top of page

Циклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін

Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін працюють над методичною проблемою «Використання сучасних інноваційних та інформаційних технологій навчання як засобу формування ключових і предметних компетентностей і забезпечення високої якості освіти».

Методична робота циклової комісії спрямована на:

 • упровадження в навчально-виховний процес нових освітніх технологій;

 • подальше вдосконалення педагогічної компетентності, майстерності та розвитку творчих здібностей викладачів;

 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді.

Основними завданнями циклової комісії фізико-математичних дисциплін є: підготовка конкурентоспроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей особистості, її культурної сфери, способів продуктивного мислення та наукового пізнання; вироблення в здобувачів освіти вміння вчитися і самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

Погребнюк Н..jpg

Погребнюк Наталія Олексіївна, голова циклової комісії

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний інститут (1980 р.), спеціальність «Математика», кваліфікація «Вчитель математики».

Посадові обов’язки: викладач математики; із 2004 року очолює циклову комісію фізико-математичних дисциплін; куратор академічної групи.

Стаж педагогічної роботи: 41 рік.

Дисципліни, які викладає: «Математика», «Алгебра», «Геометрія», «Практикум з математики», «Основи нарисної геометрії», «Методика навчання математики», «Теоретичні основи початкового курсу математики», «Методика навчання математичної освітньої галузі».

Коло наукових-методичних інтересів:

 1. Актуальні проблеми вдосконалення професійних компетентностей учителя.

 2. Інноваційні педагогічні технології організації сучасного уроку.

 3. Робота з обдарованими ліцеїстами, підготовка їх до олімпіад з математики та участі в Малій академії наук.

 4. Сучасні проблеми теорії та методики викладання математичних дисциплін у закладах вищої освіти.

Педагогічне кредо: «Запалити бажанням учитися й творити, радість пізнань у навчанні відкрити».

Відзнаки та нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1992 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р., 2017 р.), Грамота Президії Вінницького територіального відділення Малої академії наук України (2008 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА (2011 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА (2013 р.), Подяка Ради директорів коледжів і технікумів Вінницької області (2017 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.); Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2009 р., 2014 р., 2016 р., 2019 р.); Диплом Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського про занесення на Дошку пошани (2018 р.); лауреат премії імені Миколи Комісарчука (2021 р.).

Публікації:

 1. Компетентнісний підхід до математичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця-Бар, 2014.– С. 102-106.

 2. Погребнюк Н. О. Самостійна робота з математики : методичний посібник для вчителів математики та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів ВНЗ ІІ р. а. – Бар, 2014. – С. 59-61.

 3. Погребнюк Н. О. Геометричні перетворення функцій. Побудова графіків за допомогою геометричних перетворень та дослідження функцій: методичний посібник для вчителів математики та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів ВНЗ ІІ р. а. – Бар, 2015. – С. 64.

 4. Погребнюк Н. О. Зміст і структура математичної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів за змістовою лінією «Функції». – Вінниця, 2017. – С. 96.

 5. Погребнюк Н. О. Науково-дослідницька робота з математики: методичний посібник для вчителів математики та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів ВНЗ ІІ р. а. – Бар, 2018. – С.132.

Самборська О.jpg

Самборська Олена Дмитрівна, заступник директора з навчальної роботи

Науковий ступінь: доктор філософії в галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища; Ужгородський державний університет (1983-1988 р.р.), спеціальність «Математика», спеціалізація «Обчислювальні машини та програмування». Аспірантура Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук. Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки", освітньо-наукова програма «Викладання і навчання у вищій освіті» (2017-2021 р.р.).

Посадові обов’язки: заступник директора з навчальної роботи, викладач математики та інформатики.

Стаж педагогічної роботи: 33 роки.

Дисципліни, які викладає: «Математика», «Методика навчання інформатики», «Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи».

Коло наукових інтересів: модернізація інформаційно-цифрової підготовки майбутнього фахівця.

Google Scholar

Orcid ID: 0000-0002-8071-9730

Scopus Author ID: 57218571126

ResearcherID Web of Science: AEN-1046-2022

Педагогічне кредо: «Щоб мати право навчати інших, потрібно постійно вчитися самому».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України»; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р., 2011р.), Грамота Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Вінницької обласної ради (2010 р., 2011 р., 2016 р., 2018 р.); лауреат премії імені Миколи Комісарчука (2008 р.); Диплом Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського про занесення на Дошку пошани (2016 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Авторські навчально-методичні посібники та рекомендації:

 1. Самборська О.Д. Сучасні інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі початкової школи. Бар, 2020.

