Нові надходження

Жовтень 2017 р.

 1. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 4-го класу загальноосвітнього навчального закладу. – Тернопіль: Лібра Терра, 2015 – 200 с.

 2. Акпинар Л.Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: навчальний посібник. – К.: Слово, 2017 – 288 с.

 3. Владимирські Ганна і Петро. Мистецтво ігрового виховання. – Тернопіль: Богдан, 2016. – 160 с. 
  Ця книга розрахована на спільне читання батьками та дошкільнятами чи молодшими школярами. Вона присвячена «вічній» проблемі – неслухняній дитині. Адже ідеальних дітей не буває, як, власне, й ідеальних батьків. 
  Автори книги діляться власними поглядами на методи навчання і виховання дітей.

 4. Музично-театралізовані казки/ С. Я. Школьнік та інші. – Харків: ранок, 2016. – 150 с.

 5. Пальшкова І.О. Педагогіка і професійно-педагогічна культура вчителя. Навчальний посібник. – К.: Слово, 2015. – 192 с.

 6. Нестерович Б.І. Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школі: навчальний посібник. – 2-ге видання / Б.І. Нестерович. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015. – 276 с.

 7. Дубічинський В.В. Українська мова. Сучасний довідник. Орфографія, стилістика, граматика, пунктуація. – Харків: КСД, 2016. – 544 с.

 8. Словник українського правопису / Уклад. В.Ф. Жовтобрюх. – Харків: Ранок, 2016. – 640 с.

 

Травень 2017 р.

 1. Методика навчання літературного читання: навчальний посібник / укладач  В.В. Поберецька. – Вінниця: Ніпан-ЛТД, 2017. – 192с.
  У навчальному посібнику ґрунтовно розкрито теоретико-методичні засади літературного читання: види, способи та якості повноцінного читання молодших школярів; типи і структура уроків класного читання; уроки роботи з дитячою книгою у початковій школі (перші два розділи). Третій розділ висвітлює методичні основи роботи з літературним твором: основні етапи процесу роботи над художнім твором; особливості аналізу творів різних родів і жанрів. Належну увагу приділено аналізу чинної програми, підручників, посібників із літературного читання.

 2. Калмикова Л.О. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний  і лінгвометодичний виміри: навчально – методичний посібник. – Київ: Слово, 2017. – 448с.
  У посібнику розглядається процес оволодіння дітьми рідною мовою, мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння дітей; аналізуються їхні висловлення з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонуються інноваційні лінгвометодичні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

 3. Якименко С.І. Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в освітньо-інтегрованому середовищі: теорія і практика: монографія. – Київ: Слово, 2017. – 640 с.
  У монографії представлено результати досліджень маловивченої, але актуальної проблеми щодо формування цілісногосвітогляду старших дослідників і молодших школярів. В роботі висвітлюються історичні витоки, обґрунтовуються теоретико-методологічні підходи до її вивчення. В монографії пропонується авторська інтегрована технологія: теоретична модель змісту, структури та навчально-методичного забезпечення процесу формування цілісного світогляду старших дошкільників і молодших школярів.

 4. Шустова Н.Ю. навчально-методичний комплекс спецкурсу «Основи професійного саморозвитку вчителя». – Вінниця, 2016. – 48 с.
  Навчально-методичний комплекс включає: пояснювальну записку, зміст навчальної програми, навчально-тематичний план спецкурсу, плани практичних та лабораторних занять спецкурсу, питання та орієнтовні ситуаційні завдання до заліку, методичні рекомендації з підготовки до практичних та лабораторних занять.

 5. Шустова Н.Ю. Формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки: практичний порадник. – Вінниця, 2016. – 88 с.

 

Грудень 2016 р.

 1. Богуш А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навчально-методичний посібник. – К.: Слова, 2016. – 392 с.

 2. Греченко В. Історія світової та української культури. Підручник. – Київ : Літера ЛТД, 2010. – 480 с.

 3. Інформатика : 10 кл. : підручник для загальноосвітніх навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко та ін., за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2014. – 296 с.

 4. Карпенко О. Безпека життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку : навч.- метод. посібник. – К. : Слово, 2016. – 192 с.

 5. Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.С. Сухомлинського : монографія / за заг. ред. Т. М. Степанової. – К. : Слово, 2016. – 296 с.

 6. Розвиток особистості  в різних умовах соціалізації: колективна монографія / за науковою редакцією професора Л.О. Капликової. – К. : Слово, 2016 . – 472 с.

