top of page

Циклова комісія української і зарубіжної філології

Слободянюк.jpg

Слободянюк Лариса Михайлівна – голова циклової комісії.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (1994), спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури»; Вінницький державний педагогічний інститут (1997), спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури».

Посадові обов’язки: викладач української мови; із 2015 року очолює циклову комісію української і зарубіжної філології.

Стаж педагогічної роботи: 25 років.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Основи культури мовлення»; «Сучасна українська мова з практикумом»; «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів: розвиток мовно-мовленнєвих компетенцій і формування наукового потенціалу в здобувачів освіти.

Педагогічне кредо: «Викладач якісно навчає – вихованець життєвого успіху досягає».

Науково-методичні досягнення:

1. Вчимося писати творчі роботи : посібник із розвитку зв’язного мовлення / упорядники : А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2005. – 84 с.

2. Ковальська А. П., Слободянюк Л. М. Як зрозуміти стилістичні можливості синтаксису (Один із підходів до вивчення теми «Присудок» у старшій школі на основі новели «Іntermezzo» Михайла Коцюбинського) / А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 101-108.

3. Ковальська А.П., Слободянюк Л.М. Організація науково-дослідницької роботи учнів із лінгвістичних тем : [навчально-методичний посібник] / А.П.Ковальська, Л.М.Слободянюк. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2016. – 106 с.

4. Ковальська А. П., Слободянюк Л. М. Науково-дослідницька робота з лінгвістичної теми як шлях підготовки учня профільної школи до професійної освіти у ВНЗ / А.П.Ковальська, Л. М. Слободянюк // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – 2016. – Випуск 86. – С. 231-233.

5. Ковальська А. П., Слободянюк Л. М. Компетентнісний підхід до викладання української мови в контексті реалізації сучасних освітніх реформ / А. П. Ковальська, Л.М.Слободянюк // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті і практична майстерність учителя-словесника». – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – Випуск 3. – С. 91-95.

6. Ковальська А., Слободянюк Л. Дослідницька діяльність ліцеїстів як засіб активізації пізнавальної самостійності в умовах профільного навчання / А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 1.– С. 67-71.

7. Одкровення юнацької душі : Альманах творчих робіт / упорядники : А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2004. – 82с.

8. Формування наукового потенціалу учнівської молоді / Автори-упорядники: А.П. Ковальська, Л.М. Слободянюк. – Бар, 2008. – 158 с.

9. Шляхи упровадження технологій наукового пошуку: навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: Л. В. Хілінська, А.П. Ковальська, Л.М. Слободянюк. – Бар, 2010. – 97 с.

Бобир О.І..jpg

Бобир Ольга Іванівна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1979), спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Вчитель російської мови та літератури». Спецфакультет при Вінницькому інституті післядипломної освіти медпрацівників (1994), спеціальність «Українська мова та література, німецька мова», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, німецької мови».

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 40 років.

Дисципліни, які викладає: «Дитяча література», «Основи культури і техніки мовлення».

Коло наукових інтересів: технології формування критичного мислення майбутніх учителів та вихователів на заняттях дитячої літератури.

Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».

Науково-методичні досягнення:

1.Бобир О.І. Формування мовної компетенції майбутніх учителів на факультативних заняттях: навчально-методичний комплекс. – Бар, 2014.– 74 с.

2. Бобир О.І. Довідник з книгознавства. – Бар, 2015. – 40 с.

3. Бобир О.І. Основи книгознавства: методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – Бар, 2019. – 66 с.

4. Бобир О.І., Любарська І. П. Підготовка майбутніх вихователів до використання малих фольклорних жанрів у навчально-виховному процесі ДНЗ // Креативна педагогіка. Випуск 12. Науково-методичний журнал. – Житомир, 2017. – С. 74 – 80.

Дяченко1.jpg

Дяченко Ганна Петрівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (1970), спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація «Філолог, викладач української мови і літератури».

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 54 роки.

Дисципліни, які викладає: «Сучасна українська мова і практична стилістика»; «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів: формування мовленнєвих компетентностей здобувачів освіти шляхом вивчення скарбів української фразеології.

Педагогічне кредо: «До творчості студента – через творчість викладача».

