top of page

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

Циклова комісія функціонує з 1985 року.

У вересні 2019 року в результаті проведення структурних змін у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, пов’язаних із функціонуванням гуманітарно-педагогічного факультету, циклову комісію було розділено на дві окремі – циклову комісію викладачів суспільних дисциплін та циклову комісію викладачів соціально-економічних дисциплін. З вересня 2022 року комісії об’єднано. Очолює комісію Восколуп Валерій Петрович.

Сьогодні в складі циклової комісії суспільних дисциплін працює 8 викладачів.

Проблемна тема, над якою колективно працюють викладачі циклової комісії, – «Ефективні шляхи забезпечення соціальної освіти здобувачів освіти коледжу».

Завдання циклової комісії:

1. Розробка науково-методичного забезпечення суспільних дисциплін:

 • написання курсів лекцій з окремих дисциплін;

 • створення методичних матеріалів до практичних / семінарських занять, самостійної роботи здобувачів освіти;

 • оформлення пакетів контролю знань, комплексних контрольних робіт для здобувачів освіти всіх спеціальностей;

 • створення електронного ресурсу для забезпечення викладання соціальних дисциплін.

2. Удосконалення змісту лекційного навчального матеріалу, практичних / семінарських занять із навчальних дисциплін циклу.

3. Удосконалення і впровадження інноваційних освітніх технологій.

4. Організація самостійної роботи здобувачів освіти із вивчення навчальних дисциплін суспільного циклу.

5. Складання каталогу літератури, рекомендованої для самостійної роботи здобувачів освіти.

6. Участь у наукових заходах із проблем суспільної освіти, залучення до них здобувачів освіти коледжу.

7. Здійснення на заняттях із суспільних дисциплін національно-патріотичного та громадянського виховання здобувачів освіти, формування у них належного естетичного смаку та високого рівня культури особистості.

malinovsk.jpg

Маліновський Юрій Леонідович

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (1983 р.), спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії та суспільствознавства».

Посадові обов’язки: викладач історії; директор фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

Стаж педагогічної роботи: 18 років.

Дисципліни, які викладає: «Всесвітня історія».

Коло наукових інтересів: науково-краєзнавчі студії як основа патріотичного виховання; залучення студентів до вивчення історії рідного краю  як важливого елемента загальноєвропейського історичного процесу.

Педагогічне кредо: Лише той Учитель, хто живе так, як навчає( Г.Сковорода).

 

Публікації:

 1. Маліновський Ю. Л. Церковний літопис м. Жмеринка. Матеріали І краєзнавчої конференції «Слідами Жмеринського краю». Вінниця.  2017.  С.334-337.

 2. Маліновський Ю.Л. Етногенеза міст Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (на прикладі міста Бар). Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам етнокультури та її інтеграції в освітньому просторі. Бар.  2017.  С.196-200.

 3. Маліновський Ю.Л. Будинок Коцюбинського та його важливість для м. Бар.  Круглий стіл «Збереження об’єкту культурної спадщини – садиби з будинком, в якому проживав М.М. Коцюбинський у м. Бар під створення на його базі регіонального культурного центру для провадження журналістської діяльності.  2018.

 4. Маліновський Ю.Л. Чужий серед своїх, свій серед чужих (до біографії душителя Барської конфедерації). Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції до 250 років Барської конфедерації. Вінниця.– 2018. – С. 123-130.

 5. Маліновський Ю.Л. Церковний літопис Комаргорода. Перша ямпільська конференція.– Вінниця,  2018. – С.86-89.

 6. Маліновський Ю.Л. Формування ключових компетентностей студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу Проблеми освіти. Вінниця, 2019. С. 53-57.

 7. Маліновський Ю.Л. Відділення загальноосвітньої підготовки – перший крок до здобуття професії . Освіта, спрямована у майбутнє. Методичний провайдинг.  Бар.  2018.

 8. Маліновський Ю.Л. Події української революції 2017-2019 рр. у нашому краї  Міжвузівський науковий семінар, присвячений 100-річчю Соборності України.  Бар, 2019.

 9. Восколуп В., Маліновський Ю. Постать Івана Виговського в праці Михайла Грушевського «Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII.» // Вид. «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії. Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції. 14 грудня 2019р. Бар – Вінниця. С. 27-34.

