top of page

Розпочала роботу XVI Міжнародна конференція


6 квітня у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського розпочала свою роботу XVI Міжнародна конференція з питань теорії і практики формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти.

Метою і завданнями Конференції, організованої за сприянням Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», Житомирського державного університету імені Івана Франка, стало об’єднання творчих зусиль викладачів, учених, діячів культури, релігії щодо вивчення і розповсюдження досвіду духовно-моральної та професійної підготовки особистості як основи становлення суспільства і подальших перспектив розвитку держави; активізація креативності сучасного фахівця в його життєдіяльності, зокрема освіті, шляхом організації відповідного технологічного супроводу та привернення уваги державних, освітньо-соціальних інститутів, Церкви до морального і патріотичного виховання молоді.

До роботи Конференції активно долучилися науковці КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка, Варшавського університету та Академії Ігнатианум у Кракові (Польща), Оломоуцького університету Палацького (Чехія), Пармського університету (Італія), Прешовського університету (Словаччина), Некомерційної корпорації «Україна і українці за кордоном» (Нью-Йорк, США).

За традицією, роботу ХVI Міжнародної конференції відкрила професорська година, мета якої – читання лекцій вітчизняними і зарубіжними науковцями для викладачів та студентів коледжу і вчителів району. Тісна співпраця науковців і студентів, обмін досвідом, спілкування є запорукою активізації навчального процесу, залучення креативної молоді до наукової діяльності, розкриття горизонтів нових наукових відкриттів і перспектив творчої діяльності. Участь у її проведенні взяли:

 • Барановська Лілія Володимирівна д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету, академік АМСКП «Полісся»;

 • Барно Олександр Миколайович, д. пед. н., доктор філософії, професор Переяслав-Хмельницького педагогічного університету, академік АМСКП «Полісся»;

 • Барно Тетяна Олександрівна, к. ю. н., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

 • Каплінський Василь Васильович, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

 • Коваленко Оксана Миколаївна, к. іст. н., провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, член-кореспондент АМСКП «Полісся»;

 • Козлакова Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, академік МАНПО, академік АМСКП «Полісся», головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПНУ;

 • Кочубей Тетяна Дмитрівна, д. пед. н., професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

 • Михайлишин Рома Романівна, методист педагогічного коледжу, асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка; Леся Кос, завідувач відділення дошкільної освіти педагогічного коледжу, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • Озерян Ольга Леонідівна, заступник директора наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти НАПН України, здобувач;

 • Онкович Ганна Володимирiвна, д. пед. н., к. філ. н., професор, завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та медіадидактики Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, академік АМСКП «Полісся»;

 • Проворова Євгенія Михайлівна, к. пед. н., доцент, докторант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені А.Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

 • Свистун Валентина Іванівна, д. пед. н., професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії, Національний університет оборони імені Івана Черняховського;

 • Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, академік АМСКП «Полісся»;

 • Ткачук Лариса Василівна, к. п. н., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

 • Ягупов Василь Васильович, д. пед. н., професор, віце-президент АМСКП «Полісся», професор кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, академік АМСКП «Полісся»;

 • Ян Блер, United States Peace Corps;

 • Ярошенко Ольга Григорівна, д. пед. н., член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, професор кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Жвавий інтерес серед учасників конференції викликали семінари-практикуми з питань викладання хімії для вчителів загальноосвітніх шкіл Барського району (Ярошенко О. Г.); із питань обґрунтування і реалізації моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики в аспекті мистецької рефлексії (Проворова Є. М.); із креативної педагогіки та мобільних засобів навчання в сучасних закладах освіти (Ян Блер); майстер-клас на тему: «Писанка – унікальний витвір українського народного мистецтва: історія, традиції, сучасність» (Михайлишин Р. Р., Кос Леся).