Науково-методичні досягнення:

1. Шляхи формування творчих компетентностей студентів спеціальності «Журналістика та інформація» // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти компетентнісного підходу у викладанні дисциплін української філології та їх реалізація в умовах реформування освіти». – КВНЗ «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради». – Лютий, 2018.

2. Формування мовленнєвої компетентності шляхом вивчення скарбів української фразеології // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої освіти». Житомирське музичне училище імені Г. Косенка, 2020.

Каплична Л.jpg

Каплична Людмила Олексіївна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2003), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури».

Аспірант Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з 15 листопада 2019 по 03 жовтня 2022р. Переведена до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 04 жовтня 2022 року.

Посадові обов’язки: методист коледжу, викладач філологічних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 14 років.

Дисципліни, які викладає: «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів: формування читацької компетенції на заняттях української літератури.

Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом» (Л. Костенко).

Науково-методичні досягнення:

1. Каплична Л.О. Суб’єктивно-психологічна оцінка літературного процесу в документально-художній повісті «Смертельною дорогою» Олекси Гай-Головка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 51. – Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – 152 с. – С.54-59.

2. Каплична Л.О. Жанрово-стильові особливості моделювання «вічної теми» в ліро-епічних творах О. Гай-Головка. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2020. – Вип. 10. – 331 с. – С. 68-76.

3. Мацько В.П., Каплична Л.О. Художнє моделювання людини і світу у кризових ситуаціях (за мемуарною повістю О. Гай-Головка «Поєдинок з дияволом»). Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2020. – Вип. 10. – 331 с. – С. 111-119.

4. Каплична Л.О. Функції зображально-виражальних засобів у романі «Воля без волі» Олекси Гай-Головка// Міжвузівська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції», 12 травня 2020 р., Хмельницький.

5. Каплична Л.О. Поетика трагічного в романі «Марія» У. Самчука і повісті «Їм дзвони не дзвонили» О. Гай-Головка: типологічні особливості // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Творчість Уласа Самчука в регіональному, національному, універсальному вимірах» (20 лютого 2020 року). – Тернопіль, 2020.

6. Каплична Л.О. Пам’ять як сюжетотвірний компонент мемуарної повісті О. Гай-Головка «Поєдинок з дияволом» // Тези доповідей VІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії та сучасності» («Пам’ять та ідентичність») (03-04 квітня 2020 р.) – Харків: ФОП Бровін О.В., 2020 – 133 с. – С. 50-51.

7. Каплична Л.О. Смислова сфера: оцінка результативності життя О. Гай-Головка крізь призму національної ідентичності: Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (м. Острог, 15 травня 2020 року). Острог, 2020.

8. Каплична Л. О. Україна як компонент лінгвокультурного простору мовного полотна повісті «Смертельною Дорогою» Олекси Гай-Головка: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 4-5 травня 2020 року (дистанційно)). – Черкаси, 2020.

Ковальська.jpg

Ковальська Алла Петрівна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1986), спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури».

Посадові обов’язки: викладач української мови і літератури.

Стаж педагогічної роботи: 33 роки.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова», «Основи культури мовлення», «Сучасна українська мова з практикумом».

Коло наукових інтересів: формування і розвиток комунікативної компетенції здобувачів освіти.

Педагогічне кредо: «Учитель і учень ростуть разом».

Науково-методичні досягнення:

1. Одкровення юнацької душі : Альманах творчих робіт / упорядники : А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2004. – 82с.

2. Вчимося писати творчі роботи : посібник із розвитку зв’язного мовлення / упорядники : А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2005. – 84 с.

3. Формування наукового потенціалу учнівської молоді / Автори-упорядники: А.П.Ковальська, Л.М. Слободянюк. – Бар, 2008. – 158 с.

4. Ковальська А. П., Слободянюк Л. М. Як зрозуміти стилістичні можливості синтаксису (Один із підходів до вивчення теми «Присудок» у старшій школі на основі новели «Іntermezzo» Михайла Коцюбинського) / А. П. Ковальська, Л. М. Слободянюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2010. – №9. – С. 101-108.

5. Шляхи упровадження технологій наукового пошуку : навчально-методичний посібник/ Автори-упорядники: Л.В. Хілінська, А.П. Ковальська, Л.М. Слободянюк. – Бар, 2010. – 97 с.

