top of page

Циклова комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології  та фахових методик

105491263_3852068324990678_3241194953029

Любарська Іларія Петрівна, голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії викладач-методист.

Освіта: Рівненський педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського (1970), спеціальність «Педагогіка і психологія дошкільна», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології та методик дошкільного виховання педагогічного училища».

Стаж педагогічної роботи: 50 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: педагогіка дошкільна, предмети додаткової спеціалізації «Домашній вихователь», методист педагогічної практики.

 

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Софія Русова», грамоти Міністерства освіту і науки України, Департаменту освіти Вінницької області та коледжу.

 

Коло наукових інтересів: виховання дітей дошкільного віку на засадах української народної педагогіки.

 

Життєве кредо: «Бачити себе очима студентів, намагатися викликати в них захоплення і бажання бути схожими на тебе».

 

Авторські видання:

1. Любарська І.П., Гуд М.Я. Педагогічна практика з додаткової спеціалізації «Домашній вихователь»: Методичні настанови до проведення педагогічної практики / І.П. Любарська, М.Я. Гуд. – Бар: РВВ БГПК ім. Михайла Грушевського, 2016. – 38 с.

2. Наскрізна програма практики підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка Спеціальності 012 «Дошкільна освіта» /укладач Любарська І.П. – Бар: РВВ БГПК ім. М. Грушевського, 2017. – 27 с.

3. Бобир О.І., Любарська І.П. Підготовка майбутніх вихователів до використання малих фольклорних жанрів у навчально-виховному процесі ДНЗ. Креативна педагогіка: науково-методичний журнал. Академія міжнародного співробітництва креативної педагогіки «Полісся». Житомир, 2017. Вип.12. С. 74-79.

4. Любарська І.П., Кабзюк Н.О. Методичні рекомендації до проведення переддипломної педагогічної практики для студентів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальності 012 «Дошкільна освіта» Освітнього ступеня «Бакалавр» / І.П. Любарська, Н.О. Кабзюк – Бар. РВВ БГПК ім. М. Грушевського, 2018 р. – 23 с.

104953656_2720113898210468_2576542719128

Гуд Міла Яківна

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

Освіта: Немирівське педагогічне училище ім. Марка Вовчка (1971); Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1977).

 

Стаж педагогічної роботи: 49 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: педагогічна психологія, діагностична психологія, психологія сімейних взаємин, психологія індивідуальних відмінностей.

 

Відзнаки і нагороди: нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

 

Коло наукових інтересів: проблема становлення особистості майбутнього вихователя.

 

Життєве кредо: «Терпіння! Смиренність! Милосердя!».

 

Авторські видання: автор навчальних програм із додаткової спеціалізації «Домашній вихователь», співавтор програми та методичних рекомендацій до складання державних іспитів із педагогіки та психології, співавтор методичних рекомендацій до проведення педагогічної практики з додаткової спеціалізації «Домашній вихователь».

0-02-05-089be1c4ffae6f99f5745360c91f07b820636e6a67ad83e2e3e7326943075295_147a438e7b158a1c.

Задорожна Ганна Сергіївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

 

Освіта:

 • З 2008-2012 рр. закінчила Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

 • З 2012-2014 рр. навчалася у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені М. Грушевського за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкових класів.

 • У 2015 р. закінчила Вінницький державний університет імені М. Коцюбинського здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта» здобула кваліфікацію «Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Практичний психолог».

 • 26 жовтня 2018 року успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Педагогічні умови правового виховання дітей 6-7 років у взаємодії сім'ї і закладу освіти» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

 

Стаж педагогічної роботи: 7 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: психологія дитяча, психологія («Етнопсихологія»), психологія творчості, дитячої творчості та педагогічна, теорія образотворчого мистецтва з методикою керівництва гуртка, художня праця з основами дизайну, педагогічна творчість, сімейна дошкільна педагогіка та методика співпраці з родинами, педагогічна практика («Спостереження та пробні заняття у групах раннього віку»; «Пробні заняття у різновікових групах»; літня практика та переддипломна практика).

