top of page

Циклова комісія викладачів спеціальності «Журналістика»

Лебединська.jpg

Лебединська Тетяна Михайлівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Барське педагогічне училище (1991), спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»; Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2003), спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури»; Київський Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2012), напрям підготовки «Видавнича справа та редагування», кваліфікація «Бакалавр з видавничої справи та редагування; фахівець з видавничої справи та редагування»; Київський національний університет культури і мистецтв (2013), спеціальність «Видавнича справа та редагування», кваліфікація «Магістр видавничої справи та редагування».

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін; із 2008 року очолює циклову комісію спеціальності «Видавнича справа та редагування» (тепер –циклова комісія спеціальності «Журналістика»).

Стаж педагогічної роботи: 27 років.

Дисципліни, які викладає: «Зарубіжна література», «Історія видавничої справи», «Історія світової літератури», «Історія української літератури», «Редагування наукової, науково-популярної та ужиткової літератури», «Редагування навчальної та довідкової літератури», «Редагування дитячої та художньої літератури», «Редагування суспільно-політичної літератури», «Теорія публіцистичних жанрів», «Теорія масових комунікацій».

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: 

 1. Закінчила «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (Сертифікат від 23.06.2019; курс розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія»).

 2. Участь у роботі методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури коледжів і технікумів Вінницької області (19.11.19, м. Вінниця).

 3. Підвищення кваліфікації у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» з проблеми «Проблематика медіаосвіти в сучасному освітньому закладі» (Сертифікат №200/24 від 24.02.20).

 4. Підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Застосування «хмарних сервісів» для інтерактивної візуалізації, колективної взаємодії та побудови якісно орієнтованого освітнього середовища» (Сертифікат №271/6 від 13.11.20).

 5. Участь у вебінарі в Сумському державному педагогічному університеті ім.А.С.Макаренка спільно з проєктом «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» з проблеми «Інфомедійна грамотність: валізка вправ для словесника» (Сертифікат П № 0401/274 від 04.01.21).

 6. Участь у вебінарі в Сумському державному педагогічному університеті ім.А.С.Макаренка спільно з проектом «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» з проблеми «Як взяти участь у конкурсі методичних розробок з інфо-медійним компонентом?» (Сертифікат П № 0901/275 від 09.01.21).

 7. Підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Імідж педагога: від стереотипів до інновацій» (Сертифікат № 46/26 від 25.03.21).

Коло наукових інтересів: Використання інфо-медійних технологій у навчальному процесі.

Педагогічне кредо: «Вчити здобувачів освіти працювати за принципом трьох «П»: професіоналізм, порядність, патріотизм».

Відзнаки і нагороди: Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

2Zh_Pan.jpg

Пантелюк Людмила Василівна 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2002р.), спеціальність «Педагогіка з методикою середньої освіти. Українська мова та література»; аспірантура за спеціальністю «Українська мова» (2010р.).

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін.

Cтаж педагогічної роботи: 18 років.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Сучасна українська мова з практикумом», «Сучасна українська мова і практична стилістика», «Рекламознавство і підготовка рекламних видань», «Газетна журналістика», «Основи редакторської майстерності», «Основи книгознавства», «Неориторика».

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Цікава граматика украінськоі мови» від 20.01.20 N59 (6 годин);

 2. Сертифікат про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Аспекти усного і писемного ділового спілкування. Корпоративна етика» від 03.02.2020 N115/19 (6 годин).

 3. Сертифікат про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Мовно-комунікативні компетентності працівників: вербальне і невербальне спілкування, прийоми маніпулювання і захист від нього» від 24.11.2020 № 294/27 (6 годин).

 4. Сертифікат про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми « Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект» від 16.11.2020 N 275/33 (6 годин).

 5. Сертифікат про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Збереження емоційного здоров’я особистості в освітньому просторі» від 07.12.20 N 316/46 (6 годин).

 6. Сертифікат про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ВАНО» з проблеми «Комунікативна компетентність сучасного педагога: педагогічна риторика, культура мовлення, красномовство» від 18.02.2020 N 20/22 ( 30 годин).

 7. Онлайн-курс для початкової школи, розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» від 24.11.2019 (60 год).

Коло наукових інтересів: інтегроване навчання.

Педагогічне кредо: «Кожен фініш – це, по суті, старт».

Відзнаки і нагороди: Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця III етапу ХVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2016 р.); Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця III етапу XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2018 р.); Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької державної адміністрації за підготовку переможця III етапу XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2019 р.).

Публікації:

 1. Білоус Л.В., Поберецька В.В. Методичні рекомендації до державного екзамену з украінської мови з методикою її викладання у початкових класах для студентів спеціальності «Початкова освіта». – Бар, 2009.– 48с.

 2. Білоус Л.В. Основи журналістської майстерності: навчально-методичний посібник.– Бар, 2013. – 52 с.

 3. Білоус Л.В., Поберецька В.В. Сучасна українська мова з практикумом: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навчально-методичний посібник .- Бар: РВВ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2014. – 64 с.

 4. Білоус Л.В., Поберецька В.В. Сучасна українська мова з практикумом: Фонетика: навчально-методичний посібник. – Бар: РВВ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2014.– 86 с.

 5. Пантелюк Л.В. Стилістика: навчально-методичний посібник. – Бар : Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, 2019. – 218 с.

