top of page

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ: ГОДИНА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ


Усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права і доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» проголошує, що посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції в будь-яких її формах та проявах і вживають заходів, передбачених законодавством та антикорупційною програмою, для запобігання, виявлення і протидії корупції (https://drive.google.com/file/d/1u80JYozZyYR4DB7yXPihX72_iVhgin3Q/view).

Антикорупційна програма Коледжу відображає підтримку антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів і принципів надання інформації про виконання робіт і надання послуг та про встановлені тарифи, і свідчить про прагнення колективу Коледжу до вдосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик корпоративного управління, підтримання ділової репутації закладу освіти на належному рівні.

Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків є пріоритетними в діяльності Коледжу. Зокрема важливим напрямком роботи є запобігання та профілактика корупції в коледжевому середовищі шляхом проведення просвітницьких заходів.

1 квітня викладацько-студентський колектив долучився до години правової освіти «Запобігання і протидія корупції», яку провела юрисконсульт Юлія Мацюк.

На заході, спрямованому на формування належного рівня антикорупційної культури учасників освітнього процесу, були порушені актуальні питання:

˗ презентація Закону України «Про запобігання корупції», визначення мети і сфери його застосування, аналіз його основних ідей;

˗ обґрунтування змісту діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в Україні;

˗ висвітлення антикорупційних заходів Коледжу як юридичної особи публічного права;

˗ аналіз механізму декларування посадовців як одного з найбільш ефективних інструментів запобігання корупції в публічному секторі;

˗ визначення відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

Проведення профілактично-роз’яснювальної роботи з викладачами, співробітниками і здобувачами освіти сприяє формуванню в них стійкої правової позиції щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень.

Наталія ФЕДОРЧУК,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик
86 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page