 2. Самборська О.Д. Електронний посібник до модуля «Google сервіси в роботі вчителя початкових класів». Бар, 2021.

 3. Самборська О.Д. Комплекси діагностичних завдань, пов’язаних з упровадженням інформаційно-цифрових технологій в освітній процес початкової школи. Бар, 2021.

 4. Самборська О.Д. Методичні рекомендації до використання мережевих сервісів для організації групової та самостійної діяльності студентів. Бар, 2021.

Публікації:

 1. Samborska, O., Solovei, V., Horban, Y., Yarova, I., & Melnychenko, I. (2023). Digital transformation of education in the context of the realities of the information society: problems, prospects. Revista Eduweb, 17(2), 225–233. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.19

 2. Yaroshenko, O.; Samborska, O. and Kiv, A. (2022). Experimental Verification of Efficiency of the Formation of Information and Digital Competence of Bachelors of Primary Education based on an Integrated Approach. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 1: AET, ISBN 978-989-758-558-6, SciTePress, pages 644-652. DOI: 10.5220/0010926800003364

 3. Самборська О. Чинники модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів / Зб. наук. пр. «Sectoral research XXI: characteristics and features», Чикаго, USA. 2021. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10519
 4. Olga G. Yaroshenko, Olena D. Samborska, Arnold E. Kiv (2020). An integrated approach to digital training of prospective primary school teachers. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, 94-105. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/?fbclid=IwAR3ZkWT2kgCtKqgLCT5Iv0UpPPOiu1yIYhKbqMV_BWLQprRso48xJXZf_Iw

 5. Модель модернізації інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Самборська / Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2020 (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти)» (Київ, 2020 р.).

 6. Понятійний тезаурус інформаційно-цифрової компетентності майбутнього педагогічного працівника початкової освіти/ О. Самборська // Інформаційні технології в освіті. – 2019. – № 38. – С. Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue_38/p-85-96

 7. Вітчизняна практика інформаційно-цифрової підготовки майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах. О. Ярошенко, О. Самборська. Проблеми освіти. № 92. 2019. С. 245-251. Режим доступу: https://www.bar-bgpk.com.ua/konferenciyi

 8. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. The topic “CONCEPTUAL TESAURUS OF INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE FOR TNE FUTURE PEDAGOGICAL WORKER OF PRIMARY EDUCATION”, Warsaw, Poland, 2019.

 9. Samborskaya, O. (2019). Інформаційно-цифрова компетентність майбутнього вчителя початкових класів і фактори її формування. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 1(7), 114-125. URL: https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/91

 10. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя початкової школи з використанням проектної діяльності / О. Самборська // Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року. / відп. за випуск Вишник О. О. – Глухів, 2018. С. 117-119. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RXhEo7M6BYHT0bnZn4o2-18nqRzwavYl/view

 11. Оптимізація навчальної діяльності викладача математики засобами інформаційних технологій»/ О. Самборська // Проблеми освіти : Наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – / [ред. кол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Їженко та інші]. – Київ, 2016. – Вип. 86. – С. 462-468. URL: https://drive.google.com/file/d/1juse4C_OiCfK1iSmrMmSAsGBYfJsxF4T/view

 12. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей початкової школи / О. Самборська/ Всеукраїнська науково-практична конференція. Луцьк. 2006. С. 188-194.

 13. Формування інформаційної культури майбутніх педагогічних працівників / О. Самборська / ІV Міжрегіональна науково-практична конференція «Сучасний учитель початкових класів як вихователь», надрукована у збірці матеріалів. Бар, 2008.

 14. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес / О. Самборська / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип. 26. – Вінниця : «Планер» ТОВ, 2009. – С. 358-362.

 15. Професійна спрямованість інформаційно-технологічної підготовки студентів гуманітарних ВНЗ / О. Самборська / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип. 31. – Вінниця : «Планер» ТОВ, 2010. – С. 404-409.

