top of page

ДЕНЬ НАУКИ В КОЛЕДЖІ

Кожного року в третю суботу травня весь світ відзначає День науки.

Уже стало доброю традицією проводити в стінах нашого коледжу заходи, присвячені цій даті, висвітлюючи досягнення викладачів і студентів за навчальний рік. Цьогоріч у межах плану роботи навчального закладу відбувся науково-теоретичний семінар «Стратегії наукового зростання викладачів і студентів сучасного КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», роботу якого підготували науково-педагогічні працівники: Белецька Н.Г., Гуд Г.О., Дікун І.А., Зеленюк С.В., Лісова А.В., Мар’євич Н.К., Мороз М.О., Саврій Ю.Ф., Слободянюк І.Ю., Юзько Т.М.

За мету було поставлено проаналізувати науковий шлях викладачів закладу освіти, розповісти про зародження наукової школи в його стінах, провести історичний екскурс від минулого до сьогодення, висвітлити хронологію захисту дисертаційних досліджень наших викладачів, ознайомитися з темами їхніх дисертаційних досліджень, переглянути хронологію зростання наукових кадрів коледжу. Саме в День науки було заплановано відзначити викладачів-аспірантів нашого коледжу, що впевнено рухаються до поставленої мети, працюючи над написанням наукових досліджень; проаналізувати наукову діяльність викладачів і студентів за період 2021 року, нові досягнення і перемоги, нові форми роботи наших науковців та педагогічного колективу в цілому. І звичайно ж, підбити підсумки роботи, прогнозуючи перспективи наукового розвитку коледжу.

За традицією, гімн «Gaudeamus» відкрив роботу науково-теоретичного семінару. З вітальним словом до його учасників звернувся директор КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» Савчук П.Н. У своїй промові Петро Несторович наголосив, що сьогодні серед 132-х педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес коледжу, працює 20 науковців, і пригадав, що зародження наукової діяльності викладачів тоді ще Барського педагогічного училища відбувалося за часів роботи його першого директора – доктора філософії Комісарчука М.Х. Петро Несторович поділився спогадами і про свої перші кроки в науці. Варто зазначити, що саме Савчук П.Н. став сподвижником усього педагогічного колективу коледжу, адже власним прикладом показав, що потрібно рухатися вперед і постійно працювати над собою.

Упродовж багатьох років КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» готує кадри для здійснення практичної роботи в галузях освіти, мистецтва, журналістики, права за професійним спрямуванням спеціальностей кваліфікаційних рівнів «Молодший бакалавр» і «Бакалавр». Цей процес відбувається за умов чіткої організації освітнього процесу, який успішно організовує і контролює заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, аспірант НАПНУ Інституту вищої освіти Самборська О.Д. У своїй вітальній промові, адресованій учасникам семінару, Олена Дмитрівна провела глибокий аналіз освітньої роботи коледжу, висвітлила останні вимоги МОНУ щодо науково-педагогічної діяльності сучасного фахівця в межах освітнього простору, проаналізувала роботу наших колег-науковців і висловила подяку кожному за плідну працю.

Як сучасний заклад вищої освіти, коледж активно формує свою наукову школу, виховує нове покоління науково-педагогічних працівників; плекає, підтримує своїх кандидатів наук, докторів філософії та докторів наук. Біля витоків наукової спільноти коледжу стояла Бурса А.І, яка першою захистила дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Це унікальна людина: вона любить квіти, дбає про красу в усьому, що нас оточує; як фахівець, створила багато хорових колективів, які є гордістю коледжу та міста. Антоніна Іванівна відома як автор цілого ряду публікацій і науково-методичних видань, засновник багатьох традицій у нашому закладі освіти; вона заступник директора з гуманітарної освіти і виховної роботи, вчений секретар, кандидат мистецтвознавства, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Слухачі семінару з великим інтересом слухали спогади А.І. Бурси про наукову діяльність і педагогічний шлях; задум створення перших студентських хорів, написання методичних посібників, що пройшли апробацію серед наших студентів, а нині вже успішних педагогів і науковців. Антоніна Іванівна представила панораму світлин своїх унікальних напрацювань – книг, збірників, методичних посібників, історичних та мистецьких праць.

Варто зазначити, що в коледжі працює багато його випускників, які гідно продовжують справу своїх наставників, виявляють професійну компетентність, удосконалюються, долають нові вершини свого науково-педагогічного зростання. Учасники семінару мали можливість ознайомитися з хронологією наукового становлення викладачів закладу освіти за темами їхніх дисертаційних робіт і проаналізувати презентаційні матеріали, що висвітлюють поступове зростання плеяди наших науковців, дослідження яких спрямовані на розробку актуальних питань, пов’язаних із різними напрямами педагогічних спеціальностей.

