top of page

ОСВІТНІЙ МІСЯЧНИК «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ»

21 жовтня світова освітянська спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Ця ключова академічна цінність базується на таких фундаментальних цінностях, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність.

Із метою популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів освіти в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» стартував освітній місячник «Академічна доброчесність: вимога сьогодення».2 жовтня для учнів Обласного наукового ліцею-інтернату КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» та студентів гуманітарно-педагогічного факультету було проведено лекцію «Академічна доброчесність – запорука успіху в навчанні» (спікери: Т.М. Юзько, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін; Л.О. Нікітіна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін).

5 жовтня педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу взяли участь у науково-методичному семінарі «Інструменти для розвитку культури академічної доброчесності», який організувала кафедра української мови і методики її навчання факультету філології та журналістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук професор кафедри української мови та методики її навчанняТ.В. Григоренко презентувала досвід упровадження принципів академічної доброчесності в освітньому і науковому середовищі УДПУ імені Павла Тичини.

Практично значущим було роз’яснення загальних правил цитування та посилання за ДСТУ 8302:201 від головного бібліографа наукової бібліотеки закладу І. Г. Рудь.

Особливості застосування програми «Unicheck» для перевірки на академічну доброчесність розкрила В.М. Руденко – начальник редакційного відділу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

12 жовтня працівники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини провели для здобувачів освіти семінар «Академічна доброчесність», у ході якого було розглянуто питання використання штучного інтелекту в навчальному процесі (І.Е. Ніколіч, здобувач освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 «Філологія», викладач кафедри прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики), проаналізовано етапи пошуку наукових джерел та опрацювання матеріалу з теми дослідження за правилами академічної доброчесності (А.А. Блоха, провідний бібліограф наукової бібліотеки). Модерування заходу забезпечила В.В. Поберецька – доктор філософії, голова циклової комісії молодого науковця та керівників науково-дослідних робіт.

У межах місячника було проведено анкетування здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу щодо розуміння норм і принципів академічної доброчесності. Як з’ясувалося, респонденти орієнтуються в змісті основних понять окресленої теми, обізнані в питаннях норм та принципів академічної доброчесності й намагаються дотримуватися їх в освітній та професійній діяльності.

Науково-педагогічні працівники Коледжу пройшли онлайн-курси з академічної доброчесності, що сприяло підвищенню їхнього рівня культури академічної доброчесності, забезпечило готовність до формування культури академічної доброчесності в учнів і студентів (анкетер – Н. А. Федорчук, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик).

23 жовтня було проведено презентацію нормативно-правового забезпечення академічної доброчесності в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» (спікери: Н.А. Федорчук, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик; Г.О. Гуд, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри мистецьких дисциплін).

Освітній місячник завершився підписанням декларації про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Проведення освітнього місячника організували науковці Коледжу: В.В. Поберецька, доктор філософії, голова циклової комісії молодого науковця та керівників науково-дослідних робіт; Т.М. Юзько, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін; Н.А. Федорчук, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик; Г.О. Гуд, кандидат психологічних наук, завідувач кафедри мистецьких дисциплін).

Наталія ФЕДОРЧУК, завідувач кафедри

педагогіки, психології та фахових методик


74 перегляди

댓글


Архів