top of page

Циклова комісія викладачів природничих дисциплін

Викладачі циклової комісії природничих дисциплін  працюють над проблемною науково-методичною темою  «Роль природничих дисциплін у фаховому вдосконаленні майбутніх учителів початкових класів та вихователів дошкільних установ».

Основні напрями роботи циклової комісії :

 • формування висококваліфікованого конкурентоспроможного спеціаліста; соціально зрілої, громадсько свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури;

 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;

 • застосування в освітньому процесі новітніх технологій, сучасних засобів навчання;

 • поповнення електронного навчально-методичного комплексу  для організації ефективної навчальної діяльності здобувачів освіти;

 • формування мотивації професійних компетенцій  при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки;

 • робота з обдарованими учнями і студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості.

nechitajlo2.jpg

Нечитайло Марія Михайлівна - голова циклової комісії

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Ужгородський державний університет (1976), спеціальність «Біологія», кваліфікація «Викладач біології та хімії».

Посадові обов’язки: викладач природничих дисциплін; із 2002 року очолює циклову комісію викладачів природничих дисциплін; куратор групи.

Стаж педагогічної роботи: 43 роки.

Дисципліни, які викладає: ««Хімія», «Біологія», «Основи початкового курсу природознавства», практика «Основи природознавства та краєзнавства».

Коло наукових інтересів: формування екологічної компетентності в процесі вивчення флори та фауни карпатсько-закарпатського регіону. 

Педагогічне кредо: «Робити людям добро!».

Нагороди: Грамота Міністерства освіти СРСР (1987 р.),  нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1989 р.), Грамота управління освіти і науки Вінницької області (1999 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.),  Диплом про занесення на Дошку пошани (2012 р.), лауреат премії імені Миколи Комісарчука (2014 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2015 р.). 

Науково-методичні досягнення:

 1. Нечитайло М.М. Вплив радіоактивних елементів на організм людини. Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху: Матеріали звітного науково-практичного семінару Обласного гуманітарного ліцею для обдарованих дітей при Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського. Бар, 2004.

 2. Нечитайло М.М. Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів «Психічне здоров’я – основа успішної педагогічної діяльності». Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Вінниця – Глухів – Бар, 2004.

 3. Косюк Н.А., Нечитайло М.М. Урбанізація в сучасному світі. Екологічні проблеми людства. Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху:  Матеріали звітного науково-практичного семінару Обласного гуманітарного ліцею для обдарованих дітей при  Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського. Бар, 2004.

 4. Нечитайло М. М. Формування валеологічної культури вчителя як педагогічна проблема. Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових класів: Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції. Бар, 2006. С.79-86.

 5. Нечитайло М.М Нестандартні заняття на уроках біології та хімії – шлях підвищення ефективних навичок роботи у коледжі.  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць.  Вип. 26 / Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2009. С. 338-340.

 6. Косюк Н.А., Нечитайло М.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних методів навчання на уроках з курсу «Я і Україна». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. Вип. 33 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. С.94-96.

 7. Практика з природознавства та краєзнавства: методичні рекомендації. Навчально методичний посібник для студентів педагогічного відділення спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»; укладачі М.М. Нечитайло, Н.А.Косюк, О.О. Кухарчук, С.В. Зеленюк.  Бар, 2011. 228 с. 

 8. Нечитайло М.М, Публічук Т.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до гігієнічного виховання молодших школярів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вип. 39 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.- Вінниця: ТОВ фірма «Нілан ЛТД», 2013. С.391-394.

 9.  Нечитайло М.М., Косюк Н.А. Організація навчально-виховного процесу в початковій школі на основі здоровʼязберігаючих технологій. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. /Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Київ, 2016. Вип. 86. С.282-289.

 10. Косюк Н.А.,Нечитайло М.М.Формування екологічної культури учнів у процесі вивчення природничих дисциплін. Освіта для збалансованого розвитку:перспективи в Україні:матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.).  К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. С.114-115.

 11. Нечитайло М.М., Волохата К.М. Хімія з розділом «Біологія» : зошит для практично-лабораторних робіт.  Бар: БГПК ім М. Грушевського, 2017. 52 с.

