top of page

Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології  та фахових методик

Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології  та фахових методик початкового навчання забезпечує організацію освітнього процесу з фахової  підготовки студентів педагогічних спеціальностей.

04 Кузнєцова.jpg

Із 2016 року керівництво цикловою комісією здійснює Кузнєцова Людмила Василівна.

Кузнєцова Людмила Василівна, голова циклової комісії

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик.

Стаж педагогічної роботи: 35 років.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (1985), спеціальність «Російська мова і література»; магістратура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України» (2012), спеціальність  «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Кузнєцова Л.В. – автор науково-методичних посібників, статей і публікацій: «Основи туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі: курс лекцій» (2017),  «Короткий словник термінів із корекційної педагогіки»  (2017), «Волонтерство як шлях особистісного та професійного становлення майбутніх педагогів» (2017);  організатор волонтерського педагогічного загону «Дзвіночок», що працює на базі міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді «Еверест»; учасниця Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології і реабітології «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації – до інклюзії» (2018),  V Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (2018),  тренінгу «Інклюзія в сучасному навчальному закладі: практичні аспекти впровадження» (2018).

Професійна діяльність викладача спрямована на особистісний і професійний розвиток майбутніх учителів, підготовку спеціалістів додаткової кваліфікації «Організатор роботи з дитячими та юнацькими об’єднаннями».

Протягом багатьох років Людмила Василівна є куратором академічних груп.

Педагогічне кредо: «Дорогу здолає той, хто йде».

Відзнаки й нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До складу циклової комісії входять 5 викладачів:

06 Дусь.jpg

Дусь Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик

Кваліфікаційна  категорія:  викладач-методист, викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Освіта: Барське педагогічне училище, спеціальність «Початкове навчання» (1999); Вінницький державний педагогічний університет  імені Михайла Коцюбинського: спеціальність «Початкове навчання» (2001); кваліфікація «Магістр педагогічної освіти «Початкове навчання» (2002); аспірантура, спеціальність «Теорія і методика професійної освіти».

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 27 травня 2009 року Дусь Н.А. присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Із 2010 року по 2016 обіймала посаду голови циклової комісії викладачів шкільної педагогіки, психології та фахових методик.

Із 2013 року є членом-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

Із 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри педагогіки, психології та фахових методик.

Стаж педагогічної роботи: 16 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Основи педагогічних досліджень», «Педагогіка (теорія і методика виховання)», «Педагогічні технології в початковій школі», «Організація і управління в  початковій освіті.

Відзнаки і нагороди: у 2009 році стала лауреатом премії імені Миколи Комісарчука в номінації «Кращий викладач року» Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; у 2019 році за багаторічну і сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України.  

Коло наукових інтересів: формування культури педагогічного спілкування в студентів гуманітарно-педагогічного коледжу.

Життєве кредо:

Не забувайте мріяти щодня!

Не забувайте усміхатись горю!

Усміхнені вуста – це та броня,

Яку не зломить навіть наша доля (Л.Костенко)

Педагогічне кредо: «Праця – запорука успіху!».

Дусь Наталія Анатоліївна  є автором ряду наукових та науково-методичних праць, серед яких:

 • наукові рукописи:

 1. Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Вінниця, 2008. – 298 с. ;

 • навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

 1. Основи педагогічного спілкування : навчально-методичний посібник. – Бар, 2007. – 160 с.

 2. Вожатське літо, здрастуй! : навчально-методичний посібник. – Бар, 2009. – 103 с.

 3. Методичні рекомендації до написання та захисту науково-дослідних робіт із психолого-педагогічних дисциплін студентами педагогічного відділення спеціальностей 5.01010201 «Початкова освіта», 5.02020401 «Музичне мистецтво», 5.02020501 «Образотворче мистецтво», 6.010102 «Початкова освіта», 6.020204 «Музичне мистецтво», 6.020205 «Образотворче мистецтво» : навчально-методичний посібник / укл. Н.А. Дусь. –  Бар : Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2010. – 37 с.

 4. Методичні рекомендації до складання державного іспиту з педагогіки та методики образотворчого мистецтва і трудового навчання : метод. посібник. – Бар, 2010. – 47 с. 

 5. Педагогіка в схемах та таблицях : навчально-методичний посібник. – Бар, 2010. – 184 с.

 6. Методика гурткової роботи: збірка програм роботи гуртків, студій, секцій: навчально-методичний посібник. – Бар : Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2013. – 238 с.

 7. Методика гурткової роботи: курс лекцій : навчально-методичний посібник. – Бар : Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2013. – 207 с.

 8. Методика гурткової роботи: практикум: навчально-методичний посібник. – Бар : Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2013. – 28 с.