Особливо щедрим на наукові здобутки став період 2020-2021 років, адже до наукової когорти приєдналося сім молодих науковців! Це сім наукових дисертацій, які захистили Гордаш А.М. (кандидат педагогічних наук), Саврій Ю.Ф. (доктор філософії), Юзько Т.М. (доктор філософії), Гуцал Д.О. (кандтдат історичних наук), Гуд Г.О. (кандидат психологічних наук), Лісова А.В. (кандидат педагогічних наук), Мороз М.О. (доктор педагогічних наук). Молоді науковці поділилися своїми враженнями після захисту і висвітлити результати дисертаційних досліджень, що є актуальними в умовах освіти ХХІ століття.

Особливою подією для коледжу став захист докторської дисертації Мороз М.О., що відбувався 28 січня 2021року. Майя Олександрівна – випускниця коледжу, яка пройшла свій науково-педагогічний шлях від студентки – до доктора наук, від концертмейстера капели, викладача музично-теоретичних дисциплін – до декана гуманітарно-педагогічного факультету. Учасники науково-теоретичного семінару мали можливість переглянути фрагмент відео, на якому відображався історичний момент захисту Мороз М.О. та вручення їй диплома «Доктор наук».

Майя Олександрівна розповіла про свій науковий шлях, проаналізувала наукову діяльність коледжу; поінформувала про тематику науково-практичних конференцій, які відбуваються на базі коледжу вже багато років поспіль, і заснування у 2015році наукового товариства «Пошук», де відбувалося становлення сьогоднішніх науковців – Волохатої К.М., Гордаша А.М., Гуд, Г.О., Задорожної Г.С., Юзько Т.М., Саврій Ю.Ф., Юзько Т.М.; пригадала про традиції святкування «бакалаврської юшки», яку започаткувала у 2010 році перший куратор 2-БМ, -ОМ, -Ш груп Савчук О.Г.; про традиції приготування «директорського куліша», організації наукових студентських квестів, конкурсів, розваг на лоні природи…

Закладені традиції наукового зростання сьогодні продовжують наші колеги-аспіранти, які плідно працюють над своїми дисертаційними дослідженнями. Поряд із наставниками зростають на науковій ниві і наші студенти та ліцеїсти, які беруть участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, Малої академії наук України, педагогічних форумів, студентських конференцій; публікують власні наукові напрацювання в періодичних фахових виданнях, збірниках тез доповідей; виступають з науково-дослідницькими проєктами і доповідями на наукових зібраннях, широко презентуючи наш заклад на вітчизняній освітянській ниві.

Новою формою наукової діяльності коледжу, що засвідчила свою результативність, стала робота вебінарів, які були організовані з просвітницькою метою і відбулися в контексті декади факультету в березні 2021 на кафедрі мистецьких дисциплін та кафедрі педагогіки, психології і фахових методик. Вебінари зібрали свою аудиторію слухачів у кількості понад тисячу учасників, які мали можливість спілкуватися з провідними науковцями, методистами, учителями-новаторами нашої країни з питань викладання мистецтва в сучасній українській школі та реалізації завдань освітньої реформи НУШ.

Шляхи наукового зростання коледжу відбуваються ще в одному важливому напрямку – напрямку творчої співпраці із закладами вищої освіти. Нашими надійними партнерами в спільних науково-практичних заходах залишаються Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Сумський державний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка. Міцніють науково-практичні зв’язки з Київським національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Кам'янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Мукачівським державним університетом, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини. У 2021 році зусиллями к.п.н. Дікун І.А. започатковано співпрацю КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» та Рівненського державного гуманітарного університету.

Узагальнюючи роботу науково-теоретичного семінару, директор коледжу Савчук П.Н. зазначив: «..Можна з гордістю стверджувати, що з кожним роком відбувається успішна модернізація наукового простору коледжу, збільшується науково-педагогічна активність працівників нашого закладу, створюються сприятливі умови для професійної та наукової самореалізації викладачів і здобувачів освіти. Ми не маємо права зупинятися на досягнутому. Тільки впевнений рух уперед визначає наше майбутнє!».

Мар’євич Н.К., кандидат педагогічних наук,

модератор науково-теоретичного семінару

200 переглядів

Comments


Архів