top of page

Історія коледжу

   Коледж бере початок із заснованого в травні 1985 року Барського педагогічного училища (створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 11 травня 1985 року № 139).

25 жовтня 2001 року Вінницькою обласною радою при педагогічному училищі відкрито Обласний гуманітарний ліцей-інтернат для обдарованих дітей.

   25 грудня 2002 року Барському педагогічному училищу Кабінетом Міністрів України присвоєно ім’я видатного українського вченого Михайла Грушевського.

   25 липня 2003 року Вінницька обласна рада перейменувала Барське педагогічне училище імені Михайла Грушевського в Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського.

  29 жовтня 2020 році коледж здобув статус Комунального закладу вищої освіти у структурі якого створено такі структурні підрозділи як заклад фахової передвищої освіти з короткою назвою Барський Фаховий коледж, гуманітарно-педагогічний факультет та три кафедри, а також перейменовано ліцей на Обласний науковий ліцей-інтернат.

Із часу відкриття навчальний заклад здійснював підготовку за двома спеціальностями – «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання»; з 1992 року – «Дошкільне виховання», «Початкове навчання», «Образотворче мистецтво та художня праця», «Музика»; з 1997 року – «Правознавство» (денна й заочна форми навчання).

  Із 2003 року розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».

Із 2004 року коледж здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

Із 2007 року навчальний заклад очолює кандидат педагогічних наук Петро Несторович Савчук.

   Сьогодні Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» - це інноваційний багатопрофільний заклад вищої освіти, що готує у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти фахівців за освітніми ступенями фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра та бакалавра. Палітра спеціальностей - різноманітна: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 061 Журналістика, 081 Право.

Випускники коледжу
Наша історія
bottom of page