top of page

ВІДБУВСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ВЕБІНАР З ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІСТЬ І ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в Україні створюються рівні умови для здобуття повної загальної середньої освіти. У статті 7 Закону зазначено: «Право на здобуття повної загальної середньої освіти гарантується незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності тощо».

У Концепції інклюзивної освіти в Україні наголошено, що успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами вимагає особливої уваги з боку держави. Вимогами сьогодення є формування нової філософії державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, реалізація і поширення моделі інклюзивного навчання, зокрема в закладах дошкільної і загальної середньої освіти.

Серед основних шляхів розвитку інклюзивної освіти в Україні є відповідна психолого-педагогічна та методологічна підготовка кадрів до педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання. 

На освітян покладено обов’язок розбудовувати вітчизняну освіту за європейськими стандартами і виховувати гідне покоління українців на основі нової філософії, відкритої до прагнень людини, її життєвого і духовного світу, проблем, потреб, індивідуальних особливостей, можливостей, потенціалу.

Усі ці проблеми були обговорені під час науково-практичного вебінару з підвищенням кваліфікації «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІСТЬ І ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ», який відбувся 23-24 квітня на базі коледжу.

Організаторами заходу є Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Барської міської ради, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барської міської ради.

Голова оргкомітету – Федорчук Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Технічну підтримку вебінару забезпечила Слободянюк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, викладач Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Науково-практичний вебінар мав чітку мету: акцентувати увагу освітянської спільноти на актуальності, особливостях, здобутках і перспективах провадження інклюзивної освіти в Україні; формувати компетентності педагогів, необхідні для успішної професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі нової української школи в контексті вимог чинного нормативно-правового забезпечення і сучасної філософії інклюзивної освіти.


Напрямки роботи вебінару:

 1. Ознайомлення із сучасними підходами до організації інклюзивної освіти і навчання в Україні з метою забезпечення молодому поколінню якісних освітніх послуг на основі нової філософії, відкритої до прагнень людини, її життєвого і духовного світу, проблем, потреб, індивідуальних особливостей, можливостей, потенціалу.

 2. Популяризація ідеї забезпечення рівних прав осіб з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі.

 3. Налагодження професійного співробітництва науковців і педагогічних працівників у сфері інклюзивної освіти з метою поліпшення її якості і побудови в контексті вимог чинного нормативно-правового забезпечення та сучасної філософії інклюзивної освіти.

 4. Обмін досвідом у сфері інклюзивної освіти через регіональну співпрацю з питань освітньо-наукових ініціатив.

 5. Сприяння підвищенню фахової психолого-педагогічної та методологічної готовності педагогічних кадрів до провадження інклюзивного навчання, підвищення їх кваліфікації з питань спеціальної та інклюзивної освіти.

 6. Надання науково-теоретичної і методичної підтримки професійної діяльності педагогів в умовах інклюзивного навчання.

Завдання науково-практичного вебінару:

 1. Окреслити етичні засади взаємодії в умовах інклюзії.

 2. Обґрунтувати сутність інклюзивної компетентності сучасного вчителя в контексті вимірів професійного стандарту.

 3. Проаналізувати технологію співпраці фахівців інклюзивно-ресурсного центру і команди психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання.

 4. Розширити уявлення про співпрацю вчителя початкових класів і його асистента в класі з інклюзивним навчанням у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

 5. Висвітлити сучасні підходи до організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в новій українській школі.

 6. Охарактеризувати індивідуальну програму розвитку як основу успішної реалізації інклюзивного навчання особи з особливими освітніми потребами.

 7. Презентувати методологію модифікації змісту освітніх компонентів освітньої програми.

 8. Розкрити специфіку роботи з дітьми із синдромом Дауна.


Цільова аудиторія: науково-педагогічні та педагогічні працівники; представники органів управління освітою територіальних громад і громадських організацій, які цікавляться проблемами освітнього процесу в сучасному закладі освіти; здобувачі вищої освіти.

Із вітальним словом до учасників вебінару звернулась Олена Дмитрівна Самборська – доктор філософії, відмінник освіти України, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», заступник директора з навчальної роботи КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».


Сучасні науково-педагогічні підходи до організації інклюзивної освіти і навчання в Україні та регіоні висвітлили:

 • Чопик Леся Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», учитель-дефектолог (тифлопедагог) (тема виступу: «Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання дітей з ООП (освітні труднощі, рівні підтримки)»);

 • Молошнюк Людмила Василівна, завідувач відділу дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», національна тренерка з інклюзивної освіти в Україні, освітня експертка з інституційного аудиту з питань інклюзивної освіти (тема виступу: «Етика взаємодії в умовах інклюзії: складові безбар'єрності, правила мови»);

 • Береза Ірина Ігорівна, директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Барської міської ради (тема виступу: «Співпраця фахівців інклюзивно-ресурсного центру та команди психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання»);

 • Стрельчук Наталія Олександрівна, директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради» (тема виступу: «Інклюзивна компетентність вчителя: виміри професійного стандарту»).


Досвідом упровадження інклюзивного навчання поділилися:

 • Комендра Анжела Миколаївна, фахівчиня (консультантка) Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Барської міської ради (тема виступу: «Індивідуальна програма розвитку як основа успішної реалізації інклюзивного навчання особи з особливими освітніми потребами»);

 • Коновалюк Олена Олександрівна, асистентка вчителя з інклюзивного навчання, учителька математики Войнашівського ліцею Барської міської ради (тема виступу: «Модифікація змісту освітніх компонентів освітньої програми»);

 • Федорчук Інна Анатоліївна, асистентка вчителя з інклюзивного навчання, вихователька групи продовженого дня Барського ліцею №1 Барської міської ради (тема виступу: «Специфіка роботи з дітьми із синдромом Дауна»);

 • Гула Аліна Василівна, асистентка вчителя з інклюзивного навчання Войнашівського ліцею Барської міської ради; Надлер Ілона Валеріївна, учителька початкових класів Войнашівського ліцею Барської міської ради (тема виступу: «Співпраця вчителя початкових класів та його асистента в класі з інклюзивним навчанням у концепції «Нова українська школа»).

Проведення вебінару сприяло формуванню в його учасників гуманістичної спрямованості на дотримання морально-етичних норм взаємодії з особами з особливими освітніми потребами, здатності до аналізу педагогічного досвіду у сфері спеціальної та інклюзивної освіти; усвідомленню соціальної ролі педагога в соціалізації, вихованні, навчанні та розвитку особистості з особливими освітніми потребами; забезпеченню готовності педагогів-практиків і майбутніх працівників галузі до примноження гуманістичних освітніх цінностей і генерування нових ідей та ініціатив; реалізації мети і завдань інклюзивної освіти, педагогічної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Меседжем зустрічі стали слова академіка Івана Дмитровича Беха, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук, професора, директора Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України: «Одна з найгостріших людських потреб – бути зрозумілим, прийнятим, визнаним. Людина бажає, щоб її розуміли і приймали у кожному своєму стані, у кожному своєму прояві, з визнанням усіх наявних переваг і поблажливості до наявних недоліків».

Цього прагне кожна особа з особливими освітніми потребами.

Це основне завдання громадськості і закладів освіти.

Об’єднуймо спільні зусилля освітянської спільноти задля прийняття, розуміння та успіху кожного!

 

Наталія ФЕДОРЧУК, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик

КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний

 коледж імені Михайла Грушевського»,

кандидат педагогічних наук,

голова організаційного комітету


 

 

75 переглядів

Commenti


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page