 12. Волохата К.М., Нечитайло М.М. «Використання творів мистецтва на уроках природознавства як засіб формування естетичного виховання молодших школярів». Бар, 2017р.

 13. Косюк Н.А., Нечитайло М.М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді на засадах краєзнавства та народознавства. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми» 12-13 листопада 2020 року. Миколаїв, 2020.

 14. Нечитайло М.М. Інтеграція природничих знань як засіб формування цілісної картини світу в учнів ІІ Міжнародна науково-практична (дистанційна) конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку» 30 листопада 2020 р., кафедра хімії та навчання методики хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. С. 37-40.

П.Н.Савчук.jpg

Савчук Петро Нестерович

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук;  член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, кращий освітянин року (2018 р.).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1975 р.),  спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія», спеціалізація «Вчитель біології  та хімії».

Посадові обов’язки: директор коледжу.

Стаж педагогічної роботи: стаж роботи за спеціальністю – 46 років, у КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» – 37 років; із 2007 року призначений на посаду директора Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. 

Дисципліни, які викладає: «Хімія», «Біологія і екологія», «Основи початкового курсу  природознавства».

Google Scholar

Orcid ID: 0000-0002-5319-3913

 

Коло наукових інтересів: міжпредметна інтеграція і розширення можливостей групової, індивідуальної, самостійної роботи серед студентів коледжу.

Педагогічне кредо: «Роби добро – буде добро!».

Нагороди: лауреат відзнаки «Лиш храм збудуй» (2018 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1999 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р., 2013 р.); Міжнародний «Орден Королеви Анни «Честь Вітчизни» на срібній зірці» (2011 р.); Почесна грамота управління освіти і науки облдержадміністрації (2013 р.); Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2014 р., 2016 р.), Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2014 р.), Диплом Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у реалізацію національної доктрини розвитку педагогічної освіти в Україні (2019 р.);  медаль «За гідність та патріотизм» (2016 р.).

Автор навчальної програми:

 Савчук П.Н. Програма інтегрованого курсу «Хімія з основами біологія» для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», галузь знань 0101 «Педагогічна освіта» / П. Савчук / - Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, 2012. – 32 с.

 Автор методичних рекомендацій:

Утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою: методичні рекомендації. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», загальноосвітній предмет інтегрованого курсу «Хімія з основами біології» / Автор-укладач: кандидат педагогічних наук Савчук П.Н. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2014. – 32 с.

Науково-методичні досягнення:

 1. Савчук П.Н. Робота студентів у мікрогрупах як інноваційна форма активізації пізнавальної діяльності та формування компетенції майбутнього фахівця / Сучасний вчитель початкових класів як вихователь // Матеріали IV міжрегіональної науково-практичної конференції. Бар-Вінниця-Глухів-Хмельницький. - 2008. - С. 232-234

 2. Савчук П.Н. Робота студентів у малих навчальних групах як чинник формування комунікативної компетентності та соціалізація особистості / П.Н. Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. № 26. - С. 355-358.

 3. Ярошенко О.Г., Савчук П.Н. Поєднання загальноосвітньої і фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Хімія з розділом «Біологія»»/ О.Г.Ярошенко, П.Н. Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. Зб.наук.праць / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця:  ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. № 30. - С. 410-413.

 4. Савчук П.Н.  Організація навчання загальноосвітніх дисціплін хімії і біології в педагогічному коледжі. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія Педагогіки: зб.наук статей / Ред.кол.: І.П. Аносов (голов.ред.) та  ін. – Мелітополь. – 2010. Вип. 4. – С. 264-270,

 5. Савчук П. Н. Особливості організації навчання хімії як загальноосвітньої дисципліни студентів педагогічного коледжу / П.Н. Савчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. К.: - 2011. - № 43. - С. 147-150.

 6. Савчук П.Н. Студентська молодь – основний ресурс сталого розвитку європейського Бара / П.Н. Савчук // Нова педагогічна думка [Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти]. - 2011. - № 1. - С. 125-129.

