top of page

Всесвітній День науки

Всесвітній день науки щорічно відзначаємо ось уже впродовж двох десятиріч. Він був заснований у 2001 році під егідою ЮНЕСКО.

Саме на початку другої декади листопада науковці проводять низку різноманітних заходів, спрямованих на роботу з науковими та навчальними колективами. Мета цих зусиль – поширювати знання про науку в справі розвитку і встановлення миру на землі, сприяти прогресу всього суспільства.

Пріоритетним напрямом діяльності КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» є розвиток творчої особистості майбутнього фахівця. Реалізація цього завдання можлива за умови активного впровадження сучасних педагогічних технологій, засобів навчання майбутніх фахівців, а також активного формування єдиного освітнього простору на шляху входження вищої школи України до Європейської освітньої системи.

Уже стало доброю традицією проводити на базі КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» науково-практичних конференцій та семінарів різного рівня (серед них є міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські), а також студентських науково-теоретичних конференцій.

Цьогоріч цікавою формою роботи стало наукове спілкування у форматі «круглого столу» на тему «Розвиток сучасного закладу вищої освіти в умовах міжнародної співпраці: стратегії, проблеми, перспективи», приурочене Всесвітньому дню науки. Мета зібрання – обмін досвідом в освітній та науковій діяльності закладів вищої освіти в контексті міжнародних зв’язків.

На онлайн-зустрічі були присутні студенти, педагогічні та науково-педагогічні працівники КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», а також науково-педагогічні працівники з різних наукових установ та закладів вищої освіти України, зокрема: державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Хмельницького національного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національної академії керівних кадрів міністерства культури і мистецтв України Національного університету культури і мистецтв України, Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка.

Для КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» ця зустріч є знаковою, оскільки вона дала можливість започаткувати нову сторінку в історії розвитку коледжу, що сприятиме розширенню співпраці з освітніми та науковими установами України, а також визначенню шляхів взаємодії учасників освітнього процесу в контексті міжнародної наукової мобільності.

Учасників круглого столу привітав Савчук Петро Нестерович, директор коледжу, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». У своєму виступі Савчук П. Н. зазначив, що наш заклад освіти успішно проходить процес становлення і ствердження, починаючи від дати заснування його як педагогічного училища і до отримання нового статусу –Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Савчук П. Н. наголосив, що наш заклад вищої освіти формує свою наукову школу, виховує нове покоління науково-педагогічних працівників; плекає і підтримує своїх кандидатів наук, докторів філософії та докторів наук. В умовах сьогодення наукове становлення викладачів, які один за одним захищають свої дисертаційні дослідження, – це престиж, бренд, перспективи та далекоглядність у зростанні сучасного закладу освіти.

Детально проаналізувала наукову діяльність Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» від його витоків до сьогодення вчений секретар, кандидат мистецтвознавства, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» Бурса Антоніна Іванівна, яка першою серед науковців коледжу захистила дисертацію (1998 р.) та здобула науковий ступінь «кандидат мистецтвознавства» і, продемонструвавши власний приклад, спонукала колег до наукової праці.

Бурса А. І. розповіла про свій науковий шлях, із вдячністю пригадала керівника дисертаційного дослідження – доктора мистецтвознавства, професора Іваницького Анатолія Івановича. Антоніна Іванівна наголосила, що одним із важливих шляхів удосконалення наукової роботи в коледжі є спільна наукова діяльність із вишами-партнерами, котра сприяє покращенню розвитку та вдосконаленню системи наукової роботи, появі нових форм її здійснення, підвищенню її якості; а також зміна усталених підходів до її організації.

Завдяки науковим зв’язкам із Вінницьким соціально-економічним інститутом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» була започаткована співпраця нашого коледжу з громадською організацією «Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки», почесним президентом якої з 2009 року був доктор педагогічних наук, професор Чернілевський Дмитро Володимирович, який неодноразово приїздив у коледж на міжнародні науково-практичні конференції. Наших студентів та викладачів завжди захоплювали його лекції, бесіди щодо проблем методології наукової діяльності креативних дидактичних технологій вищої школи, виховання молоді на засадах духовно-моральних цінностей.

У 2012 році Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського став колективним членом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. Сьогодні шість викладачів коледжу є одноосібними членами-кореспондентами цієї організації.


Запрошені гості круглого столу поділилися власним досвідом вітчизняної та міжнародної співпраці викладачів і студентів.

Так, Самойленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, викладач соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради, член громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», розповіла про співпрацю з країнами-сусідами. Зокрема поділилася досвідом співпраці з Старопольською Вищою школою.

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, керівник науково-дослідної лабораторії креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю, дійсний член АМСКП «Полісся» Данильчук Лариса Олексіївна поділилася досвідом організації міжнародної співпраці в Хмельницькому національному університеті. Данильчук Л. О. наголосила, що міжнародна співпраця в університеті діє на кількох рівнях, які передбачають: використання інформаційних ресурсів та можливостей центру «Гурт»; зв’язки з консульствами різних країн; участь у науковому стажуванні викладачів кафедри з міжнародним польським товариством (зокрема в м. Любліні), міжнародні проєкти за участю 7-ми країн Європи та ін.

Думку науковиці продовжила Рідкодубська Анна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. Рідкодубська А. А. зосередила увагу на проблемі академічної мобільності викладачів ЗВО як шляхові до міжнародної співпраці. Цікавим досвідом є проведення в онлайн-режимі «дуальних лекцій», викладання іноземною мовою курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів з Китаю, Ізраїлю, Німеччини, Індії.