 

Коло наукових інтересів: участь у навчально-наукових конференціях, семінарах, написання статтей (за участі студентів).

 

Життєве кредо:

«Треба любити, треба вірити, треба жити».

Авторські видання:

 1. Ростемо без страхів: Методичний посібник / Упоряд. Г. С. Задорожна.–Бар.: Редакційно-видавничий центр БГПК ім. М. Грушевського. – 2018. – 88 с.

 2. Художня праця та основи дизайну : Навч. посібник / Г. С. Задорожна. – Бар : БГПК ім. М. Грушевського, 2018. – 202 с.

 3. Задорожна Г. С. Правове виховання дітей 6-7 років у взаємодії сім’ї і закладу освіти: монографія / Г. С. Задорожна. Вінниця, ТОВ «Друк» 2023. 224 с.

 4. Організація навчально-дослідницької практики: методичні вказівки для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Автори-укладачі: Задорожна Г. С., Саврій Ю. Ф. – Бар : Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2018. – 24 с.

 5. Організація режимних процесів в ЗДО: методичні рекомендації до педагогічної практики / Г.С. Задорожна, Ю.Ф. Саврій. Бар : Видавничий центр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 2022.

 6. Задорожна Г. С., Скорбатюк Н. М. Навчально-методичний посібник «ПЕРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»  / Г.С. Задорожна, Н.М. Скорбатюк. Бар : КЗВО «БГПК ім. М. Грушевського», 2022. 44 с.

  

Участь у наукових конференціях, семінарах:

 1. Задорожна Г.С. Здійснення правового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті наступності. Проблеми освіти : Наук.-метод. збірник / Г. С. Задорожна // Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – С. 205-209.

 2. Задорожна Г.С. Правове виховання особистості дитини: поняття, сутність, особливості / Г.С. Задорожна // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – С. 12-18.

 3. Задорожна Г.С. Сучасні підходи до забезпечення бехперервнї освіти як чинника розвитку особистості / Г.С. Задорожна // Науковий вісник Південноукраїнського НПУ імені К.Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. Випуск 4 (117). – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2017. – С. 28-34.

 4. Задорожна Г.С. Громадянська соціалізація і правове виховання дошкільників та молодших школярів на засадах наступності / Г.С. Задорожна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (64), Issue : 154. – 2018. – С. 64-67.

 5. Задорожна Г.С. Правове виховання дітей старшого дошкільного вку: особливості, напрями, вимоги / Г.С. Задорожна // Zbior artykuloy naukowych. Z 40 Zbior artykuloy naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej organizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Pedagogika Naykowa I Praktyczna Nauka swiatowa: prodlemy I innowacje» (31.10.2017). – Warszawa, 2017. – C.103-105.

 6. Задорожна Г.С. Моральне і правове виховання дошкільників як цілісний процес «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXІ століття» / Г.С. Задорожна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9-грудня 2017 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 28-32.

 7. Задорожна Г.С. Правове виховання особистості дитини та його ціннісно-правова функція / Г.С. Задорожна // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». – 2017. – С. 151-154.

 8. Задорожна Г.С. Сучасні проблеми у забезпеченні наступності дошкільної та початкової освіти / Г.С. Задорожна // Педагогічні науки. – 2017. – № 4 (117). – С. 28-31.

 9. Задорожна Г.С. Наступність і перспективність між дошкліьною та початковою ланками освіти / Г.С. Задорожна // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: нармонія партнерськох взаємодії педагога з дитиною». – Камянець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – С.105-108.

 10. Задорожна Г.С. Здійснення правового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті наступності / Г.С. Задорожна // Проблеми освіти: Наук.-метод. збірник / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Випуск № 86 (2016). – С. 205-209.

 11. Задорожна Г.С. Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова формування життєвої компетенції особистості / Г.С. Задорожна // Художня творчість у контексті проблем її вивчення : етномотиви, етноконцепції та етносимволіка : Матеріали III Міжнародної конференції присвяченої проблемам етнокультури та її інтерпритації в освітньому просторі. – Бар : Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського, 2017. – С. 144-149.