 16. Використання тематичних персональних сайтів у навчальному процесі / О. Самборська / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип. 37. – Вінниця : Вид-во «Нілан ЛТД» ТОВ, 2012. – С. 253-257. URL: https://bar-bgpk.at.ua/biblioteka/vikoristannja_tematichnikh_personalnikh_sajtiv_u_n.pdf

 17. Персональний сайт викладача як засіб навчання комп’ютерних дисциплін/ О. Самборська // Науковий вісник інноваційних технологій. Науково-методичне видання: за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики розвитку інноваційних процесів в сучасній науці». Кіровоград, 2014. С. 58-66).

Савчук О..jpg

Савчук Олена Григорівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний інститут (1976), спеціальність «Математика», кваліфікація «Вчитель математики».

Посадові обов’язки: викладач математики.

Стаж педагогічної роботи: 45 років.

Дисципліни, які викладає: «Основи початкового курсу математики», «Методика навчання математики».

Коло науково-методичних інтересів: пропаганда математичної грамотності.

Педагогічне кредо: «Пам'ятай, що кожна молода людина – це чиясь дитина. Стався до неї так, як би хотів, щоб ставилися до твоєї дитини».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2012 р.), Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2015 р.), Грамота Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради (2016 р.), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА (2017 р.), Грамота Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2018 р.).

Авторські навчально-методичні посібники та рекомендації:

 1. Савчук О.Г. Методичні рекомендації до державного екзамену «Педагогіка з окремими методиками». Бар, 2011.

 2. Савчук О.Г. Методичні рекомендації «Пробні уроки і заняття з математики». Бар, 2014.

 3. Савчук О.Г. Особливості роботи над текстовими арифметичними задачами у початковій школі: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Початкова освіта». Бар, 2018.

Хомчак В.jpg

Хомчак Володимир Миколайович

 

Освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень): магістр.

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний університет (1996 р.), спеціальність «Фізика та інформатика», вчитель «Фізики та інформатики»; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2012 р.), спеціальність «Управління навчальним закладом»

Посадові обов’язки: викладач фізики та інформатики.

Стаж педагогічної роботи: 21 рік.

Дисципліни, які викладає: «Фізика», «Інформатика», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», предмети додаткової спеціалізації «Вчитель інформатики в початковій школі».

Коло наукових інтересів: фізичні досліди та астрономічні дослідження.

Педагогічне кредо: «Треба любити те, що робиш, і йти до своєї мети крок за кроком».

Відзнаки і нагороди: Подяка департаменту світи і науки Вінницької ОДА (2019р.), Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2012 р.).

Публікації:

 1. Білик Ю. П., Хомчак В. М. Використання комп’ютерних технологій у практичній підготовці майбутніх фахівців у галузі видавничої справи та редагування. Проблеми освіти: науково-методичний збірник. Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Випуск 86. Київ, 2016.

 2. Білик Ю. П., Самборська О. Д., Хомчак В. М. Комп’ютерні видавничі технології: практичні роботи. QuarkXPress: навчально-методичний посібник. РВВ БГПК ім.М.Грушевського, 2015. 100 с.

Зеленюк С..jpg

Зеленюк Сергій Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, старший викладач

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського (2001 р.); спеціальність «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології;»; Вінницький національний технічний університет (2007 р.), спеціальність «Комп’ютерні системи і мережі», кваліфікація «Спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж»; аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (PhD) кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті (галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 015 «Професійна освіта») за освітньо-науковою програмою «Професійна освіта. Теорія і методика професійної освіти» (2016-2020 рр.).

Посадові обов’язки: викладач інформатики, інформаційних технологій.

Стаж педагогічної роботи: 22 роки.

Дисципліни, які викладає: «Основи інформатики з елементами програмування», «Музична інформатика», «Інформаційні технології», «Технічні засоби навчання», «Інформатика».

Коло наукових інтересів:

 1. Формування інформаційної компетентності студента в умовах практичної діяльності.

 2. Шляхи формування інформаційної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у фаховій підготовці.

 3. Перевернуте навчання як форма активного навчання та інноваційна педагогічна модель.

 4. Використання проєктних технологій на заняттях природничого циклу.

Педагогічне кредо: «Від творчих здібностей – до творчих особистостей».

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА (2016 р.), Подяка Ради директорів коледжів і технікумів Вінницької області (2019р.).