 7. Сиротюк В.Д. Фізика : підручник для 11 кл. загальноосвітнього навч. закл. : рівень стандарту / В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий. – Харків : Сиция, 2012. – 304 с.

 8. Терлецька Л.Г. Психологія хдоров’я: арт-терапевтичні технології: навч.  посібник. – К. : Слово, 2016. – 128 с.

 9. Терлецька Л. Г. Психологія здоров’я особистості : технологія психосинтезу : навч. посібник. – К. : Слово, 2016. – 152 с.

 10. Цінність орієнтації дитини у дорослому світі: навчально-метрдичний посібник / Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова та ін.. – К. : Слово, 2016. – 248 с.

 

Вересень 2016 р.

Незважаючи на важкий трагічний суспільно-політичний стан в нашій  державі, фонд бібліотеки продовжує поповнюватися новими надходженнями, а саме:

 1. Богданович М.В. Математика : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К. : Генеза, 2013. – 176 с.

 2. Резніченко М.І. Образотворче мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / М.І. Резніченко, С.К. Трач. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 160 с.

 3. Сидоренко В.К. Трудове навчання : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / В.К. Сидоренко, Н.В. Котелянець, О.В. Агєєва. – Харків: Сиция, 2013. – 128 с.

 4. Бібік Н.М. Я у світі. 3 клас. : підручник для  загальноосвітнього навчального закладу. / Н.М. Бібік. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 160 с.

 5. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики. 3 клас. : підручник для загальноосвітнього навчального закладу. / М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька. – Х. : Видавництво «Ранок», 2013. – 160 с.

 6. Основи здоров’я : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К. : Видавництво «Алатон», 2013. – 160 с.

 7. Карп’юк О.Д. Англійська мова : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2013. – 176 с.

 8. Паршикова О.О. Німецька мова : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук, Л.П. Савченко, М.М. Сидоренко, Л.В.Горбач. – К. : Грамота, 2013. – 176 с.

 9. Науменко В.О. Літературне читання:  укр. мова для  загальноосвітнього навчального заклад. З навчанням укр. Мовою : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 176 с.

 10. Грущинська І.В. Природознавство : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / І.В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с.

 11. Захарійчук М.Д. Українська мова : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / М.Д. Захарійчук, А.І.Мовчун. – К. : Грамота, 2013. –  176 с.

 12. Лобова О.В. Музичне мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. – К. : Школяр, 2013. – 160 с.

 13. Мерзляк А.Г. Алгебра і початки аналізу : підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень  / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.В. Полонський, М.С. Якір. – Х. Гімназія, 2010. – 352 с.

 14. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу : Дворівневий підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х. : Світ дитинства, 2008. – 448 с.

 15. Нелін Є.П. Геометрія : Дворівневий підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів : академ. і профільн. рівні / Є.П.Нелін. – Х. : Гімназія, 2010. – 240 с.

 16. Басай Н.П. Німецька мова : підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / Надія Басай. – К. : Освіта, 2010. – 304 с.

 17. Карп’юк О.Д. Англійська мова : підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль : Видавництво «Лібра Терра», 2013. – 224 с.

 18. Карп’юк О.Д. Англійська мова : підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2013. – 296 с.

 19. Нелін Є.П. Алгебра 11 клас. : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: академ. і профільн. рівні / Є.П.Нелін, О.Є. Долгова. – Х. : Гімназія, 2011. – 448 с.

 20. Волощук Є.В. Світова література : хрестоматія-посібник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Волощук. – К. Літера ЛТД,  2011. – 512 с.

 21. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 408 с.

 22. Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Л.Бойко. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с.

 23. Білоус   П.В.    Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П.В. Білоус. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 424 с.

 24. Загальна психологія : Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.

 25. Основи філософських знань. Підручник. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст. / В.А. Буслинський, П.І. Скрипка. За ред. В.А. Буслинського. – Львів : «Новий Світ - 2000», 2011. –    352 с.

 26. Василишин Д.В. Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д.В.Василишин, О.М.Василишин ; за ред. О.В. Мельникова. Львів : Укр. Акад.. друкарства, 2011. – 272 с.

 27. Дурняк Б.В. Стандарти в поліграфії та видавничій справі  [Текст] : довідник / Б.В. Дурняк, В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова. – Львів : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2011. – 320 с.

 28. Музика в нашому садочку : збірна дитячих  пісень. Молодша група / упоряд. В.І. Паронова, Н.М. Шевченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 64 с.

 29. Музика в нашому садочку : збірна дитячих  пісень. Середня  група / упоряд. В.І. Паронова, Н.М. Шевченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 80 с.

