top of page

Циклова комісія фізичної культури, фізичного виховання та захисту України

Фізичне виховання майбутніх спеціалістів у Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» забезпечують 6 викладачів.

Головна мета викладачів циклу фізичного виховання – мотивувати здобувачів освіти дбайливо ставитися до власного здоров’я; розвивати життєві навички, спрямовані на здоровий спосіб життя та формування професіоналізму майбутнього вчителя.

Проблемна тема, яку розробляють викладачі: «Формування фізкультурно-оздоровчого простору Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» шляхом використання здоров’язберігаючих технологій та сучасних форм навчання».

Методична робота викладачів спрямована на пошуки ефективних методів і прийомів навчання та оздоровлення студентів, нарощування іміджу коледжу.

Важливою умовою ефективного функціонування системи фізичного виховання в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» є раціональне використання, удосконалення і розвиток матеріально-технічної бази.

Основні напрями роботи викладачів циклової комісії фізичного виховання:

 • навчально-методична робота;

 • спортивно-масова робота;

 • фізкультурно-оздоровча робота.

Основні завдання циклової комісії:

 1. Виховання в здобувачів освіти вольових і фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості.

 2. Формування  інтересу до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

 3. Прищеплення навиків здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок.

 4. Сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту.

 5. Сприяння правильному розвиткові і загартуванню організму.

 6. Формування мотивації до використання різноманітних форм фізичного виховання і здорового способу життя.

Заходи з фізичного виховання та спорту, проведення яких забезпечує циклова комісія:

 1. Спартакіада коледжу.

 2. Спортивно-масові заходи.

 3. Першість району з різних видів спорту.

 4. Обласна спартакіада серед технікумів та коледжів.

 5. Щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентів та ліцеїстів.

20220901_110756.jpg
Fv_02.JPG

Косюк Віктор Іванович, голова циклової комісії

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1982), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури та фізичного виховання; із 2013 року очолює циклову комісію фізичної культури, фізичного виховання та захисту України.

Стаж педагогічної роботи: 39 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Коло наукових інтересів: формування в студентів здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я засобами фізичного виховання.

Життєве кредо: «Праця, оптимізм, самовдосконалення – запорука життєвого успіху».

Публікації:

 1. Косюк В.І., Шостаківський П.С. Фізичне виховання підростаючого покоління у світлі сучасних державних пріоритетів / Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип.92. С. 16.

Фахові курси:

 1.  «Нова фізична культура».

 2.  «Домедична допомога».

 3.  «Ключові уміння 21-го століття».

 4.  «Дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл».

 5.  «Нова фізична культура: Баскетбол».

 6.  «Нова фізична культура: Степ-аеробіка».

 7.  «Нова фізична культура: Регбі».

 8.  «Нова фізична культура: Кросфіт».

 9.  «Нова фізична культура: Кросфіт».

 10.  «Нова фізична культура: Чирлідинг».

 


Fv_03.JPG

Прухніцький Едуард Антович, секретар циклової комісії

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (1998), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичного виховання».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури та фізичного виховання; із 2014 року виконує обов’язки секретаря циклової комісії фізичної культури, фізичного виховання та захисту України.

Стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання» та «Захист України».

Коло наукових інтересів: сучасні види спорту та інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів.

Життєве кредо: «Усі перемоги починаються з перемоги над собою».

Фахові курси:

 1. «Реалізація компетентнісного підходу в процесі військово-патріотичного виховання студентів».

 2. «Формування електронного навчально-методичного забезпечення та інноваційні методи організації навчального процесу з фізичного виховання».

 3. «Вивчення організації та проведення у закладі освіти національно-патріотичного виховання студентської молоді».

 4.  «Домедична допомога».

 5. «Навички консультування щодо кар’єрного та освітнього планування».

 6. «Дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл».

 7.  «Фактчек: довіряй-перевіряй»

 8.  «Ефективні комунікації для освітніх управлінців».

 9.  «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)».

 10.  «Недискримінаційний підхід у навчанні».

 11. «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти».

 12. «Нова Фізична Культура».

 13.  «Нова фізична культура: Кросфіт».

 14.  «Нова фізична культура: Чирлідинг».

 15.  «Нова фізична культура: Регбі».

 16.  «Нова фізична культура: Баскетбол».

 17.  «Нова фізична культура: Степ-аеробіка».

 18.  «Нова фізична культура: Біг».

Прухніцька.jpg

Прухніцька Катерина Миколаївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Освіта: Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, 2015р., напрям підготовки «Початкова освіта», кваліфікація: вчитель початкових класів; Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017р., напрям підготовки «Філологія», кваліфікація: бакалавр філології (української); Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018р.,спеціальність 013 Початкова освіта,спеціалізація 012 Дошкільна освіта, професійна кваліфікація: організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

Посадові обов'язки: викладач фізичної культури та фізичного виховання.

Стаж педагогічної роботи: 6 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: фізична культура, фізичне виховання, методика навчання фізичної культури в початкових класах.

Коло наукових інтересів: формування педагогічної майстерності та творчості майбутнього вчителя.

Професійне кредо: «Досвід – дитина думки, а думка – дитина дії. Дія – головний ключ успіху».

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне» .

