top of page

Циклова комісія викладачів іноземних мов

IMG_2213.jpg

Склад комісії:

 

 1. Хорошун Лариса Володимирівна – голова циклової комісії викладачів іноземних мов, викладач англійської та латинської мов.

 2. Павлін Катерина Анатоліївна – голова методоб’єднання молодих педагогів, викладач англійської мови.

 3. Бундуки Тетяна Вікторівна – викладач англійської мови.

 4. Гордієнко Юлія Анатоліївна – викладач англійської мови.

 5. Ремінна Ліля Олександрівна – викладач англійської мови.

 6. Степанишина Олена Іванівна – викладач англійської мови. 

 7. Шостаківська Галина Григорівна – викладач німецької мови.

 8. Ящук Петро Ананійович – викладач англійської мови.

 

Проблема, над якою працює циклова комісія: «Розвиток soft skills з іноземної мови професійного спрямування та використання автентичних ресурсів»

 

Основні напрямки роботи:

 • навчання та виховання особистості засобами англійської мови;

 • вивчення нормативних документів, що регламентують педагогічну діяльність викладача;

 • підвищення педагогічної та фахової майстерності викладача;

 • дослідницька робота викладача над методичною проблемою;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • діагностична та навчально-коригуюча робота з учнями і студентами;

 • вивчення і впровадження навчальних інновацій, спрямованих на якісне поліпшення освітнього процесу та розвиток особистості учня і студента;

 • упровадження інтерактивних технологій, мультимедійних засобів у практику роботи викладачів;

 • гармонійне поєднання мотиваційного, змістового, корекційного та виховного компонентів заняття;

 • забезпечення атмосфери співробітництва, взаємодії учня і викладача як рівноправних суб’єктів навчання;

 • упровадження в педагогічну практику принципу навчання й виховання успіхом;

 • активізація творчих здібностей викладачів, підвищення рівня їхньої педагогічної майстерності;

 • толерантне розв’язання педагогічних ситуацій, проблем самоосвіти; обмін інформацією, творчими напрацюваннями, досвідом.

Хорошун Л.jpg

ХОРОШУН ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

викладач англійської та латинської мов, викладач-методист, викладач вищої категорії

 

Дата народження: 08.10.1962

Освіта: вища

Заклад вищої освіти: Вінницький державний педагогічний інститут (1983 р.)

Спеціальність: англійська мова

Кваліфікація (за дипломом): учитель англійської мови

Педагогічний стаж: 36 років

Посада: голова циклової комісії викладачів іноземних мов, викладач англійської та латинської мов

Проблема, над якою працює: «Шляхи формування професійної компетенції майбутніх фахівців-юристів у процесі вивчення іноземної мови»

 

   Хорошун Л.В. працює на посаді викладача іноземної мови в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 2000 року.

  Викладач упроваджує інноваційні методи і прийоми навчання; формує самостійність, гнучкість, критичність, варіативність мислення; розширює мотиваційну сферу студентів та учнів ліцею.

    Хорошун Л.В. є автором методичних розробок і програм: Робочої навчальної програми з курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Правознавство», Робочої навчальної програми з курсу «Латинська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Правознавство» , навчально-методичних посібників: «Англійська мова для юристів. 3 курс», «Англійська мова для юристів. 4 курс», «Ділова англійська для студентів 3 курсу», «Різнорівневі завдання для розвитку навичок читання та аудіювання», «Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальності «Правознавство», «Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з латинської мови для студентів спеціальності «Правознавство», методичні розробки відкритих занять з англійської мови .

   Лариса Володимирівна брала участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку», науковій конференції Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

   Викладач готує ліцеїстів та студентів до участі в позакласних заходах, конференціях, тренінгах, форумах; керує науково-пошуковими роботами учнів Обласного наукового ліцею-інтернату.

   Хорошун Л.В. щорічно бере участь в організації та проведенні І-ІІ етапів Всеукраїнської предметної олімпіади з англійської мови та Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч»; у роботі учнівської науково-практичної конференції «Крок за кроком – до якісної освіти»; у роботі над перекладами анотацій до статей у збірниках наукових праць викладачів та студентів.

Павлін К.А..JPG

ПАВЛІН КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

викладач англійської мови та методики навчання іноземної мови, викладач-методист,

викладач вищої категорії

 

Рік народження: 02.02.1960

Освіта: вища

Заклад вищої освіти: Ужгородський державний університет (1982 р.)

Спеціальність: англійська мова і література

Кваліфікація (за дипломом): Філолог. Викладач. Перекладач

Посада: викладач англійської мови та методики навчання іноземної мови

Нагороди: «Відмінник освіти України».