 7. Савчук П.Н. Технологія повного засвоєння знань як чинник ефективної загальноосвітньої підготовки з хімії і біології студентів педагогічного коледжу /     П.Н. Савчук // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук.праць. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. Вип. LVII. – С. 75-82.

 8. Савчук П.Н. Створення освітнього середовища вивчення загальноосвітньої дисципліни хімії студентами педагогічного коледжу / П.Н. Савчук // Вища освіта України – 2011. - №3 (додаток). Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія». – Т.2. – С. 175-180.

 9. Савчук П. Н. Історія та сучасність Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського / П.Н. Савчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2011. - Вип. 19. - С. 149-152.

 10. Савчук П. Н. Практичний стан освітнього середовища навчання загальноосвітньої дисципліни хімії у педагогічному коледжі / П.Н. Савчук // Нові технології навчання: науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій  і змісту освіти  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. Київ-Вінниця, 2012. – Вип. 71. – 296 с. –         С. 192-196.

 11.  Савчук П. Н. Методичні засади навчання хімії як загальноосвітньої дисципліни студентів педагогічного коледжу / П.Н. Савчук // Нові технології навчання: науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій  і змісту освіти  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: у 2-х ч. – Київ, ФОП Корзун Д.Ю. , 2012. –  Вип. 73. Частина ІІ. – 272 с. – С. 216-220.

 12. Савчук П. Н. Використання знань з хімії у навчанні дисциплін професійно-практичної підготовки студентів педагогічного коледжу / П.Н. Савчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2013. - № 39. - С. 406-409.

 13. Педагогіка формування професіоналізму сучасного фахівця: навчальний посібник /   О.М. Барно, П.Н. Савчук. – Кіровоград, 2016. 

 14.  Савчук П.Н. Підготовка педагогічних фахівців у коледжі: реалії та перспективи у світлі Закону «Про освіту» / XIIІ міжнародна науково-методична конференція на тему: «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді». Бар, 2016.

 15.  Савчук П.Н. Розвиток педагогічних закладів І-ІІ рівня акредитації в контексті нових освітніх викликів / ХVI міжнародна конференція з питань теорії і практики формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти. Бар, 2017.

 16.  Савчук П.Н. Підготовка педагогічних фахівців у коледжах у світлі Концепції «Нова українська школа» / ХVІII міжнародна науково-практична конференція «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти». Бар. 2018 р.

 17.  Савчук П.Н. Особливості організації навчального спілкування студентів педагогічного коледжу спеціальності 013 Початкова освіта в процесі групової навчальної діяльності на заняттях із хімії / П.Н. Савчук // Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) [Кривий  Ріг,  21  листопада 2019  р.]/  Міністерство  освіти  і  науки  України,  Криворізький  державний  педагогічний університет. – Кривий Ріг: КДПУ.  2019. – С. 204-208.

 18. Савчук П. Особливості планування практичної діяльності студентів педагогічного коледжу на заняттях з хімії / П. Савчук // Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вип. 92. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 324 с. – С. 250-261.

 19. Інноваційна педагогіка. Монографія / О.М. Барно, П.Н. Савчук. – Кропивницький: ВЦ ККТК, 2018. 

 20. Барно О.М., Савчук П.Н. Формування екологічної культури особистості. – Кропивницький, 2019.

 21. Савчук П.Н. Хімічна складова сучасної освіти природознавчої освіти у початковій школі // Проблеми освіти: збірник наук. праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – С. 16-25.  

 22.  Вимоги та шляхи формування підготовки сучасного фахівця.  Монографія/         О.М. Барно, П.Н. Савчук. – Кропивницький: ВЦ «ККТК», 2020.

 23.  Савчук П.Н. Хімічна складова сучасної природознавчої освіти в початковій школі / XХ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». Бар. 2019 р.

Волохата.jpg

​​ 

Волохата  Катерина Миколаївна 

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.          

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (2007 р.), спеціальність «Початкова освіта» кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти, вчитель початкових класів»; Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Коцюбинського (2010 р.), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія»,  кваліфікація «Вчитель хімії і основ екології»; Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Ко-цюбинського, аспірантура (2013-2017 р.р.), спеціальність «Теорія і методика професійної освіти».