 9. Методика гурткової роботи: термінологічний словник: навчально-методичний посібник. – Бар : Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2013. – 33 с.

 10. Основи педагогічного спілкування вчителя початкових класів [Текст] : монографія / Н.А. Дусь.  – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 224 с.

 11. Планета дитинства [Текст] : навчально-методичний посібник / Н.А. Дусь. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 116 с. ;

 

 • статті в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; збірниках матеріалів конференцій, семінарів:

 1. Комп’ютерне забезпечення ігрових форм навчання української мови дітей молодшого шкільного віку / Наступність у навчанні інформатики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої освіти : зб. наук. праць Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут, 2002. – С. 50-52.

 2. Сучасний учитель в контексті комп’ютеризації навчального процесу / Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць у 2-х част. – Ч.1 / Редкол. І.А.Зязюна та ін. – Ч.1. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Випуск 2. – С.359-364.

 3. Нові інформаційні технології навчання: проблема сьогодення / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць у 2-х част. – Ч.1 / Редкол. І.А.Зязюна та ін. – Ч.1. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003. – Випуск 3. – С.293-298.

 4. Специфіка впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес/ Молодь, освіта, наука, культура і національна самобутність: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. , 2003. – Т. 1- С. 371-373.

 5. Вплив комп’ютерних технологій на формування та розвиток особистості студентів / Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Бар, 2004. – С.164-166.

 6. Формування інформаційної культури сучасного вчителя засобами комп’ютерних технологій / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць у 2-х част. – Ч.1 / Редкол. І.А.Зязюна та ін. – Ч.1. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – Випуск 6. – С.349-354.

 7. Деонтологія сучасного педагогічного конфлікту : психолого-педагогічний аспект / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2005. – Вип. 8, Ч.1. – С. 187-194.

 8. Культура педагогічного спілкування в контексті компетентнісної парадигми професійної підготовки фахівців / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип. 15. – Вінниця : Вид-во «Діло» ТМ, 2005. – С. 135-139.

 9. Особливості педагогічної взаємодії вчителя та учнів на інтерактивному уроці / Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів: матеріали ІІ науково-практичної конференції. – Бар, 2005. – С. 226-230.

 10. Сучасні інформаційні технології як джерело психолого-педагогічних знань учителя /  Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів : матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції. – Бар, 2005. – С. 230-234.

 11. Від гуманізму вчителя до гуманізму освіти / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2006. – Вип. 9. – С. 337-341.

 12. Готовність педагогів до використання бесіди як методу навчання образотворчого мистецтва молодших школярів / Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів : матеріали ІІІ науково-практичної конференції. – Бар, 2006. – С. 62-66.

 13. Творчість студентів як передумова формування та розвитку у них культури педагогічного спілкування / Психолого-педагогічна аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-29 жовтня). – Вінниця, 2006. – С. 133-144.

 14. Формування готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкування шляхом активної соціальної підготовки / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип. 18. – Вінниця : Вид-во «Діло» ТМ, 2006. – С. 83-90.

 15. Модель формування культури педагогічного спілкування в майбутніх учителів початкових класів / Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти : сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – С.77-82.

 16. Формування професійно-педагогічної позиції в системі профільного навчання ліцею / Професійна орієнтація учнівської молоді : проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції. – Вип. 9. – Глухів : ГДПУ, 2007. – С. 134-138.

 17. Педагогічні умови формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів початкових класів  / Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів : матеріали ІV науково-практичної конференції. – Бар, 2008. – С. 140-147.

 18. Технологія активного соціально-психологічного навчання як шлях формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів початкових класів / Збірник праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон : В-во ХДУ, 2008. – С. 233-237.

 19. Вимоги до технічного оснащення сучасного вищого навчального закладу/ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : Збірник наук. праць. – Вип. 33. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С.64-67.

 20. Культура педагогічного спілкування як основа формування навчально-виховного середовища / Нові технології навчання : збірник наук. праць / Навчально-виховне середовище та моральність у ХХІ столітті // Спец. випуск №62. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ-Вінниця, 2010. – С. 52-57.

 21. Принципи формування культури педагогічного спілкування у майбутніх вчителів початкових класів / Теоретико-методологічні засади формування професійної комптентності майбутнього фахівця : матеріали VІ науково-практичної конференції. – Бар, 2010. – С. 310-315.

 22. Використання електронних мультимедійних презентацій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / Нові технології навчання : Наук.-метод. збірник «Проективна активність викладача у формуванні духовно-моральної культури молоді ХХІ століття» // Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вінниця, 2011 р. – Вінниця, 2011. – Вип. 67. Част. 1. – С. 69-74.

 23. Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики / Збірник наукових праць Чернівецького університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 568. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – С. 43-49.