6. Ковальська А., Слободянюк Л. Дослідницька діяльність ліцеїстів як засіб активізації пізнавальної самостійності в умовах профільного навчання/ А. П. Ковальська, Л.М.Слободянюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 1.– С. 67-71.

7. Сторожук А., Ковальська А. Казочка, яка жила поруч… : [навчально-методичний посібник] / А. Сторожук, А. Ковальська. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». –2014. 160 с.

8. Ковальська А.П., Слободянюк Л.М. Організація науково-дослідницької роботи учнів із лінгвістичних тем : [навчально-методичний посібник] / А. П. Ковальська, Л.М.Слободянюк. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2016. – 106 с.

9. Ковальська А. П., Слободянюк Л. М. Науково-дослідницька робота з лінгвістичної теми як шлях підготовки учня профільної школи до професійної освіти у ВНЗ / А.П.Ковальська, Л. М. Слободянюк // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – 2016. – Випуск 86. – С. 231-233.

10. Ковальська А. П., Слободянюк Л. М. Компетентнісний підхід до викладання української мови в контексті реалізації сучасних освітніх реформ/ А. П. Ковальська, Л.М.Слободянюк // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті і практична майстерність учителя-словесника». – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Випуск 3. – С. 91-95.

Мочарна І.jpg

Мочарна Ірина Валеріївна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Освіта: Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка (2008), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури». Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (2016), ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи: 6 років.

Дисципліни, які викладає: «Зарубіжна література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Коло наукових інтересів: виховання духовно-моральних цінностей студентів коледжу на заняттях зарубіжної літератури.

Педагогічне кредо: «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна» (В. Сухомлинський).

Поберецька В.jpg

Поберецька Вікторія Василівна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: доктор філософії в галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Освіта: Барське педагогічне училище (1992), спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями». Глухівський державний педагогічний університет (2003), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (2012), спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Викладач української мови і літератури». Аспірантура Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук. Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-наукова програма «Викладання і навчання у вищій освіті» (2017-2021 р.р.).

Посадові обов’язки: викладач філологічних дисциплін, голова циклової комісії керівників науково-дослідних робіт студентів і ліцеїстів.

Стаж педагогічної роботи: 31 рік.

Дисципліни, які викладає: «Сучасна українська мова з практикумом»; «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; «Методика навчання української мови, методика літературного читання». Методист практик: «Пробні уроки в школі (уроки української мови і літературного читання)», «Перші дні дитини в школі».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів.

Педагогічне кредо:

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить…

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Науково-методичні досягнення:

 1. Поберецька В. Формування дослідницько-аналітичної компетентності в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення методики навчання предметів мовно-літературної освітньої галузі. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Trends, theories and ways of improving science», 28 лютого - 03 березня 2023. Мадрид, Іспанія

 2. Поберецька В. Роль педагогічної практики в формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів. Матеріали III Міжнародної науково-теоретичної конференції «SCIENTIFIC FORUM: THEORY AND PRACTICE OF RESEARCH», 10.03.2023. Валенсія (ESP)

 3. Поберецька В. Формування орфографічної грамотності учнів початкових класів шляхом використання технологій розвитку критичного мислення. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», (Вип. 92), 31 березня 2023., Переяслав

 4. Поберецька В. Роль проектної діяльності у формуванні мовно-комунікативної професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Міжнародна конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін». Бар. 27.04. 2023 р.

 5. Драч І.І., Поберецька В.В. Аналіз фінської моделі освіти у контексті модернізації системи підготовки майбутніх учителів початкових класів Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи» № 84.

 6. Методика навчання української мови, літературного читання: методичні рекомендації до самостійного вивчення / упорядник Поберецька В.В.. Бар : Видавничий центр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 2021. 131 с.

 7. Драч І. І., Поберецька В. В. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 2021. Влоцлавек, Республіка Польща, 2021. С. 42–46.

 8. Драч І.І., Поберецька В. В. Наукове обґрунтування моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2021. № 74., Т.2. С. 165–170.

 9. Поберецька В. В. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної роботи з підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород. 2021. № 1 (48), С. 325–328.

 10. Поберецька В. В. Впровадження в педагогічних коледжах педагогічних умов та моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого навчання учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 4 (108). С. 190–201.