 12. Задорожна Г.С. Правове виховання дітей дошкільного віку як необхідна складова створення системи безперервної освіти та виховання нового покоління громадян / Г.С. Задорожна // Збірник наукових праць ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка та психологія. – 2017. – Випуск 50. – С. 31-35.

 13. Задорожна Г.С. Правове виховання дошкільнят. Форми, методи і засоби морально-правової роботи з дітьми / Г.С. Задорожна // Проблема національно-патріотичного становлення особистості в контексті сьогодення : погляд сучасної молоді: збірник статей БГПК ім. М. Грушевського. – Вінниця : ТЩВ «Нілан –ЛТД», 2016. – Випуск №1. – 136 с.

 14. Задорожна Г.С. Узаємодія закладів освіти з сім’ями дітей 6-7 років як важлива умова їхнього правового виховання / Г.С. Задорожна // Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – №17-18. – С. 54-60.

 15. Anna Zadorozhna, Кateryna Volokhata. Model of moral and legal norms and rules of children's behavior. Modern Science-Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2022. № 3. Р. 88-98. (міжнародне періодичне наукове видання).

 16. Anna Zadorozhna, Кateryna Volokhata. Value-motivative self-assignment of moral and legal norms in children. Modern Science-Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2022. № 4. Р. 82-97. (міжнародне періодичне наукове видання).

 17. Ганна Задорожна. Модель та експериментальна методика правового виховання дітей. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2022. Випуск 70. С. 18-24. https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/issue/
  view/195 (фахове видання категорії Б).

 18. Задорожна Г. С. (2022). Сенситивність в аспекті формування ціннісного ставлення до морально-правових норм у дітей. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 125-129. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-125-129 (фахове видання категорії Б).

 19. Ганна Задорожна. Формування правосвідомої особистості в контексті соціалізації та правового виховання дітей і молоді. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». Том 13, № 1, 41-48. http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.41-48 (фахове видання категорії Б).

 20. Публікація Web of Science Core Collection Valentyna Vertuhina, Nataliia Melnyk, Inna Rogalska-Yablonska, Kateryna Shapochka, Raisa Vdovychynko, Anna Zadorozhna (2022). Pedagogical conditions of preparation of senior preschoolers with visual deviation to school: psychological and pedagogical aspect. International Journal of Computer Science & Network Security(IJCSNS). 20 of May. II issues. Vol. 22 No. 5 pp. 652-662. http://paper.ijcsns.org/07_book/202205/20220591.pdf

106398186_1126249527754071_4874295887756

Кабзюк Надія Оксентіївна

 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського (1985), спеціальність «Педагогіка, психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач педагогіки, психології, методист із дошкільного виховання»).

Стаж педагогічної роботи: 35 років.

 

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Відмінник освіти України», лауреат премії імені Миколи Комісарчука (2015).

Навчальні дисципліни, які викладає: дошкільна педагогіка, психологія та фахові методики.

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутнього фахівця.

 

Життєве кредо: «Бути на землі людинолюбом!»

 

Авторські видання:

 1. Любарська І.П., Кабзюк Н.О., Подуфалова Л.Г. Педагогічна практика: Методичні рекомендації до проведення зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 2016. – 68 с.

 2. Щоденник переддипломної педагогічної практики спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» / Укладачі: Н.О. Кабзюк, Л.Г. Подуфалова. – 5-те вид., доп. – Бар, Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2018. – 20 с.

 3. Переддипломна педагогічна практика: Методичні рекомендації до проведення практики для студентів бакалаврату / І.П. Любарська, Н.О. Кабзюк. – Бар: РВВ БГПК ім.. М. Грушевського, 2018. – 20 с.

 4. Короткий термінологічний словник з дошкільної педагогіки:терміни, поняття,персоналії / інформаційно-довідкове видання / Укл. Кабзюк Н.О., Кондратюк В.Г. – Бар: РВВ БГПК імені М. Грушевського, 2013.

 5. Розв’язування задач – цікаво та корисно : Методичний посібник / Укл. Н.О. Кабзюк. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2018. – 44 с.

