top of page

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

24 січня в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» на засіданні вченої ради було розглянуто питання «Академічна доброчесність – запорука якісної вищої освіти». Доповідала Вікторія Поберецька, викладач-методист, доктор філософії.

Вікторія Василівна проаналізувала статистику академічного плагіату в Україні, заглибилася в історію виникнення поняття «академічна доброчесність», подала розгорнуту інформацію про фундаментальні цінності, якими є чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність («Фундаментальні цінності академічної доброчесності» (Fishman 2012)), та охарактеризувала основні порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання).

Доповідач поінформувала про види академічної відповідальності, яку несуть педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти, а також здобувачі освіти за порушення академічної доброчесності.

У доповіді було акцентовно увагу на заходах щодо запобігання академічній недоброчесності: апелювати до гідності людини, її самоповаги та поваги до інших; навчати студента академічного письма, академічної культури, соціальної відповідальності вченого (останнє розуміють як відповідальність ученого за результати і процес наукових досліджень та розробок), дотримання принципів академічної доброчесності, проведення інформаційних кампаній щодо важливості написання оригінальних робіт і поваги до робіт інших людей; використовувати творчий потенціал студентів і залучати їх до підготовки навчальних матеріалів, призначених для використання в аудиторії; проводити анкетування серед студентів КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з метою підвищення рівня академічної доброчесності; формувати академічну культуру та доброчесність шляхом упровадження в дію документів, у яких задекларовано поняття «академічна доброчесність» («Положення про етику та академічну доброчесність в комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», «Статут Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», «Положення про організацію освітнього процесу в комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», «Положення про систему внутрішнього контролю в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського») і якими мають бути обумовлені правила поведінки й роботи студентів, викладачів та інших працівників закладів вищої освіти; залучити викладачів до проходження курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», що дасть можливість дізнатися про теоретичні аспекти академічної доброчесності і фактори, що безпосередньо впливають на культуру академічної доброчесності здобувачів вищої освіти; навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві.

Наталія ФЕДОРЧУК,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик,

кандидат педагогічних наук, доцент

103 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page