top of page

Змішане та дистанційне навчання

Змішане навчання як модель організації освітнього процесу в умовах коронавірусної пандемії в

Комунальному закладі вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" 

у 2021/2022 н.р.

   Для швидкого, ефективного та мобільного навчання, що поєднує різні підходи, способи подачі матеріалу, види роботи, в КЗВО “Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського”  у 2021-2022 н.р. впроваджено змішане навчання (поєднання очного та дистанційного). Його переваги в умовах коронавірусної кризиї очевидні: доступність та зручне користування, покращення освітнього процесу та зменшення витрат.  

   На сайті коледжу подана інформація від кожної кафедри/циклової комісії, де вказані адреси курсів у Google-класі для кожної академічної групи.

   Організація дистанційного навчання має забезпечити можливість здобувачів освіти реалізувати право на якісну та доступну освіту відповідно до їхніх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, зокрема тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування Коледжу. 

   Організація освітнього процесу під час змішаного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, вебінари, онлайн-форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти (навчальними програмами з окремих дисциплін/предметів).

bottom of page