106114172_290011608790866_92194679902971

Подуфалова Любов Георгіївна

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач -методист.

 

Освіта: Луцьке педагогічне училище (1979), Рівненський державний педагогічний інститут.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, логопедія, організація методичної роботи в ЗДО, методика валеологічної освіти.

 

Відзнаки і нагороди: нагрудгий знак «Відмінник освіти України».

 

Коло наукових інтересів: громадянсько-патріотичне виховання підростаючого покоління.

 

Життєве кредо: «Бути людиною завжди і у всьому. Лише той учитель, хто живе так, як навчає» (Г. Сковорода)

 

Авторські видання:

 1. Подуфалова Л. Г., Кабзюк Н.О., Любарська І. П. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»,2019. – 88 с.

 2. Щоденник переддипломної педагогічної практики спеціальності 012«Дошкільна освіта» / Укладачі: М.Я. Гуд, Н. О. Кабзюк, Л. Г. Подуфалова. – 4-те вид., доп. – Бар, Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2019. – 44 с.

105975960_276294373607208_24453640039867

Саврій Юлія Федорівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

 

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (2007), спеціальніст «Дошкільне виховання», кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку»; Київський національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова (2011), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології»; аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2017-2020).

Стаж педагогічної роботи: 7 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: педагогіка (педагогіка дошкільна), педагогіка (педагогіка раннього віку), педагогіка (педагогічна творчість), педагогіка (історія дошкільної педагогіки), сімейна дошкільна педагогіка, методика проведення занять з народознавства.

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009).

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної підготовки майбутніх вихователів, формування етнокультурної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, сучасні аспекти виховання дошкільників.

Життєве кредо: «Немає нічого, що не долалось би працею!».

Наукові статті:

1. Сопіна Ю. Особливості впровадження ідей української етнопедагогіки в сучасний виховний процес дошкільного навчального закладу / Ю. Сопіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 35. Серія : Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С.109-113.

2. Сопіна Ю.Ф. Формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема / Ю.Ф. Сопіна // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. – Вінниця – Київ, 2015. – С.90-93.

3. Сопіна Ю.Ф. Формування духовно-моральної культури майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки // Проблеми освіти: Наук. метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. ‒ С.493-497.

4. Сопіна Ю.Ф. Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей дошкільного віку на народних традиціях // Проблема національно-патріотичного становлення особистості в контексті сьогодення: погляд сучасної молоді: збірник статей / Редкол. : М. О. Мороз та ін.; Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського, Товариство молодих науковців «Пошук». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Випуск №1. – С.115-120.

5. Сопіна Ю. Формування у дитини дошкільного віку ціннісного ставлення до оточуючого світу // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів Першої усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року) за ред. О.М. Семеног, О.В.Семеніхіної. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С.225-231.

6. Сопіна Ю.Ф. Система професійної підготовки майбутніх вихователів до формування у дошкільників основ етнокультури // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 51 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – С.71-75.

7. Сопіна Ю.Ф. Теоретичні засади підготовки майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкульного віку. Потенціал сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17-18 листопада 2017 року. Київ: МЦНД, 2017. – С.41-44.

8. Саврій Ю.Ф. Феномен готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку. Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.2(34), ч. 9. – С.117-122.

9. Саврій Ю.Ф. Формування основ етнокультурної компетентності у дітей дошкільного віку // Modern education space: the transformation of nation models in terms of integration: Conference Proceedings‚ October 26‚ 2018. Leipzig: Baltija Publishing. 196 pages.

10. Саврій Ю.Ф. Сутність і структура готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку // Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вип. 92. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С.237-243.

105581882_711885799586744_46428683092754

Скорбатюк Надія Михайлівна

 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія, викладач-методист.

 

Освіта: Немирівське педагогічне училище (1979), спеціальність «Дошкільне виховання»; Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського (1985).

 

Стаж педагогічної роботи: 41 рік.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: теорія і методика розвитку рідної мови дітей, практикум із логопедії, додаткова спеціалізація «Вихователь логопедичних груп».