 6. Білоус Л. Назви на позначення болота в говорах Вінниччини. – Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – Вип.15, Т.3. –Дніпропетровськ, 2009.– С.3-7.

 7. Білоус Л. Композитні утворення в географічній номенклатурі Вінниччини/ Філологічні науки. Зб. наук. праць. – Суми: Видавництво СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2009.– С.7-10.

 8. Білоус Л.В. Запозичені лексеми у складі ГТ Вінниччини/ Наукові записки. Серія: Філологія. Зб.наук.праць. – Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.– Вінниця, 2011. – Вип.14. –С. 8-13.

 9. Білоус Л. Метафоричні утворення в географічній номенклатурі Вінниччини/ Наукові записки. Серія: Філологія. Зб.наук.праць. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011.– Вип.13.– С.77-80.

Учасниця конференцій: II Міжнародної конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети» (листопад 2015 р.); IV Міжнародної науково-практичної конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: семантика духовності» (2017 р.); Міжнародного семінару зі співробітництва в контексті вищої освіти та культури взаємин (січень 2018 року); ХУІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти (2018 р.).

3Zh_Kor.jpg

Королюк Ганна Феодосіївна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Одеський державний університет імені І. Мечникова (1987 р.).

Посадові обов’язки: викладач української мови і літератури.

Стаж педагогічної роботи: 33 роки.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Українська література», «Методика викладання української мови в початковій школі», «Текстознавство».

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: навчання за програмою підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури в закладі загальної середньої освіти (2020 р.).

Коло наукових інтересів: формування і розвиток комунікативної компетенції здобувачів освіти.

Педагогічне кредо: «Учитель і учень ростуть разом».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2016 р.), Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.).

Публікації:

 1. Королюк Г. Українська мова за професійним спрямуванням: конспект лекцій / упорядник: Г. Королюк. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2015. – 135 с.

 2. Королюк Г. Естетичне виховання учнів Обласного гуманітарного ліцею в процесі вивчення літератури/ Г. Королюк // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – 2016. – Випуск 86. – С. 242-243.

 3. Королюк Г. Методика викладання української мови в початковій школі: курс лекцій / упорядник: Г. Королюк. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2017. – 106 с.

 4. Королюк Г. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів / упорядник: Г. Королюк. –– Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2018. – 67 с.

 5. Королюк Г. Технологія проектного навчання як засіб формування самоосвітньої компетентності учнів ліцею / Г. Королюк // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті і практична майстерність учителя-словесника». – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – Випуск 3. – С. 72-75.

4Zh_Mel.jpg

Мельник Оксана Миколаївна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, магістр педагогіки та методики середньої освіти.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2002 р.), спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». Магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (2008 р.), спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація «Викладач української мови і літератури».

Посадові обов’язки: викладач української мови та літератури, завідувач музейно-виставкової зали.

Стаж педагогічної роботи: 25 років.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Українська література», «Редагування. Загальний курс», «Робота в засобах масової інформації та комунікації».

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури в Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти»(2020).

Коло наукових інтересів: «Формування професійних компетентностей шляхом використання інтерактивних технологій як засобу реалізації кожного студента».

Педагогічне кредо: «Вимогливість до студентів у поєднанні з повагою до їхньої особистості».

Відзнаки і нагороди: Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.), Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2019 р.).

Учасниця конференцій: ІІ Міжнародної конференції присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі (2015р.); ХІІ Міжнародної конференції «Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (2015р.); ІІІ Міжнародної конференції «Художня творчість у контексті проблем іі вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка» (2016р.); ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: семантика духовності» (2017р.); Міжнародного семінару зі співробітництва в контексті вищої освіти та культури взаємин (2018р.); Міжвузівської студентської конференції «Проблема вивчення української мови в контексті реалізації завдань Нової української школи» (2018р.)

6Zh_Kon.jpg

Кондратюк Оксана Володимирівна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені

М. Островського (1993), спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури»; Глухівський державний педагогічний університет імені О. Довженка (2006), спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури»; Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (2008), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», магістр педагогічної освіти, кваліфікація «Викладач української мови і літератури».

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 26 років.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Зарубіжна література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи бібліографії», «Видавничо-поліграфічні стандарти», «Коректура».

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання української мови здобувачів освіти.

Педагогічне кредо: «Мало знати – потрібно й використовувати. Мало бажати – потрібно й робити!» (Й. Гете)

Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня: Сертифікат про підвищення кваліфікації №189/23 «Мовленнєвий практику» (2020 р.); Сертифікат № 19.01-350 участі в семінарі-тренінгу з використання додатків Google на корпоративній платформі (2021 р.).

Відзнаки і нагороди: Грамота Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського за багаторічну плідну працю на ниві освіти, активну участь у громадському житті коледжу (2020 р.).

Публікації:

 1. Основи бібліографії: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Журналістика» / укладач О. В. Кондратюк. – ВРВ БГПК, 2013. – 98 с.

 2. Основи бібліографії: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Журналістика» / укладач О. В. Кондратюк. – Вид. 2-ге, виправл. й доповн. – РВВ БГПК, 2018. – 92 с.

 3. Українська мова: збірник вправ і завдань / укладач О. В. Кондратюк. – ВЦ БГПК, 2014. – 100 с.

 4. Видавничо-поліграфічні стандарти: навчально-методичний посібник/ укладач О. В. Кондратюк. – РВЦ БГПК, 2016. – 244 с.

bottom of page