top of page

ХX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


15 - 17 квітня 2019 року в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського відбудеться ХX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні проблеми в системі вищої освіти:

теоретико-методологічні і прикладні аспекти».

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати заходи,

які будуть проводитися у рамках конференції:

15 квітня 2019 року

Професорська година в коледжі

9.30-10.30

Зустріч педагогічного колективу коледжу з:

- Хомич Лідією Олексіївною, д. пед. н., професором, заступником директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ);

- Ярошенко Ольгою Григорівною, д. пед. н., професором, завідуючим відділу інтеграції вищої освіти і науки, член-кореспондентом НАПН України, заслуженим працівником освіти України, дійсним членом Академії МСКПП (м. Київ);

- Скибою Юрієм Андрійовичем, д. пед н., доцентом, головним науковим співробітником відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, вченим секретарем спеціалізованої ради (педагогіка) (м.Київ);

- Удаловою Оленою Юріївною, к. пед. н., доцентом, старшим науковим співробітником відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти і виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти» (м. Київ);

- Ївженком Юрієм Васильовичем, к. пед. н., старшим співробітником відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти і виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти» (м. Київ).

10.30-12.20

Тема лекції: «Конфлікти в сім'ї та з ровесниками».

Проводить: Кочубей Тетяна Дмитрівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся», професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань).

Тема лекції: «Особливості навчальної і виховної дії вчителя початкової школи».

Проводить: Хомич Лідія Олексіївна, д. пед. н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ).

Тема науково-методичного семінару: «Формування основ академічної культури дослідника у вимірах педагогічної взаємодії».

Проводить: Семеног Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови і літератури, дійсний член Академії МСКП «Полісся», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, (м. Суми).

Тема лекції: «Методологічні основи компетентнісного підходу до сучасної професійної освіти».

Проводить: Ягупов Василь Васильович, д. пед. н., професор, віце-президент Академії МСКП «Полісся», дійсний член академії МСКП «Полісся», професор кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені І. Черняховського (м. Київ).

Презентація колективного видання «Абетковий словограй».

Проводить: Онкович Ганна Володимирiвна, д. пед. н., к. філ. н., професор кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки Київського медичного університету, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ).

Учасники презентації – Наталія Мавдрик і Наталія Немировська, автори «Абеткового словограю».

Тема лекції: «Особливості підготовки майбутніх фахівців психолого-педагогічного профілю в умовах інклюзивної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

Проводять: Малишевська Ірина Анатоліївна, к. пед. н., доцент, завідувач кафедри соціальної освіти; Колісник Людмила Василівна, викладач кафедри соціальної освіти, Уманський ДПУ імені Павла Тичини (м.Умань).

Тема лекції: «Педагогіка успішності, або педагогічні історії з успішним фіналом».

Проводить: Каплінський Василь Васильович, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).

Тема лекції: «Використання концепції сталих рис особистості людини в педагогічній практиці».

Проводить: Wilsz Jolanta, doktor habilitowany, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (Польща).

Тема лекції: «Інтернет і сучасні технології: історія і перспективи використання».

Проводить: Козлакова Галина Олексіївна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ).

Тема лекції: «Правові основи навчально-методичного забезпечення діяльності вищої школи».

Проводить: Коваленко Оксана Миколаївна, к. іст. н., ст. наук. співробітник Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ).

Тема лекції: «Застосування інформаційно-аналітичних компетентностей при формуванні проектних документів європейського зразка».

Проводить: Озерян Ольга Леонідівна, магістр державного управління, директор наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти НАПН України (м. Київ).

Тема практичного семінару: «Писанка – унікальний витвір декоративно-прикладного мистецтва».

Проводять: Михайлишин Романа Романівна, асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, методист Педагогічного коледжу (м. Львів);

Кос Леся Володимирівна, викладач методики проведення занять із народознавства Педагогічного коледжу, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів).

Майстер-клас із малюнку та живопису.

Проводить: Фокіна Тетяна Миколаївна, народний художник України (м. Київ).

Тема лекції: «Основні концепти національного виховання студентів закладу вищої освіти».

Проводить: Барановська Лілія Володимирівна, д. пед. н., професор, дійсний член Академії МСКП «Полісся» Національний авіаційний університет (м. Київ).

Тема лекції: «Проблеми виконавських конкурсів: педагогічний дискурс».

Проводить: Паньків Людмила Іванівна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Асистенти-виконавці: Чжоу Геян, Сунь Сінь, У Ціжуй, Чжу Пен, Ван Яюеці, аспіранти кафедри педагогіки мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

Тема лекції: «Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва як інтегральний компонент фахового навчання»

Проводить: Бодрова Тетяна Олександрівна, к. пед. н., доцент, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, факультет мистецтв та методики музичної освіти, хорового співу і диригування., факультет мистецтв імені Анатодія Авдієвського, Національній педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

13.30-15.30

Відвідування місця поховання засновника і фундатора Академії МСКП «Полісся», д. пед. н., професора Чернілевського Д. В.