 24. Аналіз мотиваційно-ціннісної готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічного спілкування / Нові технології навчання. Наук.-метод. збірник / матеріали ІV Міжнародного семінару «Актуальні проблеми професійно освіти: теорія і практика» // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Київ-Вінниця, 2012. – Вип. 71. – С. 74-86.

 25. Особливості операційно-технологічної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до педагогічного спілкування / наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – Випуск 39. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – С. 369-376.

 26. Особливості оцінно-рефлексивної підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічного спілкування / Нові технології навчання. Наук.-метод. збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. – Київ : ФОП Корзун Д.Ю., 2013. - Вип. 73. Частина ІІ. – С. 83-88.

 27. Рівні, критерії та показники сформованості розвитку культури педагогічного спілкування в майбутніх учителів початкових класів: теоретичний аспект /  Культурологічні та патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця-Бар, 2014. – С. 61-67.

 28. Феноменологія емоційного вигорання в педагогічній діяльності: психологічні особливості та шляхи  профілактики / Феноменологія емоційного вигорання в педагогічній діяльності: психологічні особливості та шляхи  профілактики // Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця-Київ, 2015. – С. 85-90.

 29. В.О. Сухомлинський про попередження емоційного вигорання педагога / Нові технології  навчання:  науково-методичний збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України . Київ , 2016. – Випуск 89. – Частина 2. – С. 90-94.

 30. Особистість педагога в гуманістичній концепції В.О. Сухомлинського / Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань. – Вінниця : ВДПУ, 2016. – Випуск 11. – С. 22-27.

 31. Система духовно-морального виховання студентської молоді в гуманітарно-педагогічному коледжі / Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді, тема виступу : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Вінниця-Бар, 2016. – С. 179-186.

 32. Вимоги  В.О. Сухомлинського до вчителя як суб’єкта педагогічного спілкування в контексті іде особистісного підходу до виховання дитини / Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань. – Вінниця : ВДПУ, 2017. – Випуск 12. – С. 15-24.

 33. Принцип культуровідповідності виховання підростаючого покоління в контексті сучасних державних освітянських пріоритетів» / Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти : матеріали ХVІ Міжнародної конференції. – Житомир-Бар, 2017. – С.112-118.

 34. Модель культури педагогічного спілкування студентів в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців / Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти: матеріали ХVІІІ Міжнародної конференції. – Вінниця-Київ, 2018. – С. 140-147.

 35. Формування професійної позиції майбутніх вчителів на основі на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань. – Вінниця : ВДПУ, 2018. – Випуск 13. – С. 18-26.

 36. Виховуюче навчання як пріоритет сучасної освітянської політики в Україні / Нові технології навчання : збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вип. 92. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету ім. І.Франка, 2019. – С. 90-93.

112_n.jpg

Марчук Світлана Віталіївна, завідувач практик

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи» (1988).

Педагогічний стаж: 32 роки.

Дисципліни, які викладає:  «Педагогіка», «Історія педагогіки».

Науково-методичні досягнення: укладач навчально-методичного посібника «Організація практичних і лабораторних робіт із педагогіки» (2016); автор статей: «Формування патріотизму студентської молоді в процесі волонтерської діяльності в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу» (2015), «Творчий розвиток студентів у процесі організації практичного навчання в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імині Михайла Грушевського (2018); учасниця ХV Міжнародної конференції на базі Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2015), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» на базі коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (2018).

Професійна діяльність: завідувач педагогічної практики з 2011 року; участниця проєкту «Створення мультимедійної лабораторії для забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання навчальних предметів за новим Державним стандартом початкової освіти», який у 2013 році здобув грант на суму 30000 грн; учасниця вебінару: Суми-Бар. Тема «Іван Огієнко про концепцію мовної освіти в праці «Наука про рідномовні обов’язки (лютий 2017 року); організатор педагогічного проєкту «Педагогіка, спрямована у майбутнє» (березень-травень 2018 року) до 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського.

Педагогічне кредо: «Дорогу здолає той, хто йде».

Коло наукових інтересів: організація адаптивного навчання студентів професії педагога.

Відзнаки і нагороди: знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота міністерства  освіти і науки України.

05 Гулько.jpg

Гулько Олена Миколаївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії (викладач), спеціаліст вищої категорії (практичний психолог).

Освіта:  Барське педагогічне училище, спеціальність «Початкове навчання» (1997); Вінницький  державний  педагогічного університет  імені Миколи Островського, спеціальність «Початкове навчання» (1999),  кваліфікація магістра педагогічної освіти «Початкове навчання» (2002); Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, спеціальність  «Практична психологія», кваліфікація «Практичний психолог» (2006);  магістратура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», спеціальність  «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів» (2012); аспірант Інституту вищої освіти НАПН України (спеціальність 011  «Освітні, педагогічні науки»).

