top of page

ВІДБУЛОСЯ СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАД

24 червня в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» відбулося спільне засідання вченої та педагогічної рад.

Із першого питання порядку денного були заслухані звіти голів екзаменаційних комісій:

 • Саврій Юлії Федорівни, доктора філософії в галузі 01 Освіта/Педагогіка, про проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна і заочна форми навчання);

 • Задорожної Ганни Сергіївни, кандидата педагогічних наук, про проведення атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта;

 • Волохатої Катерини Миколаївни, кандидата педагогічних наук, про проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня та атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта (денна і заочна форми навчання);

 • Мар’євич Наталії Костянтинівни, кандидата педагогічних наук, про проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня та атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. Музичне мистецтво (денна і заочна форми навчання);

 • Бурси Антоніни Іванівни, кандидата мистецтвознавства, доцента, про проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня та атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. Образотворче мистецтво (денна форма навчання);

 • Нікітіної Лесі Олегівни, кандидата юридичних наук, доцента, про проведення атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право (денна і заочна форми навчання);

 • Поберецької Вікторії Василівни, доктора філософії з освітніх, педагогічних наук, про проведення атестації здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта;

 • Лебединської Тетяни Михайлівни, члена атестаційної комісії, голови циклової комісії «Журналістика», яка, за дорученням Петрушенка Миколи Олександровича – провідного фахівця відділу маркетингових технологій Київського національного університету технологій та дизайну, заслуженого журналіста України, голови комісії, поінформувала про результати проведення атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 061 Журналістика;

 • Юзько Тетяни Миколаївни, доктора філософії в галузі 08 Право, про проведення атестації здобувачів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 081 Право.

Голови атестаційних комісій зазначили, що проведення комплексного атестаційного екзамену, на основі якого оцінено професійні якості майбутніх фахівців, є важливою формою підсумкового контролю освітньої діяльності студентів, їхньої готовності до практичної професійної реалізації за обраним фахом, подальшого саморозвитку і самовдосконалення.

У звітах голів прослідковувався детальний аналіз проведеної роботи атестаційних комісій, підкріплений презентаціями. Доповідачі зауважили, що під час атестаційного екзамену відчувалася ґрунтовна і планомірна робота зі здобувачами освіти, яка допомогла їм систематизувати, глибше осмислити, закріпити знання, набуті в процесі вивчення фахових дисциплін. Голови комісій відзначили студентів, відповіді яких під час атестаційного екзамену характеризувалися повнотою, конкретністю та аргументованістю, чіткими висновками й узагальненнями, а також підсумували проведену роботу і внесли ряд пропозицій.

Із другого питання порядку денного виступила заступник директора з навчальної роботи Самборська Олена Дмитрівна. У своєму виступі вона наголосила на важливості організованого завершення навчального року відповідно до навчальних планів та навчальних програм; якісного оформлення навчальної документації та звітів викладачів відповідно до розробленої форми.

Оксана МЕЛЬНИК,

викладач філологічних дисциплін


40 переглядів

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page