Проблема, над якою працює: «Шляхи розвитку навичок критичного мислення студентської молоді».

 

   Павлін Катерина Анатоліївна працює на посаді викладача англійської мови та методики навчання іноземної мови в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 1985 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

   Павлін К.А. виконувала обов’язки голови циклової комісії іноземних мов з 2003 по 2019 рік. Викладач налагодила тісну співпрацю циклової комісії іноземних мов з волонтерами Корпусу Миру США в Україні; організувала і провела ряд заходів: дводенну конференцію з питань національних меншин і людей з обмеженими функціональними можливостями за участю волонтерського загону Корпусу миру США в Україні (лютий 2011 р.); виставу англійською мовою для студентів коледжу і старшокласників шкіл міста в Районному центрі дозвілля в рамках проєкту «Драматичне розмаїття» за оригінальним сценарієм Ебі Фенберт (травень 2011 р.); серію тренінгів з питань успішного працевлаштування для студентів-випускників (за ініціативи волонтера Корпусу миру США в Україні Маргарет Хенкемп; жовтень 2011 р.); семінар-тренінг «Повага дією» (березень 2012 р.); екологічну конференцію «Альтернативні джерела енергії: реалії та перспективи» за участю Лаяла Кофмана, учасника Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (2015 р.); проєкт «Об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО» – розширене засідання англомовного клубу «Відкрий Америку» за участю волонтера Дейна Стівса (2016 р.); проєкт «Миттєві виклики: від фантазії – до інновацій» – інтерактивний тренінг з розвитку креативності за участю волонтера Яна Блера (2017 р.); ток-шоу «Гендерні стереотипи» за участю волонтерів Неллі Петлик і Дейна Стівса (2018 р.); засідання англомовного клубу «В музичних ритмах США» за участю волонтера Корпусу миру США в Україні Александра Орти (2020р.).

  Із вересня 2019 року Павлін К.А. очолює методичне об’єднання молодих педагогів. Започаткувала онлайн-сторінку «Шлях до педагогічної майстерності», на якій ділиться досвідом науково-методичної роботи з молодими колегами.

  Катерина Анатоліївна систематично бере участь у тренінгах, семінарах, педагогічних конференціях та онлайн-курсах Британської Ради. У 2016 році була учасницею науково-практичної конференції з проблем змішаного навчання в м. Києві. У 2018 році пройшла п’ятитижневі онлайн-курси університету Арізони (США) «Професійний розвиток викладачів-тренерів».

   Павлін К.А. працює над проблемою «Дебати як освітня технологія, спрямована на розвиток навичок критичного мислення». Організувала дебати між студентами та учнями Обласного ліцею щодо легалізації легких наркотиків (березень 2018) та дебати між студентами 41-Ш і 1-БШ груп про доцільність використання гаджетів у початковій школі (квітень 2018).

   Як викладач методики навчання іноземної мови, Катерина Анатоліївна вивчає шляхи реалізації концепції «Нова українська школа» в закладах загальної середньої освіти. Активно займається науково-методичною роботою. Розробила та апробувала робочі програми навчальних дисциплін додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови початкових класів»: «Історія англійської мови», «Лексикологія», «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» (2017), – а також навчальну програму «Методика викладання іноземної мови» для студентів заочної форми навчання спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» (2018). Розробила «Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з методики навчання іноземної мови для студентів спеціальності «Початкова освіта» (2017 р.), підготувала «Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Початкова освіта » (2019р.). Видала навчальні посібники «Свята у Великій Британії та США» (2005р.), «Винаходи та винахідники» (2010 р.), «Англійська дитяча література» для студентів додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови» (2012 р.), «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Початкова освіта» (2019р.).

Бундуки.jpg

БУНДУКИ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

 

викладач англійської мови, спеціаліст II категорії

Дата народження: 14.02.1983

Освіта: вища

Заклад вищої освіти: Хмельницький національний університет

Спеціальність: філологія/переклад

Кваліфікація: перекладач, викладач англійської мови

Педагогічний стаж: 13 років

Посада: викладач англійської мови

Проблема, над якою працює: «Мотивація як один з основних факторів успішної професійної підготовки студентів»

 

  Бундуки Т. В. працює в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 2007 року.

 Викладач використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу, забезпечує формування стійкої мотивації студентів до вивчення англійської мови; значну увагу приділяє роботі з обдарованою молоддю, щорічно бере участь в організації та проведенні І-ІІ етапів Всеукраїнської предметної олімпіади з англійської мови та Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч», у підготовці студентів та учнів Обласного гуманітарного ліцею-інтернату до участі у Всеукраїнській предметній олімпіаді з англійської мови.

