top of page

Фаховий коледж

Комунального закладу вищої освіти

"Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

IMG_0107.jpg

   Маліновський Юрій Леонідович, директор фахового коледжу КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

   Фаховий коледж передвищої освіти є структурним підрозділом КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про загальну середню освіту", Статуту КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Положення про фаховий коледж КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

  У десяти групах Фахового коледжу навчається двісті один студент. Навчальну діяльність здійснюють шістдесят один педагог, з яких шість науково-педагогічні працівники.

  Метою діяльності Фахового коледжу є здійснення на підставі відповідної ліцензії освітньої роботи пов’язаної із здобуттям фахової передвищої освіти.

   Основними напрямками діяльності фахового коледжу є підготовка, згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями, висококваліфікованих фахівців для закладів освіти, правоохоронних органів, видавничих центрів.

  Завданнями Фахового коледжу є забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту з таких галузей знань та спеціальностей:

галузь знань 01 Освіта, спеціальності:

  • 012 Дошкільна освіта;

  • 013 Початкова освіта;

  • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

  • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

  • галузь знань 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика;

  • галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право.

 

2023-2024 н.р.

2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

bottom of page