 11. Poberetska V. V. The pedagogical conditions of primary education teacher training in pedagogical colleges for integrated learning. Modern Science – Moderní věda. Praha, 2021. № 5. Р. 71–77.

 12. Поберецька В. В. Результати впровадження в педагогічних коледжах педагогічних умов та моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого навчання учнів. Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 берез. 2021. Дніпро, 2021. С. 177–179.

 13. Поберецькая В. В. Дослідження ефективності впровадження в педагогічних коледжах педагогічних умов та моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого навчання учнів. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Львів, 2021. № 22. С. 66–72.

 14. Поберецька В. В. Впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті: закордонний досвід. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2020. Вип. 3. С. 117–125.

 15. Поберецька В. В. Оцінювання готовності майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого навчання учнів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 верес. 2020. Переяслав, 2020. С. 26–29.

 16. Поберецька В. В. Теоретичні основи проблеми інтегрованого навчання учнів у початковій школі. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 08–09 жовт. 2020. Умань, 2020. С. 146–150.

 17. Поберецька В. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Science and Society: The 9th International scientific and practical conference October 1-2, 2020. Forum Publishers, Copenhagen, Denmark. 2020. P. 59–64.

 18. Поберецька В.В. Інтегроване навчання учнів у початковій школі як наукова проблема. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя – словесника: матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції,  24-25 жовтня 2019. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019.  Випуск 3.  С. 103-115.

 19. Поберецька В.В. Шляхи розвитку творчих обдарованостей майбутніх педагогів засобами етнокультурних традицій. Міжнародна науково-практична конференція. Вінниця, 2017.

 20. Поберецькая В. В. Методика навчання літературного читання: навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 192 с.

 21. Поберецька В.В. Особливості організації самостійної діяльності студентів на практичних заняттях з методики навчання української мови в початкових класах. Проблеми освіти: Наук. – метод. збірник. Київ, 2016.  Вип. 86.  С. 428-436

 22. Поберецька В.В. Цілісний професійний і особистісний розвиток педагога. Формування соціокультурної компетентності вчителя: зміст, традиції, інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціії.  Глухів, 2016.

 23. Білоус Л., Поберецька В. Сучасна українська мова з практикумом: Фонетика. Графіка. Орфоепія : Навчально-методичний посібник.  Бар, 2014. 137 с.

 24. Білоус Л., Поберецька В. Сучасна українська мова з практикумом: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: Навчально-методичний посібник.  Бар, 2014. 56 с.

«І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою…»

    Рідна мова ‒ це невичерпна криниця духовного багатства українського народу, альфа й омега кожного відомого таланту і пересічного користувача.

     Мова ‒ це наша багатюща скарбниця і неоціненна спадщина. Це своєрідний генетичний код нації, у якому записана вся наша історія і через який виявляється наша українська ментальність.

    Ми, сучасні українці, отримали в спадок літературну мову – багату, розвинену, гнучку. І це наша велика святиня, яку маємо шанувати і берегти.

    У Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського вивченню української мови приділяють особливу увагу. Тут проводять цікаві культурні заходи, тематичні виховні години; студенти й учні працюють у мовознавчих групах і студіях за інтересами, беруть участь в олімпіадах і творчих конкурсах, де виборюють призові місця; за підтримки наставників, викладачів словесності, публічно представляють свої напрацювання на філологічних конференціях і захистах науково-дослідницьких робіт. «Лінгвістичні дослідження наших учнів ­– це та платформа, на якій розвивається науковий потенціал обдарованої молоді. А за молодими, безперечно, наше майбутнє, майбутнє вітчизняної культури, історії, України в цілому,» – каже Людмила Валентинівна Хілінська, викладач словесності, директор Обласного гуманітарного ліцею-інтернату.

    У коледжі вже багато років поспіль працює студія «Обрій» для поетів-початківців, яку заснувала Ганна Петрівна Дяченко. Кожен, хто має талант до віршування, може стати учасником поетичної майстерні і проявити свою багатогранну творчість.

    А хто наділений акторським хистом і добре володіє словом – працює в літературно-драматичних студіях, роботою яких керують Кондратюк Оксана Володимирівна та Королюк Ганна Феодосіївна. На сцені актової зали коледжу учні і студенти різних спеціальностей уже неодноразово здійснили постановку драматичних творів українських класиків: «За двома зайцями» Михайла Старицького, «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького, «Назар Стодоля» Тараса Шевченка, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Фараони» Олексія Коломійця. «Кожну прем’єру чекали не лише актори, а й глядачі», ‒ ділиться спогадами Кондратюк Оксана Володимирівна.

