top of page

СТАРТ У СВІТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Одним із видів самостійної навчальної роботи здобувачів освіти є виконання курсових робіт з метою закріплення, поглиблення та узагальнення набутих знань. У процесі виконання поставлених задач під керівництвом призначених керівників-консультантів студенти опановують методологію наукового дослідження, удосконалюють навички роботи з фаховою науковою літературою, роблять перші спроби організації наукового експерименту та апробації матеріалів дослідження в контексті визначених науково-дослідних завдань.

26-27 квітня 2022 року відбувся захист курсових робіт здобувачів освіти заочної форми навчання спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта».

Студенти засвідчили належний рівень готовності до проєктування, організації та проведення наукових досліджень у різних галузях фахових методик дошкільної та початкової освіти.

Члени комісії мали можливість заслухати доповіді студентів з актуальних тем сучасної науки:

 • «Використання нетрадиційних технік малювання як засіб розвитку творчих здібностей дітей»;

 • «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва»;

 • «Засоби ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з сенсорними ознаками предметів»;

 • «Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності»;

 • «Використання нетрадиційних методик із фізичного виховання в роботі з дітьми дошкільного віку»;

 • «Виховання звукової культури мовлення в дітей середньої групи засобами українського фольклору»;

 • «Організація дослідницької діяльності в природі як засобу екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку»;

 • «Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності»;

 • «Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи;

 • «Формування соціальної компетентності молодших школярів на уроках літературного читання в 2 класі»;

 • Формування комунікативних умінь молодших школярів у процесі організації музично-ігрової діяльності з учнями НУШ»;

 • «Методи і прийоми використання художньо-педагогічних технологій на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво»»;

 • «Методика ознайомлення учнів початкових класів та класів із графічним редактором»;

 • «Методика ознайомлення молодших школярів з портретним жанром»;

 • «Особливості та основні прийоми методики навчання фонетики англійської мови учнів початкової школи»;

 • «Теорія і практика застосування методів самовиховання» тощо.

Комісія в складі О.Д. Самборської, доктора філософії, А.І. Бурси, канд. мистецтвознавства, Н.А. Федорчук, канд. пед. наук, В.В. Поберецької, доктора філософії, відзначила належний рівень якості виконання курсових робіт; практичну значущість методичних матеріалів, уміщених у додатках; здатність студентів до презентації отриманих результатів.

Із самими курсовими роботами можна ознайомитися, зайшовши до репозитарію наукових робіт здобувачів освіти КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Сподіваємося, що розпочаті наукові розвідки студентів стануть для них успішним стартом у світ наукових досліджень.

Наталія ФЕДОРЧУК, канд. пед. наук,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик38 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page