Циклова комісія викладачів спеціальності «Журналістика»

  Лебединська Тетяна Михайлівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист. У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література». У 2012 році закінчила Київський Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, здобула базову вищу освіту за напрямом підготовки «Видавнича справа та редагування». У 2013 році закінчила магістратуру Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».

  Працює на посаді викладача філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського з 2001 року. Із 2008 року виконує обов’язки голови циклової комісії викладачів спеціальності «Видавнича справа та редагування» (тепер спеціальність «Журналістика»).

  У 2008 році пройшла профільні курси в Інституті журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі «Видавнича справа та редагування». У 2011 році пройшла профільні курси в університеті імені М. Драгоманова (Інститут журналістики). У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації (стажування) в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Успішно завершила онлайн-курс для вчителів початкової школи (сертифікат від 23.06.2019; курс розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія»). Пройшла навчання у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» («Проблематика медіаосвіти в сучасному освітньому закладі», сертифікат №200/24 від 24.02.2020).

  Науково-методична робота. Підготувала навчально-методичний посібник із курсу «Редагування окремих видів літератури», методичні рекомендації з написання курсових (кваліфікаційних) робіт для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування», методичні рекомендації з практичної підготовки студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування», методичні рекомендації з використання авторської літературно-художньої збірки для дошкільного та молодшого шкільного віку «Моя родина».

  Написала ряд наукових статей: «Формування принципів національно-патріотичної спрямованості на прикладі навчально-виховної діяльності Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського» (ХІІІ Міжнародна науково-методично конференція «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах духовно-патріотичних цінностей студентської молоді», м. Бар, 2016); «Використання ЗМІ на заняттях зі світової літератури як один із прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів» (Міжнародна наукова конференція «Мова і культура», м. Київ, 2016); «Медіаповедінка української молоді в процесі професійного самовизначення» (науково-практичний журнал «Вісник Книжкової палати України», №11(280), листопад 2019); «Медії та організація професійного вибору молоді» (Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика», 21-22.12.2020, м. Запоріжжя).

  Брала участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (24-25.10.2019, м. Суми), ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (21-22.11.2019, м. Житомир), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (12.12. 2019, м. Суми), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика» (02-03.04.20, м. Суми).

  Підготувала студентів до участі в обласному інформаційному тренінгу «Основи Інтернет-журналістики» (14.03.2015, м. Вінниця); у конкурсі студентських плакатів 4D: «Дай Друге дихання Дропану», проведеному в рамках ІІІ Всеукраїнського студентського фестивалю «Видавничий НОН-СТОП» (15-16.04.2015, м. Київ); у ХІІІ Міжнародному фестивалі «Прес-весна на Дніпрових схилах» (22-24.05.2015, м. Київ); у Відкритому всеукраїнському студентському конкурсі проєктів соціальної відеореклами «Чесність починається з тебе» (25.11. 2016, м. Київ).

    Нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Подякою Міністерства освіти і науки України.

    Пантелюк Людмила Василівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

  У 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. У 2010 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю «Українська мова». Працює на посаді викладача філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського з 2002 року.

  Автор навчально-методичних посібників: «Сучасна українська мова з практикумом (Фонетика)», «Сучасна українська мова з практикумом (Лексикологія)», «Основи журналістської майстерності», «Методичні рекомендації до державного іспиту з сучасної української мови з практикумом», «Сучасна українська мова і практична стилістика».

  Брала участь у II Міжнародній конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети» (листопад 2015 року), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: семантика духовності», Міжнародному семінарі зі співробітництва в контексті вищої освіти та культури взаємин (січень 2018).

  Підготувала учасників Міжвузівської студентської конференції «Проблеми вивчення української мови і літератури в контексті реалізації завдань Нової української школи» (листопад 2018), II етапу IV Відкритого міжрегіонального творчого конкурсу учнівської студентської молоді «Слово у душі – душа у слові» (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2019).

  Успішно завершила онлайн-курс для вчителів початкової школи, розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія».

  У 2016 р. нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця III етапу ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У 2018 р. нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця III етапу XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У 2019 р. нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця III етапу XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Підготувала переможця (1 місце) III етапу XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

     Королюк Ганна Феодосіївна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

У 1987 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету. Із 1987 року працює на посаді викладача філологічних дисциплін у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського.

  Розробила навчальні та робочі програми, навчально-методичні комплекси з дисциплін: «Текстознавство», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Теорія літератури», «Основи ораторського мистецтва», «Методика навчання української мови в початковій школі».  Видала посібники: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Текстознавство», курс лекцій із навчальної дисципліни «Методика навчання української мови в початковій школі».

    Має нагороди: відмінник освіти України, грамоти Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти України у Вінницькій області, коледжу.

   Мельник Оксана Миколаївна – викладач вищої категорії, старший викладач, магістр педагогіки та методики середньої освіти.

У 2002 закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

  У 2008 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література».

    Підготувала і видала: «Зошит-практикум для закріплення та тематичного оцінювання знань і навичок із загального курсу редагування»; «Методичні рекомендації до організації вивчення загального курсу редагування», «Методичні рекомендації до організації самостійної та практичної роботи студентів із загального курсу редагування», «Методичні рекомендації до організації семінарських занять із загального курсу редагування», «Методичні рекомендації до екзамену з загального курсу редагування»; робочу навчальну програму  із «Загального курсу редагування»; навчально-методичний посібники: «Теоретичні матеріали для роботи у творчому об’єднані кореспондентів газети «Журналіст»; «Українська мова: тренувальні тестові завдання»; методичні розробки для відкритих занять з української літератури та загального курсу редагування.

  Брала участь у роботі ІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі (2015), ХІІ Міжнародної конференції «Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (2015), ІІІ Міжнародної конференції «Художня творчість у контексті проблем іі вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка» (2016), ІV Міжнародної  науково-практичної конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: семантика духовності» (2017р.),  Міжнародного семінару зі співробітництва в контексті вищої освіти та культури взаємин (2018),  Міжвузівської студентської конференції «Проблема вивчення української мови в контексті реалізації завдань Нової української школи» (2018).

   Підготувала переможців ІІІ етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика і ІІІ етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; учасника ІІ етапу VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови  серед студентів педагогічних коледжів Західного регіону України.

   Працює з обдарованими студентами у творчому об’єднанні «Юний кореспондент», редагує газету «Журналіст».

   Виконує обов’язки завідувача музейно-виставкової зали. Систематично організовує для студентів перших курсів, учнів ліцею та гостей коледжу екскурсію до музейно-виставкової зали.

   Радецька Наталія Олексіївна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

  У 1998 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Із 2000 року працює на посаді викладача філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

  Підготувала навчальні посібники: «Курс лекцій із рекламознавства», «Особливості поведінки споживача під впливом реклами», «Українська література ХХ століття в таблицях та схемах-конспектах».

  Керує творчим  об’єднанням «Рідне слово». Підготувала учасників і переможців Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови.

Нагороджена грамотами Департаменту освіти України у Вінницькій області.

   Кондратюк Оксана Володимирівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

   У 1993 році закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Островського. Протягом 2004-2006 року навчалася в Глухівському державному педагогічному університеті імені О. Довженка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література». У 2008 році закінчила магістратуру Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

  Розробила навчальні та робочі програми: «Видавничо-поліграфічні стандарти», «Основи бібліографії», «Коректура»; видала посібники: «Основи бібліографії», «Українська мова (практикум)», «Поліграфія», «Видавничо-поліграфічні стандарти».

 Керівник творчого об’єднання «Риторика».

Лічильник:

© КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського"

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon