top of page

Культура збереження здоров’я молодої людини – показник цивілізації держави

Здоров’я потрібне людині для життя, для самореалізації в ньому. Надійний спосіб бути здоровим – уміти формувати здоров’я, зберігати і зміцнювати його. Наші пращури визначали здоров’я як «найцінніший маєток», «основу всього», «безцінний скарб». Казали: «Без здоров’я і сила людині не мила», – вважаючи, що і настрій, і працездатність, і прагнення до творчості залежать від стану здоров’я. Власником гарного здоров’я вважають не просто того, хто не хворіє, але того, хто фізично міцний, духовно сильний, витривалий і працездатний. Духовна складова здоров’я є своєрідною вершиною, яка збирає все найкраще в людині, завдяки чому людський індивід стає особистістю.

Культура здоров’я – це не тільки сума знань, обсяг відповідних умінь і навичок, але й здоровий спосіб життя гуманістичної орієнтації. Рівень культури здоров’я визначається знанням резервних можливостей організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням правильно використовувати їх. Якщо люди часто хворіють, мають надлишкову вагу, вживають алкоголь, палять, некомфортно почувають себе з іншими, не ведуть здоровий спосіб життя, – це означає, що в них низький рівень культури здоров’я.

Аргументоване обґрунтування необхідності бути здоровим і прагнути стати таким – це і є елементи культури здоров’я, якими повинна володіти кожна сучасна людина.

Дотримання здорового способу життя впливає на формування, збереження та зміцнення здоров’я, сприяє розвиткові особистості, успішному навчанню, особистісній і професійній самореалізації.

Культура здоров’я – це цілісна система особистісних якостей. Вона охоплює світогляд, духовність, цінності, знання, уміння та здібності, що орієнтують особистість на здоровий спосіб життя і забезпечують її високий рівень здоров’я.

Культура здоров’я містить духовну, психологічну, медико-гігієнічну, фізичну культуру, які тісно взаємопов’язані. Цілями розвитку культури здоров’я є: усвідомлення цінності здоров’я; формування мотивації на підвищення рівня здоров’я; оволодіння необхідними руховими навичками і вміннями, сучасними способами оздоровлення; формування стилю життя, що забезпечує саморозвиток здоров’я.

Про сформованість культури здоров’я учнів і студентів свідчить відсутність пропусків занять через хворобу, піднесений настрій, добре самопочуття; увпевненість у собі; розуміння вчинків і поведінки інших людей та адекватна реакція на них.

Культура здоров’я особистості – це якісне утворення, що виявляється в єдності психологічних, духовних, біологічних і соціальних чинників, які визначають її спосіб життя. Вона зумовлює формування людини як цілісного індивіда і покликана перетворити будь-яку сферу діяльності особистості в засіб духовного, психічного та фізичного самовдосконалення, самооздоровлення.

У процесі формування культури здоров’я дітей і молоді слід враховувати найкращий досвід минулого, усе позитивне, що було накопичено з питань навчання та виховання здорового покоління, а також найновіші досягнення науки і практики.

Молодь – майбутнє нашої держави, тому необхідно прививати їм необхідність збереження і зміцнення здоров’я.

Лариса Швець,

куратор 1-БЮ групи


45 переглядів
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page