Циклова комісія фізичної культури, фізичного виховання та захисту України

Фізичне виховання майбутніх спеціалістів у Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» забезпечують 6 викладачів.

Головна мета викладачів циклу фізичного виховання – мотивувати здобувачів освіти дбайливо ставитися до власного здоров’я; розвивати життєві навички, спрямовані на здоровий спосіб життя та формування професіоналізму майбутнього вчителя.

Проблемна тема, яку розробляють викладачі: «Формування фізкультурно-оздоровчого простору Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» шляхом використання здоров’язберігаючих технологій та сучасних форм навчання».

Методична робота викладачів спрямована на пошуки ефективних методів і прийомів навчання та оздоровлення студентів, нарощування іміджу коледжу.

Важливою умовою ефективного функціонування системи фізичного виховання в КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» є раціональне використання, удосконалення і розвиток матеріально-технічної бази.

Основні напрями роботи викладачів циклової комісії фізичного виховання:

 • навчально-методична робота;

 • спортивно-масова робота;

 • фізкультурно-оздоровча робота.

Основні завдання циклової комісії:

 1. Виховання в здобувачів освіти вольових і фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості.

 2. Формування  інтересу до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

 3. Прищеплення навиків здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок.

 4. Сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту.

 5. Сприяння правильному розвиткові і загартуванню організму.

 6. Формування мотивації до використання різноманітних форм фізичного виховання і здорового способу життя.

Заходи з фізичного виховання та спорту, проведення яких забезпечує циклова комісія:

 1. Спартакіада коледжу.

 2. Спортивно-масові заходи.

 3. Першість району з різних видів спорту.

 4. Обласна спартакіада серед технікумів та коледжів.

 5. Щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентів та ліцеїстів.

Fv_01.JPG
Fv_02.JPG
Fv_03.JPG
Fv_04.JPG
Fv_05.JPG
Fv_06.JPG
Fv_07.JPG

Косюк Віктор Іванович, голова циклової комісії

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1982), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури та фізичного виховання; із 2013 року очолює циклову комісію фізичної культури, фізичного виховання та захисту України.

Стаж педагогічної роботи: 39 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Коло наукових інтересів: формування в студентів здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я засобами фізичного виховання.

Життєве кредо: «Праця, оптимізм, самовдосконалення – запорука життєвого успіху».

Публікації:

 1. Косюк В.І., Шостаківський П.С. Фізичне виховання підростаючого покоління у світлі сучасних державних пріоритетів / Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип.92. С. 16.

Фахові курси:

 1.  «Нова фізична культура».

 2.  «Домедична допомога».

 3.  «Ключові уміння 21-го століття».

 4.  «Дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл».

 5.  «Нова фізична культура: Баскетбол».

 6.  «Нова фізична культура: Степ-аеробіка».

 7.  «Нова фізична культура: Регбі».

 8.  «Нова фізична культура: Кросфіт».

 9.  «Нова фізична культура: Кросфіт».

 10.  «Нова фізична культура: Чирлідинг».

 

 

Прухніцький Едуард Антович, секретар циклової комісії

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (1998), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичного виховання».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури та фізичного виховання; із 2014 року виконує обов’язки секретаря циклової комісії фізичної культури, фізичного виховання та захисту України.

Стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання» та «Захист України».

Коло наукових інтересів: сучасні види спорту та інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів.

Життєве кредо: «Усі перемоги починаються з перемоги над собою».

Фахові курси:

 1. «Реалізація компетентнісного підходу в процесі військово-патріотичного виховання студентів».

 2. «Формування електронного навчально-методичного забезпечення та інноваційні методи організації навчального процесу з фізичного виховання».

 3. «Вивчення організації та проведення у закладі освіти національно-патріотичного виховання студентської молоді».

 4.  «Домедична допомога».

 5. «Навички консультування щодо кар’єрного та освітнього планування».

 6. «Дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників шкіл».

 7.  «Фактчек: довіряй-перевіряй»

 8.  «Ефективні комунікації для освітніх управлінців».

 9.  «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)».

 10.  «Недискримінаційний підхід у навчанні».

 11. «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти».

 12. «Нова Фізична Культура».

 13.  «Нова фізична культура: Кросфіт».

 14.  «Нова фізична культура: Чирлідинг».

 15.  «Нова фізична культура: Регбі».

 16.  «Нова фізична культура: Баскетбол».

 17.  «Нова фізична культура: Степ-аеробіка».

 18.  «Нова фізична культура: Біг».

 

 

 

Лущинський Юрій Миколайович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1984), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури, фізичного виховання та захисту України.

Стаж педагогічної роботи: 24 роки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання» та «Захист України».

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської та студентської молоді; структурні елементи навчання рухових дій; інформаційні технології в процесі навчання рухових дій.

Життєве кредо: «Щоб уникати помилок, потрібно набратися досвіду; щоб набратися досвіду, потрібно допустити помилки».