Посадові обов’язки: викладач природничих дисциплін, куратор групи.

Стаж педагогічної роботи: 13 років.

Дисципліни, які викладає: «Хімія»,  природничі дисципліни.

Проблема, над якою працює: «Організація творчості студентів на заняттях з хімії шляхом упровадження особистісно орієнтованого навчання».роблема, над якою працює: «Організація творчості студентів на заняттях з хімії шляхом упровадження особистісно орієнтованого навчання».

Коло наукових інтересів: формування природознавчої компетентності в майбутніх учителів початкової школи.

Педагогічне кредо: «У серце увійде лише те, що йде від серця (Ж.-Ж. Руссо)».

Нагороди: Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2019 р.).

Досвід міжнародної діяльності: Участь у розробці та виконанні міжнародного грантового проєкту програми Еразмус+ прогами Жана Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE (2015-2018 рр.)

Стажування з 18 по 25 листопада 2016 року в місті Лодзь (Польща) на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки», яке організувала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC).

Стажування з 04.11.2019 по 11.02.2020   в місті Прага (Чехія) на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки», яке організувала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC).

Cтажування «Teoretike a metodologicke zaklady formovani prirodovedecke komhetence budoucich ucitelu zakladnich skol: ze zkusenosti Katedry obecne pedagogiky, Pedagogicke fakulty Akademie ekonomiky a pedagogiky».

Участь у роботі Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» (2021р.).

Участь у роботі Міжнародного підвищення кваліфікації на базі «Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку», Польща (2021 р.)

Науково-методичні досягнення:

 1. Волохата К. М. Використання методу проектів на уроках хімії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. № 37. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» 2012, С. 207 – 211.

 2. Волохата К. М. Творчі задачі з екології як засіб активізації розумової діяльності студентів. Хімічна і екологічна освіта: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. За заг. ред. О.А. Блажка. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2012.  С. 100–102.

 3. Волохата К.М. Організація самостійної роботи студентів на заняттях хімії. Хімічна наука і освіта: переспективи розвитку. Матеріали наукової інтернет–конференції.  За ред. М. В. Гриньової, Н.І. Шиян.  Полтава, 2013.  С.151–154. 

 4. Волохата К. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування природознавчої компетентності учнів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. № 40. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» 2013, С. 167– 170.

 5. Волохата К. М. Порівняльний аналіз понять «компетенція» і «компетентність». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. № 35 Київ-Вінниця 2013, С. 209 – 213.

 6. Волохата К. М. Проблемні ситуації на уроках природознавства в початковій школі як засіб активізації розумової діяльності учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал № 6 (32) Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка 2013, С. 92 – 98. 

 7. Волохата К.М., Телега Л.Д. Екологічні ігри на уроках природознавства як засіб формування екологічної культури молодших школярів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. № 39. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» 2013, С. 360 – 363.

 8. Волохата К. М. «Підготовка вчителів початкових класів до використання інтерактивних технологій на уроках природознавства». Материалы ХI международной научно-методической конференции «Культурологические и патриотические аспекты формирования духовности будущего специалиста». Винница, 2014. С. 7 – 10. 

 9. Волохата К. М. Підготовка вчителів початкових класів до формування в учнів хімічних понять на уроках природознавства. Проблеми освіти: збірник наукових праць. Спецвипуск.  Вінниця-Київ, 2015. С. 32-36.

 10. Волохата К.М. Дослід на уроках природознавства в початковій школі як один із важливих методів пізнання природи. Хімічна та екологічна освіта: стан та перспективи розвитку: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. За заг. ред. О.А. Блажка.  Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 168 с .

 11. Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.  Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.  Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Київ, 2016. №86.  С. 119–125. 

 12. Волохата К. М. Підготовка вчителів початкових класів до здійснення національно-патріотичного виховання на уроках. Проблеми національно-патріотичного становлення особистості в контексті сьогодення: погляд сучасної молоді: збірник статей. Редкол.: М.О. Мороз та ін.; Барський гуманітарно-педагогічний коледж         ім. М. Грушевського, Товариство молодих науковців «Пошук». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.  № 1. С. 17–24.

