top of page

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ НАУКОВЦЯ

У статті 42 Закону України «Про освіту» визначено, що учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності мають дотримуватися етичних принципів академічної доброчесності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників передбачає:

 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

У свою чергу, дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

«Положення про етику та академічну доброчесність у Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» закріплює норми і правила етичної поведінки, професійного спілкування між науково-педагогічними, педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти.

Однією з процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності в Коледжі та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) є створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Із метою попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності Коледж використовує комплекс профілактичних заходів:

 • інформування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та науковців про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

 • розповсюдження методичних матеріалів;

 • проведення семінарів із здобувачами вищої освіти з питань інформаційної діяльності Коледжу, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

 • розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані в письмових роботах матеріали;

 • щорічне проведення заходів із питань упровадження академічної доброчесності в освітньо-наукову діяльність закладу вищої освіти для здобувачів вищої освіти та співробітників Коледжу тощо.

21 грудня директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Білоус Валентина Степанівна провела онлайн-лекцію «Академічна доброчесність – запорука успіху науковця».

Валентина Степанівна – активна учасниця всеукраїнських, міжнародних семінарів, науково-практичних конференцій, форумів, інтернет-конференцій, на яких виступає з різних питань бібліотечно-бібліографічної та інформаційної діяльності бібліотек; автор понад 100 публікацій у періодичних виданнях та збірниках науково-практичних конференцій, укладач низки методичних рекомендацій та бібліографічних покажчиків. У своїх статтях Білоус В. С. порушує питання гармонізації традиційного та інноваційного в роботі університетської бібліотеки, корпоративній діяльності, процесі створення позитивного іміджу бібліотеки і бібліотекаря тощо. Багато уваги Валентина Степанівна приділяє наукометричній діяльності бібліотеки, підвищенню рейтингу закладу вищої освіти. Неодноразово отримувала відзнаки Української та регіональної бібліотечних асоціацій. Нагороджена почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації «За відданість бібліотечній справі» (2015 р.).

У ході лекції було зосереджено увагу на:

 • суті та значенні академічної доброчесності в науковій діяльності;

 • видах порушень академічних норм в освітньому середовищі;

 • видах академічного плагіату і шахрайства;

 • вимогах до здобувачів освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників у площині дотримання академічних норм;

 • шляхах запобігання академічного плагіату;

 • ролі бібліотеки у створенні і забезпеченні доступу до електронних наукових та освітніх ресурсів, інноваційних сервісів; інформуванні здобувачів освіти, науковців та адміністрації навчального закладу щодо складових академічної етики, прозорості і доброчесності.

В результаті проведеної лекції, кожен слухач усвідомив, що, відповідно до чинного законодавства, він несе академічну відповідальність, дотримуючись норм чинного законодавства у сфері освіти і науки, інтелектуальної власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної доброчесності.

Наталія Федорчук, к. п. н.,

завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик
83 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page