Склад кафедри мистецьких дисциплін

Мороз Майя Олександрівна – завідувач кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р., музична педагогіка та виховання, вчитель музики. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі поліхудожньої освіти». Автор понад 25 наукових праць, публікацій в іноземних фахових виданнях та фахових виданнях України;  3 навчальних посібників з навчальних дисциплін «Аналіз музичних форм», «Гармонія», «Елементарна теорія музики», 4 методичних рекомендацій щодо вивчення та підготовки до екзамену з навчальних дисциплін «Основний музичний інструмент» та «Елементарна теорія музики», укладач 4 збірників пісень для дітей дошкільного та шкільного віку. Ґрунтовна педагогічна підготовка, значний практичний досвід роботи в галузі музичного виховання, ерудиція, прагнення до оновлення і удосконалення своїх знань, творчий підхід до справи забезпечують її фахову майстерність. Напрям педагогічної діяльності: формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки.

 

Мар’євич Наталія Костянтинівна – кандидат педагогічних наук. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1988 р., музика, вчитель музики. У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів». Автор понад 20 наукових праць, навчальних програм та методичних розробок з дисципліни «Методика музичного виховання в школі», навчального посібника «Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: навчальний посібник» та навчально-методичного посібника «Музичні ігри в початковій школі: навчально-методичний посібник». Напрям педагогічної діяльності: підготовка майбутніх фахівців до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів.

 

Матвієнко Наталія Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України. Закінчила Одеську державну консерваторію імені А. В. Нежданової у 1987 р., спеціальність – викладач по класу баяна, керівник ансамблю народних  інструментів. Є керівником народних колективів: вокального жіночого квартету «Магія звуків», ансамблю народних інструментів «Візерунок». Автор навчальних програм з основного та додаткового музичного інструменту, акомпанементу; методичних рекомендацій до практичної та самостійної роботи студентів з додаткового музичного інструменту. Напрям педагогічної діяльності: проблеми модернізації мистецької освіти на сучасному етапі.

 

Сошинська Наталія Анатоліївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинсько­го у 2000 р. за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація – вчитель музики, керівник інструментального ансамблю. Є керівником народних колективів: вокального жіночого тріо «Струни серця» та чоловічого ансамблю козацької пісні. Автор навчальних програм з дисциплін «Постановка голосу» та «Хорове диригування», методичних рекомендацій для  практичної та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Постановка голосу», навчально-методичного посібника «Поспівки та музичні вітання». Напрям педагогічної діяльності: формування особистості майбутнього педагога шляхом залучення до пісенної творчості.

 

Самборська Олена Дмитрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського працює з 1988 року. У 1988 році закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Математика»  й одержала кваліфікацію «Математик. Викладач» та додаткову спеціалізацію «Обчислювальні машини та програмування». Безперервний стаж педагогічної роботи – 28  років.

Має друковані статті у наукових виданнях:

  •  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей початкової школи», надрукована у збірці матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк);

  • «Формування інформаційної культури майбутніх педагогічних працівників», надрукована у збірці матеріалів ІV Міжрегіональної науково-практичної конференції (м. Бар); 

  • «Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес», надрукована у наукових записках, внесених ВАК України до переліку фахових видань з педагогічних наук; «Професійна спрямованість інформаційно-технологічної підготовки студентів гуманітарних ВНЗ» (м. Вінниця);

  • «Застосування технологій розвиваючого навчання на заняттях інформатики» (м. Київ);

  • «Використання тематичних персональних сайтів у навчальному процесі» (м. Вінниця);

  • «Персональний сайт викладача як засіб  навчання комп’ютерних дисциплін» (м. Кіровоград).

Брала участь у проекті за темою «Створення мультимедійної лабораторії для забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання навчальних предметів за новим Державним стандартом початкової освіти», який, у 2013 році, здобув грант на суму 30000 грн.  та проекті «Відродження культурної та духовної спадщини Східного Поділля в контексті національно-патріотичного виховання майбутніх педагогів», за який коледж у 2015 році отримав кошти в сумі 15000 грн.