 13. Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів: результати педагогічного експерименту. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Випуск 49 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. С. 82–85 (індексується міжнародною наукометричною базою Copernicus).

 14. Волохата К. М., Блажко О. А. Роль краєзнавства в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів.  Вісник Житомирського державного університету  імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки. Житомир: Вид-во Євенок О.О., 2017. Вип. 2 (88). С. 65–70.

 15. Волохата К. М. Інтеграція природничо-наукових дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи.  Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Pedagogika Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje » (31.10.2017). Warszawa, 2017. С. 65 – 69. 

 16. Волохата К. М. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів під час вивчення основ природознавства. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів Першої усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року) за ред. О. М. Семеніхіної. Суми: Видавництво Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С. 125–128.

 17. Волохата К.М. Педагогічні умови формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів. Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 8. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 204-206.

 18. Волохата К.М., Нечитайло М.М. Використання творів мистецтва на уроках природознавства як засіб формування естетичного виховання молодших школярів. Художня творчість у контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та символіка. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам етнокультури та її інтерпретації в освітньому просторі. Міжвузівський збірник наукових статей. Ред. колегія. – Бар: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського, 2017. С. 174–177.

 19. Волохата К.М. Визначення рівня сформованості природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів. Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 32.  С.81-84.

 20. Волохата К.М. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження ідеї природовідповідності С. Русової у професійній діяльності. Молодий вчений 2019 №7 (71) липень. Київ  С. 34-36.

 21. Волохатая Е.Н. Интеграция естественных знаний как средство формирования целостной картины мира в учащихся. Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла: сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Ишим, 15–16 февраля 2019) / отв. ред. Т.С. Мамонтова.  Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019. С.19-21.

 22. Григорович О.П., Волохата К.М. Природознавча компетентність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року / за заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 188-191.

 23. Григорович О.П., Волохата К.М. Формування основ екологічної культури молодших школярів засобами екологічного просвітництва. Молодий вчений 2019 №5.2 (69.2), травень.  С. 122-126.

 24. Волохата К.М., Співак О.В. Форми організації позакласної виховної роботи з дітьми шестирічного віку. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 48.  С. 63-66.

 25. Волохата К.М., Нечитайло М.М. Інтеграція природничих знань як засіб формування цілісної картини світу в учнів. Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної (дистанційної) конференції. Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2020. С.37-40.

 26. Волохата К.М. Теоретичні засади формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи: монографія / К.М. Волохата. – Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2021.- 280 с.

Косюк.jpg

Косюк Наталя Антонівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1983), спеціальність «Географія  з додатковою спеціальністю біологія»; кваліфікація «Вчитель географії та біології».

Посадові обов’язки: класний керівник Обласного наукового ліцею-інтернату.

Стаж педагогічної роботи: 37 років.

Дисципліни, які викладає: «Географія», «Захист України (дівчата)», «Основи медичних знань».

Коло наукових інтересів: формування географічної компетентності в процесі вивчення рельєфу та гідрології карпатсько-закарпатського регіону.

Педагогічне кредо: Не обіцяй добро чинити людям,
                                     А просто, якщо можеш, то зроби.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти  Ураїни (2001 р.), Почесна грамота Барського педагогічного училища (2001р.), Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної держаної адміністрації (2006 р.),  Почесна грамота  Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2016 р.), Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011). Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледж імені М. Грушевського (2014 р.), Подяка за участь у конкурсі «Всеукраїнський Юнацький Водний Приз» у рамках Міжнародного конкурсу «SJWP в Україні» (2017 р.), Подяка Міністерства екології та природних ресурсів України (2017 р.), Диплом Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ініціаторові волонтерського руху Обласного гуманітарного ліцею-інтернату для обдарованих дітей.

Науково-методичні досягнення:

 1. Нечитайло М.М., Косюк Н.А. Урбанізація в сучасному світі. Екологічні проблеми людства. Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху: Матеріали звітного науково-практичного семінару Обласного гуманітарного ліцею для обдпрованих дітей при Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського. Бар, 2004.