Автор-укладач навчального посібника:

 1. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу : навчальний посібник / за ред. І.Л. Холковської. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с.
  URL:https://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1177/Професійно-педагогічна%20компетентність%20викладача%20вищого%20навчального%20закладу_навчальний%20посібник.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Публікації:

 1. Зеленюк С.В. Застосування інтерактивних технологій на уроках мистецтва в закладах середньої освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць. Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2023. Вип. 97. С.57-63

 2. Зеленюк С.В. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами інтерактивних технологій. Актуальні проблеми збереження національної ідентичності освітньої системи України в контексті євроінтеграційних процесів: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. М. Мороз, Ю. Ївженка. Бар: Редакційно-видавничий центр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 2022. 248 с. С. 21-23.

 3. Зеленюк С.В. Інформаційна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва: художній аспект. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2021. Вип. 95. 236 с. С. 66-73.
  https://doi.org/10.52256/2710-3560.95.2021.07

 4. Зеленюк С.В. Інформаційна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва у дискурсі його професійно-особистісного зростання. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 22-23 квітня 2020 р. Мукачево : МДУ, 2020. С. 129-131.

 5. Зеленюк С.В. Проблема формування інформаційної культури студентів спеціальності «Музичне мистецтво» засобами інформаційних технологій. Сучасні наукові інновації : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Секція : Педагогічні науки. Київ : Міжнародний центр наукових досліджень, 2019. С. 15-16.

 6. Зеленюк С.В. Інформаційно-комп’ютерні технології як засіб формування інформаційної культури майбутнього вчителя музики. Проблеми освіти : зб. наук. пр. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. С. 174-178.

 7. Зеленюк С.В., Шахов В.І.  Інформаційна культура майбутнього вчителя мистецтв як складова його професійної підготовки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип. 51. С. 432-435.

Ляхнович Н..jpg

Ляхнович Ніна Олександрівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, старший викладач.

Освіта: вища; Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (1998 р.), спеціальність «Математика і основи інформатики», кваліфікація «Вчитель математики та основ інформатики»; магістратура Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008 р.), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач математики».

Посадові обов’язки: викладач інформатики; куратор групи, керівник редакційно-видавничого відділу КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Стаж педагогічної роботи: 17 років.

Дисципліни, які викладає: «Інформатика», «Комп’ютерні видавничі технології», «Художньо-технічне редагування», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності».

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності здобувачів освіти.

Педагогічне кредо: «Якщо ми будемо навчати наших дітей так, як навчали учора,– ми вкрадемо в них майбутнє…».

Відзнаки і нагороди: Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2009 р.), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА (2009 р., 2011 р.).

Публікації:

 1. Ляхнович Н.О. Теоретичні аспекти впровадження новітніх інформаційних технологій у процесі навчання математики // Проблеми освіти : Наук.-метод. збірник / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. Випуск № 86. – 544 с. (С.346-351)

 2. Ляхнович Н.О. Використання інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців у гуманітарному коледжі // Творча особистість педагога в контексті освітянських вимог сьогодення: збірник наукових тез та статей / Ред. кол. : М.О. Мороз та ін.; БГПК ім. М. Грушевського, товариство молодих науковців «Пошук». – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2017. – Випуск №2. – 135 с. – С. 77-83.

 3. Ляхнович Н.О. Компетентнісний підхід до вивчення інформатики в процесі професійної підготовки фахового молодшого бакалавра (Scientific Collection «InterConf», (34): with the Proceedings of the 6thInternational Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (November 6-8, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. 818 p., P.199-202).

 4. Суховірський О., Ляхнович Н. Аналіз результатів використання засобів організації дистанційного навчання при підготовці майбутніх учителів початкових класів в умовах карантину. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Мукачево, 2020. Том 6, - Випуск 2, С. 30-40. URL: https://pp-msu.com.ua/uk/article/analiz-rezultativ-vikoristannya-zasobiv-organizatsiyi-distantsiynogo-navchannya-pri-pidgotovtsi-maybutnikh-uchiteliv-pochatkovikh-klasiv-v-umovakh-karantinu

Слободянюк І.jpg

Слободянюк Ірина Юріївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут математики, фізики і технологічної освіти (2010 р.), напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти, вчитель фізики»; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2011 р.), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація «Викладач фізики, вчитель основ інформатики, астрономії»; аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2015-2018 рр.).