 30. Дані бібліотеки: загальний фонд на 01.01. 2016 р. становить 143440 примірників; періодичних  видань – 36; книговидача – 138728; користувачі – 1186, з них до 18 років – 288; відвідування – 24502.

 

Квітень 2016 рік

 1. Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч для загальноосвіт. навч. закл. :1 –й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2015. – 112 с.

 2. Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч для загальноосвіт. навч. закл. :2 –й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2015. – 160 с.

 3. Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч для загальноосвіт. навч. закл. :3 –й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2015. – 176 с.

 4. Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч для загальноосвіт. навч. закл. :4 –й кл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2016. – 176 с.

 5. Богданович М.В. Математика : підр. Для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – Київ : Генеза, 2016. – 176 с.

 6. Нестерович Б.І. Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школі : Навчальний посібник / Б.І.Нестерович. – Вінниця : ФОП Данилюк В.Г., 2014. – 260 с.

 7. Нестерович Б.І. Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школі : Навчальний посібник / Б.І. Нестерович. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2015. – 276 с.

 8. Васильєв С.В. Цивільний процес України : Навч. посібн. / С.В. Васильєв. – Харків : Еспада, 2015. – 456 с.

 9. Цивільне право України : Навч. посібн. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. – За ред.. Р.О. Стефанчука. – К. : Наукова думка, Прецедент, 2015. – 448 с.

 10.  Троянова О.В. Нотна читанка : методичні рекомендації для роботи з початківцями у класі фортепіано / О.В. Троянова. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 92 с. : ноти.

 11.  Ланцюженко З.Д., Школьнік С.Я. Пісенна скринька школяра : Музична хрестоматія для 3-4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / З.Д. Ланцюженко, С.Я. Школьнік. – Харків : Скорпіон, 2016. – 96 с.

 12.  Ланцюженко З.Д., Школьнік С.Я. Пісенна скринька школяра : Музична хрестоматія для 1-2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / З.Д. Ланцюженко, С.Я. Школьнік. – Харків : Скорпіон, 2016. – 80 с.

 13.  Фільц Б. Світе тихий. Твори для дитячого хору. / Б. Фільц. – Тернопвль : СМИ «АСТОН», 2016. – 44 с.

 14.  Фільц Б. Жива криниця. Хорові твори для дітей / Б. Фільц. – Тернопіль : СМП «АСТОН», 2016. – 40 с.

 

Листопад 2014 рік

 1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика. Навчальний посібник / Під ред. С.О.Нікітчиної. - К.:Видавничий Дім «Слово», 2014.

 2. Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія / Укл. Н.М.Горопаха. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012.

 3. Шеремет М.К. Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення: навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

 4. Богуш А.М. Перші кроки грамоти: перед шкільний вік: навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

 5.  Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності : монографія За ред. Н.В. Лисенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

 6. Горопаха Н.М. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл. напрямку підготовки «Дошкільна освіта»] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

 7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – К.: Академвидав, 2012.

 8. Хоменко Л.О. Німецька мова. Практикум з перекладу для  юристів: навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2013.

 9. Акпинар Л.Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

 10.  Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

 11.  Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014.

 12.  Кримінальний процес: підручник / За ред. В. Я. Тація. – Харків: Право, 2014. – 824 с.

 13.  Цивільний процес України: Підручник / За ред. М. М. Ясинка. – К.: Алерта, 2014. – 744 с.

Незважаючи на важкий трагічний суспільно-політичний стан в нашій  державі, фонд бібліотеки продовжує поповнюватися новими надходженнями (станом на 01.09.14), а саме:

 1. Богданович М.В. Математика : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К. : Генеза, 2013. – 176 с.

 2. Резніченко М.І. Образотворче мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / М.І. Резніченко, С.К. Трач. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 160 с.

 3. Сидоренко В.К. Трудове навчання : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / В.К. Сидоренко, Н.В. Котелянець, О.В. Агєєва. – Харків: Сиция, 2013. – 128 с.

 4. Бібік Н.М. Я у світі. 3 клас. : підручник для  загальноосвітнього навчального закладу. / Н.М. Бібік. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 160 с.

 5. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики. 3 клас. : підручник для загальноосвітнього навчального закладу. / М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька. – Х. : Видавництво «Ранок», 2013. – 160 с.

 6. Основи здоров’я : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко. – К. : Видавництво «Алатон», 2013. – 160 с.

 7. Карп’юк О.Д. Англійська мова : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2013. – 176 с.

