ХX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


15 - 17 квітня 2019 року в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського відбудеться ХX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні проблеми в системі вищої освіти:

теоретико-методологічні і прикладні аспекти».

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати заходи,

які будуть проводитися у рамках конференції:

15 квітня 2019 року

Професорська година в коледжі

9.30-10.30

Зустріч педагогічного колективу коледжу з:

- Хомич Лідією Олексіївною, д. пед. н., професором, заступником директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ);

- Ярошенко Ольгою Григорівною, д. пед. н., професором, завідуючим відділу інтеграції вищої освіти і науки, член-кореспондентом НАПН України, заслуженим працівником освіти України, дійсним членом Академії МСКПП (м. Київ);

- Скибою Юрієм Андрійовичем, д. пед н., доцентом, головним науковим співробітником відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, вченим секретарем спеціалізованої ради (педагогіка) (м.Київ);

- Удаловою Оленою Юріївною, к. пед. н., доцентом, старшим науковим співробітником відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти і виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти» (м. Київ);

- Ївженком Юрієм Васильовичем, к. пед. н., старшим співробітником відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти і виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти» (м. Київ).

10.30-12.20

Тема лекції: «Конфлікти в сім'ї та з ровесниками».

Проводить: Кочубей Тетяна Дмитрівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся», професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань).

Тема лекції: «Особливості навчальної і виховної дії вчителя початкової школи».

Проводить: Хомич Лідія Олексіївна, д. пед. н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ).

Тема науково-методичного семінару: «Формування основ академічної культури дослідника у вимірах педагогічної взаємодії».

Проводить: Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови і літератури, дійсний член Академії МСКП «Полісся», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, (м. Суми).

Тема лекції: «Методологічні основи компетентнісного підходу до сучасної професійної освіти».

Проводить: Ягупов Василь Васильович, д. пед. н., професор, віце-президент Академії МСКП «Полісся», дійсний член академії МСКП «Полісся», професор кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені І. Черняховського (м. Київ).

Презентація колективного видання «Абетковий словограй».

Проводить: Онкович Ганна Володимирiвна, д. пед. н., к. філ. н., професор кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки Київського медичного університету, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ).

Учасники презентації – Наталія Мавдрик і Наталія Немировська, автори «Абеткового словограю».

Тема лекції: «Особливості підготовки майбутніх фахівців психолого-педагогічного профілю в умовах інклюзивної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

Проводять: Малишевська Ірина Анатоліївна, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри соціальної освіти; Колісник Людмила Василівна, викладач кафедри соціальної освіти, Уманський ДПУ імені Павла Тичини (м.Умань).

Тема лекції: «Педагогіка успішності, або педагогічні історії з успішним фіналом».

Проводить: Каплінський Василь Васильович, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Тема лекції: «Використання концепції сталих рис особистості людини в педагогічній практиці».

Проводить: Wilsz Jolanta, doktor habilitowany, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (Польща).

Тема лекції: «Інтернет і сучасні технології: історія і перспективи використання».

Проводить: Козлакова Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ).

Тема лекції: «Правові основи навчально-методичного забезпечення діяльності вищої школи».

Проводить: Коваленко Оксана Миколаївна, к. іст. н., ст. наук. співробітник Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ).

Тема лекції: «Застосування інформаційно-аналітичних компетентностей при формуванні проектних документів європейського зразка».

Проводить: Озерян Ольга Леонідівна, магістр державного управління, директор наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти НАПН України (м. Київ).

Тема практичного семінару: «Писанка – унікальний витвір декоративно-прикладного мистецтва».

Проводять: Михайлишин Романа Романівна, асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, методист Педагогічного коледжу (м. Львів);

Кос Леся Володимирівна, викладач методики проведення занять із народознавства Педагогічного коледжу, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів).

Майстер-клас із малюнку та живопису.

Проводить: Фокіна Тетяна Миколаївна, народний художник України (м. Київ).

Тема лекції: «Основні концепти національного виховання студентів закладу вищої освіти».

Проводить: Барановська Лілія Володимирівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» Національний авіаційний університет (м. Київ).

Тема лекції: «Проблеми виконавських конкурсів: педагогічний дискурс».

Проводить: Паньків Людмила Іванівна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Асистенти-виконавці: Чжоу Геян, Сунь Сінь, У Ціжуй, Чжу Пен, Ван Яюеці, аспіранти кафедри педагогіки мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).