top of page

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 лютого відбулася тематична зустріч «Академічна доброчесність – основа освітньої та наукової діяльності в освітньому середовищі», участь у якій взяли науково-педагогічні працівники та здобувачі КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Мета зустрічі – формування в студентів навичок дотримання таких складових академічної доброчесності, як довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага, що здобуває вияв у створенні комфортного психологічного клімату в академічних групах, формуванні конструктивних доброчесних стосунків з викладачами, коректній роботі з пошуку й використання джерел підготовки до занять.

Доповідали викладачі кафедри соціально-економічних дисциплін. Бурятинська Наталя Іванівна ознайомила аудиторію з основними визначеннями поняття «академічна доброчесність» та охарактеризувала умови її дотримання.

Розгорнутий, детальний аналіз нормативно-правової бази з питань регулювання академічної доброчесності зробила Швець Лариса Володимирівна, наголосивши, що станом на сьогодні не всі НПА мають чіткий механізм правової реалізації.

Шмирко Галина Олександрівна присвятила свою доповідь видам порушень академічної доброчесності, розкрила зміст кожного з них та проаналізувала їх співвідношення з окремими правовими інститутами.

Шандрук Сергій Миколайович зупинився на правових наслідках порушення норм академічної доброчесності. Зокрема, як було зауважено, Закон України «Про освіту» передбачає такі види відповідальності здобувачів освіти: повторне проходження оцінювання; повторне проходження освітнього компонента освітньої програми; позбавлення академічної стипендії; позбавлення пільг оплати за навчання; відрахування із закладу освіти.

Дотримання принципів академічної доброчесності сприятиме конкурентоспроможності вітчизняної класичної освіти в цілому та загальноколеджевих стандартів зокрема у світовому освітньо-науковому просторі в умовах зростаючого запиту на практичну орієнтованість освітніх програм, розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, глобалізаційних процесів у сучасному суспільстві. Дотримання принципів академічної доброчесності кожен повинен починати з себе, пам’ятаючи, що найкраще навчає власний приклад. Саме доброчесність є мірилом внутрішньої культури людини.

Тетяна ЮЗЬКО,

завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін,

доктор філософії


93 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page