top of page

ВІДБУЛАСЯ ПЕДАГОГІЧНА РАДА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

18 березня відбулася педагогічна рада фахового коледжу, на якій було заслухано ряд питань, винесених на порядок денний.

Актуальність проблеми мовно-літературної освіти сучасної молоді висвітлила голова циклової комісії викладачів української та зарубіжної філології Слободянюк Л.М. У своїй доповіді Лариса Михайлівна запропонувала шляхи забезпечення якісної реалізації завдань сучасної мовно-літературної освітньої галузі та зазначила, що заняття з української мови і літератури повинні бути спрямовані на виховання мовної особистості студента – з активною життєвою позицією, демократичним світоглядом, усвідомленням своєї національної належності, розумінням важливості збереження та збагачення національної культурно-історичної спадщини, мовною стійкістю.

Ремінна Л.О., викладач циклової комісії іноземних мов, зосередила увагу присутніх на важливості формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетентності здобувачів фахової передвищої освіти з іноземної мови та зауважила, що з цією метою варто використовувати на заняттях аутентичні матеріали (відео, аудіо, тексти) для поглиблення розуміння соціокультурних аспектів мови і розвитку міжкультурних зв’язків, а також організовувати тематичні заходи (відкриті дискусій, групові проєкти).Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін Білик Ю.П., Хомчак В.М., Зеленюк С.В. розкрили питання формування життєвої компетенції особистості шляхом упровадження інноваційних технологій у процесі навчання математики, фізики інформатики і внесли пропозиції: у ході занять використовувати більше задач практичного змісту; організовувати навчання на основі співпраці, в атмосфері довіри та створення ситуації успіху.

Про хід спартакіади коледжу доповідав голова циклової комісії викладачів фізичної культури, фізичного виховання та захисту України Косюк В.І. У своїй доповіді Віктор Іванович наголосив на важливості співпраці з викладачами і студентами в плануванні та організації спортивних подій, забезпечення необхідної підтримки та ресурсів для успішної реалізації програм фізичної активності. Косюк В.І. запропонував шляхи підвищення рівня фізичного виховання студентської молоді, серед яких організація навчальних заходів і тренінгів для викладачів та студентів щодо важливості фізичної активності і спорту в освітньому процесі та в особистому житті.

Про хід профорієнтаційної роботи доповідав директор фахового коледжу Маліновський Ю. Л. Здійснивши ґрунтовний аналіз проведених заходів, Юрій Леонідович наголосив на тому, що потрібно глибоко і всебічно вивчати й узагальнювати професійні інтереси випускників шкіл регіону; активізувати заплановані виїзди в загальноосвітні школи регіону та надавати абітурієнтам і їхнім батькам повну інформацію щодо умов вступу до коледжу; проводити профорієнтаційну роботу через залучення до неї здобувачів освіти та випускників коледжу минулих років; ширше висвітлювати матеріали щодо умов прийому на навчання у 2024 році на сайті коледжу, у засобах масової інформації, соціальних мережах.

Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники педагогічної ради ухвалили відповідний проєкт рішення, що регламентує роботу фахового коледжу.

Оксана МЕЛЬНИК,

секретар педагогічної ради


33 перегляди

コメント


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page