Циклова комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології  та фахових методик

105491263_3852068324990678_3241194953029

Любарська Іларія Петрівна, голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії викладач-методист.

Освіта: Рівненський педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського (1970), спеціальність «Педагогіка і психологія дошкільна», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології та методик дошкільного виховання педагогічного училища».

Стаж педагогічної роботи: 50 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: педагогіка дошкільна, предмети додаткової спеціалізації «Домашній вихователь», методист педагогічної практики.

 

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Софія Русова», грамоти Міністерства освіту і науки України, Департаменту освіти Вінницької області та коледжу.

 

Коло наукових інтересів: виховання дітей дошкільного віку на засадах української народної педагогіки.

 

Життєве кредо: «Бачити себе очима студентів, намагатися викликати в них захоплення і бажання бути схожими на тебе».

 

Авторські видання:

1. Любарська І.П., Гуд М.Я. Педагогічна практика з додаткової спеціалізації «Домашній вихователь»: Методичні настанови до проведення педагогічної практики / І.П. Любарська, М.Я. Гуд. – Бар: РВВ БГПК ім. Михайла Грушевського, 2016. – 38 с.

2. Наскрізна програма практики підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка Спеціальності 012 «Дошкільна освіта» /укладач Любарська І.П. – Бар: РВВ БГПК ім. М. Грушевського, 2017. – 27 с.

3. Любарська І.П., Кабзюк Н.О. Методичні рекомендації до проведення переддипломної педагогічної практики для студентів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальності 012 «Дошкільна освіта» Освітнього ступеня «Бакалавр» / І.П. Любарська, Н.О. Кабзюк – Бар. РВВ БГПК ім. М. Грушевського, 2018 р. – 23 с.

104953656_2720113898210468_2576542719128

Гуд Міла Яківна

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

Освіта: Немирівське педагогічне училище ім. Марка Вовчка (1971); Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1977).

 

Стаж педагогічної роботи: 49 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: педагогічна психологія, діагностична психологія, психологія сімейних взаємин, психологія індивідуальних відмінностей.

 

Відзнаки і нагороди: нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

 

Коло наукових інтересів: проблема становлення особистості майбутнього вихователя.

 

Життєве кредо: «Терпіння! Смиренність! Милосердя!».

 

Авторські видання: автор навчальних програм із додаткової спеціалізації «Домашній вихователь», співавтор програми та методичних рекомендацій до складання державних іспитів із педагогіки та психології, співавтор методичних рекомендацій до проведення педагогічної практики з додаткової спеціалізації «Домашній вихователь».

Задорожна Ганна Сергіївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

 

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського (2012, 2014); Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського (освітньо-кваліфікаційний рівень « магістр», повна вища освіта за спеціальністю «Початкова освіта», кваліфікація «Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Практичний психолог»); 26 жовтня 2018 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Педагогічні умови правового виховання дітей 6-7 років у взаємодії сім'ї і закладу освіти» зі спеціальності 13.00.08 Дошкільна педагогіка.

 

Стаж педагогічної роботи: 4 роки.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: психологія дитяча, психологія (етнопсихологія); психологія творчості, дитячої творчості, педагогічна; теорія образотворчого мистецтва з методикою керівництва, художня праця з основами дизайну, теорія та методика співпраці з родинами, педагогічна творчість, сімейна дошкільна педагогіка.

 

Коло наукових інтересів: правове виховання підростаючого покоління.

 

Життєве кредо:

Віддай людині крихітку себе.

За це душа поповнюється світлом

Учитись важко, а учить ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти!

Як учням віддаси усе найкраще,

То й сам сягаєш нової висоти!

Авторські видання:

1. Ростемо без страхів: Методичний посібник / Упоряд. Г. С. Задорожна.–Бар.: Редакційно-видавничий центр БГПК ім. М. Грушевського. –2018.– 88 с.

2. Художня праця та основи дизайну : Навч. посібник / Г. С. Задорожна. – Бар : БГПК ім. М. Грушевського, 2018. – 202 с.

106398186_1126249527754071_4874295887756

Кабзюк Надія Оксентіївна

 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського (1985), спеціальність «Педагогіка, психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач педагогіки, психології, методист із дошкільного виховання»).

Стаж педагогічної роботи: 35 років.

 

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Відмінник освіти України», лауреат премії імені Миколи Комісарчука (2015).

Навчальні дисципліни, які викладає: дошкільна педагогіка, психологія та фахові методики.

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутнього фахівця.

 

Життєве кредо: «Бути на землі людинолюбом!»

 

Авторські видання:

 1. Любарська І.П., Кабзюк Н.О., Подуфалова Л.Г. Педагогічна практика: Методичні рекомендації до проведення зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 2016. – 68 с.

 2. Щоденник переддипломної педагогічної практики спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» / Укладачі: Н.О. Кабзюк, Л.Г. Подуфалова. – 5-те вид., доп. – Бар, Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2018. – 20 с.