 Тетяна Вікторівна є співавтором навчально-методичного посібника для студентів спеціальності «Початкова освіта» «English for Primary Teachers» (2019 р.).

Гордієнко.jpg

ГОРДІЄНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Дата народження: 29.07.1984

Освіта: вища; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2006), спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька), кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. З 2021 року -навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, спеціальність 015 «Професійна освіта».

Заклад вищої освіти: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2006).

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька).

Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

Педагогічний стаж: 17 років.

Посада: викладач англійської мови.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова», «Практикум з граматики англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Коло наукових інтересів: індивідуалізація процесу навчання іноземних мов в закладах вищої освіти

ORCID ID 0000-0003-3084-4434

 

Наукові публікації:

 1. «Формування полікультурного компонента професійної компетентності майбутніх учителів» (2011);

 2. «Застосування мнемотехніки як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови» (2016);

 3. Gromov I. V., Kolomiiets A. M., Suprun M. V., Kolomiiets T. D., Hordiienko Y. A. Internationalization of Higher Education in Ukraine as an Integral Component of the Globalization Process. Naukowyi Chasopys of National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical sciences: reality and perspectives. Special issue dedicated to European integration topics. 2022. Vol. 1. P. 56-61.
  https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.spec.1.11  http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/spec_2022/part_1/11.pdf

 4. Gromov Ievgen, Hordiienko Yulia, Suprun Maiia, Falshtynska Julia. Creating a Motivational Context for Foreign Language Training of Students at Humanitarian Colleges in Eastern Europe. Comparative Professional Pedagogy. 2022, Vol. 12(2), P. 24-34. 
  https://doi.org/10.3189/2308-4081/2022-12(2)-3
  https://cpp.khmnu.edu.ua/index.php/cpp/issue/view/2

 5. Громов Є. В., Коломієць Т. Д., Гордієнко Ю. А. Жовнич О.В. Досвід польських освітян щодо мотивації студентів до вивчення іноземних мов засобами дистанційного навчання в умовах пандемічних обмежень. УДК 378.147.091.33:004(438:437.3)
  https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-60-375-387

 6. Громов Є. В., Коломієць Т. Д., Гордієнко Ю. А. Основні напрями розвитку системи вищої освіти в Україні в контексті сучасних загальноєвропейських освітніх тенденцій. Інтеграція в європейський освітіній простір: діалог зі стейкхолдерами : монографія / За заг. ред.: Акімова О.В., Фрицюк В.А. Вінниця : ТОВ «Друк», 2022. С.112-122.

 7. Gromov I.V., Hordiienko Y.A., Knysh T.V., Hnatiuk N.Y., Hubina A.M. Foreign Language Training of Eastern European Humanitarian Colleges Students Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) Method. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2023. № 67. С. 104-111.
  https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-104-111

   Гордієнко Ю.А. працює в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 2006 року, а з 2020 року також в Обласному науковому ліцеї-інтернаті КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». Надає перевагу інтерактивним формам та методам навчання, практикує метод проектів, новітні педагогічні технології.

   Працює над методичною проблемою застосування «Хмарних сервісів» для інтерактивної візуалізації, колективної взаємодії та побудови якісно орієнтованого освітнього середовища на заняттях з англійської мови.

Ремінна Л.jpg

РЕМІННА ЛІЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

викладач англійської та німецької мов, викладач-методист, викладач вищої категорії

Освіта: вища

Заклад вищої освіти: Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського (1994)

Спеціальність: англійська мова, німецька мова

Кваліфікація: учитель англійської та німецької мов

Педагогічний стаж: 25 років

Посада: викладач англійської та німецької мов

 

  Ремінна Л.О. працює в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 1994 року.

   Педагог здійснює комплексний підхід до навчання всіх видів мовленнєвої діяльності; особливу увагу приділяє комунікативному підходу до навчання іноземної мови; створює на занятті сприятливий психологічний клімат, атмосферу взаєморозуміння і творчої співпраці зі студентами; практикує роботу в парах, групах.

  Лілія Олександрівна написала ряд методичних розробок: «Розвиток критичного мислення студентів під час опрацювання інформації з різних джерел», «Використання проблемних ситуацій при вивченні іноземної мови», «Ляльковий театр як засіб розвитку творчих здібностей студентів і підготовки їх до майбутньої професійної діяльності»; є автором Методичних рекомендацій щодо навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

    Як керівник лялькового театру «Merryland», Лілія Олександрівна разом зі студентами готує та проводить покази лялькових вистав англійською мовою в дошкільних закладах міста і забезпечує підвищення зацікавленості до вивчення іноземних мов студентів коледжу та вихованців дитячих садків.

