top of page

23-24 квітня 2020 року відбудеться ХХIІ міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і метод

Для обговорення на конференції пропонуються такі питання:

 1. Методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін.

 2. Освіта дорослих: європейський вимір. Міжнародна співпраця у сфері професійної освіти.

 3. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах акмеологічного підходу.

 4. Творчий розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.

 5. Духовно-моральне виховання особистості майбутнього фахівця.

 6. Роль ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців.

 7. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті положень «Нової української школи».

Для участі у конференції просимо надіслати до 15 лютого 2020 р.:

 • заявку із зазначенням відомостей про учасника (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, телефон, е-mаіl (обов’язково), назву доповіді, а також інформацію про необхідність житла на період конференції);

 • наукову статтю, оформлену з урахуванням нижче зазначених вимог;

 • рецензію доктора наук для авторів без наукового ступеня;

 • копію документа про оплату організаційного внеску у розмірі 150 грн (для членів Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» – 70 грн) та окремо оплати статті (1 сторінка – 50 грн, для членів Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 1 сторінка – 30 грн).

Статті надсилати за електронною адресою: alexvoz@ukr.net

Кошти за статтю надсилати поштовим переказом за адресою:

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, ЖДУ імені Івана Франка, каб. 307.

Отримувач: Бірук Наталія Петрівна.

Кошти за оргвнесок надсилати на карту Приватбанку: 4149 4991 1724 3483

Отримувач: Мороз Майя Олександрівна.

Електронна адреса: morozmaja@i.ua; мобільний номер: +38 096 319 43 07

Електронний варіант збірника буде розміщено на сайті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у друкованому та сканованому вигляді.


Редакційна колегія не розглядатиме статті, які не відповідають вказаним вище вимогам.

Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Неопубліковані статті, а також електронні носії й ілюстрації авторові не повертаються.

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.


З А Я В К А

на участь у ХХІI міжнародній науково-практичній конференції

«Теоретичні і методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін»

(м. Бар Вінницької області 23-24 квітня 2020 року)

ПІБ ______________________________________________________

__________________________________________________________

Місце роботи (організація)_____________________________

__________________________________________________________

Науковий ступінь ______________________________________

Вчене звання __________________________________________

Посада _________________________________________________

Адреса для листування ________________________________

__________________________________________________________

Телефон дом., моб. _____________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Планую (потрібне виділити):

виступити з доповіддю (до 15 хв.);

виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 5 хв.);

взяти участь як слухач

Тема доповіді або повідомлення: __________________________

______________________________________________________________

Потреба в житлі (ТАК, НІ) потрібне підкреслити

Участь у дружній вечері (ТАК, НІ) потрібне підкреслити

Які технічні засоби необхідні:______________________________

Дата прибуття _______________ Дата від’їзду ______________


Місце проведення конференції:

м. Бар Вінницької області, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського


Заїзд та реєстрація учасників пленарного засідання – 23 квітня 2020 р. – 8:00 – 10:30;

Початок пленарного засідання – 23 квітня 2020 р. о 10:30;

24 квітня – підведення підсумків, вироблення рекомендацій.


59 переглядів
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page