Проведення акредитаційної експертизи у коледжі

З 10 по 12 червня 2019 р. у коледжі працює експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Дошкільна освіта та Початкова освіта зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Експертиза проводиться згідно Наказу МОН від 05.06.2019 р. № 780-л.

Найцікавіше