Степанишена О..jpg

СТЕПАНИШЕНА ОЛЕНА ІВАНІВНА

викладач англійської мови

Дата народження: 27.02.1988

Освіта: вища

Заклад вищої освіти: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (2010 р.)

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)»

Кваліфікація (за дипломом): учитель української мови і літератури та мови (англійської) і зарубіжної літератури

Заклад вищої освіти: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2011р.)

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Кваліфікація (за дипломом): викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури

Педагогічний стаж: 12 років

Посада: викладач англійської мови

Проблема, над якою працює: «Формування комунікативних компетентностей майбутніх фахівців у процесі оволодіння англійською мовою за професійним спрямуванням»

 

  Степанишена Олена Іванівна працює в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 2011 року.

   Брала участь у Всеукраїнському проєкті «Інклюзивна освіта: крок за кроком» (м. Львів, 2014 р.), V Міжвузівській студентській конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення» (2015р.), Міжвузівській студентській конференції «Проблеми вивчення української мови і літератури в контексті реалізації завдань Нової української школи» (2018 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти», присвяченій 80-річчю з дня народження та 60-річчю професійної діяльності академіка А.М. Богуш (Південно-український національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, 2019).

  Степанишена О.І. написала та опублікувала статті: «Традиції Мольєра в українській літературі (драматургія ХІХ-поч. ХХ ст.)» (Бар, 2015); «Розвиток самосвідомості студентів коледжу» / Проблеми освіти: збірник наукових праць/ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. – Вінниця, 2018; «Готовність майбутніх вихователів до формування комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» – Одеса, 2019.

Шостаківська Г.Г.jpg

ШОСТАКІВСЬКА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

 

викладач німецької мови, викладач-методист, викладач вищої категорії

Дата народження: 29.06.1958

Освіта: вища

Заклад вищої освіти: Львівський державний університет імені І.Франка

Класифікація (за дипломом): Філолог. Викладач, перекладач німецької мови

Педагогічний стаж: 40 років

Посада: викладач німецької мови

Нагороди: «Відмінник освіти України».

Проблема, над якою працює: «Використання інноваційних технологій на заняттях німецької мови»

 

  Шостаківська Г.Г. працює в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 1985 року. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

 Галина Григорівна активно займається науково-методичною роботою та є автором методичних розробок і програм: робочої навчальної програми з курсу «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Правознавство», навчально-методичних посібників: «Німецька мова для юристів», «Ділова поїздка за кордон (для студентів 3 курсу)», «Цікава німецька. Традиції та звичаї німецького народу», «Німецька мова для студентів спеціальності «Початкова освіта»; керує підготовкою науково-пошукових робіт учнів ліцею наукового товариства «Перспектива» (Вінницьке територіальне відділення МАН), які неодноразово займали призові місця.

  Викладач бере участь в організації та проведенні І-ІІ етапів Всеукраїнської предметної олімпіади з німецької мови та Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко»; у роботі учнівської науково-практичної конференції «Крок за кроком – до якісної освіти».

  Шостаківська Г.Г підготувала студентів до участі в екологічній конференції «Альтернативні джерела енергії: реалії та перспективи» (2015-2016 р.р.); організувала підготовку творчого проєкту учнів ліцею «Новорічна казка. В гостях у Гофмана», відкритого виховного заходу «Літературний альманах» до Дня поезії (2016) та конкурсу малюнків до Дня святого Мартіна і Свята урожаю (2018); провела диспут на тему «Міжнародні організації. Декларація прав людини» та конкурс знавців німецької мови.

Ящук П.jpg

ЯЩУК ПЕТРО АНАНІЙОВИЧ

Кандидат філологічних наук (1974 р.), доцент (1979 р.).

У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Комунікативні типи простих розповідних речень в англійській мові та засоби їхнього виділення».

 

Навчально-наукова й громадська діяльність:

 1. Граматичний аналіз речення : навчально-методичний посібник для студентів І–ІІ курсів вишів. – Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2010. – 48 с.

 2. Посібник «Англійські ідіоми в ілюстраціях з поясненнями : навчально-методичний посібник. – Вінниця : ВОІПОПП, 2013. – 88 с.

 3. Теоретична граматика : курс лекцій для студентів IV курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денна форма навчання). – Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. – 96 с.

 4. Теорія і практика перекладу : курс лекцій для студентів IV курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денна форма навчання). – Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. – 55 с.

Педагогічне кредо: «Той, хто йде, дорогу здолає!»

Працює в Комунальному закладі освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» з 2018 року.

bottom of page