 3. Переддипломна педагогічна практика: Методичні рекомендації до проведення практики для студентів бакалаврату / І.П. Любарська, Н.О. Кабзюк. – Бар: РВВ БГПК ім.. М. Грушевського, 2018. – 20 с.

 4. Короткий термінологічний словник з дошкільної педагогіки:терміни, поняття,персоналії / інформаційно-довідкове видання / Укл. Кабзюк Н.О., Кондратюк В.Г. – Бар: РВВ БГПК імені М. Грушевського, 2013.

 5. Розв’язування задач – цікаво та корисно : Методичний посібник / Укл. Н.О. Кабзюк. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2018. – 44 с.

120672928_946190892451132_62546871350191

Костюк Ніна Карлівна

 

Кваліфікаційна категорія: викладач-методист, викладач вищої категорії.

 

Освіта: Вінницьке педагогічне училище (1981); Одеський педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського (1994).

Стаж педагогічної роботи: 39 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: теорія і методика фізичного виховання, художня праця, логопедична ритміка, практикум із логопедії, інклюзивна освіта.

 

Коло наукових інтересів: формування оздоровчої спрямованості освітнього процесу як необхідна складова професійної компетентності майбутнього вихователя

 

Життєве кредо: «Треба любити, треба вірити, треба жити!».

 

 

 Авторські видання:

 1. Інклюзивна освіта: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів / Уклад. Н.К. Костюк. – Бар : Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2019. – 48 с.

 2. Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів / Уклад. Н.К. Костюк. – Бар : Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 2019. – 58 с.

 3. Українські народні ігри в дитячому садку : Методичний посібник / Уклад. Н.К. Костюк. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2016. – 128 с.

 4. Щоденник спостережень педагогічного процесу в групах дітей дошкільного віку / Уклад. Н.К. Костюк., Л.Г. Подуфалова. – Бар : Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2019. – 68 с.

106114172_290011608790866_92194679902971

Подуфалова Любов Георгіївна

 

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач -методист.

 

Освіта: Луцьке педагогічне училище (1979), Рівненський державний педагогічний інститут.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, логопедія, організація методичної роботи в ЗДО, методика валеологічної освіти.

 

Відзнаки і нагороди: нагрудгий знак «Відмінник освіти України».

 

Коло наукових інтересів: громадянсько-патріотичне виховання підростаючого покоління.

 

Життєве кредо: «Бути людиною завжди і у всьому. Лише той учитель, хто живе так, як навчає» (Г. Сковорода)

 

Авторські видання:

 1. Подуфалова Л. Г., Кабзюк Н.О., Любарська І. П. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»,2019. – 88 с.

 2. Щоденник переддипломної педагогічної практики спеціальності 012«Дошкільна освіта» / Укладачі: М.Я. Гуд, Н. О. Кабзюк, Л. Г. Подуфалова. – 4-те вид., доп. – Бар, Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2019. – 44 с.

105975960_276294373607208_24453640039867

Саврій Юлія Федорівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

 

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (2007), спеціальніст «Дошкільне виховання», кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку»; Київський національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова (2011), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології»; аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2017-2020).

Стаж педагогічної роботи: 7 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: педагогіка (педагогіка дошкільна), педагогіка (педагогіка раннього віку), педагогіка (педагогічна творчість), педагогіка (історія дошкільної педагогіки), сімейна дошкільна педагогіка, методика проведення занять з народознавства.

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009).

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної підготовки майбутніх вихователів, формування етнокультурної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, сучасні аспекти виховання дошкільників.

Життєве кредо: «Немає нічого, що не долалось би працею!».

Наукові статті:

1. Сопіна Ю. Особливості впровадження ідей української етнопедагогіки в сучасний виховний процес дошкільного навчального закладу / Ю. Сопіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 35. Серія : Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С.109-113.

2. Сопіна Ю.Ф. Формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема / Ю.Ф. Сопіна // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. – Вінниця – Київ, 2015. – С.90-93.

3. Сопіна Ю.Ф. Формування духовно-моральної культури майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки // Проблеми освіти: Наук. метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. ‒ С.493-497.

4. Сопіна Ю.Ф. Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей дошкільного віку на народних традиціях // Проблема національно-патріотичного становлення особистості в контексті сьогодення: погляд сучасної молоді: збірник статей / Редкол. : М. О. Мороз та ін.; Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського, Товариство молодих науковців «Пошук». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Випуск №1. – С.115-120.

5. Сопіна Ю. Формування у дитини дошкільного віку ціннісного ставлення до оточуючого світу // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів Першої усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року) за ред. О.М. Семеног, О.В.Семеніхіної. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С.225-231.

6. Сопіна Ю.Ф. Система професійної підготовки майбутніх вихователів до формування у дошкільників основ етнокультури // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 51 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – С.71-75.

7. Сопіна Ю.Ф. Теоретичні засади підготовки майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкульного віку. Потенціал сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17-18 листопада 2017 року. Київ: МЦНД, 2017. – С.41-44.

