мали чудову нагоду поринути в яскравий поетичний світ нашої колеги і наставниці Ганни Петрівни Дяченко – викладача української мови і літератури, викладача-методиста, ветерана коледжу, голови методичного об’єднання викладачів української мови і літератури закладів вищої освіти Західного регіону України, шанованої педагогині на теренах яблуневого Прибар’я та всього Подільського краю.

04.png
01.jpg

23 березня відбувся міжрегіональний вебінар «Нова українська школа: упевнений поступ освітньої реформи», присвячений аналізові ключових завдань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Організатори науково-практичного зібрання поставили за мету об’єднати погляди науковців, педагогів-практиків, студентів навколо актуальної проблеми, яка сьогодні стоїть перед закладами вищої педагогічної освіти, – забезпечити якісну підготовку майбутніх учителів до реалізації завдань, передбачених новим Державним стандартом; формування ключових і предметних компетентностей учнів у процесі реалізації нових навчальних програм.

Учасники Міжрегіонального вебінару «Нова українська школа: упевнений поступ освітньої реформи», робота якого транслювалася у відеохостингу YouTube (на каналі БГПК) (https://cutt.ly/KxmvPKz), дійшли висновку, що реформування початкової освіти в контексті Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» вимагає переосмислення концептуальних філософських та науково-методологічних засад підготовки майбутніх учителів початкової школи. І саме в цьому напрямку будуть здійснюватися наукові пошуки та педагогічна творчість викладацького і студентського колективів Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Цього ж дня відбувся навчально-практичний вебінар «Особливості роботи в Українському дитячому центрі «Молода гвардія», модераторами якого були Марчук Світлана Віталіївна, завідувач практик КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», та Рожанська Лариса Георгіївна, магістр, викладач циклової комісії викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик.

00.jpg

24 березня студенти і викладачі коледжу мали можливість стати учасниками навчально-методичного вебінару «Ідеї Софії Русової в контексті сучасного дошкільного виховання» (модератор – Саврій Юлія Федорівна, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик). Організатори вебінару поставили за мету ширше ознайомити студентів із життєвим і творчим шляхом Софії Федорівни Русової, захопити її ідеями, заохотити до використання в практичній педагогічній діяльності творчого доробку видатного педагога.

Учасники вебінару ознайомилися з відеопроєктом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки, психології та фахових методик Задорожної Ганни Сергіївни «Софія Русова – видатний учений у галузі дошкільного виховання: основні життєві віхи» (співдоповідач – Бойчук Наталя, студентка 1-БД групи спеціальності «Дошкільна освіта»).

На проблемі використання ідей Софії Русової в системі національного виховання сучасного закладу дошкільної освіти акцентувала увагу у своїй доповіді викладач-методист Якубчик Ольга Миколаївна. Її співдоповідачка Анастасія Чорна, студентка 41-Д групи, продемонструвала фрагмент заняття з теми «Знай і люби свою рідну Батьківщину».

Викладач-методист Подуфалова Любов Георгіївна розкрила тему мовленнєвого розвитку дошкільника в працях С. Русової та продемонструвала методичний відеоматеріал.

Погляди Софії Русової на дитячу рухливу гру як «найбільш пожиточну справу дитячих літ» висвітлила викладач-методист Костюк Ніна Карлівна разом зі співдоповідачками – Федоренко Анастасією, студенткою 41-Д, та Бабейко Анастасією, студенткою 21-Д групи спеціальності «Дошкільна освіта».

Із заключною доповіддю про національне мистецтво і його роль у вихованні дитини виступила голова циклової комісії дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, викладач-методист Любарська Іларія Петрівна (співдоповідач – Ткач Марина, студентка 31-Д групи спеціальності «Дошкільна освіта»).

00.jpg

24 березня відбувся ще один навчально-методичний вебінар – «Шалва Олександрович Амонашвілі: гуманізм серця і душі» (автор творчого проєкту – Федорчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик; модератор – Потримай Наталія Сергіївна, магістр, викладач циклової комісії викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик).

Унікальний педагогічний слух і вистраждана педагогічна мудрість, безмежна духотворча віра і любов до дитини та вчительства дозволяють назвати Шалву Олександровича Рафаелем Гуманістичної Педагогіки, майстром-творцем найважчого з усіх земних мистецтв – мистецтва педагогічної гуманістики, педагогіки співробітництва.

В організації, підготовці та проведенні заходу взяли участь студенти спеціальності «Початкова освіта»: Британська Ольга, Адамовська Карина, Нечуя Аліна, Гончарук Ангеліна (21-Ш група), Лихопій Лілія (31-Ш група), Власик Дарія, Морозюк Вероніка (42-Ш група), Семенова Яна (1-БШ група). Відеозапис вебінару опублікований на YouTube-каналі БГПК: https://cutt.ly/8xTClFi

Казка (3).jpg

25 березня відбулася творча зустріч «У дивосвіті казки» із Таїсією Паращук, колишньою випускницею коледжу, а нині аспіранткою НПУ імені Михайла Драгоманова й активною популяризаторкою рідного українського слова, співзасновницею і головною редакторкою проєкту «Аудіоказки українською» (модератор – Кузнєцова Людмила Василівна, магістр, голова циклової комісії викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик).

Спілкуючись зі студентами та викладачами коледжу, пані Таїса охоче розповіла про цікаву роботу, якою займається; про насичене яскравими подіями життя, адже сьогодні вона ще й літературна редакторка, культурна менеджерка, речниця музичної спілки «Музичний батальйон», співзасновниця і головна редакторка проєкту «Аудіоказки українською».

26 березня завершив роботу тижня кафедри педагогіки, психології та фахових методик і декади гуманітарно-педагогічного факультету в цілому Урок щастя, приурочений Міжнародному дню щастя. Автор творчого проєкту – Марчук Світлана Віталіївна, завідувач практик КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».