Посадові обов’язки: викладач фізики та інформаційних технологій, куратор академічної групи..

Стаж педагогічної роботи: 11 років.

Дисципліни, які викладає: «Фізика та астрономія», «Інформаційно-цифрові технології навчання», «Цифрові освітні ресурси», «Практичний курс інформатики з елементами програмування», «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Основи медіаграмотності в початковій школі», «Інформаційно-цифрові технології в галузі права».

Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології в освіті, хмаро орієнтовані технології навчання, методика навчання фізики.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=X9A4Hq8AAAAJ&hl=uk

ORCID iD: 0000-0002-1249-8729

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1249-8729

Web of Science ResearcherID: GLQ-7753-2022

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GLQ-7753-2022

Педагогічне кредо: «Учень – це не посудина, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити» (Б. Паскаль).

Автор проєкту «Сучасні інтерактивні дидактичні засоби в Новій українській школі: підготовка студентів педагогічних спеціальностей», який у 2020 році здобув грант Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації на суму 15000 грн.

Авторські навчально-методичні посібники:

 1. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Технології та методи навчання у класах гуманітарного спрямування (на прикладах предметів освітньої галузі «Природознавство»): навч.-метод. посібн. Вінниця, 2018. Нілан-ЛТД. 148 с.

 2. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Слободянюк І.Ю. Хмаро орієнтовані технології навчання: навчально-методичний посібник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 144 с.

 3. Слободянюк І.Ю. Віртуальні лабораторні роботи з фізики: методичні рекомендації до самостійної роботи (рівень стандарт). Бар, 2022. 60 с.

 4. Слободянюк І.Ю. Основи медіаграмотності у початковій школі: навчально-методичний комплекс дисципліни. Бар, 2022. 198 с.

Публікації в наукових фахових виданнях України, наукових періодичних виданнях інших держав і виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Заболотний В.Ф., Слободянюк І.Ю. Психолого-педагогічні аспекти вивчення фізики в класах гуманітарного профілю // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. 2015. Вип. 16. С. 17-22.

 2. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф. Візуалізація як складник якісної підготовки гуманітаріїв // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. Київ, 2016. Вип. 86. С.489-492.

 3. Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Бабич І.О. Модернізація навчального процесу з фізики шляхом орієнтування на домінуючий тип сприйняття інформації // Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2016. Вип. 3 (9). С. 115-119.

 4. Слободянюк І.Ю. Електронні засоби навчання у системі інноваційних підходів для підвищення ефективності навчального процесу з фізики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017. Вип. 2 (88). С. 254-260.

 5. Слободянюк І.Ю. Підвищення пізнавальної мотивації до вивчення фізики в класах гуманітарного профілю // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. 2017. Вип. 18. С. 94–102.

 6. Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Використання хмарних технологій під час навчання фізики // Фізика та астрономія в рідній школі. 2018. №2. С. 33–39.

 7. Слободянюк І.Ю. Сайт викладача як сучасний комунікативний засіб у системі організації освітньої діяльності учнів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. Випуск 20 : збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 18–26.

 8. Слободянюк І. Ю. Навчальний фізичний експеримент у системі засобів навчання фізики учнів гуманітарних класів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. Випуск 44. С. 178–182.

 9. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф. Теоретичні підходи до розробки підручника з фізики для гуманітаріїв // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Сер. Педагогічна. – 2016. Вип. 22. С. 111–113. (Index Copernicus)

 10. Бабич І.О., Слободянюк І.Ю. Тексти фізичного змісту як дидактичний засіб в методичній системі навчання учнів суспільно-гуманітарного профілю // Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2016. Випуск 4(10). С. 17–20. (Index Copernicus)

 11. Заболотний В.Ф., Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А. Дидактичні можливості використання веб-орієнтованих технологій під час навчання фізики в класах гуманітарного профілю // Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 65. № 3. С. 53–65. (Web of Science)

 12. Slobodianiuk I. Modern education technologies in the methodical system of teaching physics // Knowledge, Education, Law, Management. 2018. № 1(21). p. 206–215.