8. Саврій Ю.Ф. Феномен готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку. Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.2(34), ч. 9. – С.117-122.

9. Саврій Ю.Ф. Формування основ етнокультурної компетентності у дітей дошкільного віку // Modern education space: the transformation of nation models in terms of integration: Conference Proceedings‚ October 26‚ 2018. Leipzig: Baltija Publishing. 196 pages.

10. Саврій Ю.Ф. Сутність і структура готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку // Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вип. 92. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С.237-243.

105581882_711885799586744_46428683092754

Скорбатюк Надія Михайлівна

 

Кваліфікаційна категорія: вища категорія, викладач-методист.

 

Освіта: Немирівське педагогічне училище (1979), спеціальність «Дошкільне виховання»; Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського (1985).

 

Стаж педагогічної роботи: 41 рік.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: теорія і методика розвитку рідної мови дітей, практикум із логопедії, додаткова спеціалізація «Вихователь логопедичних груп».

 

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2016);

 

Коло наукових інтересів: розвиток особистості студента в процесі інтерактивного навчання.

 

Життєве кредо: «Усе в житті відбувається за принципом бумеранга: добро повертається добром. А зло?.. ».

 

Авторські видання:

1. Кондратюк В.Г., Скорбатюк Н.М., Якубчик О.М. Дошкільна педагогіка та фахові методики: Методичні рекомендації до проведення державного екзамену.– Бар, 2008. – 84с.

2. Любарська І.П., Скорбатюк Н.М., Якубчик О.М. Дошкільна педагогіка та фахові методики: Методичні рекомендації до проведення державного екзамену. – Бар, 2018. – 56с.

3. Скорбатюк Н.М. Додаткова спеціалізація «Вихователь логопедичних груп»: Методичні рекомендації до складання атестаційного екзамену. – Бар, 2018. – 40 с.

4. Якубчик О.М., Скорбатюк Н.М. Щоденник педагогічної практики. Спостереження та пробні заняття в дошкільних групах. – Бар, 2019. – 36 с.

105897528_2632878023597101_7977947963562

Шпаковата Марина Михайлівна

 

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (2005), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку»; Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка (2008), спеціальність «Початкове навчання. Дошкільне виховання», кваліфікація «Вчитель початкових класів. Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання».

 

Стаж педагогічної роботи: 15 років.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: основи педагогічної майстерності.

 

Керівництво педагогічною практикою: спостереження та пробні заняття в групах раннього віку, підготовка до переддипломної практики, літня практика.

 

Коло наукових інтересів: сучасні аспекти підготовки студентів закладів дошкільної освіти до педагогічної практики.

 

Життєве кредо: «Кращого життя ніхто не подарує – його можна тільки заробити».

105287536_2642962369283801_2259102042825

Якубчик Ольга Миколаївна

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Немирівське педагогічне училище (1978); Одеський педагогічний інститут ім. К. Ушинського (1993).

Стаж педагогічної роботи: 45 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: основи природознавства і методики ознайомлення дітей із природою, основи дефектології і логопедії, предмети додаткової спеціалізації «Вихователь логопедичних груп».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2008); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013); Грамоти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Коло наукових інтересів: розвиток творчого потенціалу студентів, професійне становлення майбутнього фахівця дошкільної справи.

 

Життєве кредо: «Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах – шукати істину, в людях – мудрість». 

Авторські видання:

1. Якубчик О.М. Організація і зміст пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному навчальному закладі: Методичні рекомендації для студентів, вихователів дошкільних навчальних закладів. – Бар, 2003. – 48 с.

2. Якубчик О.М., Русан Л.С. Ознайомлення дошкільників зі світом пернатих: Методичні поради для вихователів дошкільних навчальних закладів. – Вінниця, 2012. – 96 с.

3. Кондратюк В.Г., Якубчик О.М. Методичні настанови з організації трудової діяльності для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». – Бар, 2013. – 54 с.

4. Якубчик О.М. Основи природознавства з методикою: методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни. – Бар, 2013. – 15 с.

5. Якубчик О.М., Скорбатюк Н.М. Щоденник педагогічної практики. Спостереження та пробні заняття в дошкільних групах. – Бар, 2019. – 36 с.

6. Якубчик О.М., Любарська І.П. Дошкільна педагогіка та фахові методики: Методичні рекомендації до проведення державних екзаменів. – Бар, 2018. – 56 с.

7. Якубчик О.М. Щоденник педагогічної практики. Довідник студента-практиканта. Методичні рекомендації до проходження пробної педагогічної практики в ЗДО. – Бар, 2019. – 48 с.

8. Якубчик О.М. Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей із природою: Методичні рекомендації до самостійної роботи навчальної дисципліни. – Бар, 2019. – 52 с.

9. Якубчик О.М. Використання перлин українського фольклору в процесі організації спостережень у природі з дітьми дошкільного віку: навчально-методичний посібник. – Бар, 2019. – 201 с.