top of page

Циклова комісія викладачів хорового диригуванння та постановки голосу

Очолює структурний підрозділ викладач вищої категорії, викладач-методист, талановита, креативна особистість – Сошинська Наталія Василівна. Власною активною музичною виконавською діяльністю вона запалює у серцях студентів палкий інтерес до музичного мистецтва та прагнення до постійного самовдосконалення.

Закінчила Сошинська Н.В. Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського у 2000 р. за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація – вчитель музики, керівник інструментального ансамблю. Є керівником народних колективів: вокального жіночого тріо «Струни серця» та чоловічого ансамблю козацької пісні. Автор навчальних програм з дисциплін «Постановка голосу» та «Хорове диригування», методичних рекомендацій для  практичної та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Постановка голосу», навчально-методичного посібника «Поспівки та музичні вітання», аранжувальник численних вокальних творів для народних колективів, які вона очолює. Напрям педагогічної діяльності Сошинської Н.В.: формування особистості майбутнього педагога шляхом залучення до вокально-виконавської діяльності та розкриття її творчого потенціалу через пісню.

Навчальна діяльність циклової комісії здійснюється в межах дисциплін фахового спрямування: хорове диригування, хоровий клас та практична робота з хором (які виносяться на державну атестацію), постановка голосу.

Викладачі циклової комісії хорового диригування та постановки голосу організовують навчальну діяльність так, щоб усвідомлений інтерес майбутнього вчителя музики до професійного блоку знань, умінь і навичок перейшов у переконання щодо доцільності і необхідності їх у майбутній педагогічній діяльності. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з кожним студентом, в залежності від здібностей, можливостей голосу тощо.

Навчальна дисципліна «Хорове диригування» включає теоретичні знання, оволодіння мануальною технікою, читання партитур, вміння самостійно інтерпретувати твори вітчизняної та зарубіжної хорової класики, сучасної хорової музики, навички керування хоровим колективом, набуття різних прийомів, методів роботи з хором; засвоєння навичок, методів, прийомів формування співацького голосу. Своїм натхненням викладачі вміють залучити студентів до активної діяльності і створити умови для реалізації їх природних задатків та індивідуальних здібностей.

У підготовці майбутнього фахівця важливою навчальною дисципліною є «Хоровий клас і практична робота з хором», в процесі опрацювання якого комплексно застосовуються і закріплюються набуті знання, уміння і навички з хорознавства, диригування, теорії та історії музики, сольфеджіо, постановки голосу, методики музичного виховання, гри на музичному інструменті. Тому саме хоровий клас визначає загальний рівень музично-теоретичної і вокально-хорової підготовки студентів і вимагає найтіснішого зв’язку між музичними дисциплінами, оскільки саме так досягається єдність у формуванні високих професійних якостей фахівця.

Викладачі «Постановки голосу» з перших років навчання займаються розвитком вокально-технічних навичок студентів. Творчий процес на уроках зумовлений специфікою діяльності. Він має двосторонній характер, з одного боку творчість та досвід викладача, з другого – творча робота студента. Комбінуючи різні форми, методи, прийоми методик (показ голосом, мовна розповідь, тактильні прийоми, вміння діагностувати спів), викладачі вокалу досягають значних результатів у формуванні співочого голосу – необхідного інструменту вчителя музики. Створюючи атмосферу психологічної розкутості, вдало підбираючи репертуар, педагоги забезпечують успішний навчальний процес.

Циклова комісія хорового диригування та постановки голосу налічує 16 викладачів, які, водночас, є керівниками вокально-хорових колективів, які мають звання «народний». Зокрема, це: народна мішана хорова капела, вокальний ансамбль «Ельдорадо» (керівник Залевський П.М.), народна жіноча хорова капела (керівник Сорочинська С.І.), народний ансамбль «Калинове намисто» (керівник Іськова Л.М.), народний вокально-інструментальний ансамбль «Пісенний ряст» (керівник Крупський В.М.), народне вокальне тріо «Струни серця», народний чоловічий ансамбль козацької пісні (керівник Сошинська Н.В.).

Викладачі циклової комісії є постійними учасниками та організаторами численних мистецьких заходів, тематичних вечорів та концертів, що проводяться на рівні коледжу, міста, району. Незмінними авторами музичних мюзиклів, мистецьких постановок є викладачі Скорич Н.В., Шинельова О.В., Левицька О.М., Сошинська Н.В. (театралізоване свято «Миколаївські вечорниці», театралізована постановка оперети Й. Штрауса «Летюча миша», мюзикл «Снігова королева» тощо).

Поряд із активною виконавською діяльністю викладачі комісії займаються навчально-методичною і науковою роботою – видають друком та створюють навчальні, робочі-навчальні програми, навчально-методичні комплекси з предметів циклу, методичні рекомендації, статті в наукових журналах.

Щороку студенти, підготовлені викладачами комісії, займають призові місця на фестивалях-конкурсах, конкурсах мистецтв, конкурсах вокальної та хорової музики. Викладачі та студенти пишаються здобутками на Всеукраїнських фестивалях молодіжної та духовної музики учасників народних колективів «Струни серця» та чоловічого ансамблю козацької пісні (керівник Сошинська Н.В.) (м. Вінниця, м. Жмеринка).

Викладачі циклової комісії прищеплюють своїм вихованцям любов до вокально-хорового співу, утверджують та зберігають традиції вокально-хорового мистецтва. З міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, морально-естетичними цінностями, переданими від мудрих наставників, студенти сміливо й упевнено відкривають для себе нові горизонти професійної музичної та педагогічної діяльності

bottom of page