 13. Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Слободянюк І.Ю. Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для учнів класів суспільно-гуманітарного напряму // Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 74. № 6. С. 43–55. (Web of Science)

 14. Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Колесникова О.А. Використання хмаро орієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання // Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2020. Випуск 1(23). Ч.2. С. 78–82. (Index Copernicus)

 15. Слободянюк І.Ю. Використання національної онлайн-платформи з цифрової грамотності при підготовці бакалаврів спеціальності «Право» // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Випуск 66. С. 45-52.

Участь у науково-практичних конференціях:

 1. Слободянюк І.Ю. Підвищення пізнавальної мотивації гуманітаріїв до вивчення фізики // Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 р. Київ, 2017. С. 171-173.

 2. Слободянюк И.Ю. Применение интерактивной доски SmartBoard на уроках физики для учащихся гуманитарного профиля // Педагогические инновации – 2017: Материалы международной научно-практической интернет-конференции, 17 мая 2017 г. Витебск, 2017. С. 190-192.

 3. Слободянюк І.Ю. Phet-симуляції як засіб пропедевтики виконання лабораторних робіт з фізики // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 березня 2018 р. Кропивницький, 2018. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/conf-2018.

 4. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Використання сучасного дидактичного забезпечення під час вивчення фізики // Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, 24-26 травня 2018 р. Луцьк. С.121-124.

 5. Слободянюк І.Ю. Інтернет-сервіс Kahoot! як сучасний засіб моніторингу навчальної діяльності на уроках фізики // Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26-28 червня 2018 р. Чернігів, 2018. С. 68-70.

 6. Слободянюк И.Ю., Заболотный В.Ф., Мыслицкая Н.А. Виртуальные исследования в процессе изучения курса физики старшей школы // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва, 2019. С. 271-278.

 7. Слободянюк І.Ю. Використання елементів інтерактивної освітньої платформи в освітньому процесі з фізики // Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 вересня 2019 р. Херсон, 2019. С. 106-108.

 8. Слободянюк І.Ю., Цегольник Л.П. Використання Інтернет-сервісу Quizizz у системі засобів перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 7-8 листопада 2019 р. Тернопіль, 2019. С. 184-187.

 9. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Вебінар «Робота з mozaBook та mozaWeb» як засіб підвищення кваліфікації вчителя: з досвіду проходження // Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2020 (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, 5 березня 2020 р. Київ, 2020. С. 97-99.

 10. Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Використання інтерактивних симуляцій та віртуальних лабораторних робіт в умовах дистанційного навчання // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матеріали Х-ї Міжнародної наук.-практ. інтернет конф., присвяченої 125-річчю з Дня народження Нобелівського лауреата І. Є. Тамма, 25 травня – 4 червня 2020 р. Кропивницький, 2020. С.48-50.

 11. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Слободянюк І.Ю. Методичні прийоми навчання фізики учнів Z-покоління // Освіта та наука: пам'ятаючи про минуле, творимо майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 вересня 2020 р. Київ, 2020. С.83-87.

 12. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Слободянюк І.Ю. Модернізація методичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах дистанційного навчання // Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : матеріали Всеукр.наук.-практ. семінару, 2 березня 2021 р. Київ, 2021. С. 50-52.

 13. Слободянюк І.Ю., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Інтерактивні симуляції в системі засобів формування експериментальних умінь здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання // International scientific conference “Mathematics, Physics, Mechanics, Astronomy, Computer Science and Cybernetics: issues of productive interaction” : conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland, 2021. P.49-54.  

 14. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Слободянюк І.Ю. Реалізація дидактичних можливостей імерсивних екскурсій під час вивчення фізики та астрономії // ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні  технології в освіті», Київ : ІЦО НАПН України, 2022. С. 93-98.

Ганжа Р.jpg

Ганжа Роман Миколайович

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст першої категорії

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2010 р.), факультет математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій, кваліфікація «Магістр математики. Викладач математики. Вчитель математики та інформатики».

Посадові обов’язки: викладач математики та інформатики.

Стаж педагогічної роботи: 10 років.

Дисципліни, які викладає: «Математика», «Інформатика», «Методика навчання математики», «Теоретичні основи початкового курсу математики», «Нові інформаційні технології, технічні засоби навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання», «Інформаційні технології», «Інформаційні системи і технології».

Коло наукових інтересів: формування і розвиток комунікативної компетенції.

