top of page

Опановуємо технології наукового дослідження

Навчально-дослідницька практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» денної та заочної форм навчання. Завдання практики – закріпити знання, уміння й навички, набуті в процесі вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень», та розвивати компетенції, пов’язані з організацією і виконанням науково-дослідницьких робіт.

Головною метою навчально-дослідницької практики є підготовка мислячого фахівця, у якого сформована здатність володіти основами теорії науки і творчої наукової діяльності, навичками збору, обробки та аналізу результатів наукових досліджень; генерувати ідеї, володіти нахилами і здібностями до наукових повідомлень і прогнозів.

Навчально-дослідницька практика передбачає збір емпіричного матеріалу для аналізу й узагальнення актуальної наукової проблеми, наукового матеріалу та розроблення наукових ідей для курсових досліджень.

Після завершення двох тижнів напруженої роботи з виконання дослідницьких завдань студенти груп 1-БД(з) та 1-БШ(з) зустрілися на онлайн- заліку, що мав засвідчити результати проходження практики та вміння студентів продемонструвати свої здобутки. 8 лютого залік складали студенти спеціальності 012 «Дошкільна освіта», а наступного дня естафету прийняли здобувачі спеціальності 013 «Початкова освіта».

Комісія в складі заступника директора з навчальної роботи, доктора філософії О. Д. Самборської, завідувача кафедри педагогіки, психології та фахових методик, к.п.н. Н. А. Федорчук, завідувача практик КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» С. В. Марчук уважно вислухала інформацію здобувачів освіти, які намагалися максимально лаконічно, чітко продемонструвати свої перші наукові здобутки, та оцінила наполегливість студентів-заочників у процесі опанування навичок дослідницької діяльності.

Презентовані роботи засвідчили належний рівень студентів бакалаврату, сформований у процесі оволодіння сучасною методологією наукового дослідження, методами збору, аналізу та узагальнення наукової інформації, умінням викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей тощо.

Бажаємо бакалаврам кафедри педагогіки, психології та фахових методик творчої наснаги і подальших успіхів у науково-пошуковій діяльності.

Лариса РОЖАНСЬКА, магістр психології,

керівник практики студентів 1-БШ(з) групи;

Юлія САВРІЙ, кандидат педагогічних наук,

керівник практики студентів 1-БД (з) групи
81 перегляд

Commentaires


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page