 8. Паршикова О.О. Німецька мова : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук, Л.П. Савченко, М.М. Сидоренко, Л.В.Горбач. – К. : Грамота, 2013. – 176 с.

 9. Науменко В.О. Літературне читання:  укр. мова для  загальноосвітнього навчального заклад. З навчанням укр. Мовою : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 176 с.

 10. Грущинська І.В. Природознавство : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / І.В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с.

 11. Захарійчук М.Д. Українська мова : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. / М.Д. Захарійчук, А.І.Мовчун. – К. : Грамота, 2013. –  176 с.

 12. Лобова О.В. Музичне мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвітнього навчального закладу. – К. : Школяр, 2013. – 160 с.

 13. Мерзляк А.Г. Алгебра і початки аналізу : підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень  / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.В. Полонський, М.С. Якір. – Х. Гімназія, 2010. – 352 с.

 14. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу : Дворівневий підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х. : Світ дитинства, 2008. – 448 с.

 15. Нелін Є.П. Геометрія : Дворівневий підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів : академ. і профільн. рівні / Є.П.Нелін. – Х. : Гімназія, 2010. – 240 с.

 16. Басай Н.П. Німецька мова : підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / Надія Басай. – К. : Освіта, 2010. – 304 с.

 17. Карп’юк О.Д. Англійська мова : підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль : Видавництво «Лібра Терра», 2013. – 224 с.

 18.  Карп’юк О.Д. Англійська мова : підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2013. – 296 с.

 19. Нелін Є.П. Алгебра 11 клас. : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: академ. і профільн. рівні / Є.П.Нелін, О.Є. Долгова. – Х. : Гімназія, 2011. – 448 с.

 20. Волощук Є.В. Світова література : хрестоматія-посібник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / Є.В. Волощук. – К. Літера ЛТД,  2011. – 512 с.

 21. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 408 с.

 22. Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Л.Бойко. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с.

 23. Білоус   П.В.    Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П.В. Білоус. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 424 с.

 24. Загальна психологія : Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.

 25. Основи філософських знань. Підручник. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст. / В.А. Буслинський, П.І. Скрипка. За ред. В.А. Буслинського. – Львів : «Новий Світ - 2000», 2011. –    352 с.

 26. Василишин Д.В. Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д.В.Василишин, О.М.Василишин ; за ред. О.В. Мельникова. Львів : Укр. Акад.. друкарства, 2011. – 272 с.

 27. Дурняк Б.В. Стандарти в поліграфії та видавничій справі  [Текст] : довідник / Б.В. Дурняк, В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова. – Львів : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2011. – 320 с.

 28. Музика в нашому садочку : збірна дитячих  пісень. Молодша група / упоряд. В.І. Паронова, Н.М. Шевченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 64 с.

 29. Музика в нашому садочку : збірна дитячих  пісень. Середня  група / упоряд. В.І. Паронова, Н.М. Шевченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 80 с.

 

2014 рік

 1. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства: Навчально-методичний посібник. – К., 2011

 2. Лисенко Н.В. Дитячий садок – школа: актуальні проблеми наступності: Монографія. – К., 2014

 3. Освітній простір: стратегії національного виміру. Збірник наукових праць. /За ред. Н.В. Лисенко. – К., 2011

 4. Етнопедагогічний конспект професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону: Навчально-методичний посібник. /За ред. Н.В.Лисенко. – К., 2009.

 5. Формування етновиховного простору навчальних закладів західноукраїнського регіону: стан і перспективи: Збірник наукових праць /За ред. Н.В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2010

 6. На пошану Романа Скульського: Науково-інформаційне видання. – Івано-Франківськ, 2009.

 7. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Навчально-методичний посібник /За ред. Г.С. Татаренко. – К., 2010.

 8. Павлютенков Є.М. Мистецтво управління школою. – Харків, 2011.

 9.  Дурняк Б.В. та ін. Стандарти в поліграфії та видавничій справі: Довідник. – Львів, 2011.

 10. Бойко О.Д. Історія України: Підручник. – К., 2012.

 11. Подолинний А. Тарас Шевченко і Вінниччина іменний словник (До 200-річчя від дня    народження Тараса Шевченка). – Вінниця, 2012.

 12. Вінницький край. Літературно-мистецький журнал. (Тарасові шляхи Вінниччини). – Березень 2014 р.

 13. Зарицький П. Молитва за ближнього. Вірші і поеми. – Вінниця, 2013.

 14. Завальнюк А.Ф. Українські літні обряди та пісні: Навч. Посібник з музичного фольклору. – Вінниця, 2008.

 15. Великий універсальний словник української мови.– Харків, 2009.

