top of page

Перші кроки у царині наукових досліджень


Перші кроки у царині наукових досліджень зроблено нашими випускниками – студентами 41-Д групи, адже написання і захист курсових робіт вимагає грунтовного аналізу досягнень народної педагогіки, праць відомих педагогів минулого та сучасності, практичних рекомендацій фахівців та застосування свого, хоч і невеликого, професійного досвіду.

Тематика курсових досліджень охоплювала коло питань, які становлять значний масив проблем дошкільної педагогіки та психології. Переконайтеся самі, ознайомившись із темами, розробленими та дослідженими нашими випускниками: «Формування уявлень про економічні знання дітей дошкільного віку» (Тетяна Ткачук, керівник: І.П. Любарська), «Сім’я як головний чинник морального розвитку особистості дитини-дошкільника» (Надія Антощук, керівник: М.Я. Гуд), «Розвиток мислення у дітей молодшого дошкільного віку в різних видах продуктивної діяльності» (Ірина Лебідь, керівник: О.М. Якубчик), «Наукові основи використання народознавства в педагогічному процесі груп раннього віку» (Наталя Григорчук, керівник: Ю.Ф. Сопіна), «Формування гендерної ідентичності дитини дошкільного віку» (Руслана Січко, керівник: Т.Й. Січко), «Послідовність корекційної роботи із подолання ламбдацизмів у вимові дітей дошкільного віку» (Людмила Огниста, керівник: Н.М. Скорбатюк). Перелік можна продовжувати.

Напружена робота над курсовим проектом тривала майже рік… Консультації із керівником, аналіз рекомендованої літератури, робота з інтернет-джерелами. Десятки списаних сторінок, закреслення і виправлення свідчать про невтомну роботу думки… А бесіди з маленькими вихованцями, веселі ігри та малюнки, спостереження за квітами і птахами – це перші наукові експерименти під час літньої та переддипломної педагогічної практики, що втілилися у конспектах занять, фотографіях, відеозаписах, таблицях практичної частини.

Відтак, комісія, очолювана вченим секретарем А.І. Бурсою, відзначила гарний рівень виконання й захисту курсових робіт, особливо виділивши дослідження «Засоби формування знань про свої права» (Ліна Руденко, керівник: І.П. Любарська), «Народні звичаї, обряди як засіб виховання елементів національної свідомості у дітей дошкільного віку» (Анжеліка Якубчик, керівник: Ю.Ф. Сопіна), «Використання засобів народної педагогіки для духовного збагачення дошкільників» (Валентина Гуменюк, керівник О.М. Якубчик), «Роль музичних іграшок та інструментів у музично-естетичному вихованні дошкільників» (Оксана Никитюк, керівник: Н.О. Бакалець) за повноту, системність і ґрунтовність.

Як працювали наші майбутні колеги і як здійснювали захист – представлено на фотографіях. А ми бажаємо випускникам не втрачати напруги дослідницького пошуку, допитливості й креативності, бачити їх статті у наукових вісниках відомих університетів!

Тетяна СІЧКО, викладач циклової комісії


60 переглядів
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page