Фахові курси:

 1. Сертифікат учасника онлайн-курсу «Академічна доброчесність», виданий ТОВ EdEra

 2. Сертифікат учасника онлайн-курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», виданий ТОВ "PROMETHEUS"

 3. Сертифікат учасника онлайн-курсу "Нова Фізична Культура", виданий ТОВ "PROMETHEUS"

 4. Сертифікат учасника курсу «Нова фізична культура: Кросфіт», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 5. Сертифікат учасника курсу «Нова фізична культура: Чирлідинг», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 6. Сертифікат учасника курсу «Нова фізична культура: Регбі», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 7. Сертифікат учасника курсу «Нова фізична культура: Баскетбол», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 8. Сертифікат учасника курсу «Нова фізична культура: Степ-аеробіка», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 9. Сертифікат учасника курсу «Нова фізична культура: Біг», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 10. Сертифікат про підвищення кваліфікації у КЗВО "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" "Сучасна школа і сучасні вчителі" Реєстраційний номер МК № 29.11-1896

 11. Сертифікат учасника курсу «Думай інакше:зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»,

 12. Сертифікат учасника курсу «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток» виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 13. Сертифікат учасника курсу «Перша домедична допомога в умовах війни» виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 14. Сертифікат учасника курсу «Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень» виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 15. Сертифікат учасника курсу «Шкільне життя онлайн» виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 16. Сертифікат учасника методичного вебінару для викладачів та керівників фізичного виховання «Формування ключових компетентностей, стійкої мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом, шляхом використання інноваційних методів, ІКТ та сучасних онлайн-сервісів»., виданий Могилів-Подільським фаховим коледжем, реєстраційний номер № 50

 17. Сертифікат учасника засідання обласного методичного об’єднання «Використання ІКТ та сучасних онлайн-сервісів.», виданий Вінницьким кооперативним інститутом реєстраційний номер 1154

 18. Сертифікат учасника семінару-практикуму «Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у студентів закладів фахової вищої та передвищої освіти», від 01.11.2022р. реєстраційний номер № 22-167

 19. Сертифікат учасника Всеукраїнського марафону «Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід», сертифікат № ПК-2023/6373 від 18-20 квітня 2023р.

 20. Сертифікат учасника Всеукраїнського семінару-практикуму: «Сучасні фітнес-технології на уроках фізичної культури НУШ» № ПК-ФК-2023/2388

 21. Сертифікат учасника Всеураїнського семінару «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь», № ПК- 2023/5804 від 12.04.2023р.

 22. Сертифікат учасника курсу «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях», виданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus», 05.03.2023р.

Fv_05.JPG

Крутько Олександр Романович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1982), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури, фізичного виховання.

Стаж педагогічної роботи: 39 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Коло наукових інтересів: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; спортивно-масова робота з студентською молоддю.

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне2.

Публікації:

 1. Крутько О.Р. Шляхи реалізації фізичного виховання студентської молоді в гуманітарно-педагогічному коледжі / Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип.92. С.155.

Fv_06.JPG

Шостаківський Петро Сергійович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1983), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури, фізичного виховання.

Стаж педагогічної роботи: 40 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Коло наукових інтересів: удосконалення процесу фізичного виховання студентів; підвищення рівня фізичної підготовленості на заняттях гімнастики; шляхи та перспективи розвитку гімнастики на сучасному етапі.

Життєве кредо: «Завжди досягати поставленої мети, незважаючи на життєві перешкоди».

Публікації:

 1. Косюк В.І., Шостаківський П.С. Фізичне виховання підростаючого покоління у світлі сучасних державних пріоритетів / Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». –Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип. 92. С.16.

   Фізичне виховання в коледжі здійснюється у взаємопов’язаних формах, які доповнюють одна одну та являють собою єдиний процес фізичної культури, фізичного виховання здобувачів освіти. Це – навчальні заняття, тренувальні заняття в спортивних секціях, спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи. Спортивно-масова і оздоровча робота в коледжі проводиться на рівні сучасних вимог.

 Викладачі циклової комісії фізичної культури, фізичного виховання та захисту України постійно самовдосконалюються, підвищують рівень фахової майстерності і відповідально ставляться до набуття нових знань. З метою вдосконалення практичного досвіду викладачі постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, відвідують відкриті заняття.

Обласні методичні об’єднання на базі Комунального закладу вищої освіти

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

Fv_08.JPG

Обласне методичне об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання

Fv_09.JPG

Обласне методичне об’єднання керівників та викладачів захисту України

 

 

   Викладачі циклової комісії розробили методичне забезпечення з усіх видів спорту, передбачених навчальною програмою; опублікували методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали, наочні засоби навчання з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, гімнастики.

  Самоосвіта і постійний пошук нових практичних, теоретичних та креативних матеріалів є головними підходами до проведення навчальних занять і секційних тренувань. Викладачі систематично підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ «На Урок», ТОВ «Всеосвіта»).

Циклова комісія фізичної культури, фізичного виховання та захисту України забезпечує формування здоров’язбережувального простору в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

10.09.21.jpg

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 

Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України щиро вітає Вас зі святом сили, молодості та краси –

Днем фізичної культури і спорту!

Зичимо усім Вам здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і щедрої людської подяки.

 Нехай множаться Ваші добрі справи, а в усіх починаннях будуть супутниками успіх і творчість!

Бажаю щасливого спортивного життя, достатку та наснаги.

Хай вдаються Вам найсміливіші проєкти!

Хай затишок буде у Ваших домівках!

Геннадій Бочарьов.jpg

З повагою,

начальник Вінницького обласного відділення (філії)

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

Геннадій Бочарьов

bottom of page