Педагогічне кредо: «Навчатися потрібно по-сучасному».

Білик Ю.jpg

Білик Юлія Петрівна

 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2012 р.), спеціальність «Математика», кваліфікація «Математик. Викладач математики, вчитель інформатики».

Посадові обов’язки: викладач математики, інформатики.

Стаж педагогічної роботи: 8 років.

Дисципліни, які викладає: «Математика», «Практикум із математики», «Методика навчання предмета «Я – досліджую світ: інформатична галузь», «Інформаційні технології».

Коло наукових інтересів: формування в студентів математичних компетентностей та їх розвиток засобами ІКТ.

Педагогічне кредо: «Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості – навчай».

Відзнаки і нагороди: Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2016 р., 2018 р.).

Посібник:

 1. Білик Ю. П. Організація дистанційного навчання в початковій школі: навчально-методичний посібник. Бар-Вінниця, 2023. 172 с.

Статті:

 1. Білик Ю. П. Особливості організації дистанційного навчання в початкових школах Фінляндії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 64. С.32-40. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/5035/4438.

 2. Bilyk, Y. Conditions of efficiency of distance learning in primary school: theoretical analysis. Modern Science – Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2022. No 3. P. 69-78. https://drive.google.com/file/d/1-YFvv8kU23CX3rdfmBy0vxDuChnEgcUU/view?usp=sharing.

 3. Bilyk, Y., Kolomiiets, A., & Коломієць, Т. Д. (2023). Features of the organization of distance education in a primary school under the conditions of martial law. ScienceRise: Pedagogical Education, (2 (53), 26–32. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2023.281208

Публікації:

 1. Білик Ю.П. Використання методу проектів на заняттях з математики. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 30-31 грудня 2014 р. С.121-125.

 2. Білик Ю.П., Хомчак В.М. Використання комп’ютерних технологій у практичній підготовці майбутніх фахівців у галузі видавничої справи та редагування. Проблеми освіти: науково-методичний збірник. Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Випуск 86. Київ, 2016.

 3. Білик Ю.П. Особливості викладання початкового курсу інформатики у контексті нової освітньої парадигми. Проблеми освіти: науково-методичний збірник. Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Випуск 88. Вінниця, 2018.

 4. Білик Ю.П., Самборська О.Д., Хомчак В.М. Комп’ютерні видавничі технології: практичні роботи. QuarkXPress: навчально-методичний посібник. РВВ БГПК ім.М.Грушевського, 2015. 100 с.

Тези:

 1. Білик Ю.П., Костюк В.О. Розвиток дистанційної освіти в Україні: передумови та перспективи. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених, м. Вінниця, 23-24 листопада 2021 р.: тези / ред.кол.: Драбовський А.Г. та ін. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2021. С. 103-106. https://drive.google.com/file/d/1e6vUiVzA8ns6zWkfHWPYsgXaR4JsmLaF/view?usp=sharing.

 2. Білик Ю.П. Академічна доброчесність у дистанційному навчанні початкової школи: теоретичний аналіз. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 28-29 листопада 2022 р. Суми/Вінниця: НІКО/ВНТУ, 2022. С. 18-22. https://drive.google.com/file/d/11hbtq-P2zBNK6YkBiLSOdJY2ftr4Ahhz/view?usp=sharing.

 3. Білик Ю. Особливості здійснення моніторингу та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи», 20-21 березня 2023 рік. https://drive.google.com/file/d/1yESlpO37y3vNmJBqrjZQ4akgEJinHP-8/view.

 4. Білик Ю.П. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення педагогічної діяльності під час дистанційного навчання. «Модернізація змісту освіти у підготовці майбутніх професійно-педагогічних фахівців»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 21 квітня 2023 р.). Кривий Ріг : КДПУ, 2023. С. 30-33. https://drive.google.com/file/d/1L7W3GmBWQDkrLijRjNUwO2AMkyMiBh_Y/view.

 5. Білик Ю. П., Коломієць Т. Д. Використання Сhromebook в освітньому процесі початкової школи в умовах воєнного стану: переваги та проблеми. Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 20-21 квітня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р. С. 133-135. https://drive.google.com/file/d/1VElhggkQqUbb6xEKX4r9mb7k4KgjqaI6/view.

 

bottom of page