top of page

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Науково-дослідна робота є одним із шляхів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

Процес виконання науково-дослідних робіт забезпечує здобувачам освіти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського можливість систематизувати набуті знання, розширити і закріпити професійні навички, пов’язані з вирішенням освітніх завдань, спрямованих на розвиток самостійності, набуття вмінь планувати і проводити дослідження, аналізувати і систематизувати наукові факти й експериментальні дані; програмувати можливі рішення, висновки, пропозиції; оформляти відповідно до встановлених вимог напрацьовані результати і захищати їх за наявності позитивної оцінки керівника. Віднедавна на сайті коледжу запрацював репозитарій, де розміщено всі курсові роботи здобувачів освіти, які отримали допуск до захисту своїх наукових напрацювань.

Цьогоріч власні курсові дослідження студенти 41-Ш групи Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського захищали з використанням дистанційних технологій, що дало змогу забезпечити інтерактивну взаємодію між керівником дослідження та студентом-дослідником у нестандартних умовах.

У відеоконференції брали участь: Савчук П.Н., директор колежу, кандидат педагогічних наук; Бурса А.І., заступник директора з гуманітарної освіти і виховної роботи; Самборська О.Д., заступник директора з навчальної роботи; Дусь Н.А., завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик, кандидат педагогічних наук; Нечитайло М.М., куратор 41-Ш групи; керівники курсових робіт.

Студенти онлайн у синхронному режимі представили результати проведених досліджень на актуальні теми з психології, педагогіки і фахових методик:


Додаткова спеціалізація «Організація роботи з дітьми та юнацькими організаціями»:

 • Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя (Беньковський Сергій; керівник – Кузнєцова Л.В.);

 • Робота педагога-організатора з питань співробітництва з батьками (Дем’янова Яна; керівник –Кузнєцова Л.В.);

 • Робота педагога-організатора з правового виховання учнівської молоді (Якимчук Алла; керівник– Кузнєцова Л.В.);

 • Організація і робота гуртків туристично-краєзнавчого профілю (Юзунь Ганна; керівник – Кузнєцова Л.В.).

Психологія:

 • Формування уявлень про друга і дружбу в молодшому шкільному віці (Бернацька Валентина; керівник – Гулько О.М.);

 • Психологічні особливості дітей із психофізичними вадами (Богачук Ліна; керівник – Гулько О.М.);

 • Психологічні особливості розвитку пам’яті в молодшому шкільному віці (Буковецька Наталія; керівник – Гулько О.М.);

 • Особливості розвитку уяви в молодшому шкільному віці (Гуцал Ірина; керівник – Гулько О.М.);

 • Психологічні особливості розвитку уваги молодших школярів (Жмудь Діана; керівник – Рожанська Л.Г.);

 • Роль сім’ї в розвитку обдарованості дитини (Краєвська Оксана; керівник – Рожанська Л.Г.);

 • Спілкування як чинник формування особистості дитини в молодшому шкільному віці (Кушнір Анастасія; керівник – Рожанська Л.Г.);

 • Особливості розвитку моральних почуттів у молодшому шкільному віці (Пащук Марія; керівник – Рожанська Л.Г.);

 • Психологічні особливості агресивної поведінки молодших школярів та можливості її подолання (Піх Ніна; керівник ­– Рожанська Л.Г.);

 • Особливості міжособистісних відносин у молодшому шкільному віці (Яковенко Анастасія; керівник – Рожанська Л.Г.).

Педагогіка:

 • Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів початкової школи (Городинська Діана; керівник – Марчук С.В.);

 • Використання мультфільмів у процесі розвитку критичного мислення молодших школярів (Господишина Анна; керівник –Марчук С.В.);

 • Формування наскрізних умінь в учнів початкової школи в процесі проєктної діяльності (Желавська Оксана; керівник – Марчук С.В.);

 • Естетичне виховання підростаючого покоління: теорія, практика і перспективи (Мусіхіна Ірина; керівник – Дусь Н.А.);

 • Організація роботи класного керівництва в сучасній початковій школі (Попадюк Дар’я; керівник – Дусь Н.А.);

 • Професійна етика педагога: сутність і шляхи формування (Смірнова Ангеліна; керівник – Дусь Н.А.);

 • Реалізація принципу врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів у практиці сучасної початкової школи (Ткачук Альона; керівник – Дусь Н.А.).

Основи педагогічної майстерності:

 • Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів (Княжчук Аліна; керівник – Потримай Н.С.);

 • Особливості комунікативної діяльності педагога (Коваль Дар’я; керівник – Потримай Н.С.);

 • Модель учителя початкової школи в контексті сучасних освітніх реформ (Кокиза Руслана; керівник – Потримай Н.С.).

Методика навчання інформатики:

 • Розвиток логічного мислення в молодших школярів на уроках інформатики (Бернацька Аліна; керівник – Самборська О.Д.).

Методика навчання природознавства:

 • Формування ціннісного ставлення до природи як основи екологічної культури (Боштан Каріна; керівник – Публічук Т.І.);

 • Пізнавальна активність на уроках природознавства у початкових класах (Діус Галина; керівник – Публічук Т.І.);

 • Роль засобів наочності у формуванні природничих понять (Семенова Яна; керівник – Публічук Т.І.).

Методика навчання української мови:

 • Методика роботи з учнями 3-4 класів над удосконаленням змісту і форми власних висловлювань (Венгрова Яна; керівник – Поберецька В.В.);

 • Формування творчої особистості молодшого школяра засобами методичної системи «Щоденні 5» на уроках словесності в третьому класі (Івченко Діна; керівник – Поберецька В.В.);

 • Лексичні вправи як засіб творчої взаємодії вчителя та учнів на уроках української мови (Коточігова Вікторія; керівник – Поберецька В.В.);

 • Синтаксична робота в системі розвитку мовлення молодших школярів (Свинобой Леся; керівник – Поберецька В.В.).

Методика музичного виховання:

 • Музична обдарованість дитини та її розвиток в умовах сучасної освітньої системи (Дячинська Вікторія; керівник – Зелінська І.С.);

 • Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі музичного виховання молодших школярів (Науменко Ірина; керівник – Зелінська І.С.).

Методика образотворчого мистецтва:

 • Базові художні техніки як засіб виразності створення школярами художніх образів (Салавова Олеся; керівник – Бондарчук С.Л.);

 • Особливості ознайомлення школярів із мистецтвом архітектури (Тарнавська Богдана; керівник – Бондарчук С.Л.).

Усі курсові роботи виконані на належному рівні, мають перевірену практичну значущість і перспективність у подальших експериментальних розвідках.

76 переглядів
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page