16.30-18.00

Вечір духовної музики, присвячений пам’яті Чернілевського Д. В., д. пед. н., професора, земляка.

16 квітня 2019 року

День Вінницького обласного краєзнавчого музею в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського.

Перегляд виставок:

  • Визначні пам’ятки Вінниччини;

  • Сім чудес Вінниччини;

  • Із етнографічної колекції Вінницького ОКМ;

  • Міста й містечка нашого краю (кін. XIX- поч. XX ст.);

  • Зброя в колекції Вінницького ОКМ;

  • Таємниці древніх курганів Вінниччини.

Виставка сучасної іграшки «Лялька-сніжка» і лялька «Тільда» (виконавці – студенти 3-го курсу та бакалаврату;

керівник – викладач-методист Школьнік О.О.).

Виступ вокально-хореографічного ансамблю дітей викладачів коледжу «Промінчик» і студентів спеціальності «Музичне мистецтво» (кер. – викл. Дмитришена Д.Є.)

10.30-12.30

Пленарне засідання

Відкриття роботи пленарного засідання; привітання учасників та гостей конференції студентським і викладацьким колективами Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; уточнення регламенту наукового зібрання.

Урочисте привітання учасникам конференції Удалової Олени Юріївни, к. пед. н., доцента, старшого наукового співробітника ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Виступаючі:

Дубасенюк Олександра Антонівна – д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, почесний академік НАПН України, президент, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Житомир); тема доповіді: «Методологічні засади наукової діяльності в закладах вищої освіти, реалізовані в наукових працях академіка Академії МСКП Д. В. Чернелевського».

Wilsz Jolanta – doktor habilitowany, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (Polska); тема доповіді: «Активність у саморозвитку особи в контексті сталих індивідуальних рис особистості».

Біленчук Петро Дмитрович – професор, завідувач центру криміналістичних і мистецтвознавчих досліджень, Національна академія наук, Київський університет права (м. Київ); тема доповіді: «Креативна освіта і наука в новому тисячолітті».

Барановська Лілія Володимирівна – д. пед. н, професор Національного авіаційного університету, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ); тема доповіді: «Основні концепти національного виховання студентів авіаційно-технічного закладу вищої освіти».

Козлакова Галина Олексіївна – д. пед. н., професор, академік МАНПО, дійсний член Академії МСКП «Полісся», головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПНУ (м. Київ); тема доповіді: «Університетська освіта: виклики сьогодення».

Онкович Ганна Володимирівна – д. пед. наук, професор, к. філ. н, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ); тема доповіді: «Педагогічна благодидактика вчителя української мови».

Савчук Петро Нестерович – к. пед. н., член-кореспондент Академії МСКП «Полісся», директор Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (м. Бар); тема доповіді: «Коледж на шляху трансформації в європейський простір».

Сидорчук Нінель Герандівна – д. пед. н, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Житомир); тема доповіді: «Часопис «Креативна педагогіка» як інформаційно-просвітницьке джерело Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Струкевич Олексій Карпович – д. іст. н., професор, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (м. Вінниця); тема доповіді: «Питання ідентичності студентської молоді в контексті російсько-української війни 2014-2019 р.р.».

Семеног Олена Миколаївна – д. пед. н., професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, дійсний член Академії МСКП «Полісся»; тема доповіді: «Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури як засіб реалізації комунікативної взаємодії в системі «Університет – школа» (м. Суми).

Хомич Лідія Олексіївна – д. пед. н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ); тема доповіді: «Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів у контексті Концепції розвитку педагогічної освіти».

Шахов Володимир Іванович – д. пед. н., професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), тема доповіді: «Психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів».

Ягупов Василь Васильович – д. пед. н., професор, професор кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені Черняховського, віце-президент, дійсний член Академії МСКП «Полісся», провідний науковий співробітник лабораторії Всеукраїнського інформаційно-аналітичного центру ПТО Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, (м. Київ); тема доповіді: «Ключові компетентності: поняття, види і формування».

Ярошенко Ольга Григорівна – д. пед. н., професор, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки, член-кореспондент НАПН, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії МСКП «Полісся» (м. Київ); тема доповіді: «Головні ідеї кращих вітчизняних і зарубіжних практик як орієнтири розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників».

14.30 -16.00

Дискурс з актуальних проблем викладання суспільних дисциплін у коледжах (за участі провідних науковців КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», Вінницького ДПУ імені Михайла Коцюбинського, учителів-суспільників м. Бара та ЗОШ Барського району)

17 квітня 2019 року

10.30- 12.30

Обговорення результатів, прийняття рекомендацій ХX Міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: теоретико-методологічні і прикладні аспекти», узгодження планів подальшої діяльності Академії МСКП «Полісся».

Підбиття підсумків наукового зібрання.


204 перегляди
Архів

Краплинки мудрості

Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page