Публікації:

 1. Лущинський Ю.М. Формування патріотизму студентської молоді у процесі волонтерської діяльності в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу// Проблеми освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 82.– Вінниця-Київ, 2015.– С. 156-159.

 2. Лущинський Ю.М. Техніка баскетболу: рекомендації гравцю-початківцю : навчально-методичний посібник / Укладач Ю.М. Лущинський. – Бар: Видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені М. Грушевського, 2020. – 36 с.

Фахові курси:

 1.  «Реалізація компетентнісного підходу в процесі військово-патріотичного виховання студентів».

 

 

Крутько Олександр Романович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1982), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури, фізичного виховання.

Стаж педагогічної роботи: 39 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Коло наукових інтересів: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; спортивно-масова робота з студентською молоддю.

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне2.

Публікації:

 1. Крутько О.Р. Шляхи реалізації фізичного виховання студентської молоді в гуманітарно-педагогічному коледжі / Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». – Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип.92. С.155.

 

 

 

Шостаківський Петро Сергійович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1983), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичної культури».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури, фізичного виховання.

Стаж педагогічної роботи: 40 років.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Коло наукових інтересів: удосконалення процесу фізичного виховання студентів; підвищення рівня фізичної підготовленості на заняттях гімнастики; шляхи та перспективи розвитку гімнастики на сучасному етапі.

Життєве кредо: «Завжди досягати поставленої мети, незважаючи на життєві перешкоди».

Публікації:

 1. Косюк В.І., Шостаківський П.С. Фізичне виховання підростаючого покоління у світлі сучасних державних пріоритетів / Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». –Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – Вип. 92. С. 16.

 

 

Ярославський Василь Олександрович

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1976), спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичного виховання».

Посадові обов’язки: викладач фізичної культури, фізичного виховання.

Стаж педагогічної роботи: 54 роки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Відзнаки і нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Антон Макаренко».

Коло наукових інтересів: диференційована технічна підготовка волейболістів на основі нетрадиційних засобів фізичного виховання, удосконалення технічної підготовки студентів-волейболістів у закладах вищоїосвіти.

Життєве кредо: «Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить». 

Науково-методичні досягнення:

 1. Ярославський В.О. Домашні завдання з фізичної культури для студентів педагогічних училищ, коледжів та технікумів. – Бар, 2007.–70 с..

 2. Ярославський В.О. Позанавчальна масова фізкультурно-оздоровча робота зі студентською молоддю.– Бар, 2007.–108 с.

 3. Ярославський В.О. Фізична культура в початкових класах: методичні рекомендації до проведення уроків та виховних заходів: Навчально-методичний посібник. – Бар, 2015. – 100с.

 4. Ярославський В.О. Специфіка організації позашкільної гурткової роботи фізичної культури та спорту/ Проблеми освіти: Науково-методичний збірник // Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. Вип. 86.– С. 539.

Фахові курси:

 1. «Нова фізична культура».

   Фізичне виховання в коледжі здійснюється у взаємопов’язаних формах, які доповнюють одна одну та являють собою єдиний процес фізичної культури, фізичного виховання здобувачів освіти. Це – навчальні заняття, тренувальні заняття в спортивних секціях, спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи. Спортивно-масова і оздоровча робота в коледжі проводиться на рівні сучасних вимог.

 Викладачі циклової комісії фізичної культури, фізичного виховання та захисту України постійно самовдосконалюються, підвищують рівень фахової майстерності і відповідально ставляться до набуття нових знань. З метою вдосконалення практичного досвіду викладачі постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, відвідують відкриті заняття.

Обласні методичні об’єднання на базі Комунального закладу вищої освіти

«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

Fv_08.JPG

Обласне методичне об’єднання керівників та викладачів фізичного виховання

Fv_09.JPG

Обласне методичне об’єднання керівників та викладачів захисту України

 

 

   Викладачі циклової комісії розробили методичне забезпечення з усіх видів спорту, передбачених навчальною програмою; опублікували методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, дидактичні матеріали, наочні засоби навчання з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, гімнастики.

  Самоосвіта і постійний пошук нових практичних, теоретичних та креативних матеріалів є головними підходами до проведення навчальних занять і секційних тренувань. Викладачі систематично підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти (платформи Prometheus, студія онлайн-освіти EdEra, ТОВ «На Урок», ТОВ «Всеосвіта»).

Циклова комісія фізичної культури, фізичного виховання та захисту України забезпечує формування здоров’язбережувального простору в Комунальному закладі вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського».

10.09.21.jpg

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 

Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України щиро вітає Вас зі святом сили, молодості та краси –

Днем фізичної культури і спорту!

Зичимо усім Вам здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і щедрої людської подяки.

 Нехай множаться Ваші добрі справи, а в усіх починаннях будуть супутниками успіх і творчість!

Бажаю щасливого спортивного життя, достатку та наснаги.

Хай вдаються Вам найсміливіші проєкти!

Хай затишок буде у Ваших домівках!

Геннадій Бочарьов.jpg

З повагою,

начальник Вінницького обласного відділення (філії)

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

Геннадій Бочарьов