unnamed.png

03 грудня 2021р.

Комунальний заклад вищої освіти

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

 

 

Інформаційний лист

 

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ СЕМІНАР

«Боротьба українського народу за ідентичність та державність через призму століть (до 400-річчя Хотинської битви та 100-річчя національно-визвольного руху на теренах Поділля початку 20-х років XX століття)»

 

03 грудня 2021р.,

Комунальний заклад вищої освіти

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

 

Змістовні напрямки семінару:

  1. Місце Хотинської битви в боротьбі українського народу за національну ідентичність та державність.

  2. Основні події національно-визвольного руху на теренах Поділля початку 20-х років XX ст.

  3. Історичні аспекти становлення української державності: сучасні паралелі.

 

Програма заходу:

  • 10.00 – реєстрація учасників, перегляд виставок робіт студенів коледжу;

  • 11.00 – робота семінару (круглого столу);

  • 13.00 – перерва в роботі (брейк-кава);

  • 14.00 – екскурсія по історичній частині старовинного міста Бар;

  • 16.00 – від’їзд учасників семінару.

 

Подані статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів за результатами семінару в Редакційно-видавничому центрі КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Публікація матеріалів – безкоштовна.

За наслідками участі будуть видані сертифікати.

 

Робоча мова семінару: українська.

Форма участі у семінарі – offline та online (залежно від вибору учасника).

Важливі дати:

  • Реєстрація учасників – до 20 листопада 2021 р. (форма для реєстрації: https://cutt.ly/VTe6503)

  • Подання статті – до 25 листопада 2021р.

 

Організатори семінару залишають за собою право підтверджувати участь у семінарі зареєстрованим учасникам за фактом подання якісної статті.

Посилання на семінар буде надіслано учасникам, які отримають підтвердження про участь від Організаторів.

Статті надсилати на електронну адресу: conference.bgpk@gmail.com

 

Вимоги до оформлення статті:

Матеріали розташовуються у наступній послідовності (див. зразок): індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм); прізвище, ім’я, по батькові автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм, напівжирне накреслення шрифту); вчене звання, вчений ступінь, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи; назва статті (напівжирне накреслення шрифту, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром); анотація статті (3-4 речення) українською мовою з ключовими словами після анотації з абзацу; прізвище автора, назва та анотація статті англійською мовою з ключовими словами ідентична українській; текст статті; список використаних джерел.

 

Технічні параметри:

формат А4, поля – 3 см. Відступ абзацу – 1,5 см, інтервал між абзацами – 0 см.

Гарнітура Times New Roman, 14 пт, без переносів, міжрядковий інтервал – 1,5.

ЗРАЗОК

 

УДК

Прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь,

посада, місце роботи

​НАЗВА

Анотація. 3-4 речення.

Ключові слова:

 

Прізвище та ініціали автора, назва статті англійською мовою.

Abstract.

Keywords.

 

Актуальність. (3-4 речення)
Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій. 
Мета.
Виклад основного матеріалу.
Висновки.

Список використаних джерел

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають означеній тематиці, критеріям щодо наукового тексту або не є належним чином оформлені.

 

З питань організації семінару звертатися до членів оргкомітету за телефонами:

0985446501 – Маліновський Юрій Леонідович, директор фахового коледжу;

0680681100 – Восколуп Валерій Петрович, голова циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін;

0964380105 – Бурса Антоніна Іванівна, Вчений секретар, кандидат мистецтвознавства, доцент;

0978509495 – Слободянюк Ірина Юріївна, секретар Вченої ради, кандидат педагогічних наук.

Оголошення