 

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2016);

 

Коло наукових інтересів: розвиток особистості студента в процесі інтерактивного навчання.

 

Життєве кредо: «Усе в житті відбувається за принципом бумеранга: добро повертається добром. А зло?.. ».

 

Авторські видання:

1. Кондратюк В.Г., Скорбатюк Н.М., Якубчик О.М. Дошкільна педагогіка та фахові методики: Методичні рекомендації до проведення державного екзамену.– Бар, 2008. – 84с.

2. Любарська І.П., Скорбатюк Н.М., Якубчик О.М. Дошкільна педагогіка та фахові методики: Методичні рекомендації до проведення державного екзамену. – Бар, 2018. – 56с.

3. Скорбатюк Н.М. Додаткова спеціалізація «Вихователь логопедичних груп»: Методичні рекомендації до складання атестаційного екзамену. – Бар, 2018. – 40 с.

4. Якубчик О.М., Скорбатюк Н.М. Щоденник педагогічної практики. Спостереження та пробні заняття в дошкільних групах. – Бар, 2019. – 36 с.

105897528_2632878023597101_7977947963562

Шпаковата Марина Михайлівна

 

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (2005), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку»; Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка (2008), спеціальність «Початкове навчання. Дошкільне виховання», кваліфікація «Вчитель початкових класів. Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання».

 

Стаж педагогічної роботи: 15 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: основи педагогічної майстерності.

 

Керівництво педагогічною практикою: спостереження та пробні заняття в групах раннього віку, підготовка до переддипломної практики, літня практика.

 

Коло наукових інтересів: сучасні аспекти підготовки студентів закладів дошкільної освіти до педагогічної практики.

 

Життєве кредо: «Кращого життя ніхто не подарує – його можна тільки заробити».

105287536_2642962369283801_2259102042825

Якубчик Ольга Миколаївна

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Немирівське педагогічне училище (1978); Одеський педагогічний інститут ім. К. Ушинського (1993).

Стаж педагогічної роботи: 45 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: основи природознавства і методики ознайомлення дітей із природою, основи дефектології і логопедії, предмети додаткової спеціалізації «Вихователь логопедичних груп».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2008); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013); Грамоти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Коло наукових інтересів: розвиток творчого потенціалу студентів, професійне становлення майбутнього фахівця дошкільної справи.

 

Життєве кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах – шукати істину, в людях – мудрість». 

Авторські видання:

1. Якубчик О.М. Організація і зміст пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному навчальному закладі: Методичні рекомендації для студентів, вихователів дошкільних навчальних закладів. – Бар, 2003. – 48 с.

2. Якубчик О.М., Русан Л.С. Ознайомлення дошкільників зі світом пернатих: Методичні поради для вихователів дошкільних навчальних закладів. – Вінниця, 2012. – 96 с.

3. Кондратюк В.Г., Якубчик О.М. Методичні настанови з організації трудової діяльності для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». – Бар, 2013. – 54 с.

4. Якубчик О.М. Основи природознавства з методикою: методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни. – Бар, 2013. – 15 с.

5. Якубчик О.М., Скорбатюк Н.М. Щоденник педагогічної практики. Спостереження та пробні заняття в дошкільних групах. – Бар, 2019. – 36 с.

6. Якубчик О.М., Любарська І.П. Дошкільна педагогіка та фахові методики: Методичні рекомендації до проведення державних екзаменів. – Бар, 2018. – 56 с.

7. Якубчик О.М. Щоденник педагогічної практики. Довідник студента-практиканта. Методичні рекомендації до проходження пробної педагогічної практики в ЗДО. – Бар, 2019. – 48 с.

8. Якубчик О.М. Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей із природою: Методичні рекомендації до самостійної роботи навчальної дисципліни. – Бар, 2019. – 52 с.

9. Якубчик О.М. Використання перлин українського фольклору в процесі організації спостережень у природі з дітьми дошкільного віку: навчально-методичний посібник. – Бар, 2019. – 201 с.

bottom of page