top of page

Відбулася чергова педрада Обласного наукового ліцею-інтернату

13 грудня 2021 року в режимі онлайн відбулася педагогічна рада Обласного наукового ліцею-інтернату КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», у роботі якої взяли участь О.Д. Самборська, в.о директора коледжу, доктор філософії; А.І. Бурса, вчений секретар, кандидат мистецтвознавства, доцент; Волохата К.М., секретар приймальної комісії, кандидат педагогічних наук; керівники структурних підрозділів закладу освіти, викладачі загальноосвітніх дисциплін, класні керівники, вихователі ліцею.

Про шляхи вдосконалення освітнього процесу як основну умову вивчення предметів фізико-математичного циклу доповідали Білик Ю.П., викладач математики, та Слободянюк І.Ю., викладач фізики, кандидат педагогічних наук.

Юлія Петрівна окреслила зміст ключових проблем, що виникають у процесі вивчення математики, і розкрила власне бачення шляхів удосконалення математичної грамотності учнів.

Ірина Юріївна акцентувала увагу присутніх на практичних аспектах формування життєвої компетентності старшокласників шляхом використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики.

Із питання особистісного розвитку ліцеїста в рамках реалізації проєкту «Ліцей – стратегічна територія для самовизначення учнівської молоді» доповідали Григорчук Н.Г. та Середюк С.Д. – вихователі ліцейських класів.

Наталія Григорівна і Світлана Дмитрівна проаналізували, відповідно до ключових положень стратегії розвитку Обласного наукового ліцею-інтернату КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», шляхи і засоби організації та проведення освітнього процесу з метою особистісного розвитку ліцеїста і на основі напрацьованого досвіду розкрили освітньо-виховний потенціал використання позакласних форм роботи з метою успішної соціалізації учнівської молоді.

Про стан виконання рішень педагогічної ради від 25.10.2021 інформувала Хілінська Л.В., директор Обласного наукового ліцею-інтернату.

Усі положення ухвалених рішень реалізовано відповідно до визначених термінів, але в цілому це довгострокове стратегічне завдання, яке потребує забезпечення системного підходу до його виконання в єдності форм і методів (урочних та позаурочних), постійного пошуку якісно нових технологій навчання, скоординованої діяльністі та співпраці всіх учасників освітнього процесу.

У ході педагогічної ради було затверджено Правила прийому до Обласного наукового ліцею-інтернату КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» на 2022-2023 н.р. та Положення про організацію проведення конкурсу творчих учнівських робіт за темою «Дивоцвіт моєї душі» для випускників 9-х класів загальноосвітніх шкіл Вінницької області у 2022-2023 н.р.

Узагальнюючи підсумки педагогічної ради, Самборська О.Д., в.о. директора КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», наголосила на необхідності забезпечення учням ліцею умов для повно­цінного засвоєння знань, набуття практичного досвіду їх застосування, формування життєво необхідних компетентностей.

Прийняті на педагогічній раді рішення відповідали основним засадам Концепції нової української школи, що базується на принципах партнерства, дитиноцентризму, компетентнісного підходу до освітньої діяльності. Робота педагогічної ради була продуктивною та конструктивною.


Хілінська Л.В.,

директор Обласного наукового ліцею-інтернату31 перегляд

Comments


Архів

Краплинки мудрості