Педагогічний стаж: 20 років.

Педагогічні дисципліни, які викладає:  «Педагогіка», «Психологія», «Вікова та педагогічна психологія»; методист педагогічної практики з позакласної та позашкільної виховної роботи.

Науково-методичні досягнення: автор 10-ти наукових статей, серед яких:

 1. Гулько О.М. Формування моральних уявлень у молодших школярів / О.М. Гулько // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції : Актуальні проблеми практичної психології. – Глухів : РВВ ГНПУ  ім. О. Довженка. – 2014. – С. 40-44.

 2. Гулько О.М. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх / Т.М. Супрун, О.М. Гулько // Збірник тез та доповідей Міжнародної науково-практичної конференції : «Проблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства». – Вінниця : «Ніланд-ЛТД». – 2016. – С. 130-136.

 3. Гулько О.М. Психологічний портрет творчо-обдарованої особистості. Проблеми ідентифікації обдарованості та поведінкові відмінності обдарованих підлітків. Розвиток творчих здібностей студентів педагогічного профілю навчання / О.М. Гулько // Матеріали обласного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів ЗВО Вінницької області. – Бар, 2018. – 52 с.

 4. Гулько Е.Н. Профилактика и предотвращение проявлений девіантного поведения несовершеннолетних / И.Г. Богатырев, Т.Н. Супрун, Е.Н. Гулько // Фемида : Республиканский юридический научно-практический журнал. – Казакстан. – 2018. – № 6 (270). – С. 18-23.

 5. Tetiana Suprun, Olena Gulko Prophylaxis of implications of deviant behavior and prevention of offences among student’s youth (Профілактика наслідків девіантної поведінки та запобігання злочинам серед студентської молоді) / Tetiana Suprun, Olena Gulko // Visegrad journal on human rights. Словаччина, 2018. – № 1. – С. 195-204.

Коло наукових інтересів: розвиток лідерських якостей здобувачів бакалаврського рівня вищої педагогічної освіти в процесі здійснення студентського самоврядування (тема дисертаційного дослідження).

Професійна діяльність: практичний психолог, керівник творчого об’єднання студентського активу коледжу «Лідер», куратор 21-ОМ групи, розробник тренінгових програм: «Психологічне і фізичне здоров’я студентської молоді», «Розвиток творчих здібностей студентів педагогічного профілю навчання», «Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській групі»; співавтор тренінгу «Вивчення основних положень правил етичної поведінки і запобігання корупції».

Педагогічне кредо: «Будьте самі шукачами-дослідниками. Не буде вогника у Вас – вам ніколи не запалити його в інших».

03 Потримай.jpg

Потримай Наталія Сергіївна

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Освіта: Глухівський державний педагогічний університет  (2003), кваліфікація «Вчитель української мови і літератури»; Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (2012),  кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Педагогічний стаж: 16 років.

Дисципліни, які викладає:  «Основи педагогічної майстерності», «Вступ до спеціальності»,  «Робота з обдарованими дітьми», «Нові педагогічні технології».

Науково-методичні досягнення: Кабзюк Н.О., Потримай Н.С. Умови вдосконалення організації самостійної роботи студентів педагогічних коледжів. Формування професійно компетентного педагога в умовах оновлення змісту освіти: збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції.  Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2016. 137 с.

 

 

Члени циклової комісії виконують низку завдань:

 • розробляють освітні професійні програми і навчальні плани, робочі навчальні програми з фахових психолого-педагогічних дисциплін; працюють над підготовкою та оновленням навчально-методичних комплексів;

 • розробляють екзаменаційну документацію;

 • здійснюють керівництво самостійною пізнавальною і науково-пошуковою діяльністю студентів;

 • організовують практичну підготовку студентів педагогічних спеціальностей, здійснюють керівництво педагогічними практиками;

 • беруть участь у науково-практичних конференціях, обласних науково-методичних семінарах, конгресах, педагогічних читаннях тощо;

 • співпрацюють із відповідними кафедрами закладів вищої освіти регіону;

 • здійснюють профорієнтаційну роботу в закладах освіти району, області;

 • вивчають, узагальнюють і впроваджують новаторський педагогічний досвід освітньої діяльності.

 

Викладачі циклової комісії є керують творчими об’єднаннями: «Лідер» (О.М.Гулько), волонтерський загін «Дзвіночок», що працює на базі міського Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями «Еверест» (Л.В.Кузнєцова); організовують і проводять щорічну студентську науково-практичну конференцію «Освіта в Україні: пошуки та здобутки»,  забезпечують друк матеріалів її учасників у збірнику тез і статей «Студентський науковий вісник».

bottom of page