top of page

Студенти спеціальності "Журналістика" склали атестаційні екзамени

Студенти спеціальності «Журналістика» Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» успішно склали державні атестаційні екзамени, за результатами яких було оцінено професійні якості і рівень підготовки майбутніх фахівців редакційно-видавничої галузі.

9 червня відбувся перший атестаційний іспит із дисципліни «Сучасна українська мова та практична стилістика». У складі екзаменаційної комісії працювали: Корчинський Михайло Йосипович, головний редактор Барської районної газети «Подільський край», голова комісії; Савчук Петро Несторович, директор коледжу, кандидат педагогічних наук; Самборська Олена Дмитрівна, заступник директора; Пантелюк Людмила Василівна, викладач філологічних дисциплін, екзаменатор; Лебединська Тетяна Михайлівна, голова циклової комісії викладачів спеціальності «Журналістика»; Білик Юлія Петрівна, куратор групи.

Комісія відзначила, що майбутні працівники вітчизняних ЗМІ продемонстрували належний рівень володіння державною мовою, сформовані комунікативні навики, знання основних стилістичних норм і правил.

13 червня відбувся комплексний державний екзамен, який приймали три екзаменатори: Лебединська Тетяна Михайлівна, Кондратюк Оксана Володимирівна, Мельник Оксана Миколаївна.

Екзаменаційні білети включали питання з кількох навчальних дисциплін: «Редагування наукової та науково-популярної літератури», «Редагування навчальної та довідкової літератури», «Редагування дитячої та художньої літератури», «Редагування. Загальний курс», «Коректура».

Під час спілкування зі здобувачами освіти члени комісії перевіряли якісний рівень фахової підготовки випускників, зокрема: засвоєння комплексу теоретичних і практичних знань з основ видавничої справи та загального курсу редагування; сформованість навичок редакторського аналізу навчальної і довідкової літератури; оволодіння загальними методами аналізу текстів з урахуванням виду літератури, типу і жанру видання, читацького та цільового призначення; уміння здійснювати редакторський аналіз творів дитячої та художньої літератури; знання ключових понять і термінів дисциплін за фахом тощо. Крім двох теоретичних питань, екзаменаційні білети включали практичне завдання з коректури тексту.

Атестаційна комісія відзначила чіткі та аргументовані відповіді Скотаренко Марії, Бондар Марії, Бойчук Аліни і в цілому вказала на якісний рівень підготовки студентів 41-Ж групи до випускних екзаменів.

О.М. Мельник, викладач філологічних дисциплін

28 переглядів
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page