top of page

ПЕРШІ КРОКИ ДО НАУКОВИХ ЗВЕРШЕНЬ

Особливу увагу в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» приділяють участі студентів у різних наукових заходах, що сприяє ґрунтовній підготовці майбутніх фахівців, розвитку їхнього творчого потенціалу і навичок науково-дослідницької роботи, набуттю досвіду публічних виступів та участі в наукових дискусіях.

Здобувачі освіти є активними учасниками наукових конференцій студентів і молодих учених, де представляють та обговорюють результати своїх досліджень. Беручи участь у роботі наукового зібрання в якості слухача або доповідача, студент має гарну можливість вивчити сучасні тенденції розвитку освіти в Україні.

Виступ на конференціях дозволяє молодим дослідникам оприлюднити результати своїх напрацювань широкому загалові, почути схвальні відгуки або конструктивну критику, отримати корисні поради щодо саморозвитку як початківця в галузі науки та побажання щодо подальших досліджень.

23 листопада студенти спеціальності «Початкова освіта» дистанційно взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів освіти і молодих учених «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації». Роботу конференції організували Вінницький кооперативний інститут та Wyższa szkoła ekonomii, prawa i nauk medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Молоді науковці коледжу подали для опублікування в збірнику конференції авторські тези і статті, тематика яких пов’язана з напрямками роботи двох секцій – «Педагогічні науки» та «Психологічні науки»:

 • Базильчук Оксана Миколаївна: «Використання діалектної лексики в мові роману В. Дрозда «Листя землі» (науковий керівник – Бобир О.І.);

 • Белінська Олена Василівна: «Підготовка гуманного вчителя як передумова гуманізації освіти» (науковий керівник – Потримай Н.С.);

 • Блідченко Сергій Сергійович: «Розвиток школяра як пріоритет нової української школи» (науковий керівник – Федорчук Н.А., канд. пед. наук);

 • Денисюк Світлана Василівна: «Організація музично-ігрової діяльності молодших школярів на засадах педагогічних ідей В. Верховинця» (науковий керівник – Мар’євич Н.К., канд. пед. наук);

 • Костюк Владислава Олегівна: «Розвиток дистанційної освіти в Україні: передумови і перспективи» (науковий керівник – Білик Ю.П.);

 • Полуянова Дар’я Романівна: «Взаємодія школи та сім’ї: науково-педагогічні аспекти» (науковий керівник – Потримай Н.С.);

 • Стрихарчук Леся Петрівна «Педагогічні засади організації позакласної гурткової роботи в початковій школі» (науковий керівник – Федорчук Н.А., канд. пед. наук);

 • Турчак Лілія Миколаївна: «Формування морально-ціннісних орієнтацій у процесі викладання громадянської та історичної освітньої галузі» (науковий керівник – Харитонова І.В.);

 • Хухлей Наталія Віталіївна «Формування мистецької компетентності молодших школярів у процесі ознайомлення з музичними інструментами світу» (науковий керівник – Мар’євич Н.К., канд. пед. наук).

Безумовно, студентські наукові конференції є ефективним засобом вияву обдарованої студентської молоді. Саме на таких заходах здобувач освіти формує науковий світогляд, набуває безцінного досвіду, ознайомлюється з науковими досягненнями вітчизняних дослідників та дослідників зі світовим ім’ям у сфері педагогічної освіти.


Наталія Федорчук, канд. пед. наук,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик74 перегляди

Commentaires


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page