 

2013 рік

 1. Семеног О.М. українська культуро мовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. 

 2. Діагностика і розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних закладах. Колективна монографія. - К.: Педагогічна думка, 2007.

 3. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Монографія. - К.:  Педагогічна думка, 2012.

 4. Солдатенко М.М. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційного суспільства: когнітивний аспект. Монографія. К.: Педагогічна думка, 2012.

 5. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Філ-студія, 2006.

 6. Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою. – Х.: Основа, 2011.

 7. Падалка О.С. Економіка освіти та управління: Навчальний посібник. – К.: Педагогічна думка, 2013.

 8. Литвиненко В.А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки: Навчально-методичний посібник. – Суми, 2013.

 9. Колишкін О.В. Вступ до спеціальності « Корекційна освіта»: Навчальний посібник. – Суми, 2013.

 10. Єщенко П.С. Економіка для всіх. – К.: Вища школа, 2009.

 11. Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів: Навчальний посібник/ За ред. А.А. Силки. – Суми, 2013.

 12. Сапун Г. Збірник диктантів і завдань для тематичного опитування з української мови у початкових класах. Терпоніль: Підручники і посібники, 2011.

 13. Гавриш Н. Інтегровані заняття: Методика проведення. – К.: Шк. Світ, 2007.

 14. Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. – Х.: Основа, 2007.

 15. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Навчально–методичний посібник / За ред.. Г.С. Тарасенко. –  К.: Вид. Дім « Слово», 2010.

 16.  Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: Навчальний посібник. – Суми, 2013.

 17. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: Підручник. – К.: Вид. Дім «Слово», 2008.

 18. Збірник програм для гуртків художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямів / Укл. Іова В.Ю., Красномовець Л.В. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2007.

 19. Бондаровська В.М. Діти як психологічне дзеркало сім’ї та суспільства. –К.: Ред.загальнопед. газет, 2012.

 20. Куровські Лада і Володимір. Народження Богині. Священні знання слав’янського роду. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.

 21. Зуб’як О.В. Конкурси, турніри, вікторини для старшокласників. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

 22. Олійник І.В. Бесіди, сценарії, рольові ігри 5–11 класи. На допомогу класному керівнику. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

 23. Загоруйко О.Я. Великий універсальний словник української мови. – Х.: Торсінг плюс, 2009.

 

Підручники для початкової школи 

 1. Науменко В.О. Літературне читання: укр. мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням укр. мовою: підручник для 2-го кл. – К., 2012.

 2. Захарійчук  М.Д. Українська мова: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням укр. мовою. – К., 2012.

 3. Богданович М.В. Математика: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2012. 

 4. Грущинська І.В. Природознавство: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2012.

 5. Основи здоров’я: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2012.

 6. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х., 2012.

 7. Самонова Е.І. Російська мова: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням укр. мовою. – К., 2012.

 8. Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль, 2012.

 9. Бориско Н.Ф. та ін. Німецька мова: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2012.

 10. Калініченко О.В. Образотворче мистецтво: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.   – К., 2012.

 11. Аристова Л.С. Музичне мистецтво: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2012.

 12. Сидоренко В.К. Трудове навчання: підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Х., 2012.

 

Підручники для початкової школи

 1. Захарійчук М.Д., Науменко В.О. Буквар: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2012. ̶ 176 с.

 2. Вашуленко М.С. Буквар: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: «Освіта», 2012. ̶ 152 с.

 3. Богданович М.В. Математика: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. ̶ К.: Генеза, 2012. ̶ 160 с.

 4. Рівкінд Ф.М. Математика: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. ̶ К.: «Освіта», 2012. ̶ 144 с.

 5. Гільберт Т.Г. Природознавство: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. ̶ К.: Генеза «Освіта», 2012. ̶ 112 с.

 6. Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 1 кл. ̶ К.: «Освіта», 2012. ̶ 144 с.

 7. Гнатюк О.В. Основи здоров'я: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 1 кл. ̶ К.: Генеза, 2012. ̶ 136 с.

 8. Основи здоров'я: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. // Д. Бех, Т.В. Воронцова та ін. ̶ К.: «Алатон», 2012. – 136 с.

 9. Аристова Л.С. Музичне мистецтво: підруч. для 1 кл. ̶ К.: «Освіта», 2012. ̶ 128 с.

 10. Лобова О.В. Музичне мистецтво: підруч. для 1 кл. ̶ К.: Школяр, 2012. ̶ 144 с.

 11. Трач С.К. Образотворче мистецтво: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 128 с.