top of page

ВІДБУЛАСЯ ПЕДАГОГІЧНА РАДА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

31 жовтня 2022 року відбулася педагогічна рада фахового коледжу, на якій було заслухано ряд питань, винесених на порядок денний.

Із першого питання щодо вибору секретаря педагогічної ради на 2022-2023 навчальний рік виступив директор фахового коледжу Маліновський Ю.Л. Кандидатуру Мельник О.М. було підтримано одностайно.

Директор фахового коледжу ознайомив присутніх із результатами моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень студентів першого курсу з української мови, української літератури, історії України, математики. Після детального аналізу результатів діагностичних контрольних робіт Маліновський Ю.Л. вніс пропозицію проводити для першокурсників групові та індивідуальні консультації з метою повторення матеріалу за програмою базової школи; застосовувати на різних етапах занять поточний тестовий контроль із використанням завдань різної форми та ступеня складності з навчальних посібників та збірників, рекомендованих МОН України, інформаційних матеріалів Українського центру оцінювання якості освіти.

Продемонструвавши в таблицях зведену інформацію про показники здобувачів освіти за результатами національного мультипредметного тесту у 2022 році, Юрій Леонідович зазначив, що викладачам потрібно зважати на виявлені проблеми, проводити індивідуальну роботу зі студентами і спрямувати їх на відвідування занять із підготовки до складання НМТ.

Про особливості викладання зарубіжної літератури у 2022-2023 н.р., зумовлені російсько-українською війною, педагогічне зібрання поінформувала Кондратюк О.В. – викладач циклової комісії української та іноземної філології. Оксана Володимирівна пояснила та обґрунтувала зміни в календарних планах на І-ІІ семестри із зарубіжної літератури відповідно до нової програми та методичних рекомендацій МОН України щодо вивчення предмета «Зарубіжна література». Свою доповідь Кондратюк О.В. узагальнила конструктивною пропозицією: використовувати на заняттях різноманітні види мистецтв (кінофільми, мультиплікаційні фільми, аудіозаписи), щоб таким чином ознайомлювати здобувачів освіти зі скарбницею світової літератури і поглибити процес інтеграції предметів «Зарубіжна література» та «Іноземна мова» з метою поглиблення вивчення творчості зарубіжних авторів в оригіналі.

Шляхи формування читацької компетентності здобувачів освіти І-ІІ курсів на заняттях з української літератури означила у своїй презентації Королюк Г.Ф., а також наголосила на тому, що сьогодні потрібно формувати систему роботи, спрямовану на розвиток національно-патріотичної і соціальної активності, громадянської свідомості здобувачів освіти; виховувати в студентської молоді національну самосвідомість, систему вчинків, які мотивуються вірою, волею, усвідомленням відповідальності та налаштованості на осмислення і збереження моральних і культурних цінностей українського суспільства.

Про підвищення ролі та значення предмета «Захист України» у зв’язку з агресією Росії доповідали Прухнійцький Е. А. та Нечитайло П.А. Викладачі представили цікаві творчі проєкти та дієві методи патріотичного виховання, за допомогою яких вдається формувати в здобувачів освіти життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту України в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Окремо була зосереджена увага на необхідних змінах в освітніх програмах, адже вони мають відповідати нинішнім реаліям і сприяти посиленню військово-патріотичної складової в курсі викладання предмета «Захист України».

Роль куратора в становленні творчого колективу академічної групи першого курсу у своїх доповідях розкрили викладачі-куратори Новак В.В., Дмитришена Д.Є., Скорич Н.В. Педагоги розтлумачили професіограму куратора, окреслили основні завдання: вивчення здібностей, інтересів та нахилів студентів з метою залучення їх до активної навчально-виховної, громадської, трудової та фахової діяльності; формування первинного колективу академічної групи; вироблення в здобувачів освіти навичок самостійного розв’язання різних проблем, формування відповідального ставлення до виконання своїх навчальних і громадських обов'язків; розвиток навичок самоосвіти, самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю і самовиховання. Було зазначено, що варто посилити психологічний супровід студентів І курсу для виявлення проблемної поведінки та суїцидальних настроїв на початкових етапах адаптації до нового навчального середовища.

У підсумку були сформульовані пріоритетні завдання роботи педагогічного колективу фахового коледжу на 2022-2023 н.р.:

  • збереження контингенту здобувачів освіти;

  • створення безпечного освітнього середовища;

  • досягнення високої якості освіти, що передбачає не тільки засвоєння певної суми знань, умінь та компетентностей, але й виховання патріотів України, готових до захисту Батьківщини;

  • розгортання в коледжі інформаційно-освітнього середовища, що надає нові можливості для більш активного залучення студентів до освітнього процесу в умовах воєнного стану; забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

  • використання сучасних освітніх платформ і сервісів для підвищення ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, здійснення технологічного забезпечення процесу очного, а в разі потреби – змішаного або дистанційного навчання;

  • підготовка здобувачів освіти до складання Національного мультипредметного тесту у 2023 році.

Оксана МЕЛЬНИК,

секретар педагогічної ради




32 перегляди

Comments


Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page