top of page

ДОСЛІДЖУЮЧИ, НАВЧАЄМОСЬ

Однією з форм закріплення, поглиблення та узагальнення знань, здобутих у процесі оволодіння змістом навчальних дисциплін фахового спрямування, є курсова робота. Цей вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження виконує кожен студент з метою поглиблення знань з актуальних проблем конкретної галузі науки, систематизації теоретичних знань із конкретної навчальної дисципліни, розвитку дослідницьких умінь і здатності самостійно опрацьовувати наукові джерела, застосовуючи критичні підходи; стимулювання до самостійного наукового пошуку, вироблення навичок аналізу передового досвіду та узагальнення власних напрацювань, формування готовності до практичної реалізації результатів дослідження конкретної проблеми в ході професійної діяльності.

У квітні поточного року здобувачі освіти заочної форми навчання спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» захистили свої курсові роботи.

Під керівництвом досвідчених викладачів: Задорожної Ганни Сергіївни, Кабзюк Надії Оксентіївни, Саврій Юлії Федорівни, Любарської Ілларії Петрівни, Скорбатюк Надії Михайлівни – майбутні педагоги працювали над вивченням важливих психолого-педагогічних і методологічних тем із фахових дисциплін:

 • психології творчості та психології дитячої творчості («Особливості спілкування дитини старшого дошкільного віку з дорослими та однолітками»; «Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку»);

 • дитячої психології (Психолого-педагогічні умови подолання страхів у дітей дошкільного віку»; «Розвиток емоцій і почуттів у дітей дошкільного віку»);дошкільної педагогіки («Надбання української етнопедагогіки та умови їх використання в сучасному закладі дошкільної освіти»; «Сенсорний розвиток дітей раннього віку засобами ігрової діяльності»; «Особливості організації ігор-драматизацій з дітьми старшого дошкільного віку»; «Роль сім’ї в підготовці дітей до навчання в школі»; «Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини дошкільного віку в умовах воєнного стану»);

 • сімейної та дошкільної педагогіки («Статеве виховання дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри»; «Професійні якості вихователя сучасного закладу дошкільної освіти»; «Виховання дружби в старших дошкільників засобами ігрової діяльності»);

 • дошкільної лінгводидактики («Казка як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку»);

 • теорії і методики формування елементарних математичних уявлень («Особливості розвитку математичних здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі формування елементарних математичних уявлень»; «Розвиток відчуття часу в дітей старшого дошкільного віку»);

 • теорії і методики фізичного виховання та валеологічної освіти («Використання народних рухливих ігор у педагогічному процесі закладу дошкільної освіти»; «Формування уявлень про здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання»);

 • теорії і методики ознайомлення з природою в закладі дошкільної освіти («Сучасні технології виховання в дітей дошкільного віку навичок економного споживання природних ресурсів»);

 • теорії образотворчого мистецтва з методикою керівництва («Розвиток креативності в образотворчій діяльності в дітей старшого дошкільного віку»).

Об’єктом наукових досліджень для майбутніх учителів початкової школи стали актуальні проблеми початкової освіти і методики, зокрема з таких освітніх дисциплін, як:

 • психологія («Психологічні особливості творчого сприймання творів мистецтва молодшими школярами»; «Психологічні особливості розвитку уваги молодших школярів»; «Особливості впливу моральних цінностей на міжособистісне спілкування молодших школярів»; «Особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами арттерапії»; «Роль батьків у формуванні психологічної готовності дітей до навчання в школі»; «Психологічні особливості вербального і невербального спілкування в професійній діяльності вчителя»);

 • педагогічні засади професійної діяльності асистента вчителя з інклюзивної освіти («Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти»);

 • педагогіка («Технологія провадження екологічної освіти молодших школярів»; «Особливості роботи з агресивними школярами»);

 • методика образотворчого мистецтва з методикою навчання та практикумом («Методика використання різних видів наочності на уроках образотворчого мистецтва»);

 • методика навчання предметів технологічної освітньої галузі з практикумом («STEM технології в навчальному процесі технологічної освітньої галузі»);

 • методика навчання предмета «Я досліджую світ»: природнича освітня галузь («Формування валеологічної культури молодших школярів засобами ігрової діяльності»);

 • методика навчання літературного читання в початкових класах («Розвиток у дітей інтересу до читання засобом освітніх вебквестів»);

 • методика навчання предмета «Я досліджую світ»: громадянсько-історична галузь («Організація проєктної діяльності на уроках громадянсько-історичної освітньої галузі»);

 • методика навчання іноземної мови в початкових класах («Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови на початковому етапі»);

 • теорія та методика музичного виховання («Мистецька підготовка вчителя до організації музично-ігрових проєктів у Новій українській школі»);

 • методика навчання предмета «Я досліджую світ»: соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь («Формування валеологічної культури молодших школярів засобами ігрової діяльності»);

 • методика навчання української мови в початкових класах, каліграфія («Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів на уроках української мови»);

 • методика навчання інформатики в початкових класах («Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів під час вивчення інформації та інформаційних процесів на уроках інформатики»).

Методичний супровід пошукової роботи студентів забезпечували науково-педагогічні і педагогічні працівники коледжу: Блідченко Надія Григорівна, Гуд Ганна Олександрівна, Гулько Олена Миколаївна, Кузнєцова Людмила Василівна, Федорчук Наталія Анатоліївна.

Безперечно, таке цілеспрямоване ґрунтовне вивчення окреслених проблем сприяє розширенню наукового світогляду здобувачів освіти, збагаченню їхніх фахових знань і компетентностей, формуванню та вдосконаленню навичок науково-пошукової діяльності, розвитку інтересу до педагогічної діяльності.

 

Наталія ФЕДОРЧУК, кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик

 


44 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page