top of page

На базі коледжу відбулася XXIII Міжнародна науково-практична конференція

20 квітня на базі КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» відбулася XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України», робота якої проходила в режимі онлайн.

Для творчого колективу закладу освіти забезпечення умов проведення наукового зібрання в нових умовах не стало надскладним завданням. Навпаки, сучасні реалії відкрили нові горизонти для організації роботи в широкому інформаційному просторі.


Сьогодні наш заклад здійснює потужну освітню діяльність і наповнює кожен день цікавою палітрою різнопланових заходів. Робота науково-педагогічного колективу спрямована на реалізацію намічених шляхів підвищення якості надання освітніх послуг; пошук, створення й використання на практиці сучасних освітніх технологій; розвиток і підтримку соціальних ініціатив студентської та учнівської молоді; формування і пропаганду вікопомних життєвих цінностей серед підлітків і молоді.

Варто зазначити, що науковий і науково-методичний потенціал колективу достатньо високий і має стійку властивість постійно оновлюватися. Сьогодні освітню діяльність у закладі забезпечують 2 доктори наук, 15 кандидатів наук, 12 аспіратів.

Велику підтримку молодим початківцям у їхньому бажанні торувати шлях у науку надає адміністрація коледжу і особисто директор освітнього закладу Савчук П.Н., який ніколи не зупиняється в саморозвитку, завжди повний ідей та ініціатив задля покращення якості інноваційних платформ навчання, що відкриють широкі можливості для вкрай необхідних комунікацій.

Упродовж останніх років науково-педагогічний колектив коледжу активно співпрацює з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом освіти і освіти для дорослих НАПН України, ДНУ Інституту модернізації змісту освіти. Представники цих поважних інституцій завжди є учасниками наукових зібрань, що відбуваються в нашому освітньому закладі.

Цьогоріч надзвичайно широкою виявилася географія чергового наукового зібрання. За словами доктора педагогічних наук Мороз М.О., про свою участь у конференції заявили представники десяти вищих навчальних установ США, Польщі, Чехії, Італії, Словацької республіки. Надійшли наукові статті від вітчизняних учених із 120 провідних закладів вищої освіти України.

Сьогодні, відкриваючи свої серця учасникам XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України», ми раді засвідчити своє шанування титанічної праці саме педагога-вченого, що споконвічно здійснює свою величезну роботу на благо майбутнього, навчаючи і виховуючи молоде покоління – справжніх синів і дочок нашої славної Батьківщини.
Хроніка пленарного засідання


Робота пленарного засідання XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України» тривала з 10:00 до 12:30. Модератор зібрання – Савчук Петро Несторович, директор КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся».

Учасників та гостей конференції привітали: Савчук Петро Несторович, директор КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії МСКП «Полісся»; Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського університету імені Івана Франка, почесний академік НАПН України, президент Академії МСКП «Полісся»; Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету, дійсний член Академії МСКП «Полісся»; Василевська-Скупа Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри вокально-хорової підготовки та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Доповіді, виголошені на пленарному засіданні


Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти (м. Київ).

Тема виступу: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти».


Козлакова Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ).

Тема виступу: «Організація мобільних конференцій студентів і викладачів у Європейських університетах».


Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Умань).

Тема виступу: «Формування життєвих цінностей студентів засобами віртуального освітнього середовища у закладах вищої освіти США».


Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені І. Черняховського, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ).

Тема виступу: «Педагогічні технології в професійній підготовці в освіті».


Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник відділу вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ).

Тема виступу: «Роль науково-педагогічного потенціалу викладача у навчанні здобувачів вищої освіти на засадах компетентнісного підходу».
Професорська година

(у рамках ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Формування компетентного фахівця

в інноваційному освітньому середовищі України»)

1300-1400

Кочубей Тетяна Дмитрівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся», професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Тема лекції: «Запобігання та протидія булінгу в закладах освіти».

Аудиторія слухачів: студенти 21-Д і 31-Д, 1-БШД, 1-мбШ груп; члени циклової омісіїк викладачів шкільної та дошкільної педагогіки.


Козлакова Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся».

Тема лекції: «Видатні математики України, Польщі, Угорщини».

Аудиторія слухачів: студенти 31-Ш, 32-Ш, 41-Ш, 42-Ш груп; члени циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін.


Наталія Немировська, учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Гайсина.

Тема лекції: «Методичний марафон: топ-25 онлайн-сервісів для ефективної роботи».

Аудиторія слухачів: студенти 21-ЮЖ, 21-Ш, 31-Ж груп; члени циклової комісії викладачів спеціальності «Журналістика» та циклової комісії викладачів української і зарубіжної філології.


Струкевич Олексій Карпович, д. іст. н., професор, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Тема лекції: «Розвінчання історичних стереотипів як засіб патріотичного виховання».

Аудиторія слухачів: студенти 31-Ю, 41-Ю, 42-Ю, 1-БЮ груп; члени циклової комісії викладачів правових дисциплін.


Василевська-Скупа Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського; Швець Ірина Борисівна, народна артистка України, професор кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Тема майстер-класу: «Художній образ у вокальному мистецтві».

Аудиторія слухачів: студенти 21-М, 31-М, 41-М, 1-БМ груп; члени циклової комісії викладачів музичних дисциплін.


Сліпчишин Лідія Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Тема лекції: «Сучасні тенденції розвитку дизайн-освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід».

Аудиторія слухачів: студенти 21-ОМ, 31-ОМ, 41-ОМ, 1-БОМ груп; члени циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва та художньої праці.


Каплінський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Тема лекції: «Усебічний розвиток і самовиховання особистості в умовах сьогодення».

Аудиторія слухачів: учні Обласного наукового ліцею-інтернати КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського".
Бурса А. І.,

вчений секретар КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж

імені Михайла Грушевського», кандидат мистецтвознавства, доцент


145 переглядів

Comments