Справжньою окрасою наукового зібрання став Фестиваль великодніх атрибутів та обрядів, проведений у перший день Конференції. Цей захід показав гостям основні великодні традиції, що їх дотримувалися наші пращури, в культурі святкування на території Східного Поділля. Парад подільських великодніх корзин і родинного гільця продемонстрував кращі приклади використання пасхальних символів-оберегів. Дійство супроводжувалося виконанням весняних пісень, танців, ігор, що є характерними в культурі Східного Поділля.

На весняний Фестиваль завітав лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів дитячий фольклорний ансамбль музичної школи м. Бара «Джерельце» (художній керівник – Л. М. Кібітлевська) та молодша група ансамблю «Краплинки» (керівники – В. Ф. Кібітлевська і А. Г. Кутняк, концертмейстер – О. Подуфалова, хореограф – І. Шкамбарна).

Лейтмотивом заходу стали слова О. Довженка: «…Горе тому народові, який власну історію бере з чужих рук». Заходи такого формату, як XVI Міжнародна наукова конференція в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського та її вкраплення – Фестиваль великодніх атрибутів і обрядів – говорять не лише про відродження і повернення наших традицій, а відтак – історії, а й про повноцінне використання здобутків минулого в сучасному житті. Завдяки стилізованому параду великодніх дерев і писанок, театралізованим пісенно-танцювальним постановкам, усі присутні пройнялися атмосферою оригінальності, самобутності традицій українського народу, повернулися до витоків джерел національної обрядовості. Тож кожен міг почерпнути для себе інформацію про обрядову культуру великодніх свят, сповнитися життєдайної енергії, що б’є з глибин української обрядовості, із серця нації – традицій, адже якщо мова – душа народу, то його традиції – щире серце.

В умовах сьогодення показовим є те, що великодні корзини із щедрими подільськими дарами, зібраними напередодні найбільшого християнського свята, під час Фестивалю були передані викладачу коледжу Восколупу Валерію Петровичу, який у складі загону волонтерів 8 квітня відправиться на передову в зону АТО і доставить їх захисникам-добровольцям.

На особливій атмосфері української духовності, що панує в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, наголосила Дубасенюк О. А., президент АМСКП «Полісся», доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І. Франка, дійсний член АМСКП «Полісся», голова науково-програмного комітету Конференції, до складу якого також увійшли доктори педагогічних наук, професори: Чернілевський Д. В. (Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», м. Вінниця); Козлакова Г. О. (Інституту вищої освіти НАПНУ. м. Київ); Лавріненко О. А. (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ); Ягупов В. В. (Національний університет оборони України ім. І.Черняховського, м. Київ); Ярошенко О. Г. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ), Антонова О. Є. (Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир); Семеног О. М. (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, академік м. Суми), Кочубей Т. Д. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини м. Умань); доктор історичних наук, професор Дровозюк С. І. (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» м. Вінниця); кандидат педагогічних наук Савчук П. Н. (Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, м. Бар); професор Левківський К. М. (Інституту модернізації змісту освіти м. Київ); доктор хабілітований гуманітарних наук у галузі педагогіки, професор звичайний Вищої педагогічної школи Спілки польських учителів Мєшальський Стефан (Варшава, Республіка Польща).

Для членів наукового зібрання була проведена екскурсія до Лядовського Свято-Усікновенського скельного чоловічого монастиря (Могилів-Подільський район), який називають «Подільським Афоном». За переказами, Антоній Печерський, повертаючись до Києва з Афону, де прийняв чернечий постриг, зупинився на березі Дністра й вирубав у скелі келію. Саме вона згодом перетворилася на пам’ятник Православ’я нашої землі, духовну і культурну святиню, котра нині дивує всіх своєю унікальною красою.

7 квітня наукове зібрання продовжить свою роботу. В актовій залі коледжу о 10.00 год. розпочнеться пленарне засідання Конференції, де заплановані виступи науковців з провідних вишів України та зарубіжних країн...


95 переглядів
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page