 10. Маліновський Ю. Єзуїти у Вінниці. Матеріали VII науково-прктичної краєзнавчої викладацько-студентської конференції «Моя Україна: історія і сьогодення» 30 березня 2021 р. м. Вінниця.

Харитонова І.В.jpg

Харитонова Ірина Вікторівна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (1997), спеціальність «Історія та правознавство», кваліфікація «Вчитель всесвітньої історії та основ правознавства»;

Посадові обов’язки: викладач суспільних дисциплін

Стаж педагогічної роботи: 24 роки.

Дисципліни, які викладає: «Історія України», «Методика навчання предмета «Я досліджую світ» (гуманітарна та історична галузь)».

Коло наукових інтересів: пошук оптимальних умов і шляхів ефективного педагогічного керівництва процесом формування громадянської компетентності в молоді та реалізація принципів національно-патріотичного виховання під час вивчення здобувачами освіти суспільних дисциплін.

Життєве кредо: «Потрібно до людей ставитися так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе».

Педагогічне кредо: «Навчити студента на лише слухати, а й чути; не лише дивитися, а й бачити; не лише знати, а й розуміти».

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації); Грамоти Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Публікації:

 1. Харитонова І. В. Осередки релігійно-духовного життя Барщини в XVI-XIX ст. Історичний нарис. – Бар: РВВ БГПК ім. М. Грушевського, 2012. – 188 с.

 2. Харитонова І. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Правознавство» : Навч.-метод. посібник. – Бар, 2013. – 88 с.

 3. Харитонова І. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)»: Навч.-метод. посібник. – Бар, 2015.– 70 с.

 4. Харитонова І. В. – Методичні рекомендації до самостійної роботи з історії України: Навч.-метод. посібник. – Бар, 2015. – 110 с.

 5. Харитонова І. В. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Етика і естетика» для студентів вищих навчальних закладів I-II р.а. – Бар, 2015. – 80 с.

 6. Харитонова І. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з історії України : Навч.-метод. посібник. – Бар, 2020. – 114 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; збірниках матеріалів конференцій, семінарів:

 

 1. Харитонова І. В. Школа василіан як осередок релігійно-духовного життя Барщини XVI-XIX ст. / Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Барська земля – Поділля: європейська спадщина та проблеми сталого розвитку». – Київ-Бар, 2014. – С. 96-102.

 2. Харитонова І. В. Народні ігри та їхній виховний потенціал / Матеріали III Всеукраїнської конференції «Художня творчість у контексті проблем її вивчення: Михайло Коцюбинський і Східне Поділля». – Бар, 2015. – С. 116-119.

 3. Харитонова І. В. Спілкування як інструмент професійної діяльності майбутнього вчителя / Культурологічна особистість фахівця XXI ст.: Матеріали науково-практичної конференції. – Суми, 2016 – С. 115-119.

 4. Харитонова І. В. Мистецький і ціннісний вимір проблематики міжкультурної комунікації в контексті збереження духовного здоров’я студентської молоді / Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Вінниця, 2016. – С. 205-211.

 5. Харитонова І. В. Актуалізація проблематики міжкультурної комунікації в збереженні здоров’я студентської молоді / Конференція на базі Вінницької академії неперервної освіти. – Вересень 2017 р.

 6. Харитонова І. В. Формування історичної пам’яті студентської молоді засобами краєзнавства: регіональний аспект / Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти: Матеріали XVI Міжнародної конференції. – Бар – Житомир, 2017. – С. 206-212.

 7. Харитонова І. В. Період визвольних змагань 1917-1920 рр. на території Барського району / Українська революція: погляд через сто років: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Вінниця, 2017. – С. 119-123.

 8. Харитонова І. В. Історія греко-католицької громади в місті Бар / Моя Україна історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: Матеріали V науково-практичної краєзнавчої конференції. – Вінниця, 2019. – С. 16-22.

 9. Харитонова І.В., Мороз О. В. Українська революція та перша незалежність. Уроки історії / Міжвузівський науковий семінар присвячений 100-річчю Соборності України. Пам’ятаємо минуле – збудуємо майбутнє. – Січень 2019 р.

 10. Харитонова І.В., Мельник О. В. Акт Злуки УНР та ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України / Міжвузівський науковий семінар присвячений 100-річчю Соборності України. Пам’ятаємо минуле – збудуємо майбутнє. – Січень 2019 р.

bottom of page