Висоцький Анатолій Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, декан факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у своєму виступі поділився власним багаторічним досвідом роботи і наголосив на тому, що досвід розвитку українознавчих студій у закордонних закладах освіти, безумовно, надзвичайно корисний для всіх нас і надзвичайно важливий для зберерження національного духу наших співвітчизників, які перебувають за кордоном. Висоцький А. В. вказав на особливе значення в роботі з діаспорою недільних шкіл, класів українського навчання, українських кабінетів, гімназій, спрямованих на популяризацію та розвиток україністики за кордоном.

Продовжуючи обговорення питань співпраці вітчизняних і закордонних освітніх закладів, Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів у системі фахової передвищої освіти відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» ознайомив слухачів із перспективами реалізації Державних стратегій розвитку технічної та професійної освіти у ХХІ столітті і запросив наш коледж та всіх його гостей до співпраці з Інститутом модернізації змісту освіти.

Цікавою сторінкою нинішнього заходу став виступ гостей, які представляли досвід міжнародної співпраці в царині мистецтва. Зокрема Музика Ольга Яношівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва, та Інна Григорівна Терешко, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, презентували діяльність кафедри образотворчого мистецтва факультету мистецтв університету; висвітлили шляхи міжнародного співробітництва, що передбачають приєднання до європейської мережі, дослідницькі програми, конференції, співпрацю з митцями Польщі, Ізраїлю, Німеччини тощо.

Приємним сюрпризом було знайомство з неординарними творчими особистостями – заслуженим діячем мистецтв України, педагогом італійської школи BEL CANTO, професором кафедри сольного співу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Сікорою Миколою Юрійовичем, який паралельно з педагогічною діяльністю бере активну участь як співак у волонтерському русі, а також є автором ідеї, організатором та упорядником друкованих нотних видань українських народних пісень Подунав’я в обробці сучасних українських композиторів; і його дружиною, соратницею, творчою натхненницею Оленою Василівною Слюсаренко, котра є музичним редактором, концертмейстером, педагогом-методистом вищої категорії. Висвітлюючи тему своєї доповіді, гості розповіли про те, що паралельно з концертною діяльністю вони видають нотні доробки, зокрема такі, як «Абетка диригента», «Мамо, не плач», «101 пісня про Дунай», «Ой, у гаю при Дунаю», які оформив відомий художник О. Шупляк. Митці їздять по різних куточках України, проводять майстер-класи з вокалу і диригування для дітей та студентів різних освітніх установ. Вони часті гості в Італії, Словаччині, Польщі, Румунії, Лондоні, де не лише виступають з концертною програмою, виконуючи та пропагуючи українську пісню, але й залишають свої напрацювання в бібліотеках, наприклад, у Лондонській національній бібліотеці.

Із великим задоволенням присутні слухали виступ поважного гостя круглого столу – Киридон Алли Миколаївни, доктора історичних наук, професора, директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». Висвітлюючи тему доповіді, Алла Миколаївна ознайомила слухачів з низкою закладів вищої освіти та наукових установ України й зарубіжжя, із якими в Енциклопедичного видавництва налагоджена тісна і плідна співпраця.

На завершення круглого столу було укладено офіційну угоду між Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» та Комунальним закладом вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», яку підписав директор коледжу Савчук П.Н.

Наукова зустріч у форматі «круглого столу» на тему «Розвиток сучасного закладу вищої освіти в умовах міжнародної співпраці: стратегії, проблеми, перспективи», приурочена Всесвітньому дню науки, відкрила нову сторінку в розвитку наукової та освітньої діяльності КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», що сприятиме розширенню співпраці з освітніми та науковими установами України, а також визначить шляхи взаємодії учасників освітнього процесу в контексті міжнародної наукової мобільності.

Із метою забезпечення мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також студентів коледжу буде продовжено налагодження зв’язків з освітніми закладами України та зарубіжжя з опорою на надбання національної традиції і європейської освіти.

В умовах гармонізації вищої освіти України з єдиним європейським простором вищої освіти і науки засадовим принципом співпраці із закордонними освітніми закладами має бути полікультурність, що сприяє підвищенню якості підготовки студентів за рахунок поглиблення постійного взаємозв’язку між громадськими організаціями, ЗВО, науковими установами, студентами, викладачами, ученими.

Можна з гордістю стверджувати, що з кожним роком відбувається успішна модернізація наукового простору коледжу, збільшується науково-педагогічна активність його працівників, створюються сприятливі умови для професійної наукової самореалізації наших викладачів і здобувачів освіти.Висловлюємо подяку за сприяння в організації засідання круглого столу адміністрації КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»:

Петру Нестеровичу Савчуку – директору, кандидату педагогічних наук, члену-кореспонденту Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»;

Олені Дмитрівні Самборській – заступнику директора з навчальної роботи, аспіранту Інституту вищої освіти НАПН України;

Надії Григорівні Белецькій – заступнику директора з гуманітарної освіти та виховної роботи, кандидату економічних наук, члену-кореспонденту Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»;

Антоніні Іванівні Бурсі – вченому секретарю, кандидату мистецтвознавства, доценту, члену-кореспонденту Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».


Організатори зустрічі:

Майя Олександрівна Мороз – декан гуманітарно-педагогічного факультету КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», доктор педагогічних наук, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся»;

Наталія Костянтинівна Мар’євич – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Технічні відповідальні:

Сергій Вікторович Зеленюк – викладач кафедри педагогіки, психології та фахових методик;

Ірина Юріївна Слободянюк – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, психології та фахових методик.


Наталія Мар’євич,

кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри мистецьких дисциплін
72 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page