    Студенти, учні і викладачі мають гарну можливість проявити свою творчість, а чи й просто поспілкуватися з актуальних питань на сторінках газети «Ластівка» та її додатків – «Журналіст» і «Ліцеїст». Словесники Ольга Іванівна Бобир, Оксана Миколаївна Мельник і Лариса Михайлівна Слободянюк формують у своїх вихованців практичні навички роботи в друкованих ЗМІ. «Робота зі словом вимагає не тільки глибоких знань і сформованих навичок, але й уміння відчувати його найтонші смислові відтінки,– стверджує Лариса Михайлівна. – Слово – це інструмент кожної людини, а особливо публічної: учителя, журналіста, правознавця, митця… І протягом усього життя потрібно вчитися ним володіти.»

     «Сьогодні в наших філологів визріла ідея створення філологічного сайту, аби ширше популяризувати рідне слово і розвивати потяг учнівсько-студентської молоді до вивчення глибин української мови,» ­– розповідає викладач філологічних дисциплін Тетяна Михайлівна Лебединська. Її думку підтримують колеги. «Сподіваюся, що філологічна інтернет-сторінка стане джерелом корисної інформації не тільки для наших студентів та учнів, але й для всіх її відвідувачів,» – каже Алла Петрівна Ковальська. А Вікторія Василівна Поберецька додає: «Ситуація, що склалася навесні 2020 року у світі і, зокрема, у нашому освітянському просторі, переконує: ми маємо вчитися жити і працювати по-новому. Тож сторінка філологів – це не тільки новація на нашому сайті, але й реальна потреба».

    «Українська мова є однією з найкрасивіших та наймелодійніших мов світу, вивчати яку легко і приємно. Я не тільки розмовляю, а й думаю, мрію українською мовою, вона є універсальним засобом вираження внутрішнього «Я».

    Сайт української мови обов’язково має стати надійним помічником для студентів. На мою думку, він має містити багато корисного та цікавого матеріалу, який дозволить розширити і поглибити їхні знання,» ‒ ділиться своїми думками викладач української мови та літератури Оксана Миколаївна Мельник. Такої ж думки дотримується й Людмила Олексіївна Каплична, викладач словесності, методист коледжу: «Робота сайту має сприяти високому рівню викладання української мови і літератури, формуванню в учнів ліцею і студентів коледжу практичних умінь і навичок. Адже комунікативна самодостатність –це одна зі складових життєвого успіху особистості».

    Нещодавно українська мова зазнала змін. Від 3 червня 2019 року набув чинності новий український правопис. Оновлена його редакція повернула до життя деякі особливості правопису 1928 року, які є частиною української орфографічної традиції. Наші філологи швидко відреагували на цей процес і відразу ж почали ознайомлювати з мовними новаціями своїх студентів та учнів ліцею. Пантелюк Людмила Василівна розповідає: «Новий правопис обґрунтований, але нам, старожилам україномовним, буде непросто адаптуватись».

    Та яких змін не зазнавала б рідна мова, ми повинні залишатися свідомими громадянами України. Знати мову і шанувати її ‒ обов’язок кожного українця. Філологічний сайт і викладачі української мови та літератури сприятимуть цьому. «Сподіваюся, що українська мова буде активно розвиватися, а ми, українці, полюбимо рідну мову настільки, що «забудемо» всі іншомовні слова і будемо послуговуватися в мовленні тільки власне українськими. Простий приклад: часто з екранів звучить: «Він був учасником поетичного батлу». Невже це краще, ніж був учасником поетичного конкурсу? Отож, любімо і шануймо своє, українське слово», ‒ наголошує викладач словесності і головний редактор газети «Ластівка» Бобир Ольга Іванівна.

    Пам’ятаймо: мова ‒ це ключ від усіх зачинених дверей, а рідна мова ‒ це, передусім, ключ від культурної та історичної скарбниці свого народу. І впевнено прокладаймо шлях до пізнання української мови на філологічному сайті нашого коледжу!

Марія Бондар,
студентка 41-Ж групи

bottom of page