 2. Нечитайло М.М., Косюк Н.А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних методів навчання на уроках з курсу «Я і Україна». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. Вип. 33 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. С.94-96.

 3. Косюк Н.А., Нечитайло М.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних методів навчання на уроках з курсу «Я і Україна». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. Вип. 33 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. С.94-96.

 4. Практика з природознавства та краєзнавства: методичні рекомендації. Навчально методичний посібник для студентів педагогічного відділення спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»; укладачі М.М. Нечитайло, Н.А. Косюк, О.О.  Кухарчук, С.В. Зеленюк.  Бар, 2011. 228 с.

 5. Косюк Н.А., Нечитайло М.М. Формування екологічної культури учнів у процесі вивчення природничих дисциплін. Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні:матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13-14 квітня 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. С.114-115.

 6. Нечитайло М.М., Косюк Н.А. Організація навчально-виховного процесу в початковій школі на основі здоровʼязберігаючих технологій. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. /Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Київ, 2016. Вип. 86. С.282-289.

 7. Косюк Н.А., Публічук Т.І. Здійснення екологічного виховання школярів засобами українських традицій, звичаїв та обрядів. Креативна педагогіка: [наук.-метод.журнал] / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». Житомир, 2017. Вип.12. С.136-142.

 8. Косюк Н.А., Нечитайло М.М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді на засадах краєзнавства та народознавства. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми» 12-13 листопада 2020 року. Миколаїв, 2020.

%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%

Нечитайло Петро Антонович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст першої категорії..

Освіта: Барське педагогічне училище (1997 р.), спеціальність «Образотворче мистецтво», кваліфікація «Учитель  образотворчого мистецтва, художньої праці;  художник-дизайнер»; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2006 р.), спеціальність  «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікація «Вчитель біології».

Посадові обов’язки: куратор групи спеціальності «Образотворче мистецтво».

Стаж педагогічної роботи: стаж роботи за спеціальністю – 23 роки, в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» – 1 рік. 

Дисципліни, які викладає: «Основи початкового курсу природознавства», «Захист України», «БЖД та охорона праці».

Педагогічне кредо: «Завжди і всюди діяти гуманно, чесно і справедливо».

Новак.png

Новак  Володимир Володимирович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Освіта: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка (2012), спеціальність «Біологія. Географія», кваліфікація «Вчитель біології, географії, екології»; Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка (2013),  спеціальність «Біологія», кваліфікація «Викладач біології»; аспірантура, Інститут зоології імені               І.І. Шмальгаузена (2016). 

Посадові обов’язки: викладач природничих дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 4 роки.

Дисципліни, які викладає: «Біологія і екологія», «Вікова фізіологія, валеологія», «Анатомія, фізіологія та гігієна дітей шкільного віку з основами валеології», «Методика викладання предмету «Я досліджую світ: соціальна і здоров’язбережувальна галузь».

Коло наукових інтересів: формування екологічних компетенцій і розвиток наукового потенціалу в здобувачів освіти.

Педагогічне кредо: "Щоб мати право вчити інших, треба постійно вчитися самому"        (К.Д. Ушинський).

Нагороди: Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2019 р.).

Науково-методичні досягнення:

 1. Новак В.В. Гніздова орнітофауна сіл Летичівського Побужжя: воронові Corvidae // Збірник наукових праць студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. – 2010. – Вип. 4. –  С.40-46.

 2. Новак В.В. Рідкісні зимуючі птахи сіл Подільського Побужжя // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матер. ІІ міжнародної наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Донецьк, 2011. – С.61.

 3. Новак В.В. Біотопічний розподіл птахів у селах Подільського Побужжя // Збірник наукових праць студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Природничі науки. – 2012. – Вип.6. – С.95-101.

 4. Новак В.В. Зимівля соколоподібних у населених пунктах Подільського Побужжя // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природні дослідження на Поділлі», присв. 10-річчю природничого факультету КПНУ ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – С.65-66.

 5. Новак В.В. Зимовка соколообразных в селах Подольского Побужья // Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных территорий: распространение, экология, динамика популяций, охрана. Материалы Международной конференции (г. Сочи,   8-10 апреля, 2014 г.). - Ростов-на-Дону, 2014. – С.299-301.

 6. Новак В.В. Черный стриж в селах Подольского Побужья // Байкальский зоологический журнал, 2015. - №1 (16). – С.34-35.

 7. Новак В.В.  Значення сільських населених пунктів у збереженні різноманіття орнітофауни Подільського Побужжя // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали І (ХІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 21-22 травня 2015 р.). - Львів, 2015 – С.74-77.

 8. Новак В.В.  Зимующие птицы сёл Подольского Побужья // Тезисы. XIV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии. - Алматы, 2015. – С.365-367.

 9. Новак В.В. Соколообразные сёл Подольского Побужья // Байкальский зоологический журнал, 2015. - №2 (17). – С.60-65.

 10. Новак В.В. Сучасна орнітофауна сільських населених пунктів в межах проектованого НПП «Верхнє Побужжя» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2015 р. смт.Путила, Чернівецької області). – Чернівці, 2015. – С.407-409.

 11. Новак В.В. Сучасна орнітофауна сільських населених пунктів Подільського Побужжя // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів (м.Київ, Інститут зоології НАН України, 18-19.11.2015 р..). – Київ, 2015. – С.28-29.

 12. Новак В.В. Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – Харків, 2015. – вип.25. – С.184-190.

 13. Новак В.В. Загальна характеристика фауни та населення птахів сільських населених пунктів Подільського Побужжя // Беркут, 2015. - №24. – вип.2. – С.93-106.

 14. Новак В.В. Горихвостки Подольского Побужья // Байкальский зоологический журнал, 2016. - №1 (18). – С.41-43.

 15. Новак В.В. Удод Upupa epops на территории Подольского Побужья: фенология, биотопическое распредиление численность // Байкальский зоологический журнал, 2016. - №2 (19). – С.28-29.

 16.  Новак В.В. Зимова орнітофауна сільських населених пунктів Подільського Побужжя та шляхи її формування // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2016. – Вип.7. – С.173-180.

 17. Новак В.В. Біологія і сучасний статус дроздів (Turdus) у селах Подільського Побужжя // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки, 2016. - №2. – С.80-88.

 18. Новак В.В. Значення сіл Подільського Побужжя у збереженні птахів занесених до Червоної книги України // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції    (13-14 травня 2016 р. смт. Путила - м.Чернівці). – Чернівці, 2016. – С.51-53.

 19. Новак В.В. Сезонна динаміка чисельності синиць у сільських населених пунктах Подільського Побужжя // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2016. – Вип.8. – С.52-56.

 20. Новак В.А., Новак В.В. Учеты птиц на водно-болотных участках Верхнего Побужья // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2015 г. – 2016. – Вып.10. – С.51-52.

 21. Новак В.А., Новак В.В. Современный статус скопы в регионе Подольского Побужья // Байкальский зоологический журнал, 2019. - №1 (24). – С.23-24.

 22. Новак В.А., Новак В.В. Горлицы Подольского Побужья // Байкальский зоологический журнал, 2019. - №3 (26). – С.27-30.

 23. Новак В.В., Новак В.О. Особливості зимівлі і видовий склад птахів урбанізованих територій Поділля // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського державного університету. Природничі науки. - Кам’янець-Подільський, 2007. – вип. 2. – С.37-43.

 24. Новак В.В., Новак В.О. Фенология миграций соколообразных Falconiformes в регионе Подольского Побужья // Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных территорий: распространение, экология, динамика популяций, охрана: Материалы Международной конференции (г. Сочи, 8-10 апреля, 2014 г.). - Ростов-на-Дону, 2014. – С.299-301.

 25. Новак В.В., Новак В.А. Современная орнитофауна Подольского Побужья // Тезисы.  XIV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии. -  Алматы, 2015. – С.367-368.

 26. Новак В.В., Новак В.А. Гусеобразные проектируемого природного национального парка «Верхнее Побужье» // Междунарадноя конференция Гусеобразные Северной Евразии: изучение, сохранение и рациональное использование (г.Салехард, Россия, 30 ноября – 6 декабря 2015 г.). Тезисы докладов. – Салехард, 2015. – С. 60.

 27. Новак В.В., Новак В.А. Гусеобразные проектируемого природного национального парка «Верхнее Побужье» // Казарка, 2015. –№18. - С.104-130.

 28. Новак В.В., Новак В.О. Міграція соколоподібних на території Подільського Побужжя восени 2013 року // Авіфауна України. 2015. – Вип.6. - С.55-59.

 29. Новак В.В., Новак В.О. Гніздування чикотня (TURDUS PILARIS) у шпаківні // Беркут, 2016.- №25. – вип.1. – С.74-75.

 30. Новак В.В., Новак В.О. Современный статус колпицы Platalea leukorodia Linnaeus, 1758 в Западной Украине // Байкальский зоологический журнал, 2017. - №2 (21). – С.149-150.

 31. Новак В.В., Новак В.О. Попередній аналіз орнітофауни Барського орнітологічного заказника // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини» до 5-ї річниці НПП «Мале Полісся». Славута, 2018. – с.144-150.

 32. Новак В.О., Новак В.В. Лелекоподібні Ciconiformes проектованого Національного природного парку „Верхнє Побужжя” // Подільський природничий вісник. Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип.2. – С.92-105.

 33. Новак В.О., Новак В.В. Нові матеріали по фенології міграцій птахів на Поділлі. 1.Non-passeriformes // Авіфауна України. 2014. – Вип.5. - С.51-61. 

 34. Новак В.О., Новак В.В. Дятлоподібні Piciformes проектованого НПП Верхнє Побужжя // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2016. – Вип.7. – С.80-85.

 35. Новак В.О., Новак В.В. Дані про птахів, занесених до Червоної книги України, що зареєстровані на Волино-Поділлі в 2009-2017 роках //  Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.7, Т.2. – К., 2018. – С.75-95.

 36. Новак В.О., Новак В.В. Навчальна програма «Юні орнітологи» //Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. – К: НЕНЦ, 2018. – ч.2. – С.434-446.

 37. Novak V.V., Novak V.A. Anseriformes of the proposed national nature park «Verkhneye Pobuzhye» // International Conference Waterfowl of Northern Eurasia: research, conservation, and sustainable use (Salekhard, Russia, 30 November – 6 December 2015 ). Abstract book. – Salekhard, 2015. – P. 160-161.

Секулер.jpg

Секулер Ілля Лейзерович

Звання: професор.

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук (1991р.).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Одеський сільськогосподарський інститут (1956 р.), диплом з відзнакою за  спеціальністю «Агрономія», галузь «Сільське господарство».

Посадові обов’язки: викладач природничих дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: стаж роботи за спеціальністю – 51р., викладацький стаж – 19 років, у КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» – 11 років.

Дисципліни, які викладає: «Безпека життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності та основи охорони  праці». 

Відомий як раціоналізатор сільгоспвиробництва.

Наукова діяльність, інтелектуальна власність:  

Патент SU №1590056 А1 «Способ определения площади питания растения сахарной свеклы в посеве» (1990 р.).

Патент №33938 «Спосіб вирощування насіння цукрових буряків гребеневим методом»    (2008 р.).

Патент на корисну модель №44532 «Агрегат для укриття землею безвисадкових насінників цукрових буряків» (12.10.2009).

Коло наукових інтересів: «Гребеневий метод вирощування та укриття безвисадкових насінників цукрових буряків»

Життєве кредо:  «Я щасливий від того, що життям долучився до хліба святого!»

Науково-методичні досягнення:

 1. Що нам дала нова технологія вирощування нових буряків. – Вінницьке обласне книжково-газетне видавництво,1961. – 16 с.

 2. Люби свою країну. – Вінниця, 2012. - 104 с.; перевидання ТОВ «Ніланд-